arxiki selida

Την τριετία 2016-2018 ο κύριος όγκος των επισκέψεων και των ταξιδιωτικών εισπράξεων συγκεντρώνεται σε πέντε περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Αττική και Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.

Για τις τρεις νησιωτικές περιοχές (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Ιόνιο) η συμμετοχή του τουρισμού στη διαμόρφωση του περιφερειακού ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ειδικότερα, το 47,4% του ΑΕΠ των περιοχών αυτών είναι αποτέλεσμα της τουριστικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση υψηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος, γεγονός που αντανακλά την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του τουρισμού στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. 

Παράλληλα, οι τρεις αυτές περιφέρειες εμφανίζουν υπεροχή στην προσέλκυση επισκεπτών με υψηλότερη μέση δαπάνη. Η καθιέρωση της Αθήνας μεταξύ των προορισμών για τουρισμό πόλεων (city break) ενισχύει τη δυναμική της περιφέρειας Αττικής.

Στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο αριθμός των επισκεπτών, ως ποσοστό στο σύνολο της χώρας, υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό των εισπράξεων, ως αποτέλεσμα της προσέλκυσης επισκεπτών χαμηλότερης μέσης δαπάνης. Αυτό κατά κύριο λόγο αντανακλά το γεγονός ότι οι τρεις αυτές περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος δέχονται ως επί το πλείστον επισκέπτες προερχόμενους από τις χώρες των Βαλκανίων, οι οποίοι έχουν εύκολη πρόσβαση (οδική) αλλά χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα.

Κατά την τριετία 2016-2018, η μεγαλύτερη τάση αύξησης καταγράφεται στις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδος και της Δυτικής Ελλάδος.

https://www.tornosnews.gr/

Στο 8,3% του ΑΕΠ έφτασε η συμβολή των τουριστικών εισπράξεων μετά τα ρεκόρ. Ενισχύεται η σημασία των ψηφιακών πλατφορμών τύπου Airbnb. Δεκαπλασιάστηκε ο τζίρος των  βραχυπρόθεσμων μισθώσεων την τελευταία πενταετία.

Κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του ελληνικού ΑΕΠ αποκτά με ταχείς ρυθμούς ο τουρισμός. Φέτος ήταν η μια από τις  δύο «ατμομηχανές» (μαζί με τις εξαγωγές αγαθών) που βοήθησαν το τρένο της ελληνικής οικονομίας να κινηθεί πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα η εθνική μας πίτα (ΑΕΠ) να μεγεθυνθεί περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής ΤράπεζαςΕΤΕ +1,79% για την εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας στο τρίτο τρίμηνο της χρονιάς που ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2019, μετά από ανοδικά αναθεωρημένο ρυθμό αύξησης 2,1% ετησίως το πρώτο εξάμηνο (έναντι των αρχικών εκτιμήσεων για ετήσια αύξηση 1,5% την ίδια περίοδο).

Οι αναλυτές της ΕΤΕ χαρακτηρίζουν «κομβική» τη συνεισφορά του τουριστικού τομέα στην αυξημένη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα κατά το τρίτο τρίμηνο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο τουριστικός τομέας εκτιμάται ότι συνετέλεσε στην αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 14,5% ετησίως το τρίτο  τρίμηνο (σταθερές τιμές που αντιστοιχεί σε συνεισφορά 2,2 ποσοστιαίων μονάδων στην αύξηση του ΑΕΠ την ίδια περίοδο), «υπερβαίνοντας κατά πολύ τις αρχικά συγκρατημένες προσδοκίες».

Η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με τη θετική πορεία του ναυτιλιακού κλάδου και των λοιπών υπηρεσιών, οδήγησαν τα μερίδια των εξαγωγών υπηρεσιών αλλά και των συνολικών εξαγωγών στο ΑΕΠ σε νέα ιστορικά υψηλά της τάξης του 17,1% και του 36,4%, αντίστοιχα, στο 3ο τρίμηνο του 2019.

Οι υπηρεσίες διαμονής και μεταφορών που αντανακλούν την τουριστική δραστηριότητα ήταν καθοριστικός λόγος για να αυξηθούν σημαντικά οι εξαγωγές υπηρεσιών οι οποίες συμπαρέσυραν προς τα πάνω το σύνολο των εξαγωγών της χώρας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ  η ετήσια αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας του υπο-κλάδου «διαμονής και μεταφορών» επεξηγεί σχεδόν εξ’ ολοκλήρου την αύξηση της προστιθέμενης αξίας από τον ευρύτερο κλάδο «διαμονής, εμπορίου και μεταφορών» τόσο το τρίμηνο όσο και το εννεάμηνο του 2019. Κι αυτό καθώς οι  σχετικοί δείκτες που συνδέονται με το εμπόριο (λιανικό και χονδρικό) αποτυπώνουν αδύναμες επιδόσεις. Οπότε σχεδόν το σύνολο της αυξημένης παραγόμενης προστιθέμενης αξίας αποδίδεται στην τουριστική δραστηριότητα.

Ωθηση από Airbnb και νέο πελατολόγιο

Την ίδια στιγμή οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών τύπο Airbnb αυξάνουν το ειδικό τους βάρος στην τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Εμφανίζονται  να αποτελούν, πλέον, σημαντική μεταβλητή για την διψήφια αύξηση των τουριστικών εισπράξεων της χώρας στο τρίτο τρίμηνο αλλά και στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΕΤΕ «η εν λόγω δραστηριότητα, αν και ασκεί σχετικά μικρή επίδραση στην παραγόμενη προστιθέμενη αξία, επηρεάζει σε αυξανόμενο βαθμό τα τουριστικά έσοδα και τις τουριστικές αφίξεις από το εξωτερικό. Ο σχετιζόμενος κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 1,3 δισ. ευρώ το 2019 (ήτοι 0,7% του ΑΕΠ το 2019), έχοντας δεκαπλασιαστεί την τελευταία 5ετία».

Με αυτά τα δεδομένα οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,6% ετησίως το τρίτο τρίμηνο και κατά 14,2% ετησίως το εννεάμηνο του 2019, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό της τάξης των 15,7 δισ. ευρώ ή 8,3% του ΑΕΠ στο εννεάμηνο. Παράλληλα, οι  αφίξεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 6,3% ετησίως το τρίτο τρίμηνο και κατά 3,8% ετησίως το εννεάμηνο του 2019 (τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών τρεχουσών συναλλαγών).

Όπως αποφαίνονται οι  αναλυτές της ΕΤΕ, οι τάσεις αυτές υποδηλώνουν ότι η συνδρομή του εισερχόμενου τουρισμού στις μακροοικονομικές επιδόσεις έχει ενισχυθεί περαιτέρω, με έμμεσες θετικές επιδράσεις να διαχέονται σε ένα αυξανόμενο εύρος τομέων της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι αλλαγές στο πελατολόγιο του ελληνικού τουρισμού έπαιξαν το ρόλο τους στην αύξηση της δαπάνης των ξένων επισκεπτών αλλά και της προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν διψήφιοι ρυθμοί αύξησης των τουριστικών εισπράξεων στο εννεάμηνο του 2019 (και κυρίως κατά το τρίτο τρίμηνο) από αγορές με σχετικά υψηλά επίπεδα εισοδήματος και σχετικής μέσης δαπάνης, όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των ΗΠΑ  αλλά και άλλες χώρες υψηλού εισοδήματος εκτός της ΕΕ (αυξήσεις 13,6%, 16,6% και 15,6% ετησίως, αντίστοιχα, στο εννεάμηνο).

πηγή euro2day.gr

Παναγιώτης Δ. Υφαντής

 Το αδιαχώρητο στα ελληνικά αεροδρόμια από τις αφίξεις ξένων τουριστών, όπου η χρονιά κλείνει με θετικό πρόσημο, με την αύξηση να δείχνει περίπου 770 χιλιάδες περισσότερους τουρίστες σε σύγκριση με το 2018.

Η εικόνα για την επιβατική κίνηση από τις βασικές τουριστικές αγορές του εξωτερικού αποτυπώνεται στο στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου καταγράφηκαν 21 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στην Αθήνα καταγράφονται 6,1 εκατ. αφίξεις (+12,2%/+665 χιλ.), στη Θεσσαλονίκη 2,2 εκατ. (+7,8%/+159 χιλ.), ενώ στο σύνολο των περιφερειακών αεροδρομίων 14,9 εκατ. (+0,7%/+105 χιλ.).

Μικρή άνοδος κατά 0,4% στο ενδεκάμηνο καταγράφεται στα Δωδεκάνησα., όπου η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώνεται στην Κάρπαθο κατά 8,5% και ακολουθεί η Ρόδος και η Κως.

Αυξημένες κατά 18,5% ήταν οι αεροπορικές αφίξεις και τον Νοέμβριο, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018.

https://www.dealnews.gr/

Η αύξηση των οδικών αφίξεων για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, τον Νοέμβριο, οδήγησε σε μείωση των απωλειών από την αρχή του έτους

Μια …ανάσα από τα 33 εκατομμύρια είναι οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στο ενδεκάμηνο του 2019, με τις αεροπορικές να εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, ενώ, την ίδια στιγμή, αυξάνονται και οι επισκέπτες που έρχονται στη χώρα μας οδικώς, κλείνοντας την «ψαλίδα» της πτώσης που είχε σημειωθεί κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

Οσον αφορά ειδικότερα την κατανομή των αφίξεων στη χώρα μας, από το σύνολο των 32,8 εκατ. που καταγράφηκαν την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου του 2019, τα 21 εκατ. αφορούν τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας μέσω των αεροδρομίων, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 3,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Επιπλέον, για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2019, καταγράφηκαν 11,8 εκατ. οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κάτω του 1% (-0,9%): Η αύξηση των οδικών αφίξεων για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο, οδήγησε σε μείωση των απωλειών από την αρχή του έτους. Σημειώνεται ότι πέρυσι, το σύνολο των διεθνών αεροπορικών και οδικών αφίξεων ήταν στα 32,14 εκατ., με την άνοδο φέτος να είναι στο +2%, γεγονός που επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις για μία ακόμη καλή χρονιά στον ελληνικό τουρισμό.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που επεξεργάζεται το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο μήνας Νοέμβριος, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, είχε ως χαρακτηριστικό τη μεγάλη άνοδο στα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Συνολικά, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις που κατεγράφησαν τον Νοέμβριο του 2019, ήταν αυξημένες κατά +18,5% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018, ενώ συνολικά καταγράφηκαν 531 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Η αύξηση αυτή προέκυψε κατά κύριο λόγο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη αύξηση τόσο σε ποσοστιαία όσο και σε απόλυτη διαφορά +22,5%/+72 χιλ. φθάνοντας τους 319 χιλ. επιβάτες. Από τα περιφερειακά αεροδρόμια σημαντική κίνηση, αλλά και σημαντική αύξηση, είχε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με ένα +14,1%.

 

Ως προς τις οδικές αφίξεις, παρά το γεγονός ότι όλη η περίοδος του πρώτου εξαμήνου ήταν πτωτική, από τον Ιούλιο και μετά έχει ξεκινήσει η άνοδος με αποτέλεσμα τελικά στο διάστημα του εντεκαμήνου η μείωση να έχει περιοριστεί μόλις στο 0,9%. Από τον Ιούλιο, για πρώτη φορά οι οδικές αφίξεις παρουσίασαν αύξηση +2,3%, η όποια συνεχίστηκε τόσο τον Αύγουστο (+9,8%/ +221 χιλ. αφίξεις) όσο και τον Σεπτέμβριο με 6,6%. Τον Οκτώβριο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που επεξεργάζεται το Insete σημειώθηκε αύξηση 3,6%, η οποία επιταχύνθηκε το Νοέμβριο κατά 4,8%.

 

Επισημαίνεται εδώ ότι η καταγραφή των οδικών αφίξεων γίνεται από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα βάσει υπηκοότητας, ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης κατοικίας και -συνεπώς- περιλαμβάνει και αλλοδαπούς μετανάστες στην Ελλάδα που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό.

πηγή newmoney.gr

Αποφάσεις έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για ξενοδοχεία σε Κω και Ιωάννινα.

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού παραχωρήθηκε απευθείας και κατά κυριότητα στην εταιρεία  «Ε.Κ.Τ.Ε.Μ. ΑΕ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HORIZON BEACH RESORT, δημόσιο ακίνητο,  επιφάνειας 382 τ.μ., αντί συνολικού τιμήματος 4.652,76 ευρώ καταβλητέου εφάπαξ, με σκοπό την επέκταση της ξενοδοχειακής επιχείρησης (ως χώρος πρασίνου). Η παραχώρηση γίνεται υπό τον όρο πραγματοποίησης του εν λόγω σκοπού εντός διετίας.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Ιωαννιτών χορήγησε άδεια στην εταιρεία ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη λειτουργική συνένωση όμορων οριζόντιων ιδιοκτησιών, αλλαγή χρήσης σε κατάστημα μαζικής εστίασης και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων σε τμήμα διατηρητέου κτιρίου ξενοδοχείου στην πόλη των Ιωαννίνων.  

https://www.tornosnews.gr/

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot