Οριακές μειώσεις καταγράφονται στις αμοιβές των μετακλητών υπαλλήλων και του πολιτικού προσωπικού της κυβέρνησης με το νέο μισθολόγιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, στη βαθμίδα των μετακλητών υπαλλήλων, από τον γενικό γραμματέα υπουργείου μέχρι και τους επιστημονικούς συνεργάτες δήμων, καταγράφονται μειώσεις από 4 έως 224 ευρώ σε σχέση με τις αποδοχές που λάμβαναν με το παλαιό μισθολόγιο.

Στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης καταγράφουν μείωση των μετακλητών υπαλλήλων της κυβέρνησης κατά 55%, από 1.173 -μετακλητούς, επιστημονικούς συνεργάτες και αποσπασμένους- στους 554, γεγονός που επιφέρει εξοικονόμηση ύψους 50 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Με το νέο μισθολόγιο αλλάζει και η δομή των αμοιβών στις ανώτερες θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων, καθώς προβλέπεται η απόδοση επιδόματος θέσης ευθύνης για τους γενικούς γραμματείς (1.400 ευρώ), τους αναπληρωτές και ειδικούς γραμματείς (1.150 ευρώ), στους κατόχους ειδικών θέσεων 1ου βαθμού (600 ευρώ) και 2ου βαθμού (550 ευρώ) αλλά και στους διευθυντές πολιτικών γραφείων (450 ευρώ).

Από την πλευρά του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο ειδικός συνεργάτης του υπουργού, κ. Σωτήρης Βασιλάκος, σημειώνει στο «Εθνος» ότι «ο νέος μισθολογικός νόμος, διατηρώντας την ενότητα των ρυθμίσεων, για πρώτη φορά καθορίζει απευθείας το μισθολογικό καθεστώς των μετακλητών υπαλλήλων, καταργώντας το σύνολο των προηγούμενων διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες το μισθολογικό καθεστώς τους καθοριζόταν με έκδοση υπουργικών αποφάσεων.Ειδικοί συνεργάτες
Για τους υπόλοιπους ειδικούς συνεργάτες προβλέπεται η τοποθέτηση σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο λόγω της περιορισμένης διάρκειας εργασίας τους στις συγκεκριμένες θέσεις, καθώς αποχωρούν μαζί με τα πολιτικά πρόσωπα με τα οποία έχουν προσληφθεί. Οι αμοιβές και ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων αποτέλεσαν πεδίο έντονης αντιπαράθεσης στην Βουλή μεταξύ των εκπροσώπων του Ποταμιού και της κυβέρνησης με την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο μισθολόγιο.

Οι παραπάνω αποδοχές καθορίζονται πλέον από τις ίδιες τις ρυθμίσεις του μισθολογικού νόμου, με διαφανή και ενιαίο τρόπο, αφαιρώντας τη δυνατότητα οποιασδήποτε παρέμβασης για την τροποποίησή τους». Συμπληρώνει, δε, ότι «η κριτική που αναπτύσσεται τις τελευταίες μέρες περί αύξησης των αποδοχών των μετακλητών υπαλλήλων πέφτει στο κενό, δεδομένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων επέρχονται μειώσεις σε σύγκριση με το ύψος των καταβαλλομένων αποδοχών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αποδοχές συμβούλου κατόχου διδακτορικού διπλώματος και ειδικού συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίες μειώνονται κατά 5,13% και 11,75%, αντίστοιχα.

Μείωση επέρχεται και στις αποδοχές των γενικών και αναπληρωτών γραμματέων υπουργείων κατά 2,50% περίπου», αναφέρει ο κ. Βασιλάκος. Ο καθηγητής Παναγιώτης Καρκατσούλης, υπεύθυνος για θέματα δημόσιας διοίκησης του Ποταμιού, σημειώνει στο «Εθνος» ότι η πρόταση του κόμματος είναι ξεκάθαρη για «άμεση κατάργηση των μετακλητών υπαλλήλων».

Υπογραμμίζει ότι «οι μετακλητοί υπάλληλοι αποτελούν την εξόφθαλμη απόδειξη ύπαρξης του πελατειακού κράτους. Με μια δημοσιοϋπαλληλία που είναι υπερ-επαρκής σε υπαλλήλους υψηλών προσόντων η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός μεταφερόμενου σώματος αυλικών των υπουργών και (πάσης φύσεως) γραμματέων είναι μηδενική», σημειώνει.

Υποστηρίζει, δε, ότι «στην κατηγορία "μετακλητοί" δεν προσμετρώνται από τις κυβερνήσεις τα επίσης καθαρόαιμα πολιτικά ρουσφέτια που σχετίζονται με τις επιλογές μελών διοικητικών συμβουλίων των δημόσιων νομικών προσώπων. Σήμερα αυτοί ανέρχονται, πάντως, σε 2.889 άτομα (1.138 σε ΝΠΔΔ και 1.751 σε ΝΠΙΔ), οι οποίοι προστίθενται στους 1.814 συμβούλους/συνεργάτες του πολιτικού προσωπικού της κεντρικής διοίκησης».

Ο κ. Καρκατσούλης, τέλος, δηλώνει ότι «οι στρατιές των πραιτοριανών, ο "θεσμός" των μετακλητών παραμένει εύρωστος και, μάλιστα, εσχάτως δείχνει να αναβαθμίζεται. Η αριστερο-δεξιά συγκυβέρνηση τον ενδυναμώνει, προβαίνοντας σε μια πρωτοφανή ενέργεια υποστήριξής του: δίνει "αβάντα" στους μετακλητούς 10 ολόκληρα μισθολογικά κλιμάκια, τουτέστιν 20 ολόκληρα χρόνια, όπερ μεθερμηνευόμενον εστί, 65% αύξηση του μισθού τους!».

Το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, επίσης, ρυθμίσεις για την αυτόματη επιστροφή (clawback) νοσοκομειακής και φαρμακευτικής δαπάνης στο Δημόσιο, ενώ κυρώνονται μια σειρά συμφωνίες που αφορούν τροποποιήσεις συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητόδρομων. Επιπλέον, περιλαμβάνονται διατάξεις για το ΕΣΠΑ, για τη διαδικασία χρηματοδότησης ερευνητικών φορέων, για τη ρύθμιση των τοπικών οίνων και για το ΤΑΙΠΕΔ.

Με το νέο ενιαίο μισθολόγιο αποσυνδέεται ο μισθός από το βαθμό και ορίζονται τα νέα μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους ανάλογα με την κατηγορία της εκπαίδευσής τους. Έτσι για τους υπαλλήλους με κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ προβλέπονται 19 μισθολογικά κλιμάκια εξέλιξης, ενώ για τους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ καθιερώνονται 13 μισθολογικά κλιμάκια.

Για κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ενός έτους ο υπάλληλος θα κερδίζει δύο κλιμάκια, ενώ για κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου με την εργασία του θα κερδίζει 6 κλιμάκια.
Ο βασικός μισθός για υπαλλήλους ΥΕ καθορίζεται σε 780 ευρώ, ενώ για τους υπαλλήλους ΔΕ σε 780 ευρώ επί συντελεστή 1,10 ( 858 ευρώ), για ΤΕ 780 ευρώ με συντελεστή 1,33 ( 1.037 ευρώ) και για ΠΕ 780 ευρώ επί 1,40 ( 1.092 ευρώ).

Η οικογενειακή παροχή για ανήλικα τέκνα, ή ανίκανα να εργαστούν και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ή για παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει το 24 έτος της ηλικίας τους καθορίζεται σε 50 ευρώ για το ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για τα δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τα τρία τέκνα, 170 ευρώ για τα τέσσερα τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον τέκνο.
Για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές προβλέπεται επιπλέον αμοιβή 100 ευρώ.
Το επίδομα θέσης ευθύνης καθορίζεται σε 1.400 ευρώ για Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, σε 1.150 ευρώ για αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς ή Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων, σε 1.000 ευρώ για προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, σε 450 ευρώ για προϊσταμένους Διευθύνσεων και προϊσταμένους πολιτικών γραφείων μελών της κυβέρνησης, σε 350 ευρώ για προϊσταμένους υποδιευθύνσεων και 290 ευρώ για προϊσταμένους τμημάτων.

Στο νομοσχέδιο ορίζεται μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) στη δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Το όριο των δαπανών αυτών πάνω από τo οποίo θα εφαρμόζεται claw back θα είναι 570 εκατ. ευρώ για το 2016, 550 εκατ. ευρώ για το 2017 και 530 εκατ. ευρώ για το 2018.

Ρυθμίζονται, επίσης, θέματα προστασίας της αμπελουργίας και του όρου τοπικού οίνου και θεσπίζεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ για τα οινολογικά εργαστήρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου ως την Τρίτη το βράδυ προκειμένου στη συνέχεια να συνεδριάσει το Euroworking Group και να εγκρίνει την καταβολή της υποδόσης του ενός δισ. ευρώ προς τη χώρα μας.

Tη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που ενεπλάκησαν στις διαδικασίες υλοποίησης του έργου των σφαγείων της Κάσου, επί θητείας του πρώην περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Μαχαιρίδη, ζήτησε αρμοδίως από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο επιθεωρητής Δημοσίων Εργων κ. Δημήτριος Τραπεζιώτης.

Σε οικόπεδο επιφανείας 6.535,80 τ.μ. που, βρίσκεται στο Δήμο Κάσου στη θέση Αγ. Παντελεήμων προβλέπονταν να ανεγερθούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις των σφαγείων.
Με την από 4 Ιουνίου 2014 αίτησηήτου ο εκπρόσωπος του αναδόχου του έργου υπέβαλε αίτημα προς το ΣΕΔΕ για την αξιολόγηση της από 5 Μαρτίου 2008 υπογραφείσας σύμβασης, ενώ υπέβαλε και υπόμνημα σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου στους Επιθεωρητές Δημοσίων Εργων.

Προέκυψε ότι μετά από 3 άγονες δημοπρασίες με το σύστημα Προσφορά Μελέτη -Κατασκευή, του έργου και μετά από ακύρωση της αρχικής ανάθεσης του έργου σε τεχνική εταιρεία, έγινε απευθείας ανάθεση σε κοινοπραξία με έκπτωση 3% επί του τιμολογίου της μελέτης, με προϋπολογισμό του έργου 376.000 ευρώ, με ύψος προσφοράς 364,720 ευρώ. Το έργο ήταν ενταγμένο για χρηματοδότηση στο Τομεακό Πρόγραμμα του τέως Υπουργείου Γεωργίας με χρόνο υλοποίησης το τέλος 2009.

Προέκυψαν στην πορεία εμπόδια για την έναρξη υλοποίησης της αρχικής σύμβασης εξαιτίας καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής αδείας, η οποία οφείλετο σε λόγους ιδιοκτησιακού και αρχαιολογίας και εξαιτίας τροποποίησης της αρχικής μελέτης (Αρχιτεκτονικής-Στατικής) η οποία οφείλετο σε απαίτηση του ΣΧΟΠ.

Προς τούτο, μετά από παράκληση του αναδόχου και άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως της, την τροποποίηση της αρχικής μελέτης ανέλαβε η Τεχνική Υπηρεσία και την υλοποίησε με την εκπόνηση νέας αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΣΧΟΠ.

Ο ανάδοχος στην πορεία κρίθηκε έκπτωτος και το έργο παρέμεινε στάσιμο, πλην μερικής εκτέλεσης τμήματος των τοιχοποιιών.
Από την έρευνα των επιθεωρητών δημοσίων έργων προέκυψε ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν μη σύννομες.
Πιο συγκεκριμένα όλη η διαδικασία υλοποίησης του έργου «Αποπεράτωση Σφαγείων Νήσου Κάσου» μέχρι το στάδιο υπογραφής της σύμβασης έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3669/2008 και στον Ν.4024/2011.

Η Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου όφειλε πριν την σύνταξη των συμβατικών τευχών του έργου να έχει προχωρήσει στην ακριβή και σύμφωνα με το τελικό κατασκευασθέν αντικείμενο του έργου του θέματος ποσοτική παραλαβή των εργασιών αυτού ώστε να έχει προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το τεχνικό αντικείμενο του έργου και τον προϋπολογισμό μελέτης
Από την στιγμή που ο ανάδοχος του έργου δεν υπέβαλε εντός της οριζόμενης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την οριστική μελέτη εφαρμογής και δεν προχώρησε στην παράλληλη εκτέλεση των προκαταρκτικών εργασιών η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όφειλε να επιβάλει στον ανάδοχο τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες για το διάστημα από το πέρας της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των δύο μηνών μέχρι την υποβολή από τον ανάδοχο της οριστικής μελέτης εφαρμογής.

Από τη στιγμή που το ΣΧΟΠ Δωδεκανήσου ζήτησε την αναπροσαρμογή της αρχιτεκτονικής μελέτης, ο χρόνος που υπολειπόταν μέχρι την λήξη της συμβατικής περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος δεν επαρκούσε για την έγκριση της μελέτης και την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του, καθώς επίσης και από την στιγμή που η καθυστέρηση της έκδοσης της οικοδομικής άδειας δεν οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου και υπήρχε θέληση τόσο από την πλευρά του της Π.Α. και Δ.Υ. όσο και από την πλευρά του αναδόχου για την συνέχιση και ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου, όφειλε τόσο η Π.Α. όσο και η Δ.Υ. να μεριμνήσουν έγκαιρα να χορηγήσουν παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου ακόμα και αν ο ανάδοχος δεν είχε υποβάλει εμπρόθεσμα σχετικό αίτημα.

Ολες οι ενέργειες της ΔΥ και ΠΑ μέχρι την έκδοση της οικοδομικής άδειας κατασκευής του έργου κρίθηκαν μη σύννομες καθώς δεν μερίμνησαν έγκαιρα να χορηγήσουν παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών ώστε να είναι εμπρόθεσμες και να καταστούν στοιχεία της υλοποίησης της σύμβασης κατασκευής του.
Τόσο η ΔΥ όσο και η ΠΑ του έργου του θέματος όφειλαν μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών να προχωρήσουν στην έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου.

Από την στιγμή που τροποποιήθηκε η μελέτη του κτηρίου λόγω απαίτησης του ΣΧΟΠ Δωδεκανήσου και υπήρξαν μεταβολές αντικείμενο του έργου τότε η ΔΥ όφειλε αφενός μεν να προχωρήσει στην σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε. στο οποίο να συμπεριλαμβάνονταν οι μεταβολές του έργου και αφετέρου δε να καλέσει τον ανάδοχο να υποβάλει προς έγκριση αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών για να υπάρξει μια πιο σαφής εικόνα για την περαίωση των εργασιών κατασκευής του.
Οι ενέργειες της Δ.Υ. να διαβιβάσει στον ανάδοχο του έργου την οικοδομική άδεια ανέγερσης του έργου δίνοντας του εντολή για άμεση έναρξη των εργασιών κρίθηκε μη σύννομη καθώς δεν μερίμνησε έγκαιρα να χορηγήσει παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών ώστε να είναι εμπρόθεσμες τόσο οι ενέργειες αυτές όσο και η ίδια η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας και να καταστούν στοιχεία της υλοποίησης της.

Η ειδική εντολή και η εκδοθείσα ειδική πρόσκληση για το έργο αποτελούν, όπως κρίθηκε από τον επιθεωρητή, ενέργειες μη σύννομες καθώς αφενός μεν εκδόθηκαν μετά το πέρας της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου και αφετέρου δε αφορούν την εκτέλεση εργασιών που είχαν συμπεριληφθεί στην εκπροθέσμως εκδοθείσα οικοδομική άδεια και η Δ.Υ. όσο και και η ΠΑ δεν είχαν μεριμνήσει έγκαιρα για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών ώστε να καταστούν μέρος της σύμβασης υλοποίησης του.
Η απόφαση εκπτωσης του αναδόχου του έργου κρίθηκε επιπλέον μη σύννομη καθώς αφενός μεν εκδόθηκε μετά το πέρας της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών και αφετέρου δε αφορούσαν την εκτέλεση εργασιών που είχαν συμπεριληφθεί στην εκπροθέσμως εκδοθείσα οικοδομική άδεια και η ΔΥ όσο και η ΠΑ δεν είχαν μεριμνήσει έγκαιρα για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

Η εκτιθείσα από την ΔΥ τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος δεν ταιριάζει με τις πραγματικά εκτελεσθείσες εργασίες καθώς βασίστηκε στην προμελέτη του έργου χωρίς ως όφειλε να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις του αντικειμένου έργου του θέματος που προέκυψαν από την ανασύνταξη της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης κατόπιν απαίτησης ΣΧΟΠ και χωρίς προηγουμένως προχωρήσει ως όφειλε στην σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε. προκειμένου να συμπεριλάβει τις τροποποίησεις του αντικειμένου του έργου του θέματος στο συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Η Δ.Υ. καταχρηστικώς επέβαλε ποινικές ρήτρες στον ανάδοχο θεωρώντας ως ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 01-12-2008 θέλοντας να καλύψει εκ των υστέρων την αμέλεια της να προχωρήσει στην χορήγηση παράτασης της προθεσμίας των εργασιών

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Κι όμως, οι Ελληνες δουλεύουν πολύ ή τουλάχιστον περισσότερο από τους Γερμανούς. Αυτό προκύπτει από έρευνα του ΟΟΣΑ, ο οποίος κατέγραψε τις ετήσιες ώρες εργασίας των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη/μερική απασχόληση, τις υπερωρίες, τους εποχικούς υπαλλήλους, καθώς και άλλους παράγοντες.

Με βάση τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, το Fortune υπολόγισε τις ώρες εργασίας εβδομαδιαίως. Οι Έλληνες εργαζόμενοι, λοιπόν, βρίσκονται στην 4η θέση της λίστας των χωρών με 39,27 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο. Στην 1η θέση κατατάσσονται οι Μεξικανοί με 42,85 ώρες, στη 2η οι Κοσταρικανοί με 42,62, στην 3η οι Κορεάτες με 40,85 και στην 5η οι Χιλιανοί με 38,27 ώρες την εβδομάδα.

Όσον αφορά τις τελευταίες χώρες της λίστας, στην 32η βρίσκονται οι Γάλλοι με 28,22 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, στην 33η οι Δανοί με 27,62, στην 34η οι Νορβηγοί με 27,44, στην 35η οι Ολλανδοί με 27,40 και στην 36η θέση βρίσκονται οι Γερμανοί με 26,37 ώρες εβδομαδιαίως.
Σημειωτέον ότι οι Αμερικανοί καταλαμβάνουν την 16η θέση με 34,40 ώρες, ενώ οι Ρώσοι την 6η θέση με 38,17 ώρες εβδομαδιαίως.

Ώρες εργασίας εβδομαδιαίως ανά εργαζόμενο, κατά μέσο όρο, 2014

Ο ΟΟΣΑ κατέγραψε τις ώρες εργασίας ανά έτος. Στη συνέχεια το Fortune διαίρεσε αυτόν τον αριθμό με το 52 για να υπολογίσει τις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα.

imerisia.gr

Τι και αν οι συντάξεις και οι μισθοί πετσοκόβονται, για κάποιους τα προνόμια δεν σταματούν όπως για τους στενούς συνεργάτες των υπουργών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος πέντε υπουργοί και υφυπουργοί εξασφάλισαν για τα πολιτικά τους γραφεία 31 θέσεις μετακλητών και ειδικών συμβούλωνμε συνολική δαπάνη 1.260.150 ευρώ έως το τέλος του 2016. 

Με βάση τα ποσά που προβλέπονται οι μισθοί που θα λαμβάνουν οι μετακλητοί υπάλληλοι θα είναι κατά μέσο όρο 2.710 ευρώ και θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό! 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα πολιτικά γραφεία του υπουργού και του υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων συστήνονται συνολικά 12 θέσειςμετακλητών και συμβούλων.  

Στο γραφείο του υπουργού Χρ. Σπίρτζη διορίζονται 7 με αμοιβή 60.766 ευρώ από 23 Σεπτεμβρίου 2015 ως το τέλος του έτους, ενώ για το 2016 η συνολική αμοιβή καθορίστηκε στα 243.060 ευρώ. Ο μισθός των 7 συμβούλων θα είναι δηλαδή 2.893,61 ευρώ το μήνα ο καθένας.  

Στο γραφείο του υφυπουργού Π. Σγουρίδη διορίζονται 5 σύμβουλοι με συνολική αμοιβή 52.039 από 23/9 μέχρι 31/12/2015 και 176.044 ευρώ για το 2016. Μέσος μισθός δηλαδή (μικτά) 2.934 ευρώ το μήνα έκαστος.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot