Εξασφάλιση χρηματοδότησης μέχρι και το 2023 με τριπλασιασμό των πόρων και προσθήκη Κέντρων Στήριξης Οικογένειας και Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων

Στην ενίσχυση και διεύρυνση του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά» προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την προσθήκη παρεχόμενων υπηρεσιών και με την αύξηση της χρηματοδότησης η οποία καλύπτει την λειτουργία του μέχρι και το 2023, με ευρωπαϊκούς πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η επιλέξιμη και συνολική δημόσια δαπάνη αυξάνεται από 368.880,00 € σε 1.016.880,00 €, μέχρι και τις 31.12.2023 και παράλληλα, προστίθενται νέες υπηρεσίες, όπως είναι το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) και το Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) με πρόσληψη επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 1.500 άτομα.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με απόφαση του Περιφερειάρχη, είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», τον Σεπτέμβριο του 2016 με αρχική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 368.880,00 € για την λειτουργία του κατά την τριετία από 01/11/2016 έως 30/12/2019. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2017 και ανήκει στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κω.

Μέχρι σήμερα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

· Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

· Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

· Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

· Μέσα στο 2019 ανέλαβε τις προνοιακές αναπηρικές παροχές ΟΠΕΚΑ

Πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου έχουν οι κάτοικοι των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Κω (Κω, Νισύρου). Περιλαμβάνει παράρτημα για Ρομά, για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”, με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν καινοτόμες κοινωνικές δομές, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στο Νότιο Αιγαίο, με σκοπό την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με υπηρεσίες και δομές και την παροχή υπηρεσιών, με στόχο την εργασιακή και κοινωνική ένταξη – επανένταξη, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Αποτελούν κρίσιμο συστατικό της μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας και έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή.

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.000.000 ευρώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 -2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το έργο περιλαμβάνεται στις δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης (ΣΒΑΑ) περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, του οποίου οι συνολικοί πόροι για τον παραπάνω στόχο διατέθηκαν στον Δήμο Ρόδου με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη.

Αφορά στην ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού που εκτείνεται από την είσοδο του εμπορικού λιμανιού της Ακαντιάς ως την υφιστάμενη είσοδο της Νέας Μαρίνας, με τις απαραίτητες οδικές παρεμβάσεις – κόμβοι και χώροι στάθμευσης – και κατασκευή των δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, που θα βελτιώσουν σημαντικά την κυκλοφορία σε όλη την περιοχή Κόβα.

Αναλυτικότερα προβλέπονται η κατασκευή πεζοδρομίου – ποδηλατοδρόμου από το λιμάνι της Ακαντιάς ως την υφιστάμενη είσοδο της Νέας Μαρίνας, συνολικού μήκους 1.120,00μ. και συνολικού πλάτους 6,00μ, η δημιουργία κυκλοφοριακών κόμβων στην είσοδο – έξοδο του λιμανιού της Ακαντιάς και στο ύψος της οδού Θ. Κολοκοτρώνη, η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης νότια και δυτικά του κτιρίου των Σφαγείων, η διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, η ανακατασκευή του υφιστάμενου δυτικού πεζοδρομίου της οδού Αυστραλίας από το ύψος της εισόδου

στο Λιμάνι Ακαντιάς ως τη συμβολή της με την οδό Μ. Βολονάκη και η σύνδεση του υφισταμένου οδικού δημοτικού δικτύου με το παραλιακό πεζοδρόμιο – ποδηλατόδρομο και τους κόμβους, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,50 – 5,00μ και νησίδα ασφαλείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.038.400,00 € και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 2.000.000,00 €.

Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 31.07.2020 και ολοκλήρωσης η 31/12/2022.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Γραφείο Τύπου

Με 15 εκατομμύρια ευρώ ενίσχυσε το ελληνικό Δημόσιο περισσότερα από δέκα κόμματα και συνασπισμούς που συμμετέχουν στην Βουλή και την Ευρωβουλή, λίγες εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές και τις κάλπες για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 12 Μαρτίου, οι πόροι διατέθηκαν επί το πλείστον με την μορφή τακτικής κρατικής χρηματοδότησης προς τα κόμματα αλλά και ως επιδότηση για «ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους».

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως οι δικαιούχες παρατάξεις μπορούν να δαπανήσουν τα χρήματα ανάλογα με το συμφέρον και τις προτιμήσεις τους, στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου.

Η χρηματοδότηση κατανέμεται και σε μικρούς πολιτικούς φορείς που εξελέγησαν με συνασπισμούς. Άρα το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών του Γιάννη Δημαρά και η Πυρίκαυστος Ελλάδα του Κώστα Ζουράρι, που ήταν σύμμαχοι του Πάνου Καμμένου, θα εισπράξουν περίπου 63.000 ευρώ έκαστος, ακριβώς όσο θα λάβουν και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.

Το ίδιο μοντέλο επέτρεψε στην Δημοκρατική Αριστερά να εισπράξει περίπου 89.500 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έχει δύο πηγές χρηματοδότησης, καθώς εισέπραξε περισσότερα από 500.000 ευρώ μέσω της συμμετοχής στην Δημοκρατική Συμπαράταξη, αλλά και περισσότερα από 90.000 ευρώ από την «ελιά».

Τα χρήματα που αναλογούσαν στην Χρυσή Αυγή παρακρατήθηκαν, με συνέπεια η τελική καταβολή να ανέλθει σε 13,7 εκατομμύρια ευρώ.

πηγή newpost.grΜεγάλος αριθµός επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών έχει στρέψει την προσοχή του σε αυτού του είδους τα προγράµµατα
Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς προκηρύχθηκε σηµαντικός αριθµός προγραµµάτων (ΕΣΠΑ) ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ), όσον αφορά την υλοποίηση νέων επενδύσεων.

Του Μιχάλη Χατζηβρέττα*

Ενδεικτικά, τέτοια ενεργά προγράµµατα είναι τα ακόλουθα:

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας: Εµπόριο/ Εστίαση/Εκπαίδευση.
Ερευνώ - ∆ηµιουργώ - Καινοτοµώ (β’ κύκλος).
Ιδρυση και εκσυγχρονισµός υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µεταποίησης και τουρισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων εµπορίου και παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Μεγάλος αριθµός επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών έχει στρέψει την προσοχή του σε αυτού του είδους τα προγράµµατα και στη λήψη χρηµατοδότησης για δύο βασικούς λόγους:

∆εν υπάρχει ρευστότητα µέσω τραπεζικού δανεισµού, καθώς οι ελληνικές τράπεζες προχωρούν πολύ δύσκολα και µε χρονοβόρες διαδικασίες σε νέες εγκρίσεις δανείων.
Η χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ έχει µηδενικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, σε αντιδιαστολή µε τον τραπεζικό δανεισµό, ο οποίος εξυπηρετείται τοκοχρεολυτικά.
Ωστόσο, η ελλιπής πολλές φορές ενηµέρωση από πλευράς ενδιαφεροµένων οδηγεί σε παραπληροφόρηση σχετικά µε το καθεστώς λειτουργίας και αξιοποίησης των προγραµµάτων χρηµατοδότησης και στη δηµιουργία στρεβλής εικόνας για το τι µπορεί να επιτύχει µία επιχείρηση µε την υπαγωγή της σε αυτά.

Σε άµεση συνάρτηση µε τα παραπάνω, οι υποψήφιοι επενδυτές, προκειµένου να αποφεύγουν λάθη και παγίδες, πρέπει να γνωρίζουν:

Τα προγράµµατα αφορούν ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων και ενισχύουν πάγια και όχι λειτουργικές δαπάνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίες είναι ξεκάθαρες από την προκήρυξη του προγράµµατος).
Τα προγράµµατα έχουν συγκεκριµένο συνολικό προϋπολογισµό προς διάθεση, εποµένως η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται και έγκριση.
Στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, επιχειρήσεις που λαµβάνουν βαθµολογία κάτω των 50 βαθµών της κλίµακας αξιολόγησης δεν είναι επιλέξιµες.
Η πληρωµή της επιχορήγησης είναι απολογιστική, δηλαδή η επιχείρηση υλοποιεί και εξοφλεί (µε σωστό, βάσει φορολογικού δικαίου, τρόπο) τα τιµολόγια του επενδυτικού σχεδίου και στη συνέχεια αιτείται να ελεγχθεί και να λάβει το αντίστοιχο τµήµα της εγκεκριµένης επιχορήγησης.
Προκαταβολές επιχορήγησης προβλέπονται από σχεδόν όλα τα προγράµµατα, αλλά απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής από τράπεζα.
Ο εξοπλισµός που προµηθεύεται η επιχείρηση, στο πλαίσιο του προγράµµατος, πρέπει να είναι υποχρεωτικά καινούργιος και αµεταχείριστος.
Η έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου δεν έχει µόνο ωφέλειες (λήψη επιχορήγησης), αλλά συνοδεύεται και από υποχρεώσεις-δεσµεύσεις. Αυτές αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης για τουλάχιστον 3 χρόνια από την ολοκλήρωση της επένδυσης, την απαγόρευση πώλησης ή µίσθωσης του ενισχυόµενου εξοπλισµού, τη διατήρηση της απασχόλησης κ.λπ.
Για την ολοκλήρωση ενός επενδυτικού σχεδίου είναι απαραίτητη η καθ’ όλα νόµιµη αδειοδότηση της επιχείρησης και της εγκατάστασης. Η «Σαµαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύµβουλοι Ανάπτυξης» παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες αναφορικά µε την αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων κάθε είδους (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακοί νόµοι, Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης), ακολουθώντας τα εξής βήµατα:

Ελεγχος επιλεξιµότητας.
Προαξιολόγηση, εκτίµηση βαθµολογίας ανά πρόγραµµα.
Εκπόνηση business plan και υποβολή πρότασης (µε στόχο την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση).
Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
Παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου (τήρηση των προβλέψεων του προγράµµατος, ορθή τήρηση των διαδικασιών, πρόληψη-αποφυγή λαθών).
Υποβολή αιτηµάτων ελέγχου και πληρωµής. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310- 552110 και 210-9580000, ή στο email: subsidy@ samaras-co.gr
*Ο Μιχάλης Χατζηβρέττας είναι αναπληρωτής διευθυντής τοµέα ιδιωτικών επενδύσεων της «Σαµαράς & Συνεργάτες ΑΕ»

https://www.ethnos.gr/

Το έργο, ύψους 0,77 εκατ. ευρώ, υλοποιεί και χρηματοδοτεί η Περιφέρεια – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου

Με σκοπό την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Κω, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση διενέργειας από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση – Συντήρηση επαρχιακής οδού υπ’ αριθμ.2 Νήσου Κω», συνολικού προϋπολογισμού 773.000,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνεται στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφέρειας, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των μικρών νησιών, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τομέα όπου η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση, την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διάχυση της τουριστικής κίνησης.

Η τεχνική μελέτη του έργου αφορά σε παρεμβάσεις για την συντήρηση – αποκατάσταση τμημάτων του Επαρχιακού οδικού δικτύου Κω και συγκεκριμένα Κως – Ασκληπιείο – Χαϊκούτες – Ασφενδιού – Αμανιού – Πυλί – Καρδάμαινα – Αντιμάχεια – Μαστιχάρι., με στόχο την αποκατάσταση των φθορών και βλαβών και τη γενικότερη βελτίωσή του.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., οπότε θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση τω προσφορών, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας, Πλατεία Ελευθερίας 1, στη Ρόδο.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών είναι η Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00πμ.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Γραφείο Τύπου

Σελίδα 1 από 51

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot