arxiki selida

Αργησε, αλλά δεν απογοήτευσε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το πρωτοφανούς φιλοδοξίας σχέδιο της Επιτροπής, με τίτλο «Next Generation EU», περιλαμβάνει 500 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 250 δισ. σε δάνεια για τη διασφάλιση της συνοχής της Ε.Ε. και την προώθηση των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Οι επιπλέον πόροι θα αντληθούν από την Επιτροπή με την έκδοση ομολόγων διάρκειας έως 30 ετών, η αποπληρωμή του κεφαλαίου των οποίων θα ξεκινήσει το 2028, και θα διανεμηθούν στα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς της οικονομίας που έχουν πληγεί βαρύτερα από την κρίση.

Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν σε βάθος τετραετίας μέσω προγραμμάτων του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2021-27). Τα δάνεια θα δοθούν για τη χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων, με ορίζοντα αποπληρωμής τα 20 έτη.

Το Next Generation EU των 750 δισ. θα πλαισιώσει έναν κοινοτικό προϋπολογισμό αξίας 1,1 τρισ. ευρώ σε βάθος επταετίας, με το συνολικό πακέτο να φτάνει το 1,85 τρισ. ευρώ. Η σημασία του σχήματος είναι ιστορική: όπως σημείωσε (μέσω Twitter) ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Delors στο Βερολίνο, Λούκας Γκούτενμπεργκ, «είναι η πρώτη φορά που η Ε.Ε. προχωράει σε δαπάνες χρηματοδοτούμενες από ελλείμματα».

Πρόκληση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα θα λάβει 22,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 9,4 δισ. ευρώ σε δάνεια – που συνολικά ισοδυναμούν με το 1/6 του ΑΕΠ της χώρας το 2019. Ενα ποσό μεγάλο από τις αρχικές προσδοκίες, που υπήρχαν, που αποτελεί μεγάλη ευκαιρία αλλά και πρόκληση συνολικά για το πολιτικό σύστημα της χώρας να τα αξιοποιήσει ορθολογικά και για την ανόρθωση της οικονομίας. Βάσει της κλείδας κατανομής των 750 δισ., η μόνη χώρα που θα λάβει καθαρή βοήθεια που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της είναι η Βουλγαρία.

Αντιστοίχως η Ιταλία θα λάβει 81,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 90,9 δισ. ευρώ σε δάνεια, ενώ η Ισπανία 77,3 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 63,1 δισ. σε δάνεια. Μόνο τρεις ακόμα χώρες (Γαλλία, Πολωνία και Γερμανία) θα λάβουν περισσότερα σε επιχορηγήσεις σε απόλυτους αριθμούς από την Ελλάδα – και ειδικά στην περίπτωση της Γερμανίας, το ποσό που θα λάβει (28,8 δισ.) είναι θεαματικά μικρότερο από την εικαζόμενη συνεισφορά της στο πακέτο.

Ο τουρισμός

Το πόσο ευάλωτη είναι η χώρα μας στην κρίση του κορωνοϊού αναδεικνύεται από έγγραφο της Επιτροπής που εκτιμά ότι η πτώση της τουριστικής δραστηριότητας στο β΄ τρίμηνο του 2020 είναι «μεγαλύτερη από 70%» σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ η αντίστοιχη πτώση στο τρίτο τρίμηνο αναμένεται να φτάσει το 50%.

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι απώλειες μετοχικών κεφαλαίων που θα υποστεί φέτος ο κλάδος του τουρισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κυμαίνονται από 171 δισ. ευρώ στο βασικό σενάριο έως 285 δισ. ευρώ στο αρνητικό σενάριο. Οι επενδυτικές ανάγκες του ευρωπαϊκού τουρισμού για την περίοδο 2020-21 εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 161 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι χώρες με μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων θα πληγούν δυσανάλογα (η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο σχετικό ποσοστό στην Ε.Ε.).

Η Ιταλία και η Ισπανία, οι χώρες που με οικονομικά και υγειονομικά κριτήρια έχουν πληγεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στην Ε.Ε. από τον κορωνοϊό, θα λάβουν συνδυαστικά το 42% των 750 δισ. ευρώ. Δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και οι τέσσερις «φειδωλοί» (Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία), δεν προβλέπεται να πάρουν δάνεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το Next Generation EU θα αυξήσει το ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά 1,75% το 2021 και το 2022, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 2,25% το 2024.
Μεσοπρόθεσμα, το πακέτο προβλέπεται να δημιουργήσει 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Ο δύσκολος δρόμος προς την τελική συμφωνία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάλεσε τους Ευρωπαίους να «παραμερίσουν τις παλιές προκαταλήψεις» και να στηρίξουν το «Next Generation EU». Σε ένα σαφές νεύμα προς τους «φειδωλούς 4», η Επιτροπή δέχεται ότι η κατάργηση των rebates θα επιβάρυνε «δυσανάλογα» ορισμένα κράτη-μέλη την περίοδο 2021-7, άρα προτείνει να αφεθεί για αργότερα.

Ωστόσο, η πρώτη αντίδραση από ολλανδικής πλευράς –της σημαντικότερης χώρας μεταξύ των «4»– ήταν ενδεικτική της μάχης που θα επακολουθήσει: «Οι θέσεις [διαφορετικών χωρών] απέχουν πολύ μεταξύ τους και απαιτείται ομοφωνία· συνεπώς οι διαπραγματεύσεις θα πάρουν χρόνο», σημείωσε Ολλανδός αξιωματούχος. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτή η πρόταση θα είναι το σημείο κατάληξης αυτών των διαπραγματεύσεων».

Για την έκδοση και την εξυπηρέτηση του νέου χρέους, η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της οροφής των ίδιων πόρων του ΠΔΠ (το μέγιστο ποσό που μπορεί να αιτηθεί από τα κράτη-μέλη για δαπάνες του προϋπολογισμού) στο 2% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (GNI) της Ε.Ε. Θα είναι η πρώτη φορά –με την εξαίρεση μικρών ποσών που δόθηκαν σε τρίτες χώρες μέσω του προγράμματος Macro Financial Assistance– που η Επιτροπή θα δανειστεί για να δώσει επιχορηγήσεις, όχι δάνεια.

Οπως αναφέρει κοινοτική αξιωματούχος, κατόπιν εντατικών διαβουλεύσεων της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με όλα τα κράτη-μέλη, απορρίφθηκε η ιδέα έκδοσης από την Επιτροπή «ομολόγων εις το διηνεκές» (perpetual bonds), ως πολιτικά μη εφικτών και νομικά επισφαλών.

Η Επιτροπή προτείνει τα νέα κοινοτικά έσοδα που θα επιτρέψουν την αποπληρωμή του κοινού χρέους να προκύψουν: από την επέκταση του συστήματος εμπορίας ρύπων της Ε.Ε. στους κλάδους της ναυτιλίας και των αερομεταφορών, που εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει 10 δισ. ευρώ ετησίως· από τη «διασυνοριακή προσαρμογή άνθρακα» (τον νέο φόρο για την αποτροπή εξόδου παραγωγικών μονάδων προς χώρες με πιο χαλαρή περιβαλλοντική νομοθεσία), με προσδοκώμενα έσοδα 5-14 δισ. ετησίως· από εισφορές επί του κύκλου εργασιών μεγάλων επιχειρήσεων (10 δισ.)·και από τη φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρήσεων, που ώς τώρα έχει αποδειχθεί αδύνατον να συμφωνηθεί (1,3 δισ.).

 

Οπως εκτιμούν στην Επιτροπή, πρέπει να υπάρξει συμφωνία για τη «γενική αρχιτεκτονική» του νέου ΠΔΠ και του «Next Generation EU» το συντομότερο δυνατόν – «έως τον Ιούλιο», αναφέρει υψηλόβαθμη κοινοτική αξιωματούχος. Μόνο έτσι θα υπάρξει χρόνος για να επικυρωθεί στα Κοινοβούλια των κρατών-μελών η νέα Απόφαση Ιδιων Πόρων που θα επιτρέψει την αύξηση της οροφής τους, αλλά και να εγκριθούν, με τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα πολυάριθμα κλαδικά προγράμματα που συναποτελούν το ΠΔΠ, ώστε ο νέος προϋπολογισμός και το εργαλείο Ανάκαμψης να είναι διαθέσιμα την 1.1.2021. Σε ερώτηση της «Κ» για το πόσο ρεαλιστικό είναι το χρονοδιάγραμμα, ο επίτροπος Προϋπολογισμού Γιοχάνες Χαν παραδέχθηκε ότι αποτελεί μία «πολιτική και επιχειρησιακή πρόκληση» να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες στα 27 κράτη-μέλη.

Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη στήριξης των πιο αδύναμων οικονομιών από φέτος, η Επιτροπή προτείνει ταυτόχρονα την αύξηση των διαθέσιμων πόρων του τρέχοντος ΠΔΠ για το 2020 κατά 11,5 δισ. ευρώ, χρηματοδοτούμενη από αυξημένους ίδιους πόρους και υψηλότερες εθνικές συνεισφορές. Το μέτρο αυτό, το οποίο ιδανικά θα επιτρέψει την αποδέσμευση επιπλέον κονδυλίων από την 1η Σεπτεμβρίου, απαιτεί ομόφωνη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα 11,5 δισ. θα κατευθυνθούν κυρίως στο εργαλείο φερεγγυότητας, αλλά και στο React-EU και το πρόγραμμα εξωτερικής δράσης.

Το ευρύτερο ΠΔΠ

Η πρόταση της Κομισιόν για το ΠΔΠ είναι παρεμφερής με αυτήν που κατέθεσε ο Σαρλ Μισέλ τον Φεβρουάριο, ύψους 1,1 τρισ. ευρώ, αλλά με «χειρουργικές παρεμβάσεις», όπως ειπώθηκε από αρμόδιους αξιωματούχους. Ο λόγος της υιοθέτησης σε μεγάλο βαθμό της πρότασης Μισέλ είναι ότι αυξάνει τις πιθανότητες για επιτάχυνση και ευτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Τονίζεται πάντως ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι «πολύ πιο ευέλικτη», με διευρυμένη χρήση «ειδικών εργαλείων», εκτός του ΠΔΠ, το οπλοστάσιο των οποίων μπορεί να αυξηθεί ταχέως σε περιόδους εκτάκτου ανάγκης.

Ενδιαφέρον για την Αθήνα είναι ότι αυξάνονται σημαντικά και οι πόροι για τη μετανάστευση και τη φύλαξη των συνόρων, από 21,9 σε 31,1 δισ. ευρώ.

Πηγή kathimerini.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

 

 

Επικροτεί η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού τις πολιτικές της κυβέρνησης στα θέματα της δημόσιας υγείας – αντιμετώπισης του κοροναϊού, του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, της αντιμετώπισης των ελληνοτουρκικών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε το Forum της Metron Analysis για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Αντίθετα, η κυβέρνηση παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση σε θέματα όπως το Μακεδονικό, τα εργασιακά και το μεταναστευτικό, κάτι που θα πρέπει να ανησυχεί το Μέγαρο Μαξίμου.

Γι’ αυτό που δεν θα πρέπει να ανησυχούν πάντως είναι για τη διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ η οποία έχει παγιωθεί πέριξ των 20 μονάδων.

Ομως, είναι ενδιαφέρον το στοιχείο ότι το Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν απώλειες δυνάμεων, αν και το κόμμα που κυβερνά πολύ περισσότερες.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 40,3% έναντι 42,5% έχει χάσει δηλαδή περί τις 2,2 μονάδες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του βρίσκεται στο 20,9% έναντι 21,4% τον Απρίλιο, δηλαδή χάνει μόλις 0,5 μονάδες.

Τα μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες σε όλους είναι πολλαπλά.

Ενδεχομένως τα δύο κόμματα και γενικά το πολιτικό σύστημα, να «πληρώνουν» την απαισιοδοξία των πολιτών εν μέσω της πανδημίας και των σκληρών μέτρων που επιβλήθηκαν.

Και πιθανότατα, ειδικά η ΝΔ να χρεώνεται και τη δύσκολη επόμενη ημέρα στην οικονομία. Δηλαδή ενώ οι πολίτες επιδοκιμάζουν τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, από την άλλη εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η πανδημία τους επόμενους μήνες.

Μην ξεχνάμε ότι η έρευνα έγινε προτού ανακοινωθεί η πρόταση για πακέτο – μαμούθ 750 δισ. ευρώ από την Κομισιόν.

Στην τρίτη θέση με ποσοστό 5,1% (από 5% τον Απρίλιο) βρίσκεται το ΚΙΝΑΛ που δεν μπορεί να αποκομίσει κέρδη από τις απώλειες των δύο μεγάλων κομμάτων.

Ακολουθεί το ΚΚΕ με 4,6% (από 4,7%), η Ελληνική Λύση με 2,6% από 2,9%. Κάτω από το 3% βρίσκεται το ΜΕΡΑ 25 με 2,5% (από 3,2%) και τέλος η Χρυσή Αυγή είναι στο 1,6%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος βρίσκεται στο 7,9% ενώ δεν θα ψηφίσει το 7,2% των ερωτηθέντων.

Ως προς την αξιολόγηση των δύο πρώτων κομμάτων, 6 στους 10 (63%) εκφράζει θετική γνώμη για το έργο της κυβέρνησης και το 30% αρνητική.

Ο πρωθυπουργός λαμβάνει 68% θετικές γνώμες και 26% αρνητικές.

Εχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ

Για τον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Μόλις 21% έχει θετική εντύπωση ενώ 7 στους 10 (69%) αρνητική. Μάλιστα το ποσοστό αυτό ανεβαίνει από το 61% που ήταν πριν από ένα μήνα.

Χειρότερη είναι η εικόνα που έχουν οι πολίτες για τον Αλέξη Τσίπρα. Το 65% αξιολογεί αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι στιγμής ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πριν ένα μήνα οι αρνητικές απόψεις ήταν στο 56%.

Θετική άποψη έχει το 25%, δηλαδή ένας στους 4 από 33% τον Απρίλιο.

Η πολιτική εμπιστοσύνη βρίσκεται χαμηλά, στο 4,3 από 4,6 στην προηγούμενη έρευνα, ενώ η κοινωνική εμπιστοσύνη είναι στο 5,9 από 6.

Και πάμε στις δημοτικές των πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει το 67% των θετικών γνωμών ενώ έχει και 32% αρνητικές γνώμες. Εχουμε αύξηση μονάδες στις αρνητικές γνώμες σε σχέση με τον Απρίλιο.

Δεύτερη σε δημοφιλία αρχηγός είναι η Φώφη Γεννηματά με 40% θετικές γνώμες και 56% αρνητικές. Στην προηγούμενη έρευνα τα ποσοστά ήταν 44% και 54% αντίστοιχα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει 38% θετικές (42% τον Απρίλιο) και 61% αρνητικές γνώμες (από 57%).

Ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 32% θετικές γνώμες, 60% αρνητικές, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 23% θετικές και 75% αρνητικές και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 20% θετικές και 74% αρνητικές.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης είναι στο 52% σταθερά, ο Αλ. Τσίπρας στο 17%.

Γενικά, τα πολιτικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι πολίτες δείχνουν κουρασμένοι από το lockdown, τον φόβο της πανδημίας αλλά και την ανησυχία για την επόμενη ημέρα. Αυτή την οργή και το φόβο τον δείχνουν με την υποχώρηση της αποδοχής των κομμάτων και των πολιτικών της πρώτης γραμμής.

Αν και η ΝΔ δείχνει πανίσχυση, έχει αρχίσει να έχει «διαρροές» στις δυνάμεις της. Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθει, δεν μπορεί να περάσει το μήνυμά του, ότι άλλαξε, ότι μπορεί να ξαναδιεκδικήσει την εξουσία ενώ τα μικρότερα κόμματα βολοδέρνουν σε χαμηλά επίπεδα.

Σενάρια εκλογών

Θα πρέπει να προσέξουμε και τη γνώμη που έχουν οι πολίτες για τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Το συντριπτικό 84% λέει όχι ενώ μόλις το 13% είναι υπέρ. Ανά ηλικία οι άνω των 65 ετών λένε όχι σε ποσοστό 93%, που είναι και το μεγαλύτερο και θα πρέπει να το προσέξουν όσοι εισηγούνται κάλπες.

 

Τα μεγάλα προβλήματα

Ο κοροναϊός περνά, ο… ιός της οικονομικής κρίσης έρχεται. Αποδεικνύεται από τα νούμερα καθώς το 41% λέει ότι η οικονομία είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Δέκα μονάδες πάνω από τον Απρίλιο που ήταν στο 31%.

Η ιατρική περίθαλψη – Επιδημία του κοροναϊού, υποχωρεί σημαντικά. Στο 20% από 40% πριν από ένα μήνα.

Η ανεργία είναι στο 14% από 9% τον Απρίλιο και τέλος το Προσφυγικό/μεταναστευτικό είναι για το 7% το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Βλέπουμε φανερά ότι οι πολίτες αφήνουν πίσω τους την πανδημία και στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην τσέπη τους και την επόμενη ημέρα.

Στο ερώτημα αν η χώρα κινείται σε σωστή ή λάθος κατεύθυνση, το 64% λέει προς τη σωστή (από 76% τον Απρίλιο) ενώ το 25% λέει σε λάθος κατεύθυνση (16% τον Απρίλιο).

Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, δηλαδή ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά-αρνητικά) και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οικονομία (θα καλυτερέψει-θα χειροτερέψει) είναι στο -38. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Σεπτέμβρη είχε φτάσει στο 14 ενώ χειρότερα ήταν τον Φεβρουάριο του 2016, στο -81.

Η άποψη των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ενωση παραμένει αρνητική. Συγκεκριμένα, το 53% έχει αρνητική άποψη, έναντι 40% θετική.
Πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, θα δώσει η κυβέρνηση, με το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις που αναμένεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι τα τέλη του μήνα. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει τη χορήγηση δανείων μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς την υποχρέωση εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα από την κρίση του κορονοϊού και τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης και επιδοματικού χαρακτήρα που παρέχονται αυτή τη στιγμή στις επιχειρήσεις, ο κυβερνητικός σχεδιασμός στρέφεται σε μέτρα που θα στοχεύουν στην επανεκκίνηση της Οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η ένταξη στο σύστημα της παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας και ενός μεγάλου κομματιού του ενεργού πληθυσμού της χώρας που σήμερα δεν έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, ώστε και οι πολίτες αυτοί να γίνουν συμμέτοχοι στο εγχείρημα της ανάκαμψης της Οικονομίας. Πρόκειται για πολίτες που σήμερα δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες και αναγκάζονται να στραφούν σε παρατραπεζικά κυκλώματα, πέφτοντας θύματα τοκογλυφίας.

Το νομοσχέδιο, των 30 άρθρων, για τις μικροχρηματοδοτήσεις είναι αποτέλεσμα πολύμηνης εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών (και συγκεκριμένα της ομάδας του υφυπουργού, αρμόδιου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, Γ. Ζαββού), το οποίο έχει και την αρμοδιότητα για τη χάραξη των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στον επικείμενο νόμο για τις μικροχρηματοδοτήσεις, ρόλο άσκησης εποπτείας σε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές, θα έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Το πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το νομοσχέδιο για το microfinance προβλέπει την αδειοδότηση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, τα οποία θα δανειοδοτούν φυσικά πρόσωπα ή πολύ μικρές επιχειρηματικές οντότητες, με κεφάλαια μέχρι 25.000 ευρώ και χωρίς την υποχρέωση εμπράγματων εξασφαλίσεων από πλευράς δανειοληπτών.

Ίδρυμα μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να συστήσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόπιν αξιολόγησης και χορήγησης άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να συμμετέχουν (ή να ιδρύονται από) και ξένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση να έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει δομές για τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης, οι οποίες δεν θα έχουν τις βαριές, γραφειοκρατικές διαδικασίες που διέπουν το τραπεζικό σύστημα, αλλά από την άλλη πλευρά, τα ιδρύματα θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προέλευση των κεφαλαίων, όσο και η χρήση τους. Ο συνδυασμός ευελιξίας στην παροχή χρηματοδότησης και fit & proper στις δομές λειτουργίας, κρίνεται απαραίτητος για τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων προκειμένου να καταστούν εφικτές οι χρηματοδοτήσεις σε ένα κοινό που δεν έχει τις προϋποθέσεις δανεισμού από τις τράπεζες. Παράλληλα, ωστόσο, ο νέος θεσμός θα οχυρωθεί ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ως πλυντήριο χρήματος, ούτε να εκληφθεί ως “κρουνός” επιδοτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η μετοχική σύνθεση των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων θα εξετάζεται εξονυχιστικά, ειδικά στην περίπτωση που η συμμετοχή κάποιου μετόχου ξεπερνά ένα ορισμένο ποσοστό, ενώ η εταιρία θα περνά και από τον τακτικό λογιστικό και οικονομικό έλεγχο που προβλέπει ο νόμος.

Αναφορικά με το αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο για τη σύσταση ιδρύματος μικροχρηματοδότησης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να είναι τελικώς υψηλότερο των 200.000 ευρώ, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Τα ιδρύματα θα καταγράφονται σε ειδικό μητρώο.

Τα ιδρύματα θα έχουν υποχρέωση διαφάνειας για το επιτόκιο, τη διάρκεια και το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης, ενώ θα πρέπει να ακολουθούν και μιας μορφής εταιρική διακυβέρνηση. Το ύψος των επιτοκίων δεν ορίζεται στο σχετικό νομοσχέδιο.

Οι δραστηριότητες που θα καλύπτουν οι μικροχρηματοδοτήσεις  έως 25.000 ευρώ θα αφορούν ανάγκες  για επενδύσεις ή για κεφάλαιο κίνησης, ανάγκες εξοπλισμού ή μίσθωσης, εγγυήσεις, ακόμα  και κόστη εκπαίδευσης. Το ευρύ φάσμα των καλυπτόμενων δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τόσο μικροεπαγγελματίες που αδυνατούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς νέα χρηματοδότηση, όσο και πρόσωπα, και δη ανέργους που θέλουν να ενταχθούν στην οικονομική παραγωγή. Ο θεσμός των μικροχρηματοδοτήσεων αναμένεται ότι θα συνοδευτεί από την παροχή φορολογικών κινήτρων στους δικαιούχους (έκπτωση τόκων, απαλλαγή από χαρτόσημα).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα μπορούν να συμμετέχουν και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από το σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και σε εγγυοδοτικά προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Πηγή: capital.gr Π

Καθώς η μία χώρα μετά την άλλη αίρει σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού o “Economist” έχει ένα βασικό μήνυμα.

Κι αυτό είναι πως από εδώ και πέρα πρέπει να αποφευχθούν τα άνευ διακρίσεως lockdowns που κάνουν μεγάλη οικονομική και κοινωνική ζημιά, πρέπει να γίνονται πολλά τεστ για να μην είναι «τυφλές» οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές και πρέπει η προσοχή να εστιαστεί ιδίως στην προστασία των ευπαθών ομάδων και στον έλεγχο των εστιών υπερ-μετάδοσης του κορονοϊού.

“Τρομακτικό το τίμημα των μέτρων”

Η επιβολή εγκλεισμού στο σπίτι και lockdown σε πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού – κάτι άνευ προηγουμένου στην ιστορία- «ήταν ένα μέτρο απελπισίας για μια απελπισμένη εποχή. Επιβράδυνε την πανδημία, αλλά με τρομακτικό τίμημα». Γι’ αυτό, κατά το έγκυρο βρετανικό περιοδικό, «μολονότι η κοινωνική αποστασιοποίηση μπορεί να παραμείνει για μήνες ή και για χρόνια, τα lockdowns μπορούν να είναι μόνο προσωρινά, καθώς γίνεται ξεκάθαρο πόσο κόστος έχουν, ιδίως για τις φτωχές χώρες».

 Ο συνδυασμός πανδημίας και lockdown μπορεί να οδηγήσει έως 420 εκατομμύρια ανθρώπους σε απόλυτη φτώχεια, δηλαδή σε διαβίωση με λιγότερο από 1,90 δολάρια τη μέρα, πράγμα που θα αυξήσει το σύνολο των φτωχών στη Γη κατά τα δύο τρίτα και θα αποτελέσει πισωγύρισμα κατά μια δεκαετία στον αγώνα κατά της φτώχειας. Η κατάσταση στις πλούσιες χώρες είναι λιγότερο δραματική, αλλά παρόλα αυτή ανησυχητική και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας μπορεί να διαρκέσουν για χρόνια.

“Περισσότερα τεστ σε ευπαθείς ομάδες”

Ο «Economist» τονίζει την ανάγκη, καθώς η άρση του lockdown αυξάνει τον κίνδυνο ενός δεύτερου επιδημικού κύματος, η προσοχή «να εστιάσει στα μέρη και στους ανθρώπους που είναι πιθανότερο να εξαπλώσουν τη νόσο», όπως π.χ. στους οίκους ευγηρίας. Για να γίνει πετυχημένα αυτό, «χρειάζονται δεδομένα από τεστ που θα παρέχουν μια λεπτομερή εικόνα του πώς εξαπλώνεται η νόσος…Χωρίς τεστ μια χώρα είναι τυφλή. Οπλισμένες με δεδομένα, οι κυβερνήσεις μπορούν συνεχώς να αναθεωρούν τις πολιτικές τους».

Για τα σχολεία, αναφέρει ότι «το κλείσιμο τους βλάπτει τα παιδιά και εμποδίζει τους γονείς να εργασθούν, ενώ αντίθετα με τη γρίπη, τα οφέλη για την υγεία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν ξανά, υπό συνθήκες που μειώνουν τον κίνδυνο για τους εκπαιδευτικούς και τους ευάλωτους μαθητές». Από την άλλη, «οι αγορές πρέπει να παραμείνουν ανοικτές, αλλά με περιορισμό των κοινωνικών επαφών».

Ο τελικός στόχος «θα είναι να προστατευθούν όσοι είναι πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα από την έκθεση στον κορονοϊό». Στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως δείχνουν τα στοιχεία από όλο τον κόσμο, ανήκουν κατ’ εξοχήν όσοι έχουν παχυσαρκία, διαβήτη, καρκίνο ή έχουν κάνει μεταμόσχευση. Οι ηλικιωμένοι άνδρες κινδυνεύουν περισσότερο, ιδίως αν έχουν υποκείμενο νόσημα. Ένας εξηντάρης π.χ. έχει διπλάσια πιθανότητα να πεθάνει από Covid-19 σε σχέση με ένα πενηντάρη. Μετά τα 70 ένας άνθρωπος, ιδίως άνδρας, ακόμη κι αν είναι υγιής κατά τα άλλα, αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο από τον κορονοϊό.

“Το 20% του πληθυσμού κινδυνεύει σοβαρά”

Σύμφωνα με μια εκτίμηση, περίπου το 20% του πληθυσμού κινδυνεύει περισσότερο από κορονοϊό, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο έξτρα κίνδυνος για μειονοτικές ομάδες και μετανάστες-πρόσφυγες ιδίως σε δομές φιλοξενίας. Μερικοί χώροι εργασίας (π.χ. σφαγεία, καθώς ο ιός επιβιώνει καλύτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες), ιδίως είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από άλλους και χρειάζονται ειδική προσοχή.

Ο κανόνας για τις κυβερνήσεις, όσον αφορά «την επόμενη πολύ μακρύτερης διάρκειας δεύτερη φάση», πρέπει να είναι «να εντοπίζουν τις ομάδες σε κίνδυνο, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές γι’ αυτές. Να εξηγούν αυτές τις πολιτικές, ώστε οι ευάλωτοι άνθρωποι να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους χωρίς να γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι. Να παρέχουν ζωτικές υποδομές και να είναι έτοιμες να προσαρμοστούν, καθώς εμφανίζονται νέα δεδομένα. Αυτό θα διακρίνει τις χώρες όπου η κυβέρνηση δουλεύει αποτελεσματικά από εκείνες που δεν δουλεύει. Αυτό που διακυβεύεται δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο».

Κοινός στόχος, κατά τον Economist, είναι «τα επόμενα κύματα Covid-19 να είναι μικρότερα και λιγότερο επιζήμια για την κοινωνική ζωή και τις εθνικές οικονομίες».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 1000 ευρώ και δύο ανήλικα παιδιά, έχει σήμερα καθαρές αποδοχές 846,7 ευρώ για 8 ώρες εργασίας και 5νθήμερο. Ο εργοδότης του ζητάει –εκμεταλλευόμενος το νέο σύστημα επιδότησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"- να απασχοληθεί για 4 ώρες την ημέρα.

Στην πράξη, αυτό που θα γίνει θα είναι το εξής: Οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές θα πέσουν στα 500 ευρώ από τα 1000 ευρώ αλλά θα προστεθεί και κρατική επιδότηση του εργαζόμενου 300 ευρώ.

Υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η ενίσχυση θα φορολογείται κανονικά ως εισόδημα (αυτό είναι το πιθανότερο), οι τελικές καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου θα μειωθούν από τα 846,7 ευρώ στα 677,4 ευρώ δηλαδή κατά 169,3 ευρώ τον μήνα. Και ο εργοδότης, αντί να πληρώνει 1243 ευρώ τον μήνα (τόσο κοστίζει το 8ωρο του συγκεκριμένου εργαζόμενου μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές) θα πληρώνει τελικώς 743,3 ευρώ.
Τον Ιούνιο ο δεύτερος γύρος της "επιστρεπτέας προκαταβολής" στις επιχειρήσεις
Συμπέρασμα: ο εργαζόμενος θα χάσει το 20% των καθαρών αποδοχών του αλλά θα δουλεύει για 4 ώρες την ημέρα αντί για 8 και ο εργοδότης θα πληρώνει 40,2% λιγότερα χρήματα (σ.σ αναλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές για το σύνολο του 8ωρου και όχι για το 4ωρο) αλλά θα έχει τέσσερις ώρες εργασίας. Έτσι, το τελικό κόστος της προσπάθειας να διασωθούν θέσεις εργασίας μοιράζεται ανάμεσα σε εργαζόμενο (μείωση αποδοχών 20% και μείωση χρόνου εργασίας 50%), σε εργοδότη (μείωση κόστους 40% αλλά μείωση χρόνου εργασίας κατά 50%) και κράτος (το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλλει περίπου το 30% του αρχικού μισθού του εργαζόμενου ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και το σύνολο της απώλειας.

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει ακριβώς το τι θα γίνει για έναν εργαζόμενο των 1000 ευρώ.

·Για 4 ώρες απασχόλησης, καθαρές αποδοχές 677,4 ευρώ και τελική απώλεια εισοδήματος 169,3 ευρώ ή 20%

·Για 5 ώρες απασχόλησης, καθαρές αποδοχές 718,5 ευρώ και τελική απώλεια εισοδήματος 127 ευρώ ή 15%

·Για 6 ώρες απασχόλησης καθαρές αποδοχές 751,5 ευρώ και τελική απώλεια εισοδήματος 84,7 ευρώ ή 10% και

·Για 7 ώρες απασχόλησης, καθαρές αποδοχές 784,5 ευρώ και τελική απώλεια εισοδήματος 42,3 ευρώ ή 5%


Ιδιαίτερη περίπτωση είναι ο εργαζόμενος που και σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ. Επειδή, με βάση την κυβερνητική εξαγγελία, καλύπτεται το 100% των αποδοχών μέχρι το όριο των 650 ευρώ, εργαζόμενος αυτής της κατηγορίας που θα κληθεί να δουλέψει για τέσσερις ώρες, δεν θα έχει καμία απώλεια εισοδήματος: 550 ευρώ θα έπαιρνε στο 8ωρο, 550 ευρώ θα παίρνει και στο 4ωρο (σ.σ για τους υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη και η μείωση των συντελεστών υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιουνίου). Για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό, το όφελος είναι για τον εργαζόμενο η μείωση των ωρών εργασίας (σ.σ επί του θέματος αναμένεται να γίνει "μάχη" στην αγορά ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους) ενώ για τους εργοδότες η κατακόρυφη μείωση του μισθολογικού κόστους. Εκεί που στον κατώτατο μισθό ο εργοδότης πλήρωνες 808 ευρώ τον μήνα, τώρα θα πληρώνει 483,15 ευρώ δηλαδή 325 ευρώ ή 40% λιγότερα.

https://www.thetoc.gr/oikonomia/article/posa-xrimata-tha-balete-stin-tsepi-sas-me-meiomenes-ores-ergasiaas---paradeigmata/

Σελίδα 1 από 330

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot