Σήμερα θα υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας “G4S” και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, για το μεγάλο έργο αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας στα λιμάνια Ακαντιάς, Αγγέλων και Κολόνας, έργο το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, κι αφού εγκριθεί η μελέτη εφαρμογής, όλα θα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.
Η “G4S”, είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους ιδιωτικής ασφάλειας στον κόσμο και, ταυτόχρονα, ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης με 620.000 υπαλλήλους σε 120 χώρες.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 € εκατ. θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.

Αστακός… κάθε λιμάνι
Όπως έγραψε η «δ», το νέο σύστημα ασφαλείας, που θα μετατρέψει κάθε ένα από τα τρία λιμάνια (Ακαντιά, Αγγέλων, Κολόνας) σε “αστακό”, προβλέπει την ανάπτυξη και εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων επιτήρησης ασφαλείας, ελέγχου ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης, τα οποία να καθιστούν δυνατές μόνιμες και προσωρινές αναγνωρίσεις, για το προσωπικό και τους χρήστες, τους επισκέπτες και ενίοτε τους επιβάτες οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους με κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια κλπ.
Παράλληλα και συνδυαστικά, θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαρκής επιτήρηση της ασφαλούς λειτουργίας των ζωτικών χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων και του λιμένα με μέσα εποπτείας, αποτροπής και προστασίας.

Πρωτοποριακή εφαρμογή
Κύριος σκοπός του έργου είναι η πλήρης συμμόρφωση του ΔΛΤΝΔ με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη προστασία των κρίσιμων υποδομών θαλασσίων μεταφορών/λιμένων, την ενίσχυση της παρεχόμενης ασφάλειας και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης κρουαζιέρας, ημερόπλοιων (εσωτερικές πλωτές μεταφορές, υπόχρεες και μη στον Κώδικα ΙSΡS) και άλλων, υψηλής επικινδυνότητας, πλοίων, καθώς και των απαιτήσεων των εταιρειών κρουαζιέρας, γι αυτό και πρόκειται για πρωτοποριακό έργο καθώς τα συστήματα θα εφαρμοσθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Σύγχρονος τρόπος ελέγχου
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας των διακινουμένων και των εγκαταστάσεων, η οποία θα ενισχύει μέτρα και μέσα, εφόσον διατίθενται ήδη στο λιμάνι.
Ο έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων στο χώρο, αποτελεί κομβικό στοιχείο στην ενίσχυση της ασφάλειας και ο σύγχρονος τρόπος ελέγχου που καθιερώνεται με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα συντελέσει στην αναβάθμιση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το διεθνές επιβατικό κοινό και τους χρήστες, όσο και στην εικόνα και τη θέση του Δ.Λ.Τ. στο ευρωπαϊκό δίκτυο θαλασσίων μεταφορών και λιμένων.

Τι περιλαμβάνει
Το έργο αφορά στην προμήθεια κι εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ρόδου (Ακαντιάς, Αγγέλων, Κολόνας), για τον έλεγχο πρόσβασης εισερχομένων οχημάτων και χρηστών, ηλεκτρονικών περιπολιών, επιτήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων και χώρων εκμετάλλευσης του ΔΛΤΝΔ, καθώς και ακτινοσκοπικού ελέγχου επιβατών και καταγραφής της κάρτας επιβίβασής τους σε υπόχρεους κατά τον ISPS πλόες.

24ωρη παρακολούθηση
Η φιλοσοφία σχεδίασης του παραπάνω συστήματος έχει γίνει με γνώμονα την ασφάλεια αφενός με την 24ωρη παρακολούθηση των παραπάνω λιμενικών εγκαταστάσεων στην στεριά και τη θάλασσα, εντός και εκτός αυτής καθώς και των πλοίων που ελλιμενίζονται, με κάθε καιρό και ορατότητα, αδιαλείπτως, και αφετέρου τον έλεγχο της πρόσβασης προσώπων (επιβατών, προσωπικού λιμένα και πλοίων κ.λπ.) και κάθε οχήματος εντός των εγκαταστάσεων ώστε να είναι σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

dimokratiki/gr

Εξαιρούνται η θαλάσσια περιοχή του κεντρικού λιμένα και οι σύγχρονες επιχώσεις, ενώ εντός κήρυξης παραμένουν οι δυο πλαζ (Βοτσαλάκια και Φρεαττύδα)
Η πρόταση, ουσιαστικά, της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κήρυξη – οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στον Πειραιά πήρε σήμερα το «πράσινο φως» από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

 

Σύμφωνα με αυτήν, κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η εντός των τειχών αρχαία πόλη του Πειραιά που οριοθετείται, κυρίως, από την αρχαία οχύρωση και την ακτογραμμή. Πιο συγκεκριμένα, ο αρχαιολογικός χώρος ορίζεται βόρεια και δυτικά από το χερσαίο τμήμα του Κονώνειου τείχους και τον σταθμό του ΗΣΑΠ, καθώς και από ζώνη 20 μ. εξωτερικά από το τείχος στα σημεία όπου αυτό δεν είναι ορατό, στα ανατολικά από την περιοχή όπου εκτιμάται ότι βρισκόταν το Κονώνειο τείχος, ενώ στα νότια το όριο είναι η θαλάσσια ακτή, από τη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου ως το Μικρολίμανο.

Εξαιρούνται η θαλάσσια περιοχή του κεντρικού λιμένα και οι σύγχρονες επιχώσεις, ενώ εντός κήρυξης παραμένουν οι δυο πλαζ (Βοτσαλάκια και Φρεαττύδα), καθώς και η Ηετιώνεια Πύλη. Επίσης, σε επόμενη συνεδρίαση του ΚΑΣ θα συζητηθεί ειδική κήρυξη για τα Μακρά Τείχη.

Ουσιαστικά, ως αρχαιολογικός χώρος κηρύσσονται το 1ο, 2ο και μικρό τμήμα του 3ου δημοτικού διαμερίσματος του Πειραιά, ενώ όσον αφορά στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα (υπόλοιπο 3ου, 4ο και 5ο) θα συνεχιστεί ο έλεγχος των εκσκαφών και όπου χρειαστεί θα υπάρξουν μικρότερες ή σημειακές κηρύξεις. Η έκταση του αρχαιολογικού χώρου που υιοθετήθηκε από τα μέλη του ΚΑΣ είναι περίπου η μισή από εκείνη που είχε προτείνει η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η οποία ήταν περίπου 11,5 τ. χλμ.

Το ΚΑΣ συζήτησε επίσης το Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan), στάδιο α’ και στάδιο β’, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ΑΕ.

Σημειώνεται ότι, πριν τη σημερινή εξέλιξη, στον Πειραιά υπήρχαν μόνο παλαιές κηρύξεις μεμονωμένων μνημείων (Ηετιώνεια Πύλη, τμήματα του Κονώνειου Τείχους, Αστικές Πύλες), που δεν περιλάμβαναν το σύνολο των αρχαιοτήτων. Συνεπώς, όπως ειπώθηκε και στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου του Πειραιά ήταν κάτι αναμενόμενο, πολύ περισσότερο τώρα που το master plan του ΟΛΠ συνιστά χωρική ρύθμιση, η θεσμική κατοχύρωση της έγκρισής του προϋποθέτει, σύμφωνα με τον νόμο, την οριοθέτηση περιοχών που περιέχουν αρχαιότητες ή ενδείξεις για αρχαιότητες.

Σημειώνεται ότι εντός του νέου αρχαιολογικού χώρου του Πειραιά περιλαμβάνονται σημαντικότατες αρχαιότητες, όπως οι οχυρώσεις της θεμιστόκλειας και κονώνειας περιόδου, τμήματα των Μακρών Τειχών, ο τάφος του Θεμιστοκλή, το ελληνιστικό Θέατρο της Ζέας, ιερά όπως της Κυβέλης και της Αρτέμιδος, κατάλοιπα των αρχαίων νεωσοίκων στα δυο λιμάνια της Ζέας και της Μουνιχίας (σημερινό Μικρολίμανο), οικιστικά κατάλοιπα από την κλασική ως την πρώιμη βυζαντινή περίοδο, δεξαμενές και λατομεία. Οι ανασκαφές στον Πειραιά ξεκίνησαν τον 19ο αιώνα για να συνεχιστούν τον 20ο και τον 21ο στο πλαίσιο ιδιωτικών και δημόσιων έργων, όπως η κατασκευή του τραμ και του μετρό.

https://www.eleftherostypos.gr/

Εγκρίθηκε από το Λιμενικό Ταμείο η μελέτη για την παρέμβαση που στοχεύει στην προσωρινή και αισθητικού χαρακτήρα αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό στη χερσαία ζώνη του λιμανιού στην Ακτή Κουντουριώτη.
Θα τοποθετηθεί ξύλινο δάπεδο στα συγκεκριμένα σημεία που υπάρχουν ζημιές, προκειμένου να υπάρξει μια προσωρινού χαρακτήρα αποκατάσταση.
Το έργο, όπως προγραμματίζουν το Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος θα είναι έτοιμο το Πάσχα εφόσον υπάρξει και η τελευταία έγκριση από την Πολιτεία.
Ήδη, με τη διαδικασία και την ένδειξη κατεπείγον, ο Δήμαρχος Κω κ. Κυρίτσης απέστειλε τη μελέτη στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων κ. Λαμπρίδη προκειμένου να υπάρξει άμεση έγκριση.
Ο Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Κοκαλάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα έκανε την ακόλουθη δήλωση:
“Η αισθητική παρέμβαση και αποκατάσταση που ετοιμάζουμε περιλαμβάνει την κατασκευή ξύλινου δαπέδου εκεί που υπάρχουν οι ζημιές και έχει προϋπολογισμό 59.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε για δεύτερο καλοκαίρι την Ακτή Κουντουριώτου με την ίδια εικόνα και για αυτό παρεμβαίνουμε.
Αναγκαζόμαστε να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία λόγω της καθυστέρησης και της αβεβαιότητας με την έναρξη των έργων.
Απομένει μόνο η έγκριση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και ελπίζω να αντιλαμβάνονται όλοι τι πρέπει να γίνει.”

 

1.jpg

 

 

 

Νεκρός ανασύρθηκε, μέσα από το αυτοκίνητό του, με το οποίο έπεσε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, ο 83χρονος Αντώνης Πίκουλος, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου και ιστορικός πρόεδρος της «Χορωδίας Μυτιλήνης» – Πώς συνέβη η τραγωδία
Το δυστύχημα συνέβη περί τις 15:30, όταν ο άτυχος Αντώνης Πίκουλος επιχείρησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του δίπλα στο πεζοδρόμιο, ακριβώς απέναντι από το τουριστικό και ναυτιλιακό πρακτορείο που διατηρεί η οικογένειά του, δίπλα ακριβώς από το λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Για άγνωστους λόγος ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και με ταχύτητα έπεσε στο λιμάνι, όπου και βυθίστηκε, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από την άκρη της προβλήτας.

Άμεσα έπεσαν στη θάλασσα δύο νεαροί, που έτυχε εκείνη την ώρα να βρίσκονται εκεί, χωρίς όμως οι προσπάθειές τους να έχουν αποτέλεσμα, αφού το αυτοκίνητο είχε αναποδογυρίσει και ένα τμήμα του είχε βυθιστεί στη λάσπη του πυθμένα, σε βάθος περίπου πέντε μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τελικά, περίπου στις 6 το απόγευμα ανασύρθηκε το αυτοκίνητο, από το οποίο και απεγκλωβίστηκε νεκρός ο ναυτιλιακός πράκτορας.

pikoulos7
pikoulos1
pikoulos2
pikoulos3
pikoulos4
pikoulos5
pikoulos6

protothema.gr/

Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε το πρωί το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος» μεταφέροντας 270 μετανάστες και πρόσφυγες αιτούντες άσυλο που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Το πλοίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ρόδο-Κω-Σάμο -Πειραιά.

Οι μετανάστες και πρόσφυγες θα προωθηθούν με πούλμαν σε οργανωμένους καταυλισμούς σε διάφορα σημεία της χώρας.

Με το πλοίο «Διαγόρας» από τη Μυτιλήνη έφθασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά 79 μετανάστες και πρόσφυγες αιτούντες άσυλο που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Οι μετανάστες και πρόσφυγες θα προωθηθούν σε οργανωμένους καταυλισμούς σε διάφορα σημεία της χώρας.

Σελίδα 1 από 59

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot