Θέλετε να νοικιάσετε σπίτι αλλά ο ιδιοκτήτης σας ζητάει προκαταβολή μεγαλύτερη απ’ αυτήν που είχατε υπολογίσει; Έχουν περάσει τρία χρόνια απ’ την στιγμή που νοικιάσατε το σπίτι και ο ιδιοκτήτης ζητάει αύξηση του ενοικίου ή θέλετε να φύγετε;
Παρακάτω διαβάστε έναν πρακτικό οδηγό για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.
Παρακάτω διαβάστε έναν πρακτικό οδηγό για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.
1. Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος καθορίζεται ελεύθερα αλλά δεσμεύει και τις 2 πλευρές.

2. Η μίσθωση κατοικίας ισχύει για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμα και αν η συμφωνία είναι για μικρότερο διάστημα ή και αόριστο.
3. Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο, μέχρι συμπληρώσεως της 3-ετίας, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό 75% του τιμαρίθμου του που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες. Συνεπώς, εάν παραδείγματος χάριν νοικιάζετε ένα σπίτι με 100 ευρώ το μήνα, με το πληθωρισμό να κυμαίνεται για το 2015 στο -0,1%, πρακτικά ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να σας ζητήσει αύξηση ενοικίου.
4. Προκαταβολή ενοικίου επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα.
5. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το οίκημα στον ενοικιαστή σε κατάσταση κατάλληλη για ενοικίαση αλλά και να το διατηρεί σε κατάλληλη κατάσταση κατά την διάρκεια της μίσθωση.
6. Απαγορεύεται η καταβολή εγγύησης να είναι μεγαλύτερη από δύο ενοίκια.
7. Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του οικήματος. (φορολογικές επιβαρύνσεις, έξοδα συντήρησης κ.ά.)
8. Ο ιδιοκτήτης αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που ο ίδιος έκανε στο οίκημα.
9. Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.
10. Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου.
11. Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.
12. Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.
13. Ο ενοικιαστής κατά τη λήξη της μίσθωσης έχει υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία στην κατάσταση που την παρέλαβε.
Τουρίστες από τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Αυστραλία και τον Καναδά μπορούν να ενοικιάσουν αυτοκίνητο στην χώρα μας μόνο όταν έχουν μαζί με το δίπλωμα οδήγησή τους και το διεθνές δίπλωμα οδήγησης.
Έτσι οι επιχειρηματίες ενοικιάσεων αυτοκινήτων αρνούνται να νοικιάσουν σε τουρίστες εκτός ΕΕ όταν αυτοί δεν έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
«Σε περίπτωση που σε έλεγχο της αστυνομίας διαπιστωθεί η παράβαση, τότε τα αρμόδια όργανα θα επιβάλλουν πρόστιμο και στον οδηγό και στην εταιρεία, ενώ θα υπάρξει και κατάσχεση του αυτοκινήτου για την περίπτωση που θα ενοικιαστεί αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα σε άτομο που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων, Άννα Βλαχάβα.
Η ίδια αναφέρει ότι «αυτό ενδεχόμενα να δημιουργήσει πρόβλημα στους τουρίστες αυτών των χωρών που θα αμελήσουν να φέρουν το διεθνές δίπλωμα, αφού δεν θα μπορέσουν να ενοικιάσουν κάποιο αυτοκίνητο στην χώρα μας.
Την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τα ακίνητα που νοικιάζουν στο Airbnb έχει έτοιμη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσοι δεν δηλώσουν τα ακίνητα τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων που φθάνουν τις 5.000 ευρώ.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να δηλώνουν τις κατοικίες που ενοικιάζουν, σε ποιον τις ενοικιάζουν και για πόσο χρονικό διάστημα.
Παράλληλα, ετοιμάζονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα ξεκαθαρίζουν το τοπίο στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας όπως:
– Τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων που δεν έχουν εγγραφεί στο «μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής» της ΑΑΔΕ. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.
– Περιπτώσεις που υπερβαίνουν τις δύο οι μισθώσεις ακινήτων ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου δικαιούχου εισοδήματος όπως προβλέπει ο νόμος. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Τουρισμού αναμένεται να καθοριστούν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θα ισχύουν πιο συγκεκριμένοι περιορισμοί.
– Περιπτώσεις που παραβιάζεται το μέγιστο όριο ημερών μίσθωσης ανά έτος. Σύμφωνα με το νόμο η μίσθωση κάθε ακινήτου μέσα από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, ενώ για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, το όριο θα πέφτει στις 60 ημέρες. Μοναδική περίπτωση να μην τηρείται αυτό το όριο θα είναι το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση να μην ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Φόρος με συντελεστή έως 45%
Το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων, δηλαδή για εισόδημα έως 12.000 ευρώ με 15%, από 12.000 έως 35.000 με 35% και από 35.000 ευρώ και πάνω με συντελεστή 45%. Με αυτή την κλίμακα φορολογείται η εκμίσθωση των κατοικιών και η παροχή της υπηρεσίας των κλινοσκεπασμάτων.
Εφόσον ο εκμισθωτής προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, πχ. εστίαση και άλλα, τότε οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με συντελεστή από 22 έως και 45%.
Κυρώσεις και πρόστιμα
1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στους διαχειριστές ακινήτων. Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων, εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.
3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.
4. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της ψηφιακής πλατφόρμας στο αίτημα της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας είναι απαραίτητη για ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές , επιβάλλονται πρόστιμα των 250 ή 500 ευρώ ανάλογα με το εάν υπάρχει υποχρέωση τήρησης απλοποιημένων ή πλήρων λογιστικών προτύπων.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής της «Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» («Olympic»), η οποία κατέχει το master franchise της Avis Rent a Car, Budget Rent a Car και Payless για όλη την Ελλάδα, σε κοινοπρακτικό σχήμα των εταιρειών «Olympia Group SA» και «Virtus International Partners LP»,

υπό τον όρο της οριστικοποίησης της σχετικής σύμβασης, η οποία έχει ήδη επί της ουσίας συμφωνηθεί (η «Συναλλαγή»). Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε σχετικές κανονιστικές και λοιπές εγκρίσεις, καθώς επίσης και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.Το τίμημα για τη Συναλλαγή έχει συμφωνηθεί στο ποσό των €80,6 εκατ. που αντιστοιχεί σε εταιρική αξία €318,1 εκατ. για την Olympic και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά.Η Συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνιστά ουδέτερη κεφαλαιακά πράξη για την Τράπεζα.Ο Όμιλος Olympia είναι ένας επιχειρηματικός όμιλος με πολυσχιδή δραστηριότητα που περιλαμβάνει μια σειρά εταιρειών στην ελληνική αγορά, όπως τα Public, τις Sunlight και Westnet, τις Softone και Metis, καθώς και την Play (εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Πολωνίας), την Aasa, εταιρεία χορήγησης καταναλωτικών δανείων (στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης), και την Tollerton Investments στην Κύπρο. H Virtus International Partners LP είναι διαχειριστής του «Virtus South European Fund», που επιδιώκει επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Η Citigroup Global Markets Ltd ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι δικηγορικές εταιρείες «Ποταμίτης Βεκρής Law Firm» και «Norton Rose Fulbright» ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή.

Παντελώς ανίσχυρος είναι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός της χώρας απέναντι στο διαρκώς διογκούμενο φαινόμενο ενοικίασης ιδιωτικών καταλυμάτων σε τουριστικές περιοχές μέσω ιστοσελίδων κρατήσεων.

​Η οικονομία του διαμοιρασμού (sharing economy) ανταγωνίζεται ευθέως τις κλασικές μορφές οικονομικής δραστηριότητας
Στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει συναγερμός αλλά οι όποιες προσπάθειες έχουν πέσει στο κενό δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Συσκέψεις επί συσκέψεων δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα. Τα παράνομα τουριστικά καταλύματα αυξάνονται χωρίς να μπορεί να το κράτος να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες, τη δράση, τον τζίρο και φυσικά να εισπράξει τον αναλογούντα φόρο. Διαμερίσματα, σπίτια, δωμάτια διατίθενται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, κλείνονται από υποψήφιους τουρίστες και δεν κόβεται ούτε ένα παραστατικό.

Το φαινόμενο έχει απασχολήσει και σε μεγάλο βαθμό ανησυχήσει και τους ξενοδόχους, που βλέπουν ένα διαρκώς αυξανόμενο κομμάτι της αγοράς να φεύγει από τα χέρια τους εις όφελος ιδιοκτητών ακινήτων που πριν την κρίση δεν είχαν καμία σχέση με τον τουρισμό.

Η οικονομία του διαμοιρασμού (sharing economy) ανταγωνίζεται ευθέως τις κλασικές μορφές οικονομικής δραστηριότητας, πολλές φορές εμφανίζει προβάδισμα έναντί τους και εξασφαλίσει πολύ καλά κέρδη και μάλιστα… μαύρα.

Προβληματισμός και στην Ευρώπη

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, νομοθέτησε για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, αλλά οι διατάξεις του σχετικού νόμου ξεπεράστηκαν ταχύτατα, καθιστώντας τον ανενεργό και οπωσδήποτε αναποτελεσματικό.

Εκτός από την Ε. Ε. με το θέμα έχει ασχοληθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός ΤουρισμούΤο φαινόμενο είναι τόσο ευρύ, που απασχολεί και την Ευρώπη στο σύνολό της γιατί καταγράφεται και επηρεάζει κι άλλες χώρες, πολύ πιο ισχυρές τουριστικά, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία κ.λπ. Μάλιστα έκριναν ότι ο όρος sharing economy δεν αποδίδει το σύνολο του φαινομένου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφάσισαν να το ονομάσουν Digital Platform Serving.

Εκτός από την Ε. Ε. με το θέμα έχει ασχοληθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, αλλά για όλες τις χώρες το πρόβλημα παραμένει το ίδιο, όπως κι αν ονομάσουν το φαινόμενο. Η απώλεια φόρων-εσόδων.

Σε εθνικό επίπεδο στις συσκέψεις τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και στο Υπουργείο Τουρισμού συμμετείχαν και κατέθεσαν προτάσεις όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο κλπ. Καμία πρόταση, σκέψη ή ιδέα δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική. Οι πάντες συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα μητρώο με τα νόμιμα καταλύματα, ώστε να διακρίνονται ευκολότερα τα παράνομα, που κλείνονται από το διαδίκτυο. Με λίγα λόγια «ζήσε Μάη μου…». Σε δεύτερο επίπεδο θα επιχειρηθεί να υπάρξει συνεννόηση με τις ιστοσελίδες κρατήσεων, αλλά κάτι τέτοιο είναι τουλάχιστον ανεδαφικό, αφού οι περισσότερες ανοίγουν και κλείνουν σε χρόνο ρεκόρ. Έχουν έδρα σε εξωτικούς τόπους και κανένα φορολογικό στοιχείο.

Η ένταση με την οποία ασχολείται η παγκόσμια τουριστική κοινότητα δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. Δισεκατομμύρια διακινούνται μέσα από τις ιστοσελίδες αυτές, που ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις-φαντάσματα.

zougla.gr

Σελίδα 1 από 8

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot