arxiki selida

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που αναφέρεται στη συγκρότηση των ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών.
 
Το ΦΕΚ, που  υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Εσωτερικών Μιχαήλ Θεοχαρίδης , ορίζει τον μέγιστο αριθμό των υπαλλήλων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου ανά περιφερειακή ενότητα και δήμο.
 
Δείτε το ΦΕΚ εδώ.
Ο κίνδυνος να βρεθούν υπόλογοι εντεταλμένοι για την είσπραξη του δημοτικού φόρου υπάλληλοι για σοβαρά ποινικά αδικήματα ελλοχεύει μετά την έκδοση των δύο αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε το φόρο αντισυνταγματικό!

Τη διάσταση αυτή δίνει με μια άκρως αποκαλυπτική γνωμοδότησή του ο έγκριτος δικηγόρος κ. Παντελής Αποστολάς, που εκφράζει επιπλέον την άποψη ότι δύνανται συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών να διεκδικήσουν την επιστροφή των καταβληθέντων φόρων σε βάθος 5 ετίας!

Στη γνωμοδότηση του κ. Αποστολά αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
«ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
Μετά την έκδοση των αποφάσεων 4504/2014 και 4505/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (σε συνέχεια ομοίων αποφάσεων τμημάτων του με αριθμούς 3930/2013 και 3931/2013), με τις οποίες κρίθηκε αντισυνταγματικός ο ν. 2214/1994 (άρθρο 60), ο οποίος επέβαλε, υπέρ των Ο.Τ.Α., φόρο με την ονομασία “Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου” (ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.),  τίθενται επί τάπητος οι «παρενέργειές» τους και ήδη αρκετοί επιτηδευματίες υποβάλλουν εύλογα ερωτήματα και απαιτούν απαντήσεις.
Τι θα γίνει τελικά με όλα τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλει; Μπορούν να αξιώσουν την επιστροφή τους;
Εκτός από την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν, διέπραξαν τα όργανα του Δήμου αδικοπραξίες ή αξιόποινες πράξεις;
Έχουν κατά του Δήμου αξιώσεις αποζημιώσεως για την κάθε είδους ζημία που υπέστησαν από τις επιβληθείσες αναγκαστικές κατασχέσεις, από την μη έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας κλπ;

Σε απάντηση αυτών των ερωτημάτων, επισημαίνω τα ακόλουθα:
Οι διατάξεις που αφορούν την παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (και εφαρμόζονται και για τους Ο.Τ.Α.) είναι προνομιακές και επομένως περιορίζεται χρονικά (κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα) η διεκδίκηση των καταβληθέντων ποσών.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 140 του Ν. 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης- εποπτείας (Οδηγ. 2011/85) ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ κλπ
1.Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής.
2.Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία (3) έτη, από την καταβολή. Για τα τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 32 του Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001).

Με τις διατάξεις των άρθρων 141 έως 144 καθορίζονται τα θέματα έναρξης, αναστολής και διακοπής της παραγραφής.
Με τη διάταξη του άρθρου 183 γ του άνω νόμου ορίζεται χρόνος ισχύος της άνω διάταξης του άρθρου 140 από 1-1-2015.
Όμως και με το άρθρο 90 του Ν. 2362/1995 (ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ κλπ) υπάρχει ταυτόσημη διάταξη με αυτή του ως άνω άρθρου 140, ορίζουσα:
2. Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ’ αυτά χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από της καταβολής. Για τα τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 τουν. 1165/1918 του  Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει….
Ενόψει του γεγονότος ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 5 του Ν. 3202/2003 (που προστέθηκε στο άρθρο 304 του Π.Δ. 410/1995) «Για την παραγραφή των αξιώσεων κατά  των Ο.Τ.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου»,   αλλά και την επαναληφθείσα με το άρθρο 276 του Ν. 3463/2006,  δεν γίνεται καμία διαφοροποίηση από τα ισχύοντα για τις απαιτήσεις κατά των Ο.Τ.Α… από αυτές κατά του Δημοσίου.
Είτε λοιπόν με βάση τις διατάξεις της αδικοπραξίας είτε του αδικαιολόγητου πλουτισμού, η αξίωση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών καθορίζεται χρονικά (3ετία) κατά τα προεκτεθέντα.

2].-     Επειδή δεν υπάρχει άγνοια νόμου και μπορεί να αναζητηθεί ευθύνη του Δήμου για αμέλεια κατά την είσπραξη του δημοτικού φόρου και πριν την έκδοση των αποφάσεων 3930/2013 και 3931/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας, οπωσδήποτε όμως μετά την έκδοσή τους, ο Δήμος είναι υπόλογος για κάθε συγκεκριμένη ζημία που υπέστη ο κάθε επιτηδευματίας από την τέλεση σε βάρος του αδικοπραξίας (ΑΚ 914).
Για την αξίωση αυτή η παραγραφή δεν είναι τριετής αλλά πενταετής.

3].- Πριν την έκδοση των αποφάσεων 3930/2013 και 3931/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί δόλος σε όργανα του Δήμου για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών κατά την είσπραξη του δημοτικού φόρου.
Μετά όμως την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων και κυρίως αυτών της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,  είναι αντικείμενο έρευνας, κατά πόσο, ενόψει της γνώσης του παράνομου πλέον χαρακτήρα του δημοτικού φόρου και επομένως της ύπαρξης δόλου, η απειλή αναγκαστικής κατάσχεσης, η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης, η άρνηση χορήγησης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας και η συνέχιση είσπραξης δημοτικού φόρου από τους απειλούμενους επιτηδευματίες, με ζημία τους και προς όφελος του Δήμου, συνθέτουν την αντικειμενική υπόσταση, κατ’ εξακολούθηση (με συνολικό όφελος και ζημία τεράστια), συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων και μάλιστα στην κακουργηματική τους μορφή.
Παντελής Δ. Αποστολάς
Δικηγόρος».

Πηγή:www.dimokratiki.gr
Από 3.000 έως 7.000 ευρώ, καλούνται να επιστρέψουν 50 περίπου εργαζόμενοι του Δήμου, γιατί, τοποθετήθηκαν σε υπηρεσιακά κλιμάκια υψηλότερα απ’ αυτά που άνηκαν στην πραγματικότητα και κατά συνέπεια, έπαιρναν μισθό υψηλότερο απ’ όσο δικαιούνταν.
 
Τα ποσά, που ποικίλουν ανάλογα με τη μισθοδοσία του καθενός, αφορούν την επιστροφή της διαφοράς στους μισθούς τους, αναδρομικά από το 2011, οπότε και ξεκίνησε η ιστορία.
 
Όπως υπογράμμισε μιλώντας στο «ΒτΚ», ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του Δήμου κ. Φρούντζας, οι εργαζόμενοι δεν φταίνε σε τίποτα για την κατάσταση που διαμορφώθηκε, αφού δεν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για το κλιμάκιο που τοποθετήθηκαν.
 
Ο περιβόητος νόμος 4024 του 2011, λέει ο κ. Φρούντζας, δεν αποσαφηνίζει πως θα γίνουν οι κατατάξεις του προσωπικού, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί αρκετά μπερδέματα τέτοιου είδους σε πολλούς Δήμους στην Ελλάδα. Η Ομοσπονδία μας ζήτησε πολλάκις από το αρμόδιο Υπουργείο να ξεκαθαριστεί ο Νόμος με ερμηνευτική εγκύκλιο, αλλά το Υπουργείο μας απαξίωσε αδιαφορώντας.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν τα αναδρομικά ποσά που τους αναλογούν, είτε με εφάπαξ καταβολή, είτε σε 10 δόσεις, πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει πως ορισμένοι απ’ αυτούς, θα φτάσουν να παίρνουν μισθό που θα αντιστοιχεί σε μερικές δεκάδες ευρώ, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο προχωρήσει.
 
Ο κ. Φρούντζας τόνισε, πως για το θέμα ο Σύλλογος θα κινηθεί νομικά, έχοντας στο πλευρό του και το Δήμαρχο αλλά και την αρμόδια Αντιδήμαρχο, τόσο κατά της Δημοτικής Αρχής που ήταν υπεύθυνη για την υπογραφή της κατάταξης των εργαζομένων, όσο και κατά του Δήμου, ως εργοδότη.
vimatisko.gr
Στασιμότητα των μισθών στις ανεπτυγμένες οικονομίες, αργή σύγκλιση των μισθών των φτωχότερων χωρών και δραματικές μειώσεις μισθών στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του ΟΗΕ.
 
Εξι χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι μισθοί μόλις και μετά βίας έχουν ξεπεράσει το επίπεδο όπου βρίσκονταν το 2007, σύμφωνα με την έκθεση της ΔΟΕ για τους μισθούς και την ανεργία στον κόσμο. Οι πραγματικοί μισθοί (υπολογίζοντας την επίπτωση του πληθωρισμού) στις πλούσιες χώρες παρέμειναν στάσιμοι το 2012 και το 2013, αφού αυξήθηκαν κατά μέσον όρο μόλις κατά 0,1% και 0,2% αντίστοιχα. Ωστόσο, ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις ευρωπαϊκών οικονομιών όπου οι μισθοί συρρικνώθηκαν και ήταν μικρότεροι το 2013 απ’ ό,τι ήταν το 2007.
 
Δυστυχώς, η Ελλάδα αποτελεί και πάλι ειδική περίπτωση. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 24,2% από το 2007! Πολύ μεγάλη υπήρξε η μείωση μισθών και σε Ιταλία (5,7%), Βρετανία (7,1%) και κάπως μικρότερη σε Ισπανία (3,2%) και Ιρλανδία (2,1%).
Αντιθέτως, στην περίπτωση της Πορτογαλίας οι μισθοί ήταν το 2013 κατά 3,4% υψηλότεροι σε σχέση με το 2007.
 
Η χαώδης διαφορά στη μείωση μισθών μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που έγιναν σε τοπικό επίπεδο. Αναμφίβολα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας ήταν πολύ σοβαρότερα απ’ ό,τι των υπολοίπων, ωστόσο η πολύ μεγάλη μείωση μισθών υποδηλώνει ότι στην Ελλάδα ήταν πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων, την οποία αποδέχθηκε η τρόικα, να επιχειρηθεί η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας σχεδόν αποκλειστικά μέσω της μείωσης των μισθών και όχι μέσω μεταρρυθμίσεων που θα αύξαναν την παραγωγικότητα.
 
Πολύ κακές ήταν οι επιδόσεις και άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών όσον αφορά την αύξηση των μισθών μετά την κρίση. Σε γενικές γραμμές, μόνο σε οικονομίες που επωφελήθηκαν από την αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων παρατηρείται αξιοπρεπής ενίσχυση των μισθών μεταξύ 2007 και 2013, όπως στην Αυστραλία (8,9%) και στον Καναδά (5%).
 
Ανάξιες λόγου αυξήσεις μισθών καταγράφονται σε Γερμανία (2,7%), Γαλλία (2,3%) και ΗΠΑ (1,4%) και μεγάλες μειώσεις σε Ιταλία και Βρετανία. Σύμφωνα με την κ. Σάντρα Πολάσκι, αναπληρώτρια διευθύντρια της ΔΟΕ, η στασιμότητα των μισθών εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη στασιμότητα των ανεπτυγμένων οικονομιών και πλέον απειλεί με αποπληθωρισμό την Ευρωζώνη. Κατά τη ΔΟΕ, τα χρόνια πριν από την κρίση στις ανεπτυγμένες οικονομίες η παραγωγικότητα αυξανόταν περισσότερο απ’ όσο οι μισθοί. «Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ παραγωγικότητας και μισθών μεταφράστηκε σε μείωση του ποσοστού εισοδημάτων που προέρχονται από εργασία στο συνολικό ΑΕΠ».
 
 
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Στην εξίσωση των μισθών μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα φαίνεται ότι συμφώνησε η κυβέρνηση με την τρόικα, σε ότι αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους του δημοσίου τομέα. Η συμφωνία πρόκειται να εφαρμοστεί από 1/1/2015.
 
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το "Έθνος", το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι έτοιμο να νομοθετήσει άμεσα για τους νέους εισαγωγικούς μισθούς και με τη συγκεκριμένη παρέμβαση ο μισθός του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) διαμορφώνεται στα 684 από 780 ευρώ (-96), του υπαλλήλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα 752 από 858 (-106), ενώ στους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) από 1.037 σε 889 ευρώ (-148) και στους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) από 1.092 σε 957 ευρώ (-135).
 
Οι περικοπές στους εισαγωγικούς μισθούς του Δημοσίου και η εξίσωση με τους αντίστοιχους του ιδιωτικού τομέα, αποτελούσε αίτημα της τρόικας με στόχο να μην υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των εργαζομένων των δύο κλάδων.
 
Όπως ανέφεραν οι κυβερνητικές πηγές, οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα αμείβονται με μισθούς... ιδιωτικού τομέα για τη δοκιμαστική περίοδο των δύο ετών και κατόπιν, αν κριθούν ικανοί να μονιμοποιηθούν, θα εντάσσονται στο μισθολόγιο του Δημοσίου.
 news.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot