Ύστερα από σωρεία «σβήσε – γράψε” η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το υπουργείο Υποδομών δημοσίευσαν την πρόσκληση για τη διαβούλευση του διαγωνισμού για την τετραετή ανάθεση (από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020) εκτέλεσης 28 άγονων αεροπορικών δρομολογίων. Παραδόξως, η διαδικασία αυτή συνοδεύθηκε από ηχηρή σιωπή της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών, που, κατά το παρελθόν, είχε δημόσια κάνει λόγο για εξορθολογισμό.

Στο δια ταύτα, η ενέργεια του υπουργείου Υποδομών σημαίνει ότι τον προσεχή Οκτώβριο και για διάστημα τεσσάρων ετών θα ξεκινήσει η ανάθεση της εκτέλεσης των αεροπορικών δρομολογίων σε άγονους προορισμούς. Εκεί δηλαδή, όπου λόγω κακών αερολιμενικών υποδομών το πτητικό κόστος είναι υψηλό και γι’ αυτό προβλέπεται η χορήγηση επιδότησης στους αερομεταφορείς.

Βέβαια, η πρόσκληση του υπουργείου Υποδομών δεν απαντά στο ερώτημα τι μέλλει γενέσθαι από τον Μάιο, οπότε λήγουν οι υφιστάμενες συμβάσεις, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2016 οπότε θα ξεκινήσει η τετραετής ανάθεση. Προφανώς, η λύση θα είναι η χορήγηση συνεχών παρατάσεων προκειμένου οι άγονοι προορισμοί να μην αποκοπούν αεροπορικά.

Μικρότερη συχνότητα, λιγότερες θέσεις

Σύμφωνα με το έγγραφο – προσχέδιο της ΥΠΑ, που υπογράφει ο υπουργός Υποδομών Χρ.Σπίρτζης, η συχνότητα των δρομολογίων μειώνεται σημαντικά, όπως και ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων, εάν συγκριθεί με το καθεστώς που ίσχυσε από το 2012 έως και τον Μάρτιο του 2016 και αφορούσε 24 άγονες γραμμές. Μάλιστα, το νέο καθεστώς προβλέπει λιγότερο αριθμό δρομολογίων, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, συγκριτικά με αυτό που ίσχυε μέχρι τις 31η Μαρτίου. Ακόμη, διαιρεί το δωδεκάμηνο (από χειμερινή και θερινή περίοδο) σε:

– χαμηλή περίοδο (Νοέμβριος έως και Μάρτιος)
– μέση περίοδο (οι μήνες Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος) και
– υψηλή θερινή περίοδο (Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος)

Αναμφισβήτητα, με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κόστος, ωστόσο την μείωση της συχνότητας των δρομολογίων αλλά και τον θέσεων δεν βλέπουν με «καλό μάτι” κάτοικοι και φορείς νησιών και απομακρυσμένων περιοχών. Και αυτό επειδή η συχνότητα των δρομολογίων, αλλά και οι προσφερόμενες θέσεις, θα είναι οι λιγότερες το «δύσκολο” πεντάμηνο από τον Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο, σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονικές περιόδους.

Παράδειγμα; Το δρομολόγιο Αθήνα – Κάλυμνος για το οποίο προβλέπονται τρεις πτήσεις με επιστροφή, εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 75 προσφερομένων θέσεων, εβδομαδιαίως, ανά κατεύθυνση τη χαμηλή περίοδο, πέντε πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με 125 προσφερόμενες θέσεις εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο. Και επτά πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με 175 θέσεις  κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Πριν εκτελούνταν 7 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 210 προσφερόμενες θέσεις και 10 πτήσεις / εβδομάδα και 300 θέσεις το καλοκαίρι.

Αναλυτικά η ελάχιστη συχνότητα πτήσεων στους 28 προορισμούς, σύμφωνα με το νέο καθεστώς που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου, έχει ως εξής:

Αθήνα – Αστυπάλαια

Δύο πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 60 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο (Νοέμβριος έως και Μάρτιος).

Τρεις πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο (οι μήνες Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος)

Έξι πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 180 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο (Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος).

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 4 ανά εβδομάδα τη χειμερινή περίοδο

Αθήνα – Ικαρία

Δύο  πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 60 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τρεις πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Έξι  πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 180 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 5 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Αθήνα – Λέρος

Τέσσερις πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Πέντε πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 150 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Επτά πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως με ένα σύνολο 210 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 7 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Αθήνα – Μήλος

Τέσσερις πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Πέντε πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 150 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Επτά πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως με ένα σύνολο 210 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 7 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Αθήνα – Κύθηρα

Δύο πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 60 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τρεις  πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Έξι  πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 240 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 6 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 240 προσφερόμενες θέσεις. Και 8 πτήσεις την εβδομάδα το καλοκαίρι με 400 προσφερόμενες θέσεις.
Αθήνα – Νάξος

Δύο  πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 60 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τρεις πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Έξι πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 180 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 6 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 180 προσφερόμενες θέσεις. Και 9 πτήσεις / εβδομάδα και 270 προσφερόμενες θέσεις.

Αθήνα – Πάρος

Επτά (7) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 140 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Δέκα (10) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 200 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Δεκατέσσερις (14) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως με ένα σύνολο 280 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 10 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 200 προσφερόμενες θέσεις και 20 πτήσεις / εβδομάδα το καλοκαίρι και 400 προσφερόμενες θέσεις.

Αθήνα – Κάρπαθος

Τέσσερις (4) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Πέντε (5) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 150 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Επτά (7) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως με ένα σύνολο 210 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 7 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 420 προσφερόμενες θέσεις και 10 πτήσεις/ εβδομάδα και 600 προσφερόμενες θέσεις το καλοκαίρι.

Αθήνα – Σητεία

Τέσσερις (4) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 160 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Πέντε (5) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 200 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Έξι (6) με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 240 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 5 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 350 προσφερόμενες θέσεις και 7 το καλοκαίρι και 490 θέσεις.

Αθήνα – Σκιάθος

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 40 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τρεις (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 60 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Επτά (7) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 280 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 2 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 60 προσφερόμενες θέσεις και 8 πτήσει/ εβδομάδα και 400 θέσεις.

Αθήνα – Κάλυμνος

Τρεις (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 75 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Πέντε (5) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 125 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Επτά (7) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 175 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 7 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 210 προσφερόμενες θέσεις και 10 πτήσεις / εβδομάδα και 300 θέσεις το καλοκαίρι.

Αθήνα – Σκύρος

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 60 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 2 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 40 προσφερόμενες θέσεις και 3 πτήσεις / εβδομάδα το καλοκαίρι και 60 προσφερόμενες θέσεις.

Αθήνα – Ζάκυνθος

Πέντε (5) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 175 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση κατά την χαμηλή περίοδο.

Έξι (6) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 300 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Επτά (7) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 350 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Αθήνα – Σύρος

Τρεις (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 60 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αθήνα –Κοζάνη – Καστοριά:

Αθήνα –Καστοριά –Αθήνα
Μία (1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 20 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά –Αθήνα
Μία (1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 20 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Αθήνα – Καστοριά – Κοζάνη – Αθήνα
Μία (1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 20 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Θεσσαλονίκη – Σάμος

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τρεις (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 180 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Πέντε (5) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 300 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 3 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 240 προσφερόμενες θέσεις.

Θεσσαλονίκη –Χίος

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τρεις (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 180 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Πέντε (5) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 300 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 3 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 240 προσφερόμενες θέσεις.

Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 100 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 4 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 240 προσφερόμενες θέσεις και 5 πτήσεις / εβδομάδα και 300 θέσεις.

Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 100 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τρεις (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 150 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Τέσσερις (4) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 200 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Συγκριτικά με το προηγούμενο καθεστώς, μειώθηκαν οι προσφερόμενες θέσεις που ανέρχονται σε 120 το χειμώνα και 240 το καλοκαίρι.

Θεσσαλονίκη –Σκύρος

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 60 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 2 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 40 προσφερόμενες θέσεις και 3 πτήσεις / εβδομάδα και 60 θέσεις.

Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 60 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τρεις (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Τέσσερις (4) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Αλεξανδρούπολη – Σητεία

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 50 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 3 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 75 προσφερόμενες θέσεις.

Άκτιο-Σητεία

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 50 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 2 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 3 την θερινή με συνολικά 50 και 75 προσφερόμενες θέσεις, αντίστοιχα.

Κέρκυρα – Άκτιο – Κεφαλλονιά – Ζάκυνθος

Κέρκυρα – Άκτιο – Κεφαλλονιά – Ζάκυνθος – Κέρκυρα

Μία (1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 25 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κέρκυρα – Ζάκυνθος – Κεφαλλονιά – Άκτιο – Κέρκυρα

Μία (1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 25 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε το δρομολόγιο Κέρκυρα – Άκτιο – Κεφαλλονιά – Ζάκυνθος – Κύθηρα  με 2 πτήσεις / εβδομάδα το καλοκαίρι και 60 θέσεις και 3 πτήσεις το χειμώνα και 90 θέσεις.

Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Σάμος – Ρόδος

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 60 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, το συγκεκριμένο δρομολόγιο «έσπαγε” σε Λήμνο –Μυτιλήνη – Ρόδο (δύο πτήσεις/εβδομάδα), Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίο – Ρόδο (μία πτήση/εβδομάδα), Λήμνο – Μυτιλήνη – Σάμο – Ρόδο (1 πτήση/εβδομάδα) και Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίο – Σάμο – Ρόδο (1 πτήση / εβδομάδα)

Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος

Τέσσερις (4) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Πέντε (5) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 150 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Επτά (7) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 210 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, το συγκεκριμένο δρομολόγιο «έσπαγε” σε Ρόδο-Κάρπαθο (5 πτήσεις / εβδομάδα και 200 προσφερόμενες θέσεις) και Ρόδο -Κάρπαθο – Σητεία (4 πτήσεις / εβδομάδα και 160 προσφερόμενες θέσεις)

Ρόδος – Κως – Κάλυμνος – Λέρος – Αστυπάλαια

Ρόδος – Κως – Κάλυμνος – Λέρος – Αστυπάλαια – Ρόδος

Μία (1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 25 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ρόδος – Αστυπάλαια – Λέρος – Κάλυμνος – Κως – Ρόδος

Μία (1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 25 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ρόδος – Καστελόριζο

Τρεις (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 60 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τέσσερις (4) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 80 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Έξι (6) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 4 πτήσεις την εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο και 100 προσφερόμενες θέσεις και 7 πτήσεις/ εβδομάδα και 175 θέσεις.

Ναύλοι

Όσον αφορά στους ναύλους η τιμή αναφοράς απλής διαδρομής οικονομικής θέσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά όπως αυτά ορίζονται.

Στις γραμμές Αθήνα – Σύρος και Αθήνα – Μήλος, η μέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής και μέσης περιόδου είναι 55 ευρώ και μέγιστη τιμή ναύλου υψηλής θερινής περιόδου στα 70 ευρώ.

Στις γραμμές Αθήνα – Νάξος και Αθήνα – Πάρος, η μέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής και μέσης περιόδου είναι 65 ευρώ και μέγιστη τιμή ναύλου υψηλής θερινής περιόδου στα 80 ευρώ.

Οι ανωτέρω τιμές μπορούν να αυξηθούν σε περίπτωση απρόβλεπτης αύξησης του κόστους λειτουργίας της γραμμής, για την οποία δεν ευθύνεται ο αερομεταφορέας. Η αύξηση αυτή κοινοποιείται στον αερομεταφορέα που εκμεταλλεύεται τη γραμμή και τίθεται σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποβολή προσφορών

Σύμφωνα με την πρόσκληση, εάν κανένας αερομεταφορέας δεν έχει εκδηλώσει εγγράφως μέχρι την 30 Ιουλίου 2016 στην ΥΠΑ, την πρόθεσή του για εκτέλεση τακτικών πτήσεων σε μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραμμές και χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα, η Ελλάδα έχει αποφασίσει, να περιορίσει από 1ης Οκτωβρίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 την πρόσβαση σε ένα μόνον αερομεταφορέα για κάθε μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραμμές και να χορηγήσει, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των γραμμών αυτών από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Κριτήριο επιλογής μεταξύ των αερομεταφορέων, που κρίνεται ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχή των υπηρεσιών για κάθε προκηρυχθείσα γραμμή, είναι το χαμηλότερο αιτούμενο συνολικό οικονομικό αντιστάθμισμα για τη γραμμή αυτή.

To μέγιστο καταβλητέο οικονομικό αντιστάθμισμα ετησίως ανά γραμμή καθορίζεται για τη γραμμή Αθήνα – Μήλος στο ποσό των 1.000.000 ευρώ, για τη γραμμή Αθήνα – Νάξος στο ποσό των 400.000 ευρώ, για τη γραμμή Αθήνα – Πάρος στο ποσό των 12.000 ευρώ και για τη γραμμή Αθήνα – Σύρος στο ποσό των 200.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών ή προσφορών χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα, ως κριτήρια επιλογής μεταξύ αερομεταφορέων για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, που θα λαμβάνονται υπόψη είναι οι προτεινόμενες τιμές των ναύλων, ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων και η συχνότητα δρομολογίων εβδομαδιαίως καθώς και το δίκτυο πωλήσεων, η δυνατότητα σύνδεσης με γραμμές του εξωτερικού, η αξιοπιστία του αερομεταφορέα σε προηγούμενη ανάθεση εκμετάλλευσης γραμμών παροχής δημόσιας υπηρεσίας και η οικονομική κατάσταση του αερομεταφορέα.

capital.gr

Γραπτό διαγωνισμό για την μόνιμη πρόσληψη 32 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα διενεργήσει το προσεχές διάστημα το ΑΣΕΠ.

Η σχετική προκήρυξη (1Γ/2015) απεστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Από τις θέσεις αυτές, οι 25 αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, εκ των οποίων αντιστοιχούν έξι θέσεις σε πολύτεκνους και παιδιά πολυτέκνων και τρεις θέσεις σε τρίτεκνους και τέκνα αυτών.

Οι υπόλοιπες προσλήψεις θα γίνουν από δύο στους Κρατικούς Αερολιμένες Μυκόνου και Σαντορίνης και από μια στα αεροδρόμια Ρόδου, Κω και Ηρακλείου.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και εδω
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και εδω
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και εδω

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και ΕΔΩ

εδω

www.dikaiologitika.gr

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Την επιβολή ενός νέου τέλους σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη προβλέπει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, σύμφωνα με Το Βήμα.
 
Συγκεκριμένα, διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπει την επιβολή ενός τέλους παροχής συνδρομής σε ΑμεΑ σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη σε όλους τους ελληνικούς αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία της Πολιτικής Αεροπορίας.
 
Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους ΑμεΑ εξαιρούνται οι επιβάτες ηλικίας έως δύο ετών, τα μέλη των πληρωμάτων και οι επιβάτες αεροσκαφών που προσγειώνονται λόγω έκτακτης ανάγκης. Το ύψος και οι δικαιούχοι του τέλους θα οριστούν με απόφαση του υπουργού Υποδομών.
 
Επίσης, στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται και άλλες ρυθμίσεις από το χαρτοφυλάκιο των αερομεταφορών.
 
Στον «Νόμο Ρέππα» για την ΥΠΑ προστίθεται διάταξη που ορίζει ότι κατά τη διαδικασία της αξιοποίησης υφιστάμενων κρατικών αεροδρομίων ή για την ανάθεση της μελέτης κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης νέων αεροδρομίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης και που κυρώνονται με νόμο, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.1815/1998 και του ΠΔ 158/2002, που προβλέπουν παροχή άδειας από τον υπουργό Υποδομών για τη δημιουργία νέου αεροδρομίου.
 
Επίσης, προβλέπεται ότι ζητήματα σχετικά με την ίδρυση, τους δικαιούχους ίδρυσης, την κατασκευή εξοπλισμού, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των αεροδρομίων αλλά και τη δυνατότητα αποκλεισμού υποψηφίων επενδυτών για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας, ρυθμίζονται από τους όρους των σχετικών διεθνών διαγωνισμών, των συμβάσεων παραχώρησης και των σχετικών κυρωτικών νόμων.
 
Επίσης, καθίσταται ανεξάρτητη αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, η επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων, η οποία θα εποπτεύεται από το υπουργείο Υποδομών.
Παράλληλα, με άλλη ρύθμιση επιβάλλονται τέλη για την έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης, βαρών και απονηολόγησης αεροσκαφών από την ΥΠΑ.
 
Υδατοδρόμια
 
Παράλληλα, το νομοσχέδιο αγγίζει τα υδατοδρόμια, όπου πλέον εισέρχεται στη διαδικασία αδειοδότησης και το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που αναλαμβάνει την εξέταση της καταλληλότητας της εκάστοτε προτεινόμενης περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας, αλλά και για θέματα που άπτονται την συνθήκης Σένγκεν, καθώς και για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών, ακόμη και για αδειοδότηση σε λίμνη.
 
Άλλη διάταξη προβλέπει την αξιολόγηση του προσωπικού της ΥΠΑ. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας αξιολογούνται ατομικά ως προς την επαγγελματική τους επάρκεια από διεθνείς οργανισμούς ή εξουσιοδοτημένους φορείς, με βάση τα διεθνή πρότυπα. Όμως, με τους βαθμούς 9 έως 10 βαθμολογείται ποσοστό ως 25% των εν λόγω υπαλλήλων. Μάλιστα, θα εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του ΠΔ 318/1992 και όχι στον «νόμο Μητσοτάκη» Ν.4250/2014.
 
Ειδικότερα, επιλύονται θέματα που αφορούν υπερωρίες και νυχτερινά σε ΔΕΚΟ ή την ΥΠΑ, δηλαδή υπηρεσίες που χρειάζεται να λειτουργούν σε 24ωρη βάση.
 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot