Η Κως της νέας εποχής είναι εδώ.

Ο Δήμαρχος Κω κ. Γιώργος Κυρίτσης μέσα στο 2017, έθεσε ένα πλαίσιο διεκδίκησης για την αναβάθμιση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Κω προς τη διοίκηση του ΟΤΕ. Στις 29 Αυγούστου κατέθεσε αναλυτικά και εγγράφως την πρότασή του.
Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας δεν είναι απλά θετικά, συνδέονται με έργα και νέες υποδομές που βάζουν την Κω στη νέα εποχή.
Σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του ΟΤΕ, για την οποία ήδη ενημερώθηκε ο Δήμος Κω, μέσα στο 2018 θα υλοποιηθεί ένα τεράστιας σημασίας έργο: η τοποθέτηση οπτικών ινών που θα καλύπτει ολόκληρη την πόλη της Κω αλλά και η τοποθέτηση οπτικών ινών σε Κέφαλο, Καρδάμαινα, Αντιμάχεια, Ζηπάρι, Μαστιχάρι,Πυλί και Ψαλίδι.
Οι πολίτες σε όλο το νησί αλλά και οι επισκέπτες μας θα απολαμβάνουν γρήγορο internet με ταχύτητες έως 100 Μbps.
Είναι μια εξέλιξη που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά θα αποτελέσει και συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό μας.
Προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο, ο Δήμαρχος Κω κ. Γιώργος Κυρίτσης έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του Δήμου να συνεργαστούν με τα στελέχη του ΟΤΕ για την άμεση έκδοση των αδειών και για την ταχεία υλοποίηση των έργων.
Ταυτόχρονα προγραμματίζεται και ειδική συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο, κατά την οποία ο Δήμαρχος και στελέχη του ΟΤΕ θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα οφέλη αλλά και τη δυναμική που δίνει στην Κω το σημαντικό αυτό έργο.
Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κω κ. Γιώργος Κυρίτσης, επισημαίνει:
‘’Η Κως μπαίνει στην ψηφιακή εποχή.
Αποκτά νέες και αναβαθμισμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες, που μετατρέπονται σε συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη.
Αυτή είναι η Κως που θέλουμε, η Κως των νέων υποδομών, η Κως της νέας εποχής.
Τώρα έχουμε ως άμεση προτεραιότητα την άμεση και ταχεία υλοποίηση του έργου που αγκαλιάζει όλη την Κω και ιδιαίτερα τις κοινότητες και τα χωριά που βγαίνουν από την αφάνεια και την υποβάθμιση.’’
Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Η δράση «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» αφορά στη παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών του Παραρτήματος II της παρούσας για την απόκτηση ή διατήρηση κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

2. Μέσω της δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος II της παρούσας έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν κινητή (mobile) ή δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες και μέσω της εξοικείωσής τους με τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές. 2. Μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται:

• Η μείωση του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των πολιτών της χώρας και των γεωγραφικών τμημάτων αυτής.

• Η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου στην απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

• Η σημαντική αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Επικράτεια.

• Η ταχεία εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις σύγχρονες και ραγδαία εξελισσόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές.

• Η ισότιμη συμμετοχή των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών της χώρας στην επικοινωνία και στη πληροφόρηση, μέσω της πρόσβασης τους σε πληθώρα ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών (π.χ. πλοήγηση στο διαδίκτυο, μεταφορά αρχείων, χρήση υπηρεσιών social media, e-mail, video/audio streaming κ.α.).

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών που αναφέρονται σε πίνακα στο τέλος του δημοσιευματος του dikaiologitika news, οι οποίοι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου

Το εισοδηματικό κριτήριο για την υπαγωγή στη δράση διαμορφώνεται σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (άγαμος/έγγαμος) και προκειμένου για άγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €). β) προκειμένου για έγγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000 €).

Οι όροι συνολικό ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα έχουν, στο πλαίσιο της δράσης, την ακόλουθη έννοια: α) Συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 του εκάστοτε δικαιούχου πολίτη. β) Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 των μελών της εκάστοτε οικογένειας. 4. Η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. Το νοικοκυριό δύναται να είναι μονοπρόσωπο, εάν αποτελείται από ένα μόνο άτομο, ή πολυπρόσωπο, εάν αποτελείται από περισσότερα άτομα που συμβιώνουν στην ίδια κατοικία.

Στην περίπτωση του πολυπρόσωπου νοικοκυριού μόνο ένας δικαιούχος, μπορεί να κάνει χρήση, για μία μόνο φορά, της δημόσιας επιχορήγησης της δράσης για την ενεργοποίηση μίας μόνο ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.Η ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο ίδιο νοικοκυριό δεν είναι δυνατή. Το ίδιο ισχύει και για την ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) από τον ίδιο δικαιούχο σε άλλο νοικοκυριό.

Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν είκοσι ευρώ ανά δικαιούχο το έτος (120,00 €/έτος), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α ενώ χορηγείται για δύο έτη. Επίσης χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο ενώ παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης μίας μόνο κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο νοικοκυριό του δικαιούχου.

Η δημόσια επιχορήγηση, στην περίπτωση των πακέτων υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο ή μέρος του ετήσιου παγίου της δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του τέλους σταθερής τηλεφωνίας και Internet

Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων υπηρεσιών κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο):

• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου πολίτη. • Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων.

• Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού σύνδεσης (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.) του δικαιούχου στο διαδίκτυο.

• Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.).

• Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων. • Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής.

Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο): • Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων. • Ταχύτητα download, πριν την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον έως και 18 Mbps. • Ταχύτητα upload, πριν την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον έως και 4 Mbps.
• Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού σύνδεσης (δορυφορική κεραία, TRIA, δορυφορικό modem) του δικαιούχου στο διαδίκτυο. • Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο διαδίκτυο (δορυφορική κεραία, TRIA, δορυφορικό modem), στην περίπτωση αγοράς του από τον δικαιούχο. • Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων. • Αυτόματη Εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης μετά την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, χωρίς επιπλέον χρέωση του δικαιούχου ή διακοπή της υπηρεσίας του. • Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής.

Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών των Παροχών, πέραν των ως άνω ελάχιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών, δύνανται να παρέχουν στους δικαιούχους επιπλέον ευρυζωνικές υπηρεσίες (π.χ. μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.α.) ή/και επιπλέον τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες φωνής, υπηρεσίες μηνυμάτων sms, υπηρεσίες δορυφορικής τηλεόρασης κ.α.).

Στη δράση δύνανται να υπαχθούν και τα υφιστάμενα συμβόλαια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των Παροχών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο υφιστάμενος συνδρομητής είναι πιστοποιημένος δικαιούχος της δράσης, β) τα υφιστάμενα συμβόλαια πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και γ) ο Πάροχος δηλώσει εγγράφως στην ΓΓΤΤ ότι επιθυμεί την υπαγωγή τους στη δράση.

Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Παροχών ως προς τη διαμόρφωση και τη διάθεση των υπηρεσιών της δράσης, το σύνολο των επιμέρους όρων και των προϋποθέσεων που τις διέπουν, καθώς και κάθε άλλη σχετική με αυτές λεπτομέρεια, καθορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση - ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 31η/01/2018.

inetrnet free

Στο Internet η Ελλάδα αναστενάζει. Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), οι προσφερόμενες ταχύτητες από τους παρόχους στην πράξη αντιστοιχούν στο 1/3 των ονομαστικών ταχυτήτων.

Ειδικά για τις πιο διαδεδομένες συνδέσεις ADSL που παρέχουν ταχύτητες μέχρι 24 Mbps, η ΕΕΤΤ αναφέρει ότι η πραγματική ταχύτητα «κατεβάσματος» πληροφοριών αντιστοιχεί στο 32,26% της ονομαστικής ταχύτητας. Ο μέσος όρος όλων των συνδέσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα παρέχει στον χρήστη ροή καθόδου πληροφοριών που αντιστοιχεί στο 40% της ονομαστικής τιμής. «Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο μέσος όρος των μετρήσεων όλων των πακέτων δείχνει ποσοστό ονομαστικής ταχύτητας, που επιτυγχάνεται, ίσο με 39,26% στη ροή καθόδου και 62,60% στη ροή ανόδου», αναφέρει η έκθεση της ΕΕΤΤ.

Η Εκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2016-2017 συνιστά την ετήσια έκθεση της ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) για την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2015/2120 σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό Διαδίκτυο. Είναι η πρώτη φορά που συντάσσεται, και προς την κατεύθυνση αυτή η EETT όπως και οι λοιποί ρυθμιστές της τηλεπικοινωνιακής αγοράς της Ε.Ε. απέστειλαν ειδικά ερωτηματολόγια στους μεγαλύτερους εγχώριους παρόχους, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για θέματα του Κανονισμού, και συγκεντρώθηκαν οι υπάρχοντες όροι συμβολαίων των παρόχων, ώστε να εξεταστούν οι απαραίτητες αλλαγές για την καλύτερη ενημέρωση των συνδρομητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.
Στον τομέα της παρακολούθησης ποιότητας δικτύων, η ΕΕΤΤ αξιοποίησε την πλατφόρμα «Υπερίων», με σκοπό τη διεξαγωγή μετρήσεων, ενώ το 2016 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετρήσεις στο πεδίο για την παρακολούθηση της απόδοσης των κινητών δικτύων. Επίσης, στην έκθεση παρουσιάζονται και τα παράπονα που λαμβάνει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της ΕΕΤΤ, τα οποία σχετίζονται με τα θέματα του Κανονισμού.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση των δικτύων, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι πραγματικές ταχύτητες μετάδοσης είναι υποδεέστερες των ονομαστικών. Αυτό δείχνουν και τα παράπονα των καταναλωτών που φτάνουν στην ΕΕΤΤ, που σε ποσοστό 90% αφορούν στη χαμηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οσον αφορά τη διαχείριση κίνησης, η πλειονότητα των πρακτικών αφορά στην προτεραιοποίηση κίνησης με αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας, όπως η κίνηση φωνής ή βίντεο, ή σε φραγές για λόγους ασφαλείας, ή σε φραγές που τίθενται από τους ίδιους τους συνδρομητές (π.χ. υπηρεσίες γονικού ελέγχου).

Καθημερινή

 

Η Ψέριμος, η Τέλενδος αλλά και η Καλόλιμνος και η Πλάτη που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλυμνίων ,συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των νησιών που οι κάτοικοι θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο internet.

Να σημειώσουμε ότι δρομολογείται δράση παροχής δωρεάν internet σε μικρά νησιά της Ελλάδας στα πλαίσια του προγράμματος «Παροχή Δωρεάν Κινητής Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μόνιμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χωράς».

Δικαιούχοι της δράσης που αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι απομακρυσμένων νησιών της χώρας, που πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

α) άγαμοι πολίτες, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ,

β) έγγαμοι πολίτες, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Η παροχή θα χορηγείται ανά οικογένεια – νοικοκυριό. Από τη δράση εκτιμάται ότι θα εξυπηρετηθούν περίπου 11.000 νοικοκυριά σε 35 νησιά και ακόμη 3.000 περίπου σε 7 ακόμη νησιά που γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν

Πρόκειται για νησιά με μικρό πληθυσμό μόνιμων κατοίκων (κάτω των 3.000).

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στη δράση συμπεριλαμβάνονται τα 35 παρακάτω νησιά:

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΑΡΚΟΙ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΓΥΑΛΙ
ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ
ΚΑΣΟΣ
ΛΕΙΨΟΙ
ΜΑΡΑΘΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΝΙΣΥΡΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ
ΠΛΑΤΗ
ΣΑΡΙΑ
ΣΥΜΗ
16.ΤΕΛΕΝΔΟΣ

17.ΤΗΛΟΣ

18.ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ

ΧΑΛΚΗ
ΨΕΡΙΜΟΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ
ΜΑΘΡΑΚΙ
ΟΘΩΝΟΙ
ΠΑΞΟΙ
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΘΥΜΑΙΝΑ
ΣΑΜΙΟΠΟΥΛΑ
ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΓΑΥΔΟΣ
ΑΝΤΙΨΑΡΑ
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
ΨΑΡΑ

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η γενική γραμματεία τηλεπικοινωνιών επεξεργάζεται την προσθήκη των νησιών ΑΝΑΦΗ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΚΙΜΩΛΟΣ, ΣΙΚΙΝΟΣ, ΔΟΝΟΥΣΑ και ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ.

Ο Α’ Παγκόσμιος Κυβερνητικός Πόλεμος… κλείνει το μάτι στην ανθρωπότητα.

Η σοβαρή κυβερνοεπίθεση, που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε χιλιάδες υπολογιστές δημόσιων υπηρεσιών και επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, δίνει μια γεύση από τον πόλεμο του όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος. Οπλα, βόμβες, τεθωρακισμένα και στρατός αποτελούν πλέον παρωχημένα εργαλεία, αφού το απόλυτο «όπλο μαζικής καταστροφής» θα μπορούσε να είναι ένας ιός που μολύνει δίκτυα υπολογιστών σε λίγα λεπτά. «Πραγματοποιείται επίθεση εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων της, όχι όμως από σιλό πυραύλων αλλά μέσω οπτικών ινών», γράφει το αμερικανικό περιοδικό «TIME», περιγράφοντας την κατάσταση.

Η παγκόσμια κοινότητα είναι ανήσυχη, καθώς οι υπεύθυνοι της κυβερνοεπίθεσης δεν έχουν βρεθεί ακόμη, ενώ εκφράζονται φόβοι για νέες επιθέσεις. Το κακόβουλο λογισμικό WannaCry κλάπηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και φέρεται να το «διέρρευσε» η ομάδα χάκερ «Shadow Brokers». Το «κλειδί» που χρησιμοποιήθηκε για να παραβιαστούν τα υπολογιστικά συστήματα σε αυτή την παγκόσμια επίθεση αναπτύχθηκε από την αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας για τη διενέργεια παρακολουθήσεων και υποκλοπών.

«Φαντάσου ότι μια πυρηνική βόμβα εκλάπη από μια εξαιρετικά ασφαλή κυβερνητική εγκατάσταση και χρησιμοποιείται εναντίον κυβερνήσεων και του λαού», αναφέρει ο καθηγητής Τάνβερ Ζία από τη Σχολή Υπολογιστών και Μαθηματικών CSU στην Αυστραλία, περιγράφοντας γλαφυρά την κατάσταση. Η παρομοίωση του καθηγητή δεν είναι τυχαία, αφού οι κυβερνοεπιθέσεις είναι ένας τρόπος να προκαλέσει κανείς τεράστια ζημιά, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μιας στρατιωτικής απάντησης. Είναι φθηνές, δύσκολο να εντοπιστούν και μπορεί να αποβούν ιδιαιτέρως κερδοφόρες.

Οι χάκερ, στο ενημερωτικό μήνυμά τους, ζητούσαν χρήματα -μέσω του διαδικτυακού νομίσματος bitcoin- για να επιτρέψουν στο χρήστη να αποκτήσει και πάλι πρόσβαση στα αρχεία του. Ομως, οι αναλυτές υποστηρίζουν πως η κυβερνοεπίθεση δεν είχε μόνο οικονομικά κίνητρα, αλλά και πολιτικά.

Η ομάδα «Shadow Brokers», που πιστεύεται ότι «διέρρευσε» το κακόβουλο λογισμικό, συνδέεται με τη ρωσική κυβέρνηση. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως το Κρεμλίνο εδώ και χρόνια στρατολογεί εκατοντάδες χάκερ δημιουργώντας ένα «στρατό» από αυθεντίες που δουλεύουν σε μυστικά κατασκοπικά πρότζεκτ. Βέβαια, το γεγονός ότι η Ρωσία ήταν από τις χώρες που αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση -επλήγησαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας και δεκάδες ακόμη μεγάλες επιχειρήσεις- δημιουργεί ερωτήματα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθαρίζει πως η Ρωσία δεν είναι υπεύθυνη για τις επιθέσεις: «Νομίζω πως η ηγεσία της Microsoft το είπε ξεκάθαρα, ότι οι ειδικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η πηγή του ιού. Μου κάνει εντύπωση πως υπό αυτές τις συνθήκες ακούγονται τόσο αντιφατικά πράγματα», δήλωσε.

24-1 Ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος στο Internet είναι προ των πυλών και δεν έχει ανάγκη από τανκς

H Βόρεια Κορέα
Ο σφοδρότητα της κυβερνοεπίθεσης -έπληξε ακόμη υπολογιστές νοσοκομείων με αποτέλεσμα να ακυρωθούν επεμβάσεις- υποψίασε τους ειδικούς, που αναζητούν πλέον τα ίχνη των υπευθύνων στο καθεστώς της Β. Κορέας, χώρας απομονωμένης που, εξαιτίας του πυρηνικού προγράμματός της και των συνεχών δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων, βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο. Ο ηγέτης της, Κιμ Γιονγκ Ουν, λέγεται πως είναι αδίστακτος και τον τελευταίο καιρό το κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Β. Κορέας κλιμακώνεται συνεχώς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατείνεται πως «πρέπει να δοθεί ένα τέλος».

Η Πιονγκγιάνγκ είναι πρωτοπόρος στη δημιουργία «κυβερνοστρατού», αφού από τη δεκαετία του 1980 κιόλας, λέγεται πως εκπαιδεύει διαδικτυακούς στρατιώτες που συμμετέχουν σε «κυβερνητικούς πολέμους», κυρίως εναντίον της Ν. Κορέας και των Ην. Πολιτειών. Τα τελευταία χρόνια, στέλνει τους «στρατιώτες» της και σε άλλες ασιατικές χώρες για να μπορεί να καλύπτει τα ίχνη της.

Αναλυτές της Google και εταιριών διαδικτυακής ασφάλειας αναφέρουν ότι βρίσκονται στη φάση συλλογής αποδείξεων (κώδικα) που συνδέει τις κυβερνοεπιθέσεις σε περισσότερους από 200.000 υπολογιστές σε 150 χώρες με το βορειοκορεατικό καθεστώς. Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν πως αν η Πιονγκγιάνγκ βρίσκεται πίσω από την επίθεση, τότε τα κίνητρα εντοπίζονται στο οικονομικό κέρδος (που δεν πάει τόσο καλά) και στο πολιτικό: θέλει να στείλει μήνυμα πως η χώρα έχει τα μέσα να προκαλέσει χάος με ή χωρίς πυρηνικά όπλα.

Ο ερευνητής της εταιρίας διαδικτυακής ασφάλειας Symantec, Ερικ Τσιεν, επισημαίνει πως έχουν βρει ομοιότητες του κωδικού που χρησιμοποιήθηκε τώρα, με αυτόν που μόλυνε το 2016 τις διεθνείς τράπεζες και το 2014 τη Sony, και πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα Lazarus, ωστόσο θα πρέπει να εντοπίσουν περισσότερα στοιχεία για να είναι σίγουροι.

24-2 Ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος στο Internet είναι προ των πυλών και δεν έχει ανάγκη από τανκς

Στο στόχαστρο πάλι η NSA
Ιδιαίτερα επικριτικός, όπως αναμενόταν, ήταν ο Εντουαρντ Σνόουντεν. Ο πρώην εργαζόμενος της NSA, που το 2013 αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα προγράμματα παρακολουθήσεων των ΗΠΑ, προκαλώντας σάλο παγκοσμίως, κατηγόρησε την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για να αποτραπεί η επίθεση της Παρασκευής. «Παρά τις προειδοποιήσεις, η NSA δημιουργεί επικίνδυνα εργαλεία που μπορούν να στοχεύσουν το λογισμικό δυτικών χωρών. Σήμερα βλέπουμε το κόστος», έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Σνόουντεν, ο οποίος βρίσκεται στη Ρωσία, όπου του δόθηκε άσυλο καθώς καταζητείται στις ΗΠΑ για προδοσία και κατασκοπεία, γνωρίζει από πρώτο χέρι τη λειτουργία της υπηρεσίας και με τις δηλώσεις του ανοίγει ένα μεγάλο κύκλο συζητήσεων και διχασμού. Ο ίδιος έχει επισημάνει, ουκ ολίγες φορές, ότι η αμερικανική υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνει τους συμμάχους της και τις αρμόδιες εταιρίες λογισμικού προστασίας για τυχόν «κενά ασφαλείας», ώστε να γίνεται ενημέρωση (update) των υπολογιστικών δικτύων σε όλο τον κόσμο και να υπάρχει το χρονικό περιθώριο για κατάλληλη προετοιμασία των δημόσιων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων.

Ο Γκράχαμ Κλάεϊ, ειδικός ασφάλειας υπολογιστών, συμφωνεί: «Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ βρήκαν ένα κενό ασφαλείας στο λογισμικό της Microsoft, το οποίο κράτησαν μυστικό για να το αξιοποιήσουν για κατασκοπεία. Αυτό γύρισε μπούμερανγκ και έπεσαν οι ίδιοι θύμα υποκλοπών», δήλωσε. Τα βλέμματα όλων έχουν στραφεί στην NSA, που ολίσθησε σε ένα σοβαρό σφάλμα που προκάλεσε χάος σε όλο τον κόσμο, ενώ ενδεικτικό της αμηχανίας που επικρατεί είναι ότι η υπηρεσία δεν έχει εκδώσει καμία σχετική ανακοίνωση.

http://www.eleftherostypos.gr

Οι περισσότεροι άνθρωποι που σερφάρουν στο Διαδίκτυο στις μέρες μας, σίγουρα έχουν προσέξει ότι σε περίοπτη θέση υπάρχει η επιλογή για «ανώνυμη περιήγηση».

Για να καταλάβεις γιατί πρέπει να χρησιμοποιείς τη συγκεκριμένη επιλογή, θα πρέπει πρώτα να καταλάβεις τι είναι αυτή.

Η ανώνυμη περιήγηση λοιπόν σύμφωνα με το neopolis.gr, δεν προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα. Το Διαδίκτυο εξακολουθεί να γνωρίζει πότε κάνεις περιήγηση, επομένως ενώ το παράθυρο ανώνυμης περιήγησης σε βοηθά να αποκρύψεις το ιστορικό των αναζητήσεών σου (από τη μαμά και τη σχέση σου), δε σε βοηθά να κρυφτείς από την αστυνομία ή τις υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτό, καλό είναι να γίνει ξεκάθαρο προς αποφυγή παρεξηγήσεων!

Για την καθημερινή σου χρήση πάντως, το παράθυρο ανώνυμης περιήγησης είναι ιδιαίτερα πολύτιμο. Για αυτό και συγκεντρώσαμε μια λίστα με τις φορές και τους λόγους που θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου τη χρησιμότητα της ανώνυμης περιήγησης:

1. Όταν παρακολουθείς πορνό.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, το διαδικτυακό πορνό είναι σε έξαρση, ειδικά μεταξύ των 20χρονων. Είναι φορές όμως, που πρέπει να κρατάς τις συγκεκριμένες περιηγήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Η ανώνυμη περιήγηση λοιπόν, είναι η λύση στο πρόβλημά σου. Υπενθυμίζουμε πως μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και στο κινητό σου για τον ίδιο (κι όχι μόνο) λόγο.

2. Όταν συνδέεσαι σε πολλαπλούς λογαριασμούς υπηρεσιών.
Έχεις πολλούς λογαριασμούς e-mail, social media ή τέλος πάντων διάφορων, διαδικτυακών υπηρεσιών; Η ανώνυμη περιήγηση σου επιτρέπει να συνδέεσαι σε αυτές, χωρίς να κάνεις συνεχόμενα log-in και log-out. Χρήσιμο!

3. Όταν βλέπεις περίεργα βίντεο.
Και πάλι, παρόλο που υπάρχει άλλος τρόπος να σταματήσεις να κάνεις τα βίντεο να προστίθενται στο ιστορικό του YouTube, η ανώνυμη περιήγηση με ένα κλικ, είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος.

4. Όταν σερφάρεις από υπολογιστή που δεν είναι δικός σου.
Αν χρειάζεται να συνδεθείς στο e-mail σου ή στον τραπεζικό σου λογαριασμό ή σε οτιδήποτε άλλο επιθυμείς, αλλά δεν είναι δικός σου ο υπολογιστής, απλά ενεργοποίησε το παράθυρο της ανώνυμης περιήγησης για μια καλή (όχι απόλυτη όμως) προστασία κωδικών κι άλλων προσωπικών δεδομένων.

5. Όταν επιδίδεσαι σε χαζές αναζητήσεις στην Google.
Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από μία ανόητη ερώτηση, απάντηση της οποίας, αναζήτησες στο Google Search. Ας θάψουμε αυτές τις ερωτήσεις στην τρύπα της λήθης με την ανώνυμη περιήγηση. Στην τελική, είδατε τι έπαθε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ πριν από λίγες ημέρες...

6. Όταν ψάχνεις για αγορά δώρων.
Κάθε σερφάρισμα στο διαδίκτυο, αφήνει «ίχνη». Ίχνη τα οποία ονομάζονται cookies. Ψάχνοντας μία φορά για κάποιο δώρο λοιπόν, τα cookies ευθύνονται για όλες αυτές τις ενοχλητικές διαφημίσεις που θα εμφανίζονται μπροστά σου για τις επόμενες εβδομάδες. Ποιος ο λόγος να το υποστείς όλο αυτό;

7. Όταν είσαι στη δουλειά.
Είσαι εν ώρα εργασίας αλλά θέλεις οπωσδήποτε να ελέγξεις το mail σου ή να τσεκάρεις τα αιτήματα φιλίας στο Facebook; Το "big boss" νευριάζει κάθε φορά που δεν είσαι συγκεντρωμένος/η στις υποχρεώσεις σου; Μάντεψε τη λύση. Αρκεί να είσαι βιαστικός/ή και να κοιτάζεις πίσω σου...

8. Όταν ψάχνεσαι για ταξιδιωτικές κρατήσεις.
Επειδή οι αεροπορικές εταιρείες παίζουν παιχνιδάκια μαζί μας, μπορούμε να παίξουμε κι εμείς αντίστοιχα μαζί τους. Η ανώνυμη περιήγηση είναι η καλύτερη λύση στο να μη δώσεις τη δυνατότητα σε άλλους να δουν τα δεδομένα και τις προηγούμενες αναζητήσεις σου, ώστε να μπορούν να διαμορφώνουν αναλόγως τις τιμές τους (πάντα προς τα πάνω!).

Σελίδα 1 από 17
eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot

No Internet Connection