Πρόσκληση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γ. Χατζημάρκος για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου.

Αφορά δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις-Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με αναπηρία.

Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε 1.700.000 ευρώ.

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας: 4 « Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο: «Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης των ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις-Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με αναπηρία».

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

ΝΠΔΔ η φυσικά η νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, νοητικές αισθητηριακές η κινητικές, εκ γενετής η επίκτητες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι στόχοι της δράσης είναι:

1) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών

2) Η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας

3) Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού

4) Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1.700.000 ευρώ και κατανέμεται αναλογικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία.

Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί την ως άνω ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 (Πρέπει να διαθέτουν ατομικά λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και

συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http/logon.ops.gr από τις 27/12/2019 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως τις 27/03/2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΠΔ και άλλες διευκρινίσεις είναι η κα Αγ. Αδαμοπούλου, τηλ. 2281360824, email:aadamopoulou@mou.gr και Αγγ. Παλαιολόγου, τηλ.2281360819, email: agelpale@mou.gr

 

 

Πρόκειται για μια κοινωνική δράση στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον με αφορμή τον εορτασμό των Χριστουγέννων υλοποίησε πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό τη στήριξη κοινωνικών-φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα, συντονίζοντας τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Κυκλάδων, Α΄ και Β’ Δωδεκανήσου συγκεντρώθηκαν είδη (πρώτης ανάγκης, ατομικής υγιεινής και τροφίμων) προερχόμενα από εθελοντική προσφορά του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού, τα οποία αντιπροσωπίες της Ελληνικής Αστυνομίας παρέδωσαν στους υπευθύνους τοπικών ιδρυμάτων, ως συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης και στήριξης του έργου τους.

Συγκεκριμένα :

Την 15.12.2019 ο Διευθυντής της Β’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, Αστυνομικός Διευθυντής ΠΙΠΕΡΗΣ Ευάγγελος, συνοδευόμενος από στελέχη του επιτελείου του παρέδωσε τα συγκεντρωθέντα είδη στον οίκο ευγηρίας «Άγιος Νεκτάριος» της Ιεράς Μητρόπολης Κω-Νισύρου.

Την 19.12.2019 ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σύρου Ερμούπολης Υπαστυνόμος Α’ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Παύλος, ως εκπρόσωπος του Διευθυντή Αστυνομίας Κυκλάδων μαζί με αστυνομικά στελέχη προσέφεραν τα συγκεντρωθέντα είδη στη «Στέγη» ανηλίκων και εφήβων Σύρου.

Την 23.12.2019 ο Αναπληρωτής Διευθυντή της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ Ιωάννης, συνοδευόμενος από στελέχη του επιτελείου του προσέφερε τα συγκεντρωθέντα είδη στον Οίκο Ευγηρίας «Χαραλάμπειο» Παράρτημα ΑμεΑ Ενηλίκων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι, η πρωτοβουλία αυτή εκτός από το συμβολικό χαρακτήρα της αναγνώρισης του έργου των φορέων που φροντίζουν παιδιά και ηλικιωμένους, αποτελεί έμπρακτη και ουσιαστική κάλυψη αναγκών των ιδρυμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη παροχή των υπηρεσιών τους.

Εκπρόσωποι των φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων – Φορέων, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες και ευχήθηκαν καλές γιορτές στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας

“Αν είχαμε ακούσει τις σειρήνες που μας έλεγαν να κλείσουμε το Ναυπηγείο της Σύρου, θα είχαμε συμπράξει στην λογική της ισοπέδωσης προς τα κάτω” τόνισε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, στην τελετή μεταβίβασης του Ναυπηγείου “Νεώριον”της Σύρου στην αμερικανικών συμφερόντων “ONEX Shipyards”

 

Πρόσκληση προς τους επενδυτές να εμπιστευθούν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και τη χώρα, με την δέσμευση ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει κάθε υγιή, επενδυτική πρωτοβουλία που θα δώσει προοπτική στον τόπο, μετά από μια δεκαετία μεγάλης αγωνίας, απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, κατά την ομιλία του στην τελετή μεταβίβασης του Ναυπηγείου “Νεώριο” της Σύρου “ONEX Shiyards”, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, την οικονομία του νησιού και της χώρας ολόκληρης.

Τα εγκαίνια, στα οποία παρέστη και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt , τελέστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, με κάθε επισημότητα από τον Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Καθολικός Επίσκοπος Σύρου π. Πέτρου Στεφάνου, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, οι βουλευτές Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού, Φίλιππος Φόρτωμας και Νίκος Συρμαλένιος, ο Δήμαρχος Σύρου Νίκος Λειβαδάρας, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτης, εκπρόσωποι πολιτικών, παραγωγικών φορέων του τόπου, σωμάτων ασφαλείας και στρατιωτικών δυνάμεων, στελέχη της “ONEX Syros Shipyards” και οι εργαζόμενοι του Νεωρίου.

 

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε μετά την υλοποίηση του πρώτου μέρους των προβλεπομένων από την συμφωνία επενδύσεων, από την “ONEX Syros Shipyards”, του ελληνο-αμερικανού επιχειρηματία, Πάνου Ξενοκώστα, υπό τη διεύθυνση της οποίας λειτουργεί πλέον το Ναυπηγείο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της χώρας.

Της επίσημης τελετής για την ολοκλήρωση μεταβίβασης των Ναυπηγείων Νεώριον της Σύρου στην ΟΝΕΧ Shipyards, προηγήθηκε συνάντηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γιώργου Λεονταρίτη με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt στο γραφείο του Περιφερειάρχη στην Σύρο κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν λεπτομερώς οι δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και των νησιών του Νοτίου Αιγαίου σε όλους τους τομείς της οικονομίας με έμφαση στον τουρισμό, αφού τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήαου τα τελευταία κερδίζουν σταθερά μερίδιο αγοράς στο Αμερικανικό κοινό.

Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στον τουρισμό, αποτελεί σταθερό στόχο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στόχο στον οποίο στέκεται αρωγός και ο Αμερικανός Πρέσβης, όπως και ο ίδιος δήλωσε σχετικά στην κοινή συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της συνάντησης. Στην κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο Περιφερειάρχης δήλωσε :

“Η σημερινή επίσκεψη του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt, γίνεται με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης στην ΟΝΕΧ Shipyards του Ναυπηγείου Νεώριον της Σύρου, μεταβίαβαση στην οποία ο ίδιος είχε έναν εξαιρετικά εποικοδομητικό ρόλο.

Η σημερινή, είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την Σύρο, την Περιφέρεια μας και την Ελλάδα. Είναι η μέρα που επισημοποιεί την επαναλειτουργία με νέο ιδιοκτήτη μιας ιδιαίτερα σημαντικής βιομηχανικής εγκατάστασης.

Η μέρα που στέλνουμε τη δική μας πρόσκληση στους επενδυτές, να εμπιστευθούν τα νησιά μας και την χώρα μας, πρόσκληση που συνοδεύεται και από την δέσμευση να στηρίξουμε κάθε επενδυτική πρωτοβουλία, που θα δώσει χαμόγελο σε ένα λαό που υπέφερε μια δεκαετία μεγάλης αγωνίας”.

Στην τελετή που έλαβε χώρα στους χώρους του Ναυπηγείου Νεώριον της Σύρου και κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε εκεί ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, δήλωσε :

“Αν είχαμε ακούσει τις σειρήνες που μας έλεγαν να κλείσουμε το Ναυπηγείο, θα είχαμε συμπράξει στην λογική της ισοπέδωσης προς τα κάτω. Πρωτιές παντού, για τα νησιά που δίνουν στην χώρα προοπτική, έσοδα και αισιοδοξία. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία για έξοδο απο την κρίση. Αυτήν υπηρετούμε και σήμερα, στη Σύρο ζούμε την δικαίωση της απόφασής μας να αντισταθούμε στην “εύκολη λύση”.Το restart τουΝαυπηγείου Σύρου, μας πείθει ότι κάτι αλλάζει, επιτέλους”.

Σημειώνεται πως η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, τα τελευταία 3 χρόνια έχει ραγδαία ανάπτυξη και το 90% της ανάπτυξης αυτής οφείλεται στο Νεώριο της Σύρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσφάτως παρουσίασε η “ONEX Syros Shipyards” για το ναυπηγείο του Νεωρίου, το 2019 «τρέχει» με αύξηση εργασιών της τάξης του 45%, τα έσοδα θα κινηθούν στο επίπεδο των 25-30 εκατ. δολαρίων και οι επενδύσεις που έχουν γίνει από την αρχή του εγχειρήματος μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 9 εκατ. δολάρια, όλες σε εξοπλισμό και βελτιώσεις υποδομών.

Περαιτέρω, στόχος για το 2020 είναι αφενός το ναυπηγείο του Νεωρίου να «πιάσει» τα 120-150 πλοία (σ.σ. ήδη ξεπερνά τα 110 σε ετήσια βάση), καθώς επίσης και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση μιας μεγαλύτερης δεξαμενής, τύπου Aframax, με την οποία θα επιτευχθεί αύξηση του όγκου εργασιών κατά περίπου 80%.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την αναβίωσή του το Νεώριο Σύρου έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα περίπου 700 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Νοέμβριου 2019 διαλέξεις για την οδική ασφάλεια από στελέχη Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου

Τις διαλέξεις παρακολούθησαν -165- μαθητές

Στο πλαίσιο υλοποίησης στόχων που τέθηκαν από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου και αφορούν, μεταξύ άλλων, την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας, πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, υλοποιείται προγραμματισμός ενημερωτικών διαλέξεων.

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019 καταρτισμένοι Αξιωματικοί και στελέχη Αστυνομικών Υπηρεσιών σε Πάτμο και Κω πραγματοποίησαν συνολικά τρεις ομιλίες σε μαθητές εκπαιδευτικών μονάδων:

Αστυνομική Υπηρεσία Σχολική Μονάδα-Φορέας Ημερομηνία
Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου Γυμνάσιο Πάτμου 19-11-2019
Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου 1ο Ε.Π.Α.Λ. Πάτμου 27-11-2019
Τμήμα Τροχαίας Κω 4ο Δημοτικό Σχολείο Κω 29-11-2019

Κατά τις ομιλίες επισημάνθηκαν συμβουλές άμεσα συνυφασμένες με τη μαθητική καθημερινότητα, η επιλογή του ασφαλέστερου δρομολογίου από και προς το σχολείο, η κίνηση στο δρόμο, το πεζοδρόμιο, οι διαβάσεις πεζών,
η κυκλοφορία με ποδήλατο, η χρήση ζώνης στο αυτοκίνητο – προστατευτικού κράνους στο δίκυκλο και ενέργειες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Επίσης, αναπτύχτηκε το θέμα των ναρκωτικών ουσιών, η χρήση αλκοόλ και το κάπνισμα.

Παράλληλα έγινε παρουσίαση των μέσων – εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί τροχονόμοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τις ομιλίες παρακολούθησαν -165- μαθητές οι οποίοι μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήματα και να ενημερωθούν, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται θετικά σε αιτήματα παροχής διαλέξεων ανάλογης θεματολογίας σε σχολεία, φορείς και συλλόγους.

 

 

Πενήντα νέοι αγρότες από το νότιο Αιγαίο εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, και καθένας από αυτούς θα λάβει ως ενίσχυση μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ το ποσό των 14.000 ευρώ που θα καταβληθεί σε δύο δόσεις.

Πρόκειται συγκεκριμένα για 50 αγρότες, οι αιτήσεις των οποίων κρίθηκαν επιλέξιμες, και εντάσσονται στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3.

Η δημόσια δαπάνη των 50 επιλέξιμων Πράξεων ανέρχεται σε 700.000 ευρώ. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που θα λάβει κάθε δικαιούχος, ανέρχεται σε 14.000 ευρώ. Αρμόδιος φορέας των πληρωμών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο δόσεις.
Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.
Η β’ δόση καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 5 ετών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων, που περιγράφονται στην Πρόσκληση.
Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία έτη και η μέγιστη τα τέσσερα έτη.

Στόχος του Υπομέτρου “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κ.λπ.) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων, για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει τη γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης του Υπομέτρου 6.3, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η παρακολούθηση και η επίβλεψη της υλοποίησης της Πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου, γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ν. Δωδεκανήσου και Ν. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σελίδα 1 από 77

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot