Εισήγηση-πρόταση της υποψήφιας Δημάρχου Κω Ιωάννας Ρούφα-Έψιμου για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και τη σύνδεσή του με τον Τουρισμό

Μάρτιος 16, 2019 Σχολιάστε πρώτοι!
jumbo-banner

Γνωρίζουμε τη δεδομένη αποστροφή των πολιτών σε διαδικασίες και εξαγγελίες που περιβάλλονται από τον όρο «ανάπτυξη» καθώς η στρεβλή και ανέξοδη χρήση του τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας τείνει να του προσδώσει τα χαρακτηριστικά της στασιμότητας, της απραξίας και του πολιτικού τυχοδιωκτισμού.
Για να αποκτήσει τη χαμένη του αίγλη ο όρος «ανάπτυξη», πρέπει να τεθούν σαφείς ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες, μετρήσιμοι στόχοι και απτά αποτελέσματα.
Βασική παράμετρος για εμάς αποτελεί η μετατόπιση του πολιτικού λόγου και της εφαρμοσμένης πολιτικής από το θυμικό στο πραγματικό. Η εγκαθίδρυση μίας καθαρής σχέσης μεταξύ πολίτη και πολιτικής ηγεσίας που θα εδράζεται στην πραγματική έννοια των όρων «ανάπτυξη» και «λογοδοσία».
Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση του αυτονόητου. Επιμένω…
Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές με δεδομένη την νησιωτικότητα αλλά και τη διαφορετικότητα μεταξύ των νησιών σε επίπεδο μεγέθους, πληθυσμιακών κριτηρίων, ιδιαιτεροτήτων και δυνατοτήτων δεν μπορούν να είναι οριζόντιες. Πρέπει να είναι ευέλικτες και προσαρμοσμένες σε επίπεδο Νησιού-δήμου δίνοντας τη δυνατότητα για παραγωγική εξωστρέφεια, καινοτομία, στοχευμένες επενδύσεις και πλουραλιστική επιχειρηματική ανάπτυξη.
Ειδικά η παράμετρος του περιβάλλοντος, το κατεστημένο τουριστικό μοντέλο του “all inclusive”, η εποχική αλλά έντονη απασχόληση, η εταιροαπασχόληση των νέων και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων, η κοινωνική ανισότητα είναι πραγματικά στοιχεία που οφείλουμε να διαχειριστούμε με πολιτικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με στόχο την άμβλυνση τους.
Δεν ονειροβατούμε. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης πολλές φορές είναι μη συμβατές, ή ακόμη έρχονται και σε σύγκρουση με την επιχειρηματική λογική και πραγματικότητα. Οι στοχευμένες πολιτικές σε συνδυασμό με μία προληπτική και ολιστική προσέγγιση με γνώμονα το διαχρονικό δημόσιο συμφέρον ανατρέπουν τα πολιτικά και ηθικά διλλήματα και δύνανται στο να εξασφαλίσουν την αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Ειδικότερα σε ότι αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη, την Αλιεία και την Παραγωγική Ανασυγκρότηση
Ο πρωτογενής τομέας σύμφωνα με τη δική μας προσέγγιση μπορεί να γίνει εφάμιλλος του τουριστικού και να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε μια πολυεπίπεδη βάση οικονομίας πιο ισχυρή και πιο στέρεη. Η μεταποίηση και η τυποποίηση τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο ενός δικτύου ποιότητας θα προσδώσει αξία, ανταγωνιστικότητα και δυναμική.
Προτείνουμε ένα τοπικό, ενδογενές σύστημα αγροτικής ανάπτυξης, που θα στηρίζεται στην οργάνωση της παραγωγής και της εμπορίας των τοπικών αγροτικών προϊόντων, στην οικολογική συνείδηση και την προστασία των φυσικών πόρων (βλέπε νερό), στην online σύνδεση της αγροδιατροφής με το τουριστικό προϊόν.
Αυτό είναι το αναπτυξιακό μίγμα μιας έμμεσης εξαγωγής προϊόντων εντός των τειχών, μια πραγματική οικονομική ατμομηχανή που θα είναι η καλύτερη και πειστικότερη προβολή του τόπου μας.
Η Κως μπορεί να πετύχει πολλά με την υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης της τοπικής επώνυμης παραγωγής που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• τη δημιουργία σύγχρονων λαϊκών αγορών για αμιγώς αγροτικά προϊόντα (όχι περιφερόμενων)
Στις 8 Οκτωβρίου 2012 αμέσως μόλις ανέλαβα την αντιδημαρχία του πρωτογενούς τομέα απευθύνθηκα στο τότε Υπουργό επισημαίνοντας τα κάτωθι:
«κ. Υπουργέ,
Ορμώμενοι από την πρόσφατη ανακοίνωσή σας στο 19ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, που αφορούσε τη θεσμοθέτηση Αγροτικών Αγορών αποκλειστικά από αγρότες παραγωγούς, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την πλήρη συμφωνία μας, μιας και η πώληση ντόπιων αγροτικών προϊόντων από τους ίδιους τους παραγωγούς, είναι ζητούμενο στη συνεχιζόμενη δοκιμασία, που έχει επέλθει ο αγροτικός πληθυσμός.
Ως μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέτοιου είδους θεσμοί σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που εκχωρηθήκαν με το νόμο «Καλλικράτη», πιστεύουμε ότι αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια μας προκειμένου να χαράξουμε μια πολιτική που θα ωθήσει, θα αναπτύξει και θα ισχυροποιήσει περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα.
Η απαλλαγή από «μεσάζοντες» που εκμεταλλεύονται τόσο τους ίδιους τους παραγωγούς όσο και το αγοραστικό κοινό, θα επιφέρει την μείωση των τιμών στα προϊόντα αλλά και την ανάδειξη της γνησιότητας και άριστης ποιότητας των ντόπιων προϊόντων. Η πιστοποίηση τους με την μορφή ενός «Τοπικού Σήματος Ποιότητας» αποτελεί βασική πολιτική στόχευση του Δήμου Κω.
Η θεσμοθέτηση αγροτικών αγορών διαφοροποιείται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο των λαϊκών αγορών καθώς θα συμβάλει στην επιχειρηματική οργάνωση, αυτοοργάνωση των παραγωγών και στο ξεχώρισμα της ήρας από το στάρι.
Προσδοκώντας στις ενέργειες σας για την άμεση θεσμοθέτηση των Αγροτικών Αγορών».
Επανερχόμαστε στο αίτημα με το οποίο συμφωνεί και ο εμπορικός σύλλογος, για ευνόητους λόγους, και εστιάζει στη λειτουργία λαϊκών αγορών αμιγώς αγροτικών προϊόντων.
Θυμίζω το έγγραφο που απέστειλα στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την παραχώρηση της ΚΜ που φιλοξενεί αυτό που όλοι λέμε λαϊκή αγορά για 15 χρόνια. Στο οποίο ουδέποτε λάβαμε απάντηση. Επίσης υπάρχει μελέτη αναβάθμισης του χώρου στην οποία δεν προχωρήσαμε τότε καθώς ο χώρος δεν ανήκει στο δήμο.
• τη δημιουργία σύγχρονου δημοπρατηρίου για τα τοπικά προϊόντα
Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και επί αντιδημαρχίας μου με μία απόφαση που πέρασε στα ψηλά αλλά που για μας θέτει τις βάσεις για την εξαγορά από την τράπεζα Πειραιώς του συγκροτήματος του κτηρίου του συνεταιρισμού Πυλίου, επισκέφθηκα τον διευθυντή της τράπεζας για να θέσω το ζήτημα της εξαγοράς με στόχο την αξιοποίηση του προς όφελος του αγροτικού κόσμου της Κω.
Θυμίζω ότι αυτό το κτήριο 1.100 τ.μ. ανήκε στον Αγροτικό σύλλογο Πυλίου και κατέλεξε λόγω οφειλών στην αγροτική τράπεζα κατόπιν περιήλθε στο διάδοχο σχήμα της σημερινής ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Σε εκείνη τη φάση λόγω των συγχωνεύσεων των τραπεζών και σύμφωνα με την πολιτική της τράπεζας δεν μπορούσε να γίνει διάλογος με απτό αποτέλεσμα.
Η πρόταση μας είναι ξεκάθαρη. Εξαγορά και επανάχρηση.
Το Πυλί η δημοτική ενότητα Δικαίου μπορεί να γίνει το κέντρο της εμπορίας αγροτικών προϊόντων με ένα σύγχρονο δημοπρατήριο με αποθήκες, ψυγεία, στο οποία θα καταλήγει το σύνολο της παραγωγής που θα πωλείται με πλειοδοτική διαδικασία και θα αναβαθμίζει το αγροτικό προϊόν.
⎫ Έτσι ο παραγωγός θα επιδίδεται στην παραγωγή και θα απαλλαγεί από το άγχος της συντήρησης και της πώλησης των προϊόντων του.
⎫ Έτσι ο παραγωγός θα πληρώνεται σε 40 μέρες από την έκδοση του τιμολογίου πώλησης (όπως η νομοθεσία ορίζει) και όχι με 12μηνες επιταγές.
Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την οργάνωση μιας ισχυρής και ομονοούσας ομάδας αγροτών που πρέπει να αντιληφθεί τα σημεία των καιρών και να αντιπαλέψει το έλλειμα συνεργασίας.
Φωτεινό παράδειγμα η Κρήτη με ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς που ξεπερνούν τα 1000 μέλη με ηλεκτρονικό δημοπρατήριο, με δικά τους συσκευαστήρια, υψηλή τεχνογνωσία και εξωστρέφεια.
Η δε οργάνωση της παραγωγής έχει να κάνει με την ίδια την οργάνωση των παραγωγών, την διαθέσιμη καλλιεργητική έκταση, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την προσφορά και τη ζήτηση των προϊόντων, τις μεθόδους καλλιέργειας, αλλά και με ευέλικτα προγράμματα ενίσχυσης ομάδων παραγωγών.
⎫ Προτείνουμε πιλοτικό πρόγραμμα ανάλυσης εδάφους στον κάμπο Πυλίου και Ασφενδιού που θα υποδείξει αφενός τις ενδεικνυόμενες καλλιέργειες αφετέρου τις βελτιωτικές επεμβάσεις για αύξηση της παραγωγής.
Το 2014 είχαμε καταγράψει σε συνεργασία με τις αποθήκες των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων τις ποσότητες των προϊόντων που χρειάζονται καθ’ όλη την τουριστική περίοδο.
Αυτή η καταγραφή χρειάζεται επικαιροποίηση. Προκειμένου να γνωρίζουμε τη ζήτηση ανά είδος και έτσι οι αγρότες μας να διαμορφώσουν συμπεριφορά.
Επέκταση δικτύου Λίμνης προς ορεινή ενδοχώρα αλλά και σε περιοχές του κάμπου που το δίκτυο δεν φτάνει για ανάπτυξη δενδροκαλλιεργειών.
Δεξαμενισμός του νερού που ακόμα καταλήγει στη Θάλασσα.
Το 2014 ψηφίσαμε την μείωση του τέλους του νερού από τη Λίμνη και τα φράγματα κατά 50% στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτή η απόφαση είχε στόχο όχι μόνο την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου αλλά την διαχείριση των υδατικών πόρων.
Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση. Επεκτείνουμε την πρόταση…
Δωρεάν παροχή νερού από τη Λίμνη και τα φράγματα για τους νέους βιοκαλλιεργητές για τα δύο πρώτα χρόνια της εγκατάστασης της βιολογικής καλλιέργειας τους.
Οι αγροτικοί δρόμοι τα τελευταία 5 χρόνια δεν καθαρίστηκαν δεν συντηρήθηκαν.
Επιβάλλεται και η συντήρηση των υφιστάμενων και η διάνοιξη νέων στο πλαίσιο της οργάνωση που παραπάνω περιγράψαμε.
Κτηνοτροφία.
Να ξεκινήσω από το δημοτικό σφαγείο;;
Προτείνω την αναβάθμιση των σφαγείων με τη συμμετοχή του κτηνοτροφικού συλλόγου και την εγκατάσταση συστήματος αδρανοποίησης (rendering) ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων σφαγείου.
Η δημοτική αρχή Κυρίτση Ομολόγησε την αποτυχία τους.
Πήγαν στην συνέλευση των κτηνοτρόφων να τους πούνε «βρείτε τρόπο να λειτουργήσετε το σφαγείο».
Η απόλυτη φαρσοκωμωδία!
Θα έκαναν διαγωνισμό… Θα προσλάμβαναν υπαλλήλους…
Σε μια αμιγώς δημοτική υπηρεσία εισέρχονται «Καλύμνιοι» που δεν αποδίδουν παραστατικά για τις υπηρεσίες τους.
Τα σφαγεία λειτουργούν με την υπογραφή του προέδρου του κτηνοτροφικού συλλόγου. Αναρωτιέμαι γιατί δεν βάζει την υπογραφή του ο κος Χατζηκαλύμνιος
Πέντε ολόκληρα χρόνια δεν αξιώθηκαν να βρουν βιώσιμη, νόμιμη και μόνιμη λύση. Πέντε ολόκληρα χρόνια χαμένα!
Επέβαλαν τρία αντί του ενός τέλους που υπήρχε στην προηγούμενη δημοτική περίοδο. Εξαφάνισαν ή κατέστησαν το ντόπιο κρέας πανάκριβο και οδήγησαν σε σφαγές πρωτόγονου τρόπου που δεν υφίστανται μικροβιολογικό έλεγχο.
Το δημοτικό σφαγείο ήταν ακόμα μια πηγή απευθείας αναθέσεων σε ημέτερους. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το σφαγείο «μπαίνει μέσα».
Έχουμε ήδη δεσμευθεί για σειρά μέτρων στήριξης του πρωτογενή τομέα. Έχουμε ξεκάθαρη θέση – σχέδιο δράσης.
Συγκεκριμένα για το δημοτικό σφαγείο δεσμευόμαστε:
⎫ Για τη δωρεάν παραχώρηση του δημοτικού σφαγείου στο επικείμενο συνεταιριστικό σχήμα των κτηνοτρόφων.
⎫ Για τη στήριξή μας, πολιτική και διοικητική, στην οργάνωση αυτού του σχήματος.
⎫ Την κατάργηση όλων των τελών και την χρηματοδότηση της λειτουργίας του σφαγείου (συντήρηση, λειτουργικές δαπάνες)
Πως διαθέτει ο δήμος συγκεκριμένο προϋπολογισμό για την προβολή και διαφήμιση για τον τουρισμό; Γιατί αντίστοιχα να μην στηρίξει τους κτηνοτρόφους;
Γνωρίζετε ότι οι κτηνοτρόφοι μας πληρώνουν τα τέλη πριν από τη σφαγή; Γνωρίζετε ότι από πέρσι το Πάσχα ο δήμος δεν έχει επιστρέψει χρήματα που καταβλήθηκαν από κτηνοτρόφους για σφαγές που δεν υλοποιήθηκαν.
Σε κάτι ξενοδόχους γνωστούς και μη εξαιρετέους μια χαρά τα βόλεψαν… σας θυμίζω την υπόθεση του κυρίου Σιφάκη.
Σταυλικές εγκαταστάσεις και άδειες λειτουργίας.
Πρέπει να βρεθεί νόμιμος τρόπος να έρθει στα χέρια του δήμου η πολύτιμη εργασία που η ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΑΙΟΡΑΜΑ εκτέλεσε για όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες.
Ο δήμος έτσι θα βοηθήσει έμπρακτα τους κτηνοτρόφους που επιτέλους θα νομιμοποιήσουν τη λειτουργία των σταυλισμών τους. Για μένα αυτό είναι πολιτική και όχι τα πανηγύρια.
Ταυτόχρονα η άμεση εφαρμογή χωρίς εκπτώσεις και εξαιρέσεις του μεταφορικού ισοδύναμου αποτελεί για τους αγρότες ύψιστη προτεραιότητα.
Οι Αλιείς δεν υπάρχουν στο χάρτη της Κω.
Οι ελάχιστες παρεμβάσεις που αξιώνουν δεν έχουν γίνει επί σειρά ετών στα λιμάνια μας. Η δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου με υποδομές και αισθητική για την πώληση των αλιευμάτων τους είναι επιβεβλημένη.
Αντίστοιχα αναγκαίες είναι οι στοχευμένες διανησιωτικές συνεργασίες σε επίπεδο τουρισμού, εμπορίου, συγκοινωνίας και αγροτικών προϊόντων στα γειτονικά μας νησιά. Έχουμε ανοιχτό διάλογο με τους δημάρχους.
Επαναλειτουργία διεύθυνσης οικονομικής ανάπτυξης. Στήσαμε τη διεύθυνση στο Λινοπότη, υλοποιήσαμε σεμινάρια για αγρότες, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους. Ήμασταν ό μόνος δήμος που κατέθεσε πρόταση – πλαίσιο με πραγματικά καταγεγραμμένα δεδομένα.
Οι αγρότες είχαν ένα σημείο αναφοράς.
Σας καταθέτω για πολλοστή φορά, τη διαπίστωση της ολοκληρωτικής απαξίωσης του πρωτογενή τομέα από τη δημοτική αρχή Κυρίτση. Κατήργησαν τη Διεύθυνση.
Με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου εκθέτει ανεπανόρθωτα τον κ. Κυρίτση επισημαίνοντας ότι κατά την τροποποίηση του ΟΕΥ στην οποία προέβη κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο δεν συμπεριλήφθηκαν οι τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας (μάλλον δεν διαθέτουν σύμβουλο ή υποψήφιο για απευθείας αναθέσεις και τους ξέχασαν).
Το έγγραφό της αποκεντρωμένης καλούσε τον κο Κυρίτση να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου… προκειμένου να εγκριθεί η τροποποίηση (η οποία εν τέλει δεν ολοκληρώθηκε ποτέ).
Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου πέραν των τεχνοκρατικών στοιχείων του οφείλει να δηλώνει την πολιτική κατεύθυνση και τη φιλοσοφία του δήμου. Να εστιάζει στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα όπως είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας.
Αν και αυτό θα αναλυθεί διεξοδικά στην πρότασή μας για τον Τουρισμό δεν νοείται η Κως να μην διαθέτει Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής στο οργανόγραμμα του Δήμου.
Η συμπεριφορά της απαξίωσης αλλά και η εν γένει ανικανότητα Κυρίτση και λοιπών υπερεκτιμημένων συμβούλων δεν μας ξενίζει…
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής τους στον τουρισμό… απλά κατάργησαν τον Ενιαίο Φορέα Τουρισμού και 5 χρόνια προσπαθούν(;) να μας πείσουν για τον νέο φορέα που ποτέ δεν ήρθε… όπως και η Ryanair που έκανε φτερά!!!
Για τον πρωτογενή… απλά τον παραπέταξαν και τον ξέχασαν.
Ο πρωτογενής τομέας είναι εφάμιλλος του τουριστικού. Οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν είναι χειροπιαστές και επιβεβλημένες.
Δεν μπορεί να είναι ούτε αποσπασματικές ούτε πρόχειρες. Το νέο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα που επιβλήθηκε στους αγρότες τους οδήγησε σε δυσμενή θέση.
Ο δήμος οφείλει να παίξει πρωταγωνιστικό και ουσιαστικό ρόλο.
Η δε τουριστική προβολή πρέπει να συνδεθεί άμεσα με την προβολή των τοπικών προϊόντων και της τοπικής γαστρονομίας και δεν πρέπει να περιοριστεί σε happenings…
Γνωρίζουμε τα προβλήματα, ξέρουμε στο πετσί μας την σκληρότητα του επαγγέλματος του αγρότη, τον κάματο, τον ιδρώτα, τον καημό της απώλειας ολόκληρων καλλιεργειών από καιρικές ή άλλες αντιξοότητες, την πίκρα του να παράξεις και να μην μπορείς να πουλήσεις και να βλέπεις τον κόπο σου να σαπίζει…
Στα επόμενα χρόνια οι αγρότες της Κω θα κάνουν το άλμα και θα κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει τόσο σε οικονομικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο.
Αυτός είναι ο δικός μας στόχος και είμαστε η μοναδική παράταξη που διαθέτει τα εχέγγυα της υλοποίησής του.

Προσθήκη νέου σχολίου
Tο kostoday.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot