arxiki selida

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 575

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ.Νίκο Δένδια κατέθεσε σήμερα ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της Ν.Δ κ.Μάνος Κόνσολας, καταγγέλλοντας την άνιση αντιμετώπιση των επιχειρήσεων του Ν.Αιγαίου σε ότι αφορά την ένταξη και χρηματοδότησή τους από το Πρόγραμμα ‘’Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών’’.

Ο κ.Κόνσολας λόγω της επείγουσας μορφής του προβλήματος, αφού κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τη δημόσια χρηματοδότηση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου, απέστειλε και επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης, ζητώντας την προσωπική του παρέμβαση.
Ο κ.Κόνσολας επισημαίνει ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), που αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης για το Ν.Αιγαίο, ακολουθεί μια εντελώς δική της πρακτική που δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που ακολουθούν οι άλλοι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης σε άλλες περιφέρειες.
Συγκεκριμένα κάποιες από τις επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου που έχουν υλοποιήσει το 30% του επενδυτικού τους σχεδίου δεν έχουν προσκομίσει κάποια δικαιολογητικά ήσσονος και επουσιώδους σημασίας. Για κάποια μάλιστα από αυτά, υπήρχαν και αντικειμενικές δυσκολίες να προσκομιστούν.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, να αποκλείονται από τη δημόσια χρηματοδότηση.
Ο Μάνος Κόνσολας προτείνει στον Υπουργό Ανάπτυξης προκειμένου να μην υπάρξει απένταξη και απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων, να κληθούν οι δικαιούχοι από την ΕΛΑΝΕΤ να προσκομίσουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να μπορεί να γίνει η ένταξη τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, μέχρι τις 30 Ιουνίου, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία.
Εναλλακτικά προτείνει να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου υπέβαλαν εμπρόθεσμα της αιτήσεις τους και πιστοποιείται με τιμολόγια και παραστατικά ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει το 30% της επένδυσης και τα δευτερευούσης σημασίας δικαιολογητικά να ζητηθούν από την ΕΛΑΝΕΤ με επιτόπιο έλεγχο.

Σε δήλωση του ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει:
«Σε μία εποχή που το μεγάλο ζητούμενο είναι η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, δεν μπορεί να μπαίνουν εμπόδια στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Ν.Αιγαίου. Η ΕΛΑΝΕΤ, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, οφείλει να επιδείξει την ευελιξία που δείχνουν οι αντίστοιχοι φορείς στις άλλες περιφέρειες της χώρας.
Είναι παράλογο να αποκλείονται από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που έχουν ήδη ολοκληρώσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου και αυτό πιστοποιείται με τιμολόγια και παραστατικά. Τα ήσσονος σημασίας δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν αργότερα ή να ζητηθούν και να κατατεθούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Υπάρχει κίνδυνος να περικοπούν το 50% των προτάσεων που κατέθεσαν επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου».
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει ως εξής:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Υπουργό Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ : ‘’Άνιση αντιμετώπιση από την ΕΛΑΝΕΤ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ν.Αιγαίο, που οι προτάσεις τους εντάχθηκαν, ως δυνητικά έργα, στο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ’’

Κύριε Υπουργέ

Με την Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 7783/1999/Α2/30.10.2013 εντάχθηκαν και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ‘’Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών’’.
Για το Ν.Αιγαίο εντάχθηκαν άμεσα 202 επιχειρήσεις ενώ 1005 επιχειρήσεις χαρακτηρίσθηκαν ως δυνητικά εντασσόμενες. Λόγω μη διαθέσιμης χρηματοδότησης εντάχθηκαν σε ένα προσωρινό καθεστώς, έως επιλαχούσες, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
Για να υπάρξει οριστική ένταξη θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί, μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν ολοκληρώσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου ή εναλλακτικά να έχουν συνάψει δάνεια για την προτεινόμενο επένδυση, που να καλύπτει το 20% του συνολικού της ύψους.
Η σχετική υποβολή γίνεται στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, που για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ).
Μόνο που η ΕΛΑΝΕΤ εφαρμόζει διαφορετικές πρακτικές από αυτές που χρησιμοποιούν οι αντίστοιχες ενδιάμεσες αρχές σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Στη διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά σε απορριπτικές αποφάσεις οριστικής ένταξης, με το αιτιολογικό ότι λείπουν κάποια ήσσονος σημασίας πιστοποιητικά.
Με αυτό τον τρόπο κινδυνεύουν να μην ενταχθούν πολλές προτάσεις που κατατέθηκαν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου.
Επισημαίνω και πάλι ότι πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ήδη υλοποιήσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου, που κατέθεσαν, και ο αποκλεισμός τους από το πρόγραμμα και τη δημόσια χρηματοδότηση θα ήταν ολέθριος.
Σε αυτή τη χρονική συγκυρία που το μεγάλο ζητούμενο είναι η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, απαιτείται ευελιξία αλλά και η προσωπική σας παρέμβαση .
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει ανακύψει.
2. Εάν προτίθεται να συστήσει στην ΕΛΑΝΕΤ να θέσει μία εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση των επουσιωδών δικαιολογητικών, μέχρι τις 30.6 που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για τις οριστικές αποφάσεις ένταξης στο πρόγραμμα.
3. Εάν υπάρχει η δυνατότητα υιοθέτησης μιας εναλλακτικής πρότασης που είναι η οριστική ένταξη αυτών των επιχειρήσεων, υπό τον όρο ότι έχουν υλοποιήσει το 30% του επενδυτικού σχεδίου (κάτι που αποδεικνύεται από παραστατικά και τιμολόγια). Σε ότι αφορά τα επουσιώδη δικαιολογητικά να προσκομιστούν από επιτόπιο έλεγχο της ΕΛΑΝΕΤ.

Η Ελλάδα αναδείχθηκε ο τρίτος κορυφαίος προορισμός για κρουαζιέρες στην Ευρώπη, με έσοδα 574 εκατ. ευρώ και 4,6 εκατ. επιβάτες το 2013. Δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Σαντορίνη, η Κέρκυρα και η Μύκονος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Ένωση Κρουαζιέρας για την Ευρώπη (CLIA Ευρώπης).

Ο Πειραιάς κατατάσσεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των λιμανιών εκκίνησης κρουαζιέρας «home port» με 1,3 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 1% για το 2012, ενώ για το 2013 η άμεση οικονομική προσφορά της κρουαζιέρας στην Ελλάδα ήταν 574 εκατ. ευρώ (έβδομη θέση στην Ευρώπη) και 11.000 θέσεις εργασίας.
 
Η CLIA Ευρώπης αναφέρει ότι αυτό το θετικό αποτέλεσμα προέκυψε παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, η οποία συρρικνώθηκε κατά 3,9% το 2013.
 
Για την Ευρώπη, στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο κλάδος της κρουαζιέρας συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας από την ύφεση, καθώς το 2013 αποτέλεσε άλλη μία χρονιά δυναμικής ανάπτυξης.
 
Τα συνολικά έσοδα από την κρουαζιέρα στην Ευρώπη άγγιξαν τα 39,4 δισ. ευρώ το 2013, από 37,9 δισ. ευρώ το 2012. Οι άμεσες δαπάνες που προέρχονται από τον κλάδο ανέρχονται σε 16,2 δισ. ευρώ, έναντι 15,5 δισ. ευρώ το 2012.
 
Όσον αφορά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, το 2013 η ευρωπαϊκή κρουαζιέρα αντιπροσώπευσε 339.417 θέσεις εργασίας, ενώ οι απολαβές των εργαζομένων ανήλθαν σε 10,5 δισ. ευρώ, αύξηση της τάξης του 4% σε σχέση με το 2012.
 
Υπολογίζεται ότι 6,4 εκατ. κάτοικοι της Ευρώπης έκαναν διακοπές με κρουαζιέρα το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2012, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 30% του συνόλου των επιβατών κρουαζιέρας σε όλο τον κόσμο.
 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Louis Cruises και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής CLIA Ευρώπης, Κυριάκος Αναστασιάδης, σχολιάζοντας τα στοιχεία για τη χώρα μας, δήλωσε ότι με την απίστευτη πολιτιστική κληρονομιά και φυσική ομορφιά της, η Ελλάδα παραμένει μία πολύ σημαντική αγορά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία κρουαζιέρας.
 
«Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς, σε συνεργασία με τις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές Αρχές, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να εμποδίζουν τις επενδύσεις στη χώρα, από τα λιμενικά τέλη και την ελλιπή ανάπτυξη των υποδομών» δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης.
 
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Γραπτή απάντηση, δίνει ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης στον πρόεδρο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Νίκο Φρόνα αναφορικά με την κριτική που δέχτηκε η Ένωση από τον τελευταίο για τη μη προβολή του Μουσείου στο πολύ καλό βίντεο για τον τουρισμό της Ρόδου που δημιουργήθηκε όπως αναφέρει ο κ. Καμπουράκης απο χρήματα των μελών του συμβουλίου της Ένωσης.
Αναλυτικά:

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Προς: Τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ.
του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης,
του Δήμου Ρόδου
Φαξ: 22410 36646
e-mail: neapinakothiki@mgamuseum.gr
-Αγαπητέ κ. Φρόνα & Μέλη του Δ.Σ.,

Εκτιμώ τον ρόλο και τις ειδικές γνώσεις όλων όσων υπηρετούν τον τόπο μας, από θέσεις ευθύνης και υπό αυτό το πρίσμα οφείλω να προχωρήσω στις παρακάτω παρατηρήσεις, που προκύπτουν από την επιστολή που δημοσιοποιήσατε, ασκώντας κριτική στο βίντεο, που η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου παρήγαγε για την Τουριστική προβολή του νησιού μας.

Καταρχάς και με αφορμή την επιστολή σας, μου δίνετε την δυνατότητα να γνωστοποιήσω στο ευρύ κοινό, πως το συγκεκριμένο βίντεο δεν στοίχισε τίποτα στο ταμείο της ενώσεως, αφού το κόστος του καλύφθηκε πλήρως από μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τους ίδιους ανθρώπους που με μεγάλη προθυμία και ευχαρίστηση έχουν στηρίξει όλες τις εκδηλώσεις του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, στο οποίο έχετε την τιμή να προεδρεύετε.

Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι κάθε δουλειά στον χώρο της διαφημιστικής προβολής έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από ανθρώπους με επαγγελματική εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση.

Καταλαβαίνω τον πειρασμό της κριτικής και περιμένω από εσάς την ίδια στάση, απέναντι σε όλες τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον τόπο μας, από όλους τους φορείς του.
Παραμένω ανθεκτικός και στις υποτιμητικές αναφορές, πιστεύοντας ότι τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας στα οποία αναφέρεστε, έχουν καλύψει και την όποια ανάγκη τα προκάλεσε.
Περιμένω τις δικές σας πρωτοβουλίες στο θέμα που αναφέρεστε, τις οποίες σας διαβεβαιώνω θα στηρίξουμε, όπως έχουμε κάνει και σε κάθε εκδήλωση του Μουσείου, μέχρι σήμερα.
Η απραξία, απέναντι στην δράση που ως γνωστό προκαλεί και αντίδραση, δεν είναι επιλογή.

Αντώνης Β. Καμπουράκης

Πρόεδρος

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ
-Αγαπητέ Πρόεδρε και Μέλη του Δ.Σ.
Καλό το VIDEO που δημιουργήσατε και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο για την προβολή της Ρόδου.
Το Νησί μας όμως με την τεράστια πολιτισμική κληρονομιά, δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, ξενοδοχεία, νυχτερινή διασκέδαση, εστιατόρια και γυράδικα.

Η παντελής έλλειψη προβολής έστω για 10 sec, των εσωτερικών χώρων τουλάχιστον μιάς από τις αίθουσες του αξιολογότατου Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου, νομίζω υπήρξε μεγάλη παράλειψη, όπως και αυτή του αρχαιολογικού Μουσείου.

Εάν η Πινακοθήκη της Ρόδου με τις σημαντικές συλλογές της, ανήκε σε άλλη πόλη της χώρας μας, θα αποτελούσε σημαντικότατο διαφημιστικό όπλο για την προσέλκυση αλλοδαπών και ημεδαπών παραθεριστών. Είναι εξ΄’αλλου γνωστό ότι πολλοί ημεδαποί, επισκέπτονται τη Ρόδο μόνο και μόνο για να θαυμάσουν τις συλλογές του Μουσείου μας.
Με εκτίμηση

δρ. Νικόλαος Τσ. Φρόνας
Πρόεδρος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου.

Στην έκδοση ενός νέου χάρτη για τις «Βυζαντινές Διαδρομές» και τα μνημεία της Κω και της Νισύρου προχώρησε η Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη έκδοση που προβάλλει τα σημαντικά βυζαντινά μνημεία των δύο νησιών, με στόχο την τόνωση του θρησκευτικού τουρισμού και την ευρύτερη προβολή και ανάπτυξη της περιοχής μας. Την επιμέλεια της έκδοσης είχε ο συμπατριώτης μας εκπαιδευτικός Ανδρέας Χατζημιχαήλ, ο οποίος τονίζει ότι ο χάρτης αποτελεί την πρώτη απόπειρα ανάδειξης των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και έρχεται ως συνέχεια της περυσινής έκδοσης του εκκλησιαστικού χάρτη, ενώ θα διανέμεται δωρεάν από την Ιερά Μητρόπολη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα ο κ. Χατζημιχαήλ αναδεικνύει ως σημαντικό ζήτημα την συνεργασία με την Αρχαιολογική υπηρεσία, στη διάσωση και ανάδειξη των μνημείων, εκφράζοντας παράπονο ότι σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί εμπόδια στην προσπάθεια της Ιεράς Μητρόπολης.

Ρεπορτάζ Γ. Κατσάβαρος ΔΗΡΑΣ

Η ανακοίνωση της Ι. Μητρόπολης για την έκδοση του χάρτη
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου μὲ τὴ συνεργασία τοῦ Τμήματος Τουρισμοῦ τῆς Περιφέρειας Νοτίου Αἰγαίου προχώρησε στὴν ἔκδοση τοῦ χάρτη «Βυζαντινὲς Διαδρομές».
Πρόκειται γιὰ μία πρωτότυπη ἔκδοση, ἡ ὁποία στοχεύει στὴν προβολή τῶν σημαντικῶν βυζαντινῶν μνημείων, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν στὴν Κῶ καὶ στὴν Νίσυρο καὶ μέσῳ τῆς προβολῆς αὐτῆς στὴν τόνωση τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καὶ στὴν εὐρύτερη προβολὴ καὶ ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς μας.
Ὁ χάρτης εἶναι σχεδιασμένος ἔτσι ὥστε νὰ βοηθᾶ τοὺς προσκυνητὲς νὰ περιηγοῦνται μὲ ἄνεση τοὺς θρησκευτικοὺς θησαυροὺς τῆς ὀρθοδοξίας καὶ νὰ γνωρίζουν τὰ σεμνώματα τῆς πίστεώς μας ποὺ βρίσκονται στὰ νησιά μας καὶ μὲ πολὺ ἀγάπη καὶ κόπο ἔφτιαξαν οἱ πατέρες μας.
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου σχεδίασε τὸν χάρτη μὲ φροντίδα καὶ εὐθύνη τοῦ μαθηματικοῦ κ. Ἀνδρέα Χατζημιχαήλ. Ὁ μακετίστας κ. Δημήτριος Παπουτσῆς ἐπιτέλεσε ἕνα θαυμάσιο καλλιτεχνικὸ ἔργο στὴ δημιουργία τῆς μακέτας τοῦ χάρτη, ἐνῶ τὴν ἐκτύπωση ἔκανε ὁ κ. Ἐμμ. Σμαλλιός.
Τὴν δαπάνη τῆς ἐκτυπώσεως καὶ τὴν προκήρυξη τοῦ σχετικοῦ διαγωνισμοῦ ἀνέλαβε ἡ Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Με μεγάλη μου χαρά, σας καλωσορίζω στην Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Τουρισμός- Πολιτισμός και Μ.Μ.Ε.», που συνδιοργανώνουμε ως Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μαζί με το Α.Π.Θ., τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Ευχαριστώ θερμότατα την καθηγήτρια του Α.Π.Θ., Τέσσα Δουλκέρη για την πρωτοβουλία της να διοργανωθεί στη Ρόδο η παρούσα επιστημονική Διημερίδα καθώς φυσικά και τον Δημοσιογράφο Δημήτρη Γκαρτζώνη για τη συμβολή του σε όλη τη φάση της διοργάνωσης της διημερίδας και σαφώς σε όσους συνετέλεσαν σε αυτήν.

Πρώτα απ’ όλα θέλω να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία  να είμαι μέρος αυτού του διαλόγου, ενός διαλόγου που πρέπει όχι μόνο να προγραμματίσει αλλά και να ενεργοποιήσει της αλλαγή της κουλτούρας μας σε όλα τα επίπεδα.  
Τρία είναι κατά τη γνώμη μου τα κομβικά σημεία του προβληματισμού που απαιτούν οι περιστάσεις για να αποτελέσουν τη βάση ενός δημιουργικού διαλόγου μεταξύ δυνάμεων που δεν έχουν παραιτηθεί από την πίστη, πως το πραγματικό νόημα της πολιτικής είναι να σχεδιάζεις ένα μέλλον και να το καθιστάς εφικτό.
- Το πρώτο κομβικό σημείο αφορά το όραμα. Ίσως μέσα στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της κρίσης, η λέξη όραμα να ακούγεται κάπως βαρύγδουπη. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι. Αν δεν οραματιστούμε το μέλλον,  δεν θα μπορέσουμε και να το δημιουργήσουμε.
- Το δεύτερο κομβικό σημείο λοιπόν, έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα. Τις ικανότητες εφαρμογής ιδεών και προτάσεων, τις δυνατότητες υλοποίησης, τις δεξιότητες στην πράξη για την επίτευξη στόχων.
- Το τρίτο κομβικό σημείο έχει να κάνει με τις αξίες που υπηρετούμε. Ναι, έχουμε ένα όραμα. Ναι, οφείλουμε να επιδείξουμε βούληση αποφασιστικότητας. Αλλά όλα αυτά πρέπει να είναι κάτω από έναν αστερισμό αξιών. Διότι μόνον ό,τι υπηρετεί αξίες, αξίζει πραγματικά. Καμιά πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να έχει νόημα αν δεν τοποθετείται στα πλαίσια μιας ευρύτερης πολιτιστικής ανάπτυξης.
Με βάση αυτή τη συλλογιστική, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε την πρωτοβουλία να ανακηρύξει το 2014 ως Έτος Πολιτισμού και να καταστήσει αυτή την πρωτοβουλία ένα λειτουργικό εργαλείο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

-Το όραμά μας είναι να δώσουμε πνοή και ανάπτυξη στον τόπο μας
-Ευημερία και εισόδημα στους νησιώτες.
-Προοπτικές στην νέα γενιά για να μην εγκαταλείψει τον τόπο της αλλά να έχει τις ευκαιρίες που δικαιούται για να κάνει πράξη τα όνειρά της
-Στρεφόμαστε στον τουρισμό. Είναι αδιαμφισβήτητα η μεγάλη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας για να κάνουμε πράξη το όραμά μας. Ο τουρισμός για τα νησιά του Ν. Αιγαίου δεν είναι απλά μια επιλογή ανάμεσα σε άλλες. Είναι η μόνη ρεαλιστική βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τα νησιά μας που θα βασίζεται στον ποιοτικό τουρισμό και θα διασυνδέεται οργανικά και με άλλους κλάδους της παραγωγής, όπως για παράδειγμα τον πρωτογενή τομέα. Άρα,  ο τουρισμός είναι «η επιλογή»!

Αλλά ένας τουρισμός που αναδεικνύει αξίες. Ένας τουρισμός άμεσα συνδεδεμένος με τον πολιτισμό μας. Αλλά κι ένας τουρισμός ο οποίος διασφαλίζει για το προϊόν του την υψηλή προστιθέμενη αξία  του ελληνικού πολιτισμού στη διαχρονική του εξέλιξη.
Όραμα η ανάπτυξη, Δύναμη ο τουρισμός, Αξία ο πολιτισμός μας από την κλασσική αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία
-Η σύνδεση του Πολιτισμού με τον Τουρισμό δείχνει τον δρόμο προς μια νέα και δυναμική κατεύθυνση

-Με τον Πολιτισμό δίνουμε μια πιο ισχυρή ταυτότητα στον Τουρισμό μας

-Με  τον Τουρισμό δίνουμε μια νέα αναπτυξιακή στην αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος του τόπου μας.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λοιπόν μπαίνει στην πρώτη γραμμή για να συμβάλει δημιουργικά στην προσπάθεια μεταστροφής της οικονομίας από καταναλωτική και κρατικά επιχορηγούμενη σε δημιουργική, παραγωγική, καινοτόμα, η οποία πραγματικά επενδύει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Και δεν θα κουραστούμε να λέμε πως είναι ο πολιτισμός μας, η φύση και οι άνθρωποί της.

Γι αυτό και η Περιφέρεια, ως ένα στρατηγείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη έχει καθήκον και υποχρέωση να τα συνδυάζει όλα αυτά με τον καλύτερο και παραγωγικότερο τρόπο.

Η σύζευξη αυτή επιχειρείται με γνώμονα  τις εξής παραδοχές.

-Ο Πολιτισμός αναγνωρίζεται ως αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο έχει πολλά να προσφέρει σε πολλαπλά επίπεδα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη.

- Οι τόποι αναμορφώνονται με επίκεντρο την διαχρονική πολιτιστική δημιουργία και την αισθητική ποιότητα των υλικών αγαθών και των υπηρεσιών που συνιστούν ουσιαστικό κεφάλαιο. Η χρήση των πολιτιστικών αγαθών επιδρά όχι μόνον στις συμβολικές αξίες, αλλά και στις πραγματικές αξίες ανάπτυξης των περιοχών, δηλαδή στην πραγματική οικονομία τους.
- Το πολιτιστικό απόθεμα συμβάλλει καθοριστικά και στην ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών επενδύσεων. Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι αλλά και θεσμοί πολιτιστικής δημιουργίας  αποτελούν πόλους γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες. Η βάση αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων βασίζεται στο γεγονός ότι αποτελούν πόλους έλξης επισκεπτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτή καθ’αυτή η ύπαρξη και ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου αποτελεί τη βάση σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων.

«2014 - έτος Πολιτισμού»  είναι, αγαπητοί φίλοι,  η απάντηση του Νοτίου Αιγαίου στις προκλήσεις του σήμερα και τα στρατηγικά ζητούμενα του αύριο. Είναι σαφές πως κάθε επένδυση που κάνουμε στον Πολιτισμό είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη επένδυση στον Τουρισμό.
Γιατί μας βοηθάει να πετύχουμε μία σειρά από επιμέρους στόχους που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά μας και τονώνουν την  τοπική οικονομία:
-τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος,
-την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού,
-την ισόρροπη ενδοπεριφερειακή ανάπτυξη.

Άξονες στρατηγικής για τον τουρισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
• ολοκληρωμένα σχέδια δράσης στα νησιά για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ειδικών μορφών τουρισμού
• Δημιουργία ταυτότητας προορισμού ανά νησί
• Σύγχρονα εργαλεία marketing και επικοινωνίας για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
• Μηχανισμοί επιστημονικής στήριξης του τουριστικού προϊόντος, όπως είναι:
1.το περιφερειακό συμβούλιο τουρισμού
2.το παρατηρητήριο βιώσιμού τουρισμού
3.το τουριστικό πορταλ
4.ο μηχανισμός ηλεκτρονικής δικτύωσης φορέων τουρισμού- πολιτισμού
5.το αιγαιακό σήμα ποιότητας  (Aegean cuisine)

Η πρωτοβουλία για το Έτος Πολιτισμού διαρθρώνεται στους εξής άξονες:
Α. Πολιτιστικές Διαδρομές στο Νότιο Αιγαίο
-με άξονα τα αρχαία θέατρα
-με άξονα τα μοναστήρια σε συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις
-με άξονα αρχαιολογικούς χώρους και όχι μόνο, και συνεργασία με αρχαιολογικές σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού για την ανάδειξή τους
-με άξονα τα παραδοσιακά καφενεία
-με άξονα τα μουσεία, τις πινακοθήκες, τα θέατρα και εν γένει τους χώρους σύγχρονου πολιτισμού
-ανάδειξη μονοπατιών και δημιουργία δικτύου
-ανάδειξη παραδοσιακών χωριών
-δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών πχ. Μεσαιωνικές διαδρομές, δρόμοι κρασιού, δρόμοι του Οδυσσέα, δρόμοι λουκουμιού κτλ.

Β. Ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού
-καταγραφή και ανάδειξη τοπικών πανηγυριών και
-δημιουργία οδηγού λαϊκών δρώμενων ως πολιτιστικό καλαντάρι
Γ. Διεκδίκηση διοργάνωσης mega-events και απονομής ευρωπαϊκών τίτλων
-Ρόδος: Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα Νεολαίας 2017 και Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021
-Σύρος: Πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης 2021

Δ. Προβολή και τουριστική αξιοποίηση φεστιβάλ
-Σύσταση δικτύου φεστιβάλ
-Ανάπτυξη ηλεκτρονικού κόμβου για φεστιβάλ ως ενότητα του portal τουριστικής προβολής www.aegeanislands.gr
-Δημιουργία οδηγού πολιτιστικών φεστιβάλ για την τουριστική αξιοποίησή τους -πολιτιστικό καλεντάρι
Ε. Δικτύωση και επιμόρφωση πολιτιστικών φορέων
ΣΤ. Προώθηση δημιουργικής βιομηχανίας (creative industry)
-Προσέλκυση και προώθηση κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ που γυρίζονται ή αφορούν τις Κυκλάδες ή τα Δωδεκάνησα
-Προώθηση εκδόσεων που αφορούν τις Κυκλάδες ή τα Δωδεκάνησα και των συγγραφέων και δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της περιφέρειας
-Προώθηση συνεργασιών με σχεδιαστές, αρχιτέκτονες που εμπνέονται ή δραστηριοποιούνται στο νότιο Αιγαίο (π.χ. φωτιστικές εγκαταστάσεις)
-Προώθηση συνεργασιών με επιχειρήσεις της δημιουργικής βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του νοτίου Αιγαίου ή αναπτύσσουν προϊόντα που σχετίζονται με το νότιο Αιγαίο ως προς το περιεχόμενό τους

Ζ. Ανάπτυξη των μύθων των νησιών.
-Μέσα από τις νησιώτικες ιστορίες μυθολογίας προβάλλεται όχι μόνο η πολιτιστική φυσιογνωμία των νησιών της Περιφέρειας μας αλλά και η πολιτισμική μας ταυτότητα.

-Η. Χρήση νέων τεχνολογιών  για τη δημιουργία ψηφιακών μουσείων.

Κλείνοντας,  θα ήθελα να θέσω ένα ακόμη ζήτημα το οποίο κατά την γνώμη μου έχει ειδική βαρύτητα και σημασία στην εποχή μας.
Για την Ελλάδα, μια χώρα της οποίας η ταυτότητα και η ιστορική διαδρομή έχει προσδιοριστεί αλλά και έχει δομικά προσδιορίσει το πιο έντονο μωσαϊκό πολιτισμών που έχει υπάρξει – αυτό της Μεσογείου -  ο διάλογος μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών αναφορών, οι οποίες επιπλέον βρίσκονται σε τόσο μεγάλη γεωγραφική εγγύτητα, έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Συνδέεται με μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες.
Οι προκλήσεις αφορούν στη ανάγκη καταπολέμησης του εξτρεμισμού,  και στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ανοχής, κατανόησης και συνεργασίας. Αυτές οι προκλήσεις ορίζουν την εποχή μας και καθορίζουν ήδη την σημερινή ιστορική συγκυρία.
Οι ευκαιρίες αφορούν στην ανάδυση ενός νέου διαπολιτισμικού αφηγήματος το οποίο από τη μια θα ενισχύει την συναντίληψη, την αλληλοκατανόηση και την συνεργασία και από την άλλη θα προστατεύει και θα αναδεικνύει τις ξεχωριστές πολιτισμικές ταυτότητες ως κινητήριες δυνάμεις εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς ανάπτυξης.

Για τους Έλληνες – αλλά και για τους άλλους λαούς της περιοχής μας - αυτές οι προκλήσεις και αυτές οι ευκαιρίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επιταγές δράσης. Και σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πιστεύω πως με την πολιτική μας έχουμε θετική συνεισφορά.  Διότι η  Ελλάδα – όντας ταυτόχρονα Μεσογειακή και Ευρωπαϊκή χώρα – είναι προσηλωμένη στην προαγωγή και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και λαών.
Ουσιαστικά, λόγω της συνεχούς επικοινωνίας και συνύπαρξης με άλλους πολιτισμούς - αποτέλεσμα, κυρίως, των εμπορικών και θαλασσίων δραστηριοτήτων, στις οποίες οι Έλληνες διέπρεψαν διαχρονικά – υπάρχει βαθειά κατανόηση των άλλων πολιτισμών. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα και την ταυτότητά μας.
Επειδή το “brand” εκπροσωπεί την εικόνα ενός προϊόντος, στην περίπτωση του τουρισμού η εικόνα αυτή συνιστά στην ουσία την εικόνα μιας χώρας, ενός λαού. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης όμως, οι εικόνες, όπως και οι πληροφορίες, είναι διαθέσιμες στο κοινό προς χρήση και επεξεργασία. Οι στερεότυποι χαρακτηρισμοί που την αντιπροσωπεύουν στη συνείδηση της κοινής γνώμης, δύσκολα αλλάζουν, και απαιτείται κάτι πολύ περισσότερο από μια καλοπληρωμένη διαφημιστική καμπάνια για να την πείσει να αλλάξει άποψη.
Θέλουμε, δεν θέλουμε, το brand «Ελλάδα» αποτελείται από όλα εκείνα τα στοιχεία της ελληνικής πραγματικότητας που συνθέτουν την κουλτούρα της, που επηρεάζουν την οικονομική της δραστηριότητα, που διαμορφώνουν την σχέση με τους εταίρους και τους γείτονές της και που την καθιστούν αξιόπιστη ή μη συνομιλητή σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων στον σύγχρονο κόσμο.
Το στοίχημα για την Ελλάδα είναι να καταφέρει να συνδέσει την εικόνα της με ανανεωμένα χαρακτηριστικά που θα περιγράφουν την ικανότητά της να κάνει «θαύματα». Είτε πρόκειται για τα «θαύματα» της κλασσικής αρχαιότητας, είτε πρόκειται για τα «θαύματα» της βυζαντινής κατάνυξης, είτε πρόκειται για τα «θαύματα» του λαϊκού πολιτισμού και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.  
Ως Έλληνες έχουμε το πολιτισμικό απόθεμα που μας δίνει τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση να οραματιζόμαστε. Έχουμε την ευφυία να μετατρέψουμε το όραμα σε πραγματικότητα. Η Ελλάδα που τα καταφέρνει και ξεπερνάει τις δυσκολίες, η Ελλάδα που ξέρει να νικάει και να κάνει θαύματα, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη νέα εικόνα για μια Νέα Ελλάδα και ταυτόχρονα να γίνει το όχημα για την προβολή της μοναδικότητας του τουριστικού προϊόντος της.  
Αλλά και ανάποδα. Κάθε τουριστική εμπειρία στην Ελλάδα θα πρέπει να συνεισφέρει στην υπέρβαση των στερεοτύπων και στην ανάδειξη του σύγχρονου προσώπου μιας νέας Ελλάδας που επενδύει στην ποιότητα, που επενδύει στις υποδομές, που επενδύει στους ανθρώπους, που επενδύσει στον πολιτισμό της.
Χαίρομαι και είμαι αληθινά περήφανη καθώς η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρωτοπορεί σε αυτή τη μεγάλη εθνική συλλογική προσπάθεια και ανταποκρινόμενη στα μηνύματα των καιρών βάζει τη δική της σφραγίδα. Τη σφραγίδα του απέραντου γαλάζιου και του φωτός, φυσικού και νοητικού. Πιστεύουμε στην προσπάθειά μας κι έχουμε τη βεβαιότητα πως ακολουθούμε το σωστό δρόμο για ένα μέλλον φωτεινό,  για την διέξοδο ελπίδας και προοπτικής που ως χώρα και λαός, έχουμε ανάγκη.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot