arxiki selida

«Ετοιμοπόλεμες» για «σαφάρι» κατασχέσεων είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του μνημονίου και να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την έναρξη της δεύτερης φάσης της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές.

Βάσει μνημονίου, θα πρέπει τα δύο υπουργεία να εισπράξουν μέχρι το Σεπτέμβριο 1,730 δισ. και μέχρι το Δεκέμβριο 2,050 δισ., από παλιές οφειλές. Στον τομέα των νέων οφειλών η δέσμευση αφορά σε εισπράξεις τους σε ποσοστό 21% μέχρι το Σεπτέμβριο και σε 23% μέχρι το Δεκέμβριο.

Υπάρχει, όμως και ένας ακόμα στόχος, αυτός των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, που αφορά σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, για τον οποίο προβλέπεται ότι, πρέπει να επιβληθούν στο 52% των οφειλετών μέχρι το Σεπτέμβριο και στο 55% μέχρι το τέλος του έτους. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι, από τις αρχές του έτους η Εφορία κλιμακώνει την «επιδρομή» της στους λογαριασμούς φυσικών και νομικών προσώπων που χρωστούν στο Δημόσιο και δεν ανταποκρίνονται στις ενοχλήσεις της τακτοποίησης των χρεών τους, είτε ηθελημένα είτε λόγω αδυναμίας.

Όπως εξάλλου πιστοποιείται και από τα επίσημα στοιχεία της ΓΓΔΕ, κάθε μήνα γίνονται πάνω από 100.000 κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου, με αποτέλεσμα την αύξηση των κατασχέσεων κατά 30%, συγκριτικά με πέρυσι.

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης έχουν ληφθεί για 755.806, για τους οποίους έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί, εισοδήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ έχουν προχωρήσει και πλειστηριασμοί ακινήτων.

Συνολικά 60.732 κατασχέσεις έχουν γίνει και ακόμα 1.492.088 οφειλέτες απειλούνται. Αξιοσημείωτο είναι ότι, πάνω από 1200 ηλεκτρονικές εντολές κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων φεύγουν καθημερινά από την ΓΓΔΕ, ενώ δεκάδες ακίνητα οφειλετών βγαίνουν στο «σφυρί».

Η εκτέλεση κατασχέσεων από την αρχή του έτους έφτασε στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας διετίας και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον μήνα Ιούνιο εκτελέστηκαν περισσότερες από 30.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών με εντολές των εφοριών. Από τις αρχές του 2014, οπότε οι κατασχέσεις «έτρεχαν» με ρυθμό 17.000 τον μήνα, καταγράφεται μια αλματώδης αύξηση, η οποία συνδέεται με την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων προς το Δημόσιο οφειλών πάνω από τα 90 δισ.

Επισημαίνεται ότι οι κατασχέσεις λογαριασμών στρέφονται στο σύνολο των οφειλετών, χωρίς να γίνεται διάκριση σε «μικρούς» και «μεγάλους», από τη στιγμή που οι υποθέσεις αφορούν μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Κατασχέσεις και όρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών ΔΟΥ υποχρεούται στη λήψη αναγκαστικών μέτρων (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του εν γένει στα χέρια τρίτων, καθώς και στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων) κατά των οφειλετών του Δημοσίου για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτού, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά, κατά την ελεύθερη κρίση του, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, προκρίνοντας το προσφορότερο μέτρο για την άμεση είσπραξη της οφειλής.

Για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ, όσον αφορά στα ποσά των καταθέσεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. Ωστόσο, για να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στο υπουργείο Οικονομικών τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο σύστημα ΤAXISnet.

Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών, ή συντάξεων, ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων, οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό τον λογαριασμό στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μην κατάσχονται από αυτόν υπόλοιπα χαμηλότερα των 1.250 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, το ακατάσχετο όριο μηνιαίου μισθού, μηνιαίας σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να ζητήσει κατάσχεση μισθού, σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου, εφόσον το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ τον μήνα.

Σε περίπτωση μηνιαίου μισθού ή μηνιαίας σύνταξης ή άλλου μηνιαίου ασφαλιστικού βοηθήματος, που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ αλλά δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ αν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν, για παράδειγμα, κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου εισπράττει μισθό 1.600 ευρώ τον μήνα, η εφορία μπορεί να του κατάσχει κάθε μήνα στα χέρια του εργοδότη το 100% του ποσού άνω των 1.500 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ, συν το 50% της διαφοράς μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ, ήτοι άλλα 250 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η κατάσχεση ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου, στις περιπτώσεις που τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς το Δημόσιο δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

antenna.gr

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε από τον υφυπουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αριθμός φύλλου 1605), ορίζεται ότι κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα κατά την 12/5/2016 κύρια σύνταξη, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, επανυπολογίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), μετά την έναρξη της λειτουργίας του ή τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), πριν από την έναρξη αυτή.

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12/5/2016 συντάξεων του Δημοσίου, λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί, πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.
Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12/5/2016 συντάξεων από φορείς κύριας ασφάλισης εποπτείας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Τράπεζα της Ελλάδος, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η καταβληθείσα σύνταξη.

Στις περιπτώσεις που ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή με ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή τους κατά την 31/05/2016. Στις λοιπές περιπτώσεις, ο συντάξιμος μισθός λαμβάνεται σε τρέχουσες τιμές με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων που ίσχυαν, πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την ημερομηνία 31/05/2016.

Επί του ανωτέρω συντάξιμου μισθού υπολογίζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, βάσει των οποίων κανονίστηκε η επανυπολογίσθεισα σύνταξη.
Στο ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης που υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω, προστίθεται εθνική σύνταξη.

Σε περίπτωση συνταξιούχων που εμπίπτουν στα άρθρα 17 παρ. 4, 30 παρ. 1, 36 παρ. 5 και 94 παρ. 4, 5 και κατέβαλαν υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη επιπλέον εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4387/2016 και στο άρθρο 94, παρ. 4,5.

Επιβεβαίωση των στοιχείων που απαιτούνται για τον επανυπολογισμό σύνταξης
Ο επανυπολογισμός όλων των κύριων συντάξεων που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων επί των οποίων αυτές κανονίστηκαν-υπολογίστηκαν.
Για την επιβεβαίωση της πληρότητας και της ορθότητας των απαιτούμενων για την αναπροσαρμογή στοιχείων, ο ΕΦΚΑ ή οι αρμόδιοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο ή η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), επανυπολογίζουν το ύψος της χορηγηθείσας σύνταξης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή του Δημοσίου και τις λοιπές γενικές και ειδικές ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συντάξιμο μισθό, το χρόνο ασφάλισης, το συντελεστή αναπλήρωσης, τη μείωση, λόγω ορίου ηλικίας και τα λοιπά στοιχεία της σύνταξης που βρίσκονται καταχωρισμένα στο οικείο πληροφοριακό σύστημα


Η απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας και επανυπολογισθείσας σύνταξης δεν πρέπει να υπερβαίνει κατ' απόλυτη τιμή το 5%. Για όσες συντάξεις υπάρχει ποσοστό απόκλισης κατ' απόλυτη τιμή άνω του 5% μεταξύ της μεικτής καταβαλλόμενης και του ποσού που προκύπτει, μετά την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 2, αναζητούνται τα απαιτούμενα στοιχεία στις αντίστοιχες συνταξιοδοτικές αποφάσεις ή άλλες κατάλληλες πηγές, προκειμένου η απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας και επανυπολογισθείσας σύνταξης να μην υπερβαίνει κατ' απόλυτη τιμή το 5%. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αναλυτικών διαθεσίμων στοιχείων, ο επανυπολογισμός μπορεί να διενεργηθεί με χρήση στατιστικών στοιχείων για όμοια χαρακτηριστικά συντάξεων. Με τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 και 3 διαδικασίες, επανυπολογίζονται όλες οι κύριες συντάξεις που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Όμοια διαδικασία καταχώρισης στοιχείων ακολουθείται και στην περίπτωση που οι οικείοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν διαθέτουν στοιχεία σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή τα στοιχεία που διαθέτουν είναι ελλιπή.
Η καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και ο επανυπολογισμός όλων των κύριων συντάξεων, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, οι οποίες χορηγήθηκαν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 αποφάσεις των συγχωνευόμενων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, του Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.
Υπολογισμός προκύπτουσας διαφοράς

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του καταβαλλόμενου ή καταβλητέου κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016 ποσού και της σύνταξης που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, αποτυπώνεται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα έως την 1.1.2018.

Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο, κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016, ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και, μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων της παρ. 3α του άρθρου 14 του Ν. 4387/ 2016.
Εάν το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο, κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016, ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς κατ' έτος, σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Χρονοδιάγραμμα επανυπολογισμού κύριων συντάξεων
Ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων, οι οποίες χορηγούνται με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, διενεργείται σταδιακά, με έναρξη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και ολοκλήρωση έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Ως την 30η Σεπτεμβρίου 2016, πρέπει να έχει καταχωριστεί το 10% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Ως την 31η Δεκεμβρίου 2016, πρέπει να έχει καταχωριστεί το 40% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Μαρτίου 2017.
Ως την 31η Μαρτίου 2017, πρέπει να έχει καταχωριστεί το 70% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 30η Ιουνίου 2017.
Ως την 30η Ιουνίου 2017, πρέπει να έχει καταχωριστεί το 100% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως 30η Σεπτεμβρίου 2017.
Η διαδικασία επανυπολογισμού της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται σε όλες τις κύριες συντάξεις, που έχουν χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις.
Σε κάθε νέα σύνταξη που εκδίδεται με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, κατά την έκδοση της απόφασης, διενεργείται ταυτόχρονα και ο επανυπολογισμός της σύνταξης.

ethnos.gr

Χάρη στο νόμο Κατρούγκαλου εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κατηγορηθεί ή και καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα, από πειθαρχικές παραβάσεις μέχρι και βαριά εγκλήματα ευεργετούνται έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν και πάλι στις εργασίες τους.

Με αφορμή αυτό η δημοσιογράφος και συγγραφέας, Έλενα Ακρίτα έγραψε ένα μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook «αδειάζοντας» τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο:
«Θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Κατρούγκαλο που επαναφέρει επίορκους και παιδεραστές στο Δημόσιο. Μπράβο, πάντα τέτοια. Άντε με το καλό και στην επαγγελματική αποκατάσταση των σίριαλ κίλερ.
minimaakrita
zappit.gr

Άμεσους ελέγχους στους Δήμους, που απασχολούν ανέργους, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Κοινωφελούς Εργασίας», ζητά από το Σ.ΕΠ.Ε., η Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας, Δήμητρα Χαλικιά. 

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων τού Υπουργείου Εργασίας, Δήμητρα Χαλικιά, με αφορμή τις συνεχείς καταγγελίες τις οποίες δέχονται οι Υπηρεσίες από τους ωφελούμενους της Κοινωφελούς Εργασίας στους Ο.Τ.Α., για μη τήρηση των όρων της Πρόσκλησης για την «Κοινωφελή Εργασία», αλλά και της Εργατικής Νομοθεσίας από τους Ο.Τ.Α. έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 για την πρόσληψη 32.433 άνεργους και τις υπ' αριθμ. 260/ 30-06-2015, 288/ 15-07-2015, 319/ 29-07-2015 και 414/ 09-09-2015 διευκρινιστικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, αναφορικά με την εφαρμογή και υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, συνεχίζουν να παρατηρούνται φαινόμενα μη τήρησης, τόσο των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015, όσο και της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων. 

Για το λόγο αυτό έχουμε στείλει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε., ζητώντας την διενέργεια άμεσων ελέγχων σε όλους τους Δήμους που απασχολούν ανέργους σε Κοινωφελή Εργασία. 

Παρά τις παραπάνω ενέργειες, κάποιες Υπηρεσίες Δήμων και συγκεκριμένα των Τομέων «Καθαριότητας», «Περιβάλλοντος και Πρασίνου» συνεχίζουν να μην εφαρμόζουν την Εργατική Νομοθεσία και δεν λαμβάνουν τα υποχρεωτικά μέσα για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Με αφορμή συμβάν σε Δήμο της Αττικής, υπογραμμίζουμε ότι, όποιος Δήμος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 και με την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας και της προστασίας των εργαζομένων, η Γενική Γραμματεία θα προχωρά σε εφαρμογή του άρθρου 10.10. της Πρόσκλησης 2/2015, έτσι ώστε μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, θα αφαιρείται η θέση του ανέργου/ωφελούμενου από τον Επιβλέποντα Φορέα (ΟΤΑ) και η/οι συγκεκριμένη/ες θέσεις θα παραμένουν κενές. 

Οι άνεργοι ωφελούμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 10.16 της ίδιας Πρόσκλησης, θα μεταφέρονται σε άλλους Δήμους, έτσι ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας». 

Η κα. Χαλικιά τόνισε ότι, το Υπουργείο Εργασίας δεν πρόκειται να δεχθεί καμία παρέκκλιση για μη εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας και της προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Άναψαν τα αίματα ανάμεσα στον πρώην υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση και τον  Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργο Ρωμανιά.

Στην εκπομπή «ΤΩΡΑ..Ο ,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ», στο κανάλι «Ε», με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο κ.Βρούτσης, αναφέρθηκε προσωπικά στον κ.Ρωμανιά, χαρακτηρίζοντάς τον «αναχρονιστικό, αφού εκφράζει τη δεκαετία του '60» και πρόσθεσε πως είναι ένας από τους εγκληματίες του ασφαλιστικού που «κατακερμάτισαν το ασφαλιστικό σύστημα».

Από την πλευρά του ο κ.Ρωμανιάς είπε πως ο κ.Βρούτσης καλά θα κάνει να κοιτάξει προς τα πίσω και ότι οι εξελίξεις θα τον εκθέσουν ανεπανόρθωτα, ενώ τον κατηγόρησε πως δεν ξέρει από ασφαλιστικά.

Δείτε το video ΕΔΩ
 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot