Τους ομίλους που θα φιλοξενήσουν τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα 2019 Optimist και Laser 4.7, ανακοίνωσε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Ρόδος θα φιλοξενήσει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης στις 23-25 Μαρτίου. Αναλυτικά τα πρωταθλήματα του 2019 και οι λεπτομέρειες των διοργανώσεων:

Β. Ελλάδας 23‐25/03/2019 ‐ ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Ν. Ελλάδας 23‐25/03/2019 ‐ ΑΙΟΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Νησιά Αιγαίου 23‐25/03/2019 – ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ

Κ. Ελλάδας 23‐25/03/2019 ‐ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ

Ευβοϊκού 1η φάση 09‐10/03/2019 ‐ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

2η φάση 16‐17/03/2019 ‐ ΑΛΚΥΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ‐ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων 23‐25/03/2019 ‐ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αθηνών Optimist 1η φάση 09‐10/02/2019 ‐ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

2η φάση 09‐10/03/2019 ‐ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Αθηνών Laser 4.7 1η φάση 02‐03/02/2019 ‐ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

2η φάση 02‐03/03/2019 ‐ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2017‐2020, τις Εθνικές Διατάξεις 2017 – 2020 της ΕΙΟ, τους κανονισμούς των κλάσεων optimist & Laser 4,7, την παρούσα προκήρυξη, τις οδηγίες πλου καθώς και τις διατάξεις του αγωνιστικού προγράμματος 2019 της Ε.Ι.Ο (Κεφ. Γ παρ.1,2,3).

Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.

Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS 2017‐2020).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του Μέρους 2 RRS (Όταν τα Σκάφη Συναντώνται) θα εφαρμόζονται οι ποινές των 2 στροφών για όλες τις κατηγορίες. Σε περίπτωση παράβασης του Κανόνα 31 RRS (Επαφή με Σημείο) θα εφαρμόζεται η ποινή μιας στροφής του κανόνα RRS 44.2. Για παράβαση του Κανόνα 42 RRS (Πρόωση) οι ποινές αναγράφονται αναλυτικά στις Οδηγίες πλου. Θα εφαρμοστεί τα παράρτημα Ρ των RRS 2017‐2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της World Sailing. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ‐ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές‐αθλήτριες κάτοχοι έγκυρου δελτίου της Ε.Ι.Ο σε ισχύ. Στην κατηγορία Optimist δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2004 και μετά, και για την κατηγορία Laser 4,7 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2002 και μετά.

Δικαίωμα δήλωσης σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΙΟ θα έχουν οι προπονητές που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α καθώς και άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή δυο ημέρες πριν την έναρξη του κάθε αγώνα, ταχυδρομικώς ή με fax ή με e‐mail στην γραμματείες των ομίλων. Την πρώτη ημέρα των αγώνων και ώρα 09.00 έως 11:00 οι υπεύθυνοι των ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματείες των ομίλων τις αθλητικές ταυτότητες των αθλητών, καθώς και τα ασφαλιστήρια των σκαφών και των φουσκωτών. Σε περιφέρειες όπου διοργανώνεται παραπάνω από μια φάση αγώνων, Αθλητές ‐ αθλήτριες που δεν θα δηλωθούν στην πρώτη φάση των αγώνων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους επόμενους αγώνες.

Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα 10 ευρώ.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Για κάθε σκάφος τύπου optimist πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης αντίγραφο του οποίου πρέπει να κατατεθεί στις γραμματείες των αγώνων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων κάθε διοργανωτή ομίλου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του κάθε διοργανωτή ομίλου.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή των αγώνων θα είναι τραπέζιο. Λεπτομέρειες για την διαδρομή θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι έγκυρο με τέσσερις (4) ιστιοδρομίες στο σύνολο τους. Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2017 – 2020. Η βαθμολογία στο περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των ιστιοδρομιών που θα διεξαχθούν σε κάθε περιφέρεια. Η κάθε φάση αγώνων θα είναι απολύτως ανεξάρτητη για τυχόν επιβληθείσες ποινές.

Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.1 RRS παραμένει ισοβαθμία, τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στη πρώτη ιστιοδρομία που έτρεξαν μαζί (αυτό τροποποιεί το παράρτημα Α 8.2 RRS).

Εάν ολοκληρωθούν 4 ιστιοδρομίες και άνω η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρούμενης της χειρότερης. Εάν ολοκληρωθούν 9 ή περισσότερες ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρούμενων των δύο χειρότερων.

ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα σωστικά ‐προπονητικά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick ‐ stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου. Όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να φορούν προσωπικές συσκευές πλευστότητας (σωσίβια) όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 των Εθνικών Διατάξεων.

ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι αθλητές‐αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS WS. Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιά υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για ποσό όχι μικρότερο από 540.000€. Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του κάθε διοργανωτή ομίλου.

*Δύο ακόμη διασυλλογικούς αγώνες έχει προγραμματίσει να διοργανώσει ο Ναυτικός Όμιλος Ρόδου το 2019. Συγκεκριμένα, στις 24-25 Αυγούστου θα διεξαχθεί το Κύπελλο Δ. Γκίκας για τις κατηγορίες Laser 4.7 και Optimist, ενώ το διήμερο 28 και 29 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο πλέον Κύπελλο Εμ. Ρουσάκη.

 

Απίστευτη καταγγελία του συμπολίτη μας Δημήτρη Νεαμονίτη (ιδιοκτήτη του παραλιακού Blue Phoenix) απόψε στο KONTRA για τoν τρόπο που πουλήθηκε η παραλιακή έκταση φιλέτο των 750 στρεμμάτων στον Ναυτικό Όμιλο Κω από την Τρ. Πειραιώς στην εταιρεία Kos Riviera (η οποία ιδρύθηκε προ διετίας, όπως αναφέρει).

Ο κ. Νεαμονίτης καταγγέλλει ότι ο ίδιος είχε δώσει γραπτή προσφορά για το συγκεκριμένο κομμάτι εδώ και ενάμιση χρόνο ύψους 1,5 εκ. ευρώ και το ακίνητο παραχωρήθηκε μόλις 151.000 ευρώ ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο…

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Οκτωβρίου η Διεθνής Regatta ιστιοπλοΐας που διοργάνωσε στον Όρμο του Φοίνικα ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου με την συμμετοχή των TenerifeNauticaclub (Ισπανία) και NauticaClubVarna (Βουλγαρία) καθώς επίσης των Ναυτικών Ομίλων Πάρου, Αντιπάρου, Κω, Ρόδου και Ν.Α.Ο Κέκρωψ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus «SailingonthreeSeas».

Ο Ναυτικός Όμιλος Κω πήρε μέρος με 10 παιδιά εκ των οποίων :
Η Σακελλαροπούλου Μαρία κατέκτησε την 3η θέση στα optimist και το χάλκινο μετάλλιο
OΓαμβρέλλης Σταμάτης κατέκτησε την 4η θέση στα Laser
Ο Παπανικόλας Ιωάννης κατέκτησε την 8η θέση στα Laser και
Ο Γερασκλής Στέλιος κατέκτησε τη 13η θέση στα Laser.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Του Ναυτικού Ομίλου Κω συγχαίρει όλα τα παιδιά, καθώς και την προπονήτρια , κυρία Κωνσταντίνα Μανιάτη για την αξιόλογη προσπάθεια και τους προτρέπει να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Ναυτικός Όμιλος Κω ευχαριστεί θερμά:
-Τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου και ιδιαίτερα: τον κύριο Στρατή Μιχαήλ και Βακονδίου Ιωάννα, μέλη του ΝΟΣύρου και τον προπονητή , κύριο Γρυπάρη Ιωάννη για την άψογη διοργάνωση αλλά και για την εξαιρετική φιλοξενεία που μας προσέφεραν,
-Την εταιρεία BlueStarFerriesγια την ευγενική χορηγία,
-Τον κύριο Σαράντη Μιχαήλ για την πολύτιμη βοήθειά του σε τεχνικά θέματα,
-τέλος αρκετά μέλη του Ναυτικού Ομίλου Κω , τα οποία συνέβαλαν στη μετακίνηση των τρέηλερ.
Στο νομικό κομμάτι δεν υπάρχει μέλος του δημοτικού συμβουλίου που να μην έχει λόγο να προσφύγει κατά της νομιμότητας της απόφασης που επισυνάπτουμε για τα δικά σας συμπεράσματα.
Κυρίαρχα αυτοί που πρέπει να προσφύγουν είναι οι κύριοι και οι κυρίες της δημοτικής αρχής καθώς και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κος Καλούδης.
Άλλα τους έβαλε ο κύριος Κυρίτσης να ψηφίσουν και άλλα έγραψαν στην μνημειώδη απόφαση για την «παραχώρηση» των 70 στρεμμάτων του ΝΟΚ.
Υπάρχουν τα πρακτικά της συνεδρίασης, ο εκτρωματικός ΔΗΡΑΣ, το δελτίο τύπου του κου Χατζηκαλύμνιου για τη «μόνη ρεαλιστική πρόταση περί της παραχώρησης κατά χρήση» και το follow up του κου Σιφάκη. Υπάρχει και η κοινή λογική από την οποία αυτή η δημοτική αρχή απέχει έτη φωτός.
Ας αποπειραθούμε να ερμηνεύσουμε τι εγράφη στην εν λόγω απόφαση και τι ΔΕΝ θέλει να πει ο ποιητής…
1. Να ζητήσει από κοινού με τους φορείς, την παραχώρηση τμήματος ακινήτου της Κ.Μ. 2708 γαιών Κω εξοχής επιφανείας 70.000 τ.μ., με Α.Β.Κ. 963 δημοσίου ακινήτου, αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε., προκειμένου να αξιοποιηθεί από το Δήμο Κω για την κατασκευή έργων ήπιας χρήσης.
Θα διεκδικήσουν λέει μαζί με τους φορείς… Ούτε το ΤΕΕ δεν τίμησαν ούτε τους φορείς. Απουσίασαν συνειδητά και απαξιωτικά από την συνάντηση που έλαβε χώρα στην αίθουσα του ΕΒΕΔ…
Δεν προσκάλεσαν κανέναν φορέα στο δημοτικό συμβούλιο… Ο πρόεδρος του ΤΕΕ και ο πρόεδρος του ΝΟΚ προσήλθαν αυτοβούλως αποδεικνύοντας το πραγματικό ενδιαφέρον τους.
Η πρόταση του ΤΕΕ ήταν ξεκάθαρη και διαφορετική από αυτήν του κου Κυρίτση. Θυμίζουμε δε ότι ο κύριος Κυρίτσης απέστειλε την επομένη του δημοτικού συμβουλίου αίτημα στην ΕΤΑΔ Α.Ε. ερήμην των φορέων στο οποίο ως πειθήνιο όργανο θέτει ερωτήματα… αντί να διεκδικεί!!!
2. Να επικαιροποιηθεί η μελέτη του κολυμβητηρίου, από κοινού με το Τ.Ε.Ε., συνάπτοντας προγραμματική σύμβαση.
Δεν ειπώθηκε ποτέ κάτι τέτοιο στο δημοτικό συμβούλιο! Ο κος Κυρίτσης έκανε αναφορά στην επικαιροποίηση της μελέτης αξιοποίησης των 70 στρεμμάτων του 1998 που αφορούσε και στην παραχώρηση της έκτασης και ΟΧΙ του κολυμβητηρίου! Για αυτήν επιφυλάχθηκε να απαντήσει ο πρόεδρος του ΤΕΕ.
3. Να κατατεθεί πρόταση μακροχρόνιας δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του εν λόγω ακινήτου και αν χρειαστεί ακόμα και έναντι αντιτίμου, που θα προκύπτει από τυχόν έσοδα του δήμου…
Αυτή είναι η πρόταση του κου Κυρίτση «η μόνη ρεαλιστική την ώρα που το κράτος μας έχει απωλέσει την εθνική του κυριαρχία»!
Και βέβαια ούτε τα στοιχειώδη δεν ψέλλισαν για την ίδια τους την πρόταση… όπως για παράδειγμα για πόσα έτη αιτούνται την παραχώρηση κατά χρήση…
4. Να διεκδικηθεί ακόμη και η κυριότητα του εν λόγω ακινήτου από την ΕΤΑΔ Α.Ε., δωρεάν ή έναντι αντιτίμου, αν δεν δοθεί δωρεάν, που να μπορεί να συμβαδίζει με τις οικονομικές δυνάμεις του δήμου.
Μιλάμε για την απόλυτη παράνοια. Επί 4 ώρες ο κος Κυρίτσης και τα εξαπτέρυγα του εξαρτημένα και ανεξάρτητα προσπαθούσαν να πείσουν τον Κωακό λαό ότι η πρόταση του ΤΕΕ για παραχώρηση κατά κυριότητα είναι ανεδαφική.
Έσυρε τους δημοτικούς του συμβούλους (ακολούθησε και ο κος Καλούδης) να ψηφίσουν την παραχώρηση κατά χρήση… και στην απόφαση έγραψε το έξης τρομερό!
«Εμείς -βασικά- για κατά χρήση το θέλουμε αλλά αν δεν μας το δώσετε κατά χρήση δώστε μας το κατά κυριότητα και πείτε μας και ποιο θα είναι το αντίτιμο και άμα μπορούμε θα το πληρώσουμε!»
Υπάρχει στα αλήθεια κανένας σοβαρός άνθρωπος που θα πάρει στα σοβαρά τον κύριο Κυρίτση; Ακόμα και οι λιγότερο σοβαροί που τον ακολουθούν τυφλά καταλήγουν με καταδίκες και εξαγοράσιμες ποινές!!!
Ποιο είναι λοιπόν το κύρος και ποια η νομιμότητα αυτής της απόφασης; Ακριβώς τα αντίστοιχα με αυτά που διαθέτει ο κος Κυρίτσης.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΑΜΑ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ
Στη Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΕΕ Κω στις 13/09, η ομόφωνη απόφαση των συναδέλφων μας σχετικά με το θέμα αξιοποίησης της έκτασης 70 στρεμμάτων του Ναυτικού Ομίλου Κω (ΚΜ 2708), συνοψίζεται στα εξής πέντε σημεία:
Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής παραχώρηση σε ιδιώτη.
Να παραχωρηθεί η εν λόγω έκταση στο Δήμο της Κω.
Να παραμείνουν οι όροι δόμησης ως έχουν.
Να ζητήσουμε από το Δήμο να κάνει αίτηση συνοδευόμενη από μελέτη ήπιας αξιοποίησης για χρήση και ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες της Κω.
Να ξεκινήσει ενημέρωση φορέων και συλλόγων προς αυτήν την κατεύθυνση.
Μετά τη Γενική Συνέλευση με τα μέλη του ΤΕΕ Κω, καταθέσαμε αίτηση προς τον Δήμαρχο Κω, για να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα προχωρήσαμε σε συνέλευση με τις δημοτικές παρατάξεις, τους φορείς και τα αθλητικά σωματεία της Κω στις 17/09 στο κτίριο του ΕΒΕΔ. Στη Συνέλευση αυτή παρευρέθη και ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Δωδ/σου, κ.Αντώνης Γιαννικουρής. Διαμορφώθηκε ομόφωνη απόφαση στήριξης της πρότασης του ΤΕΕ και μαζεύτηκαν οι υπογραφές των παρευρισκομένων για να παραπεμφθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 25/09 με πρώτο θέμα τη διεκδίκηση της έκτασης των 70 στρεμμάτων, στο οποίο κληθήκαμε να παρευρεθούμε. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η επικαιροποίηση της μελέτης με ήπιες χρήσεις σε συνεργασία με το ΤΕΕ και κατάθεση πρότασης από το Δήμο για τη μακροχρόνια παραχώρηση της έκτασης του Ναυτικού Ομίλου. Παραχώρηση δηλαδή της περιοχής κατά χρήση και όχι κατά κυριότητα.
Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο καταθέσαμε αίτηση προς το Δήμο να μας χορηγηθεί το παραχωρητήριο, η άρση παραχώρησης, η σχετική αλληλογραφία με την ΕΤΑΔ κλπ.
Θα τοποθετηθούμε σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αφου μελετήσουμε την σχετική αλληλογραφία και αφου γίνουν συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων με την Δημοτική αρχή .
Η Μόνιμη Επιτροπή του ΤΕΕ Κω συνεδρίασε την Πέμπτη 27/09 και αποφάσισε τα εξής:
Να κατατεθεί αίτηση απένταξης από την ΕΤΑΔ για το εν λόγω ακίνητο, την οποία θα κληθούν να συνυπογράψουν οι πέντε βουλευτές Δωδ/σου, ο Περιφεριάρχης Νοτίου Αιγαίου, οι Δημοτικές παρατάξεις, ο Έπαρχος Κω, η Δημοτική Αρχή, οι Δημοτικές παρατάξεις, οι φορείς και οι σύλλογοι.
Σε νέα συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής θα μας απασχολήσει το θέμα της Νέας Αβικώ και της κατοικίας Brunetti (πρώην 80 ΑΔΤΕ).
Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ ΚΩ
Σελίδα 1 από 14

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot