arxiki selida

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 575

Αξίζει να δούμε τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης "Προσέλκυση Αεροπορικών Εταιρειών Χαμηλού Κόστους -LCC- και Σχεδιασμός Στρατηγικής Διαπραγμάτευσης’’ που συνέταξε ομάδα Επιστημόνων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου επ’ ωφελεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Μας λέει:

1. οι άμεσες ή έμμεσες ενισχύσεις προς τις LCC από κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικά νομικά κωλύματα. Για αυτό είναι προτιμότερη η δαπάνη χρημάτων από την τοπική αυτοδιοίκηση στην άμεση τουριστική προώθηση των νησιών μετατρέποντας έτσι το συγκριτικό σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από την αύξηση της ισχύος του εμπορικού τους ονόματος του κάθε νησιού. Έτσι αποδεσμεύεται η Αυτοδιοίκηση από την στήριξη συγκεκριμένων και μόνον LCC διατυπώνοντας παράλληλα στις τελευταίες το επιχείρημα ότι η βελτίωση του brand name των νησιών μαζί με πιθανές επενδύσεις στους τοπικούς αερολιμένες επιτρέπουν την αύξηση του premium επί των ναύλων και συνεπώς συμβάλουν στην κερδοφορίας των εταιρειών χαμηλού κόστους.

2. η ύπαρξη ενός ισχυρού brand name προορισμού μειώνει τα σχετικά έξοδα για την LCC οπότε και τις όποιες απαιτήσεις της για καταβολή χρηματικών ποσών από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους διάφορους επαγγελματικούς φορείς για συν-διαφήμιση. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανόν ο τοπικός αερολιμένας υποδοχής LCC να είναι διατεθειμένος να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τα αερολιμενικά του τέλη στο βαθμό που η LCC μπορεί να εγγυηθεί έναν ελάχιστο αριθμό επιβατών (οι οποίοι θα ενισχύσουν τα μη αερολιμενικά έσοδα του αερολιμένα μέσα από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από τα καταστήματα του αερολιμένα) και ακόμα περισσότερο στην περίπτωση που η LCC ή /και η τοπική αυτοδιοίκηση δέχεται να αναλάβει την υποχρέωση μερικής χρηματοδότησης των υποδομών του αερολιμένα. Πράγματι σε αρκετές χώρες έχουν συναφθεί τέτοιου είδους συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ LCC και αερολιμένων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προωθηθεί στους μεγάλους αερολιμένες Ρόδου και Κω.

3. η τοπική αυτοδιοίκηση δεν συμμετέχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή στη διαχείριση των αερολιμένων και δεν έχει άμεσα λόγο στην τιμολογιακή πολιτική τους. Παρόλα αυτά στο βαθμό που το νομικό πλαίσιο το επιτρέπει, θα μπορούσε να προβεί σε άμεση ή έμμεση επιδότηση των αερολιμενικών υποδομών των νησιών, ούτως ώστε οι σχετικοί αερολιμένες με τη σειρά τους να μειώσουν τα σχετικά αερολιμενικά τέλη προς όφελος των LCC. Με αυτό τον τρόπο, η αυτοδιοίκηση θα δαπανήσει χρήματα σε υποδομές που βρίσκονται εντός της επικράτειάς της και όχι σε LCC αλλοδαπών συμφερόντων που μπορούν εύκολα να επαναπροσδιορίσουν το πτητικό τους έργο. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να εξεταστεί σοβαρά η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στο μετοχικό κεφάλαιο των αερολιμένων (είτε σε συνεργασία με τον ιδιώτη επενδυτή, είτε αγοράζοντας μέρος των μετοχών αυτού σε μεταγενέστερη φάση - άλλωστε σε αρκετές χώρες η τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχει ενεργά σε αντίστοιχες υποδομές) ή ακόμα και σε ορισμένες LCC των οποίων η δραστηριοποίηση στην περιοχή της παρουσιάζει έντονη δυναμική.

4. Όταν η αυτοδιοίκηση εμπλέκεται σε χρηματοδότηση δράσεων συν-διαφήμισης με κάποια αεροπορική εταιρεία, θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:
- Η προτεινόμενη περίοδος των δρομολογίων από την αεροπορική εταιρεία θα πρέπει καλύπτει χρονικά όχι μόνον την περίοδο υψηλής ζήτησης όταν η ζήτηση είναι ουσιαστικά εξασφαλισμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά την περίοδο τουλάχιστον από 01/05 έως και 31/10 έστω και με μειωμένη συχνότητα για τον Οκτώβριο.
- Η πρόταση της αεροπορικής εταιρείας θα πρέπει να αναφέρεται όχι μόνον σε συχνότητες δρομολογίων, αλλά και σε αριθμό εγγυημένων θέσεων με ρητή και νομικά ισχυρή δέσμευση.
- Σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία επιχειρεί από πόλη που διαθέτει περισσότερων του ενός αερολιμένα, θα πρέπει να καθορίζεται ποιος αερολιμένας θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης προτίμηση στον αερολιμένα Ataturk σε σχέση με τον Sabiha Gökçen).
- Σε περίπτωση που η προτεινόμενη συμφωνία εμπλέκει πέραν της αεροπορικής εταιρείας, ενδιαμέσους (π.χ. διοργανωτές ταξιδιών ή ταξιδιωτικούς πράκτορες) είναι απαραίτητο να καθίστανται σαφείς εξαρχής οι όροι εμπλοκής τους.

Πολύς λόγος έγινε και γίνεται στο νησί μας με αφορμή τα προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων στον τουρισμό (ας μην γελιόμαστε …οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου πάνε πολύ καλά!!!) και την ανάγκη χρηματοδότησης της RAYANAIR. Μερικοί μάλιστα προπαγανδίζουν τον ρόλο της ως σωτήριο! Φυσικά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο τρόπος που είναι φτιαγμένος ο τουρισμός στο νησί μας έχει δομικό πρόβλημα που δεν λύνεται με τις ενέσεις τύπου RAYANAIR. Έχουμε το πρόβλημα (του ολοκληρωμένου καπιταλισμού) : ο μεγάλος τρώει τον μικρό! Και επειδή το δημοτικό χρήμα προέρχεται κυρίως από τους μικρούς όταν καταφεύγουμε σε αποφάσεις που το σπαταλούν ιδίως σε περίοδο υπερχρέωσης με οικονομική ύφεση, πρέπει οι δημοτικές δαπάνες να αιτιολογούνται και να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα τους!

---Τα συμπεράσματα της μελέτης περιγράφουν την αλλαγή της διαχείρισης της μέχρι τώρα εμπλοκής και του Δήμου Κω στο θέμα της Προσέλκυσης Αεροπορικών Εταιρειών Χαμηλού Κόστους-LCC!

---Δεν χρειάζεται η Περιφέρεια να κάνει ακριβές φιέστες παρουσίασης (σε γραφικά νησιά του Αιγαίου όπως η Νίσυρος) της μελέτης ονομάζοντας τες μάλιστα ‘’σεμινάριο εκπαίδευσης στελεχών για την διαπραγμάτευση με τις LCC.

Νίκος Μυλωνάς

Παρέμβαση του κ.Μάνου Κόνσολα-Βουλευτή Δωδεκανήσου
ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ή ΟΧΙ;
Tεράστιες οι ευθύνες του γ.γ του ΕΣΠΑ που απέκλεισε χιλιάδες επιχειρήσεις του Ν.Αιγαίου από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ.

Σε μια συγκυρία που το μεγάλο ζητούμενο είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και οι επενδύσεις, κάποιοι βρίσκονται και κινούνται σε ένα παράλληλο κόσμο.
Στον κόσμο των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και των δικών τους νόμων και κανόνων.
Στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους χιλιάδες μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες στο Νότιο Αιγαίο.
Πραγματοποίησαν επενδύσεις και ανέμεναν τη χρηματοδότηση τους από το Πρόγραμμα.
Στηρίχθηκαν και στην υπουργική απόφαση, που έδινε το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να ενταχθούν οριστικά στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει το 30% της επένδυσης (με δικά τους χρήματα έως τότε) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
Η σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εκδόθηκε στις 30.10.2013 σε μια προσπάθεια να αρχίσει να κινείται η πραγματική οικονομία.

Διαφορετική άποψη όμως είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ κ.Γιαννούσης.
Με εγκύκλιο του στις 22.11.2013, 20 μέρες μετά, έβαλε τους δικούς του κανόνες. Καθόρισε ότι το αίτημα επαλήθευσης της εκτέλεσης του 30% της επένδυσης από τις επιχειρήσεις θα υποβάλλεται μία και μοναδική φορά. Δεν θα δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να προσκομίσει ένα δικαιολογητικό σε μεταγενέστερο χρόνο και φυσικά πριν τις 30 Ιουνίου, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη ή την απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων.

Δεν έμεινε μόνο εκεί ο κ.Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ.
Απαγόρευσε από τους αξιολογητές να έρχονται σε επαφή με τους επιχειρηματίες που είχαν καταθέσει πρόταση και υλοποιούσαν επενδύσεις, προκειμένου να τους ζητήσουν ένα πιστοποιητικό ή δικαιολογητικό προκειμένου να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα η αξιολόγηση.
Προχωρούσε ακόμα και την ύστατη ώρα σε τροποποιήσεις στον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτούνταν, ενώ πολλά από τα δικαιολογητικά που ζητούνταν έρχονταν σε σύγκρουση με την κείμενη φορολογική νομοθεσία.
Και όλα αυτά παρά τις οχλήσεις και τις επισημάνσεις των επιμελητηρίων, των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης και των αξιολογητών.

Ποια είναι σήμερα η εικόνα.
Μικροί και Μεσαίοι επιχειρηματίες επένδυσαν χρήματα, εμπιστεύθηκαν ένα Κράτος που αρχικά ενέκρινε τις προτάσεις του και στη συνέχεια τις απένταξε, θέτοντας το ίδιο εμπόδια. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ είναι κρατικός λειτουργός, δεν είναι Κράτος εν Κράτει.
Και οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τα χρήματα που επένδυσαν και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και απελπισία.
Στο Νότιο Αιγαίο η κατάσταση είναι τραγική, η απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ της περιοχής μας, ξεπερνά το 30% ενώ σε όλη την υπόλοιπη χώρα( πλην Αττικής και Β.Αιγαίου) μόλις που υπερβαίνει το 2%.
Κάποιος που δεν δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες να προσκομίσουν δικαιολογητικά και συμπληρωματικά στοιχεία πριν τις 30.6 ή και προγενέστερα για επενδύσεις και έργα που έχουν ήδη κάνει, προκειμένου να ενταχθούν οριστικά στο πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθούν, είναι σαφές ότι δεν έχει επίγνωση της κατάστασης στην πραγματική οικονομία και στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση.
Και η διατύπωση αυτή είναι επιεικής.
Αν θέλουμε επενδύσεις ή όχι δεν είναι το μοναδικό ερώτημα που υπάρχει.
Υπάρχει και ένα δεύτερο και πιο σημαντικό: τι τον χρειαζόμαστε τον Γενικό Γραμματέα του ΕΣΠΑ; Ποια είναι η χρησιμότητα του όταν ο ίδιος θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στη χρηματοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων και στην παροχή ρευστότητας στην οικονομία;
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης γνωρίζει τι πρέπει να κάνει.
Το αυτονόητο.
Την αντίδραση της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Δωδεκανήσου προκαλεί το νομοσχέδιο για τον τουρισμό.
 
Σε επιστολή της προς τους βουλευτές Δωδεκανήσου, η Ομοσπονδία τονίζει πως «η κ. Κεφαλογιάννη με αυτό το νομοσχέδιο σαφώς και απροκάλυπτα βάζει ταφόπλακα στον κλάδο των επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων,υποτιμώντας ακόμη και την ικανότητα των θεσμικών του οργάνων να εκπροσωπούν τα μέλη τους – παρόλο που τα όργανα αυτά διαθέτουν και την τεχνογνωσία και την εμπειρία».

Αναλυτικά η επιστολή είναι η ακόλουθη:
 
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
 
Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κατετέθη προς ψήφιση στη Βουλή το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού. Ένα νομοσχέδιο που για άλλη μια φορά συντάχθηκε χωρίς να λάβει υπόψη του τα συμφέροντα των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων του τόπου.
Δεν μπήκαμε στον κόπο να καταθέσουμε ξανά τις προτάσεις μας που στοχεύουν στη διασφάλιση μια δικαιότερης νομοθεσίας για το μέλλον των επιχειρήσεών μας. Άλλωστε τα αιτήματά μας δεν έχουν εισακουστεί ποτέ από την κα Υπουργό.
 
Η κα Κεφαλογιάννη με αυτό το νομοσχέδιο σαφώς και απροκάλυπτα βάζει ταφόπλακα στον κλάδο των επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων, υποτιμώντας ακόμη και την ικανότητα των θεσμικών του οργάνων να εκπροσωπούν τα μέλη τους – παρόλο που τα όργανα αυτά διαθέτουν και την τεχνογνωσία και την εμπειρία!
 
Αντί λοιπόν να βλέπουμε, όπως θα περίμενε κανείς, την ενίσχυση και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων του κλάδου, παρατηρείται δυστυχώς η θέσπιση πρωτοφανών μέτρων αποδυνάμωσής τους και οικονομικού στραγγαλισμού τους.
Αποκορύφωμα αυτών των μέτρων είναι η πρόταση αξιολόγησης των επιχειρήσεών ΜΑΣ από το Ξ.Ε.Ε., φορέα που δρα και στοχεύει στην προάσπιση των συμφερόντων μιας άλλης κατηγορίας επιχειρηματιών.
 
Με ποια λογική υποχρεώνουν εμάς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να απευθυνόμαστε στο Ξ.Ε.Ε.– και μάλιστα έναντι αμοιβής που θα καταβάλλεται ανά 5ετία! – όταν έχουμε ορίσει εμείς οι ίδιοι συλλογικά όργανα που μας εκπροσωπούν και αγωνίζονται για τη διασφάλιση των συμφερόντων μας;
Πώς γίνεται να ενισχύεται οικονομικά το Ξ.Ε.Ε. από επιχειρηματίες που πρώτο το ίδιο δεν αναγνωρίζει ότι ανήκουν στις τάξεις του!
Αν είναι μιλήσουμε για προσπάθεια εξίσωσης και εξομοίωσης τουριστικών επιχειρήσεων, τότε «να μπουν πλάτες» και σε άλλα ζητήματα που αδικούν κατάφορα τον κλάδο μας και συνιστούν προαπαιτούμενο για όλους εμάς.
 
Βασική προϋπόθεση είναι η απαλοιφή του όρου «κύρια» και «μη κύρια» καταλύματα στον χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων. Ενός όρου που αποτελεί τροχοπέδη και κριτήριο αποκλεισμού για εμάς από κάθε είδους αναπτυξιακή προοπτική που η Πολιτεία θεσπίζει για τον κλάδο του τουρισμού στη χώρα … ενός όρου που πρωτίστως δεν τιμά την ίδια την Πολιτεία.
Η οποιαδήποτε ένταξη ή ενσωμάτωση σε έναν ευρύτερο φορέα οφείλει να γίνει ισότιμα και ισάξια με τα ξενοδοχεία. Οι προτάσεις εισπρακτικού και μόνο χαρακτήρα υπέρ του Ξ.Ε.Ε. είναι τουλάχιστον προσβλητικές.
 
Αντιστεκόμαστε σε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης των συλλογικών μας οργάνων προς όφελος άλλων επιχειρηματικών φορέων και επισημαίνουμε ότι ο κλάδος μας δεν προσφέρεται για πειραματισμούς και παιχνίδια. Κάθε απόπειρα αποδυνάμωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τόπου μας από την κα Υπουργό, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ολίγων, συνιστά διαιώνιση των συνθηκών κρίσης και ύφεσης, που σε συνδυασμό με τα πολλαπλά φορολογικά χτυπήματα θα οδηγήσουν στον αφανισμό του
κλάδου.
 
Ζητούμε την επανεξέταση και τροποποίηση αυτού του νομοσχεδίου και ελπίζουμε στη στήριξη των δίκαιων θέσεών μας.
 
Με εκτίμηση,
Εκ του ΔΣ
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Παναγιώτης Τοκούζης
 
dhras.gr
Θετική σε κάθε προσπάθεια που ενδυναμώνει τα συλλογικά όργανα του τουριστικού κλάδου και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εμφανίζεται η πρόεδρος του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Ελένη Παπαδούλη σχολιάζοντας τις αλλαγές του νέου νομοσχεδίου για τον τουρισμό ενώ πιο επιφυλακτικός δηλώνει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Παναγιώτης Τοκούζης ξεκαθαρίζοντας πως ο κλάδος τους δεν προσφέρεται για πειραματισμούς και παιχνίδια όπως τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα τα οποία χαρακτήρισε βάρος για την Κω και τη Ρόδο που είναι περιοχές τουριστικά κορεσμένες.

dhras.gr
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΣΤΟΝ REAL FM.
«ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ».
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΟΠΩΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΕΒΑΡΥΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ»
 
«ΝΑΙ στο δημοψήφισμα για τη ΔΕΗ, που αφορά ενέργεια, άρα είναι εθνικό θέμα. Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ενστερνίζονται το δικαίωμα του λαού για άμεση Δημοκρατία. Αλλά προσωπικά δηλώνω κατηγορηματικά, αυτό που έλεγα και ως δημοσιογράφος, ότι αρνούμαι οποιαδήποτε ενέργεια των συνδικαλιστών, που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές ρεύματος. Δεν αποδέχομαι να κατέβουν οι διακόπτες της ηλεκτροδότησης και μάλιστα σε τουριστική περίοδο. Όπως δεν αποδέχομαι και να ταυτίζομαι με τον «πράσινο» Φωτόπουλο, ο οποίος έχει βεβαρημένο συνδικαλιστικό παρελθόν».
 
Σε αυτές τις φράσεις συνοψίζονται οι δηλώσεις του Εκπροσώπου και Βουλευτή Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, μιλώντας σήμερα το πρωί (04.07.14) στον «Real FM» στους δημοσιογράφους Γιάννη Παπαδόπουλο και Αγγελική Λάζου.
 
Αναλυτικότερα, ο Τέρενς Κουίκ απάντησε ως εξής στις ερωτήσεις που του τέθηκαν:
 
ΕΡ.: Θα υπογράψετε το Δημοψήφισμα;
ΑΠ.: Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ είναι υπέρ της άμεσης Δημοκρατίας. Στο κυβερνητικό τους πρόγραμμα αναφέρονται πολλές φορές στο δικαίωμα του λαού να αποφασίζει με δημοψήφισμα, όπως για παράδειγμα στη περίπτωση του αυτοδιοικητικού Καλλικράτη. Πόσο μάλλον, για σημαντικά εθνικά ζητήματα, όπως και αυτό της ΔΕΗ.
 
Ας μην ξεχνάμε, ότι οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ μιλήσαμε πρώτοι για Δημοψηφίσματα. Δεν θα εμφανιστούμε τώρα εμείς ως ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας, είναι ουρά των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στο θέμα των δημοψηφισμάτων. Αυτή είναι η αλήθεια.
 
Επίσης ας μην ξεχνάμε, ότι η ΔΕΗ χτίστηκε κι απλώθηκε επί δεκαετίες με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει τώρα προς πώληση.
 
Υπενθυμίζω και τις θέσεις του Αντώνη Σαμαρά στο τελευταίο «Ζάππειο», σχετικά με τη ΔΕΗ και την Ενέργεια. Αν θυμάμαι καλά είχε πει, ότι δεν πουλάμε τώρα, για να χτυπάμε το κεφάλι μας μετά.
 
ΕΡ.: Συμφωνείτε με την προειδοποίηση της Κυβέρνησης προς τους απεργούς, για επίταξη;
ΑΠ.: Είναι μια ακραία λύση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε εκεί. Υπογραμμίζω με απόλυτη σαφήνεια και κατηγορηματικότητα, ότι είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, οι οποίοι αυτή την φορά, σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν παλεύουν για συνδικαλιστικά τους κεκτημένα, αλλά για την προάσπιση ενός μείζονος εθνικού θέματος, όπως είναι η Ενέργεια.
 
Διευκρινίζω, όμως, ότι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφύγουν τις ακραίες ενέργειες.
 
Δεν είναι δυνατόν να έχουμε διακοπές ρεύματος, να κατέβουν οι διακόπτες, πόσο μάλλον αυτήν την ιδιαίτερη τουριστική περίοδο για την χώρα μας. Δεν είναι επιτρεπτό να πληγεί ο Τουρισμός, ούτε είναι επιτρεπτό να μην συνυπολογίζονται και οι ευπαθείς πληθυσμοί, που χρειάζονται το ρεύμα για δροσιά στο σπίτι τους ή εκείνοι που υποστηρίζονται - π.χ. αναπνευστικά - από ηλεκτροδοτούμενα μηχανήματα.
 
Καλά θα κάνουν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ (επαναλαμβάνω είμαστε στο πλευρό τους) να αναλογιστούν ότι μια ακραία ενέργεια τους μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στον αγώνα τους και να στρέψουν εναντίον τους την πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών, την πλειοψηφία των Ελλήνων.
 
Επίσης, σε ό, τι με αφορά προσωπικά, δεν θέλω σε καμία περίπτωση το όνομα μου να ταυτίζεται με το όνομα του «πράσινου» Φωτόπουλου με το βεβαρημένο συνδικαλιστικό παρελθόν του.
 
Ας γίνει αντιληπτό, ότι αυτά που έλεγα ως δημοσιογράφος για τους διακόπτες της ΔΕΗ και τον «πράσινο» αρχισυνδικαλιστή, δεν μπορώ να τα αναιρέσω τώρα, επειδή είμαι Βουλευτής. Δεν έχω μάθει άλλα να λέω τότε κι άλλα να λέω τώρα.
 
ΕΡ.: Πώς αποτιμάτε το θέμα του Δημοψηφίσματος της ΔΕΗ και των 120 υπογραφών που απαιτούνται, με τις 180 ψήφους που αναζητάει η κυβέρνηση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας;
 
ΑΠ.: Δεν τα μπλέκω τα δυο θέματα. Η πολιτική ατζέντα προχωράει βήμα – βήμα, «step by step» όπως λένε οι ξένοι.
 
Αυτή τη στιγμή, μιλάμε για το θέμα της ΔΕΗ. Όταν έλθει η ώρα, θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 
Πάντως οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ έχουμε ήδη διευκρινίσει,  ότι θέλουμε εκλογές χτες και ότι δεν θα γίνουμε η ΠΟΛΑΝ του 1994.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot