Κέντρο frontex Κω:"όσοι υποστηρίξαμε αυτή τη λύση έχουμε ευθύνες"

Δεκέμβριος 09, 2015 Σχολιάστε πρώτοι!
jumbo-banner

Ηδημοσίευση του ΦΕΚ για το θέμα του κέντρου μεταναστών στην Κω θέτει το μεγάλο αυτό τοπικό ζήτημα σε μια νέα βάση. Τώρα το ζήτημα δεν είναι ναι ή όχι, η μορφή, ο χώρος και ο τόποςαλλά οι λεπτομέρειες της δομής που πάει να στηθεί και η λειτουργία της.

Πρέπει να ξεκινήσουμε από μια πολιτική εκτίμηση. Δεν είναι σύνηθεςγεγονόςΕλληνικήΚυβέρνηση να μπαίνειμπροστά και να δίνει την λύση σε δύσκολα ζητήματα που διχάζουν τις τοπικέςκοινωνίες. Αλλά πολλές φορές και όταν το κάνει η πρόταση της δεν προχωρεί! Παράδειγμακλασσικό: οι χωροθετήσεις των ΧΥΤΑ, εργοστασίων ΔΕΗ κλπ. Καιστο δικό μας πρόβλημα η κυβέρνησημέχρισήμερακινήθηκε στην πεπατημένη: καθυστέρηση στην καθυστέρηση και μετατόπισηευθυνών στην τοπικήηγεσία! Όμως το πρόβλημα την ξεπέρασε, στο θέμαμπήκαν τα κράτη της κεντρικής Ευρώπης και η λύση που πάει να εφαρμοστείείναι προϊόν Ευρωπαϊκής πίεσης. Τα κέντρακαταγραφής του ΦΕΚ είναι ένα μέρος της λύσης που η ΕΕ προωθεί: α. οι σχέσεις με την Τουρκία και η χρηματοδότηση της β. η ενίσχυση της frontex, γ. κέντρακαταγραφής στα σύνορα της Ελλάδαςκαι δ. τα μέτραδιανομής-εγκατάστασης στις ευρωπαϊκέςχώρες και επαναπροώθησης των μεταναστών. Είναι προφανές ότι η Τουρκία δεν δέχεται την δημιουργία των κέντρων στο έδαφος της για τους δικούς της λόγους που είναι και στρατηγικοί και γεωπολιτικοί που ξεπερνούν την σχέση της με την Ε.Ε. Συνεπώς η λύση που προωθείται έχει χαρακτήρα συμβιβασμού αλλά και εκσυγχρονισμού που επιβάλλει η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ότι αναγκάστηκε και ο κ. Καμένος με την διακηρυγμένηθέση του εντος του Δημοτικούσυμβούλιου της Κω να συνυπογράψει την ΚΥΑ είναι ενδεικτικό του συμβιβασμού.
Η εξέλιξη δεν είναι ήτταούτε νίκη για κανέναν. Είναι έναςσυμβιβασμός.
Έναςσυμβιβασμός με τα προβλήματα του και αυτό αξίζει να δούμε κάποιες πλευρές του.
1. Κατ αρχήνδεν ηττήθηκε η πολιτική του κ. Δημάρχου όπως λένε μερικοί επειδή το κέντρο ‘’του έρχεται από τα πάνω’’. Ο Δήμαρχοςήτανσαφής: ‘’να αναλάβει την ευθύνη της η κυβέρνηση, εμείς δεν δεχόμαστεκέντραγιατί δεν εμπιστευόμαστε την κυβερνητικήδιαχείριση όπως αποδείχτηκε και με το Καπταιν Ηλίας ή τη Μόρια’’. Κανείς δεν θα μπορεί να τονκατηγορήσειότι είναι και δική του λύση και δεν θαέχει την παραμικρήευθύνηαν αύριο ο χώροςτου ΦΕΚγίνειεστίαπροβλημάτων!
2. Η ευθύνη της διαχείρισηςπήγε στην Περιφερικήαυτοδιοίκηση. Αυτό έγινεκυρίως λόγω της αντίδρασης του κ. Δημάρχου και αυτό ενδεικτικό της ισχύος του και είναι ένας ακόμη συμβιβασμός. Η κυβέρνηση δεν μπορούσε να εφαρμόσει ένα θεσμό με διαφορετικούς τελικούςδιαχειριστές. Η διεθνήςεμπειρία είναι ότι τα κέντρα αυτά τα συνδιαχειρίζονται ο Δήμοςκατ’ αρχήν και η Περιφέρεια και αν η διαχείριση αποδειχτεί σωστή και επωφελής θα συνιστά απώλεια για τον Δήμο.
3. Η λύση του ΦΕΚ έχει θεσμικό χαρακτήρα και συνεπώςπρέπει να κινηθούμεθεσμικά. Πρέπει να δείξουμε στην πράξη με την ανοχή μας,κρατώνταςαποστάσειςαπό τηνλογική της ‘’ανταρσίας’’. Ειπώθηκε, πιστεύουμε ως ράδιο αρβύλα, ότι σε προηγούμενεςδιεργασίες στον ΛΙΝΟΠΟΤΙ πήγανμηχανήματα του Δήμου μας. Ο θεσμός ‘’Δήμος’’ πρέπει να προστατευτεί και να κρατήσει αποστάσεις.Είναι όμως δικαίωμα όποιουθέλει, σαν άτομοη σαν φορέας,ναδιαμαρτυρηθείδημοκρατικά όταν αρχίσουν οι εργασίες ή μετά.
4. Η δυσκολία του προβλήματος εφαρμογής της λύσης είναι δεδομένη. Η σύσταση μιαςπολιτικήςομάδαςεργασίας ή μιας δημοτικήςεπιτροπής που θα παρακολουθεί το θέμα και θα προτείνειμέτρα της διαχείρισης είναι χρήσιμη. Η ευθύνη μας να παρακολουθούμε, να συγκρίνουμε με βάση την κείμενη νομοθεσία, να προτείνουμε και να πιέζουμε να εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκέςοδηγίες και οι νόμοι που διέπουν την λειτουργία του κέντρουυποδοχής είναι καθήκον.
5. Υπάρχουνδηλώσειςυπουργών, του τοπικούβουλευτή και παραγόντων που λένε και το κρατάμε: α) Τα Κέντρα Ταυτοποίησης είναι δομές προσωρινής διαμονής από 48 ως 70 ώρες, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι πρόσφυγες-μετανάστες β) Είναι φυλασσόμενα από την αστυνομία.γ) Μετά την ταυτοποίηση οργανωμένα οι ταυτοποιημένοι μεταφέρονται άμεσα στην ενδοχώρα δ) Την ευθύνη για τη λειτουργία της δομής έχει το κράτος με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Πρόβλημα έχουμε κυρίως όλοι εμείς που υποστηρίξαμε την λύση της διαχείρισης του μεταναστευτικούμέσω μιας κρατικής δομής, μιλώντας και γράφοντας. Αναλαμβάνουμε και εμείς πολύ σοβαρές ευθύνες και νιώθουμε υπόλογοι για το πιθανό παραστράτημα της λύσης. (επισυνάπτουμε την νομοθεσία των κέντρων υποδοχής frontex για όποιον ενδιαφέρεται )
Ν. Μυλωνάς

HOTSPOT=Κέντρα Πρώτης Υποδοχής

Ίδρυση Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

αιτιολογική Έκθεση TOYNOMOYΊδρυση Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Α/Α  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
 ΤΙΤΛΟΣ
 1  Ν.3907/2011
(ΦΕΚ 7Α'/26.1.2011)
 Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις (PDF)
 1β  Ν.3907/2011/ Τροποποίηση
10.4.14ΦΕΚ 7Α' /26.1.2011 
 Στον Ν.3907/2011 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.3922/2011, Ν.3938/2011, Ν.4029/2011, Ν.4038/2012, Ν.4058/2012, Ν.4084/2012, Ν.4111/2013, Ν.4172/2013, Ν.4249/2014(PDF)


ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 Α/Α  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ
 1  Π.Δ.102/2012
(ΦΕΚ 169Α' /3.9.2012)
 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη(PDF)
 1β  Π.Δ.102/2012
(ΦΕΚ 169Α' /3.9.2012)
 Κωδικοποιημένο νομοθέτημα: στο Π.Δ.102/2012 εχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του Ν.4172/2013, Ν.4249/2014 (PDF)
 2  Π.Δ.220/2007
(ΦΕΚ 251Α' /13.11.2007)
 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη-μέλη (ΕΕΛ 31/6.2.2003) (PDF)
 3  Π.Δ.113/2013
(ΦΕΚ 146Α' /14.6.2013)
Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου "σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές και τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη-μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα" (L326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις (PDF)
 4  Π.Δ.141/2013
(ΦΕΚ 226Α' /21.10.2013)
 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)(PDF)
Προσθήκη νέου σχολίου
Tο kostoday.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot