ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δήμου Κω, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων των Σχολικών Επιτροπών, στη Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού στις 05 Απριλίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, με μοναδικό θέμα:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω Οικονομικού Έτους 2018.

Σημείωση: σε περίπτωση κωλύματος σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εμμανουήλ Ζερβός

Kοινοποίηση :

- Δήμαρχο Κω

-ΜΜΕ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δήμου Κω, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων των σχολικών επιτροπών, στη Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού στις 05 Απριλίου έτους 2019 ημέρα παρασκευή και ώρα 12:00, με μοναδικό θέμα:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω Οικονομικού Έτους 2018.

 

Σημείωση: σε περίπτωση κωλύματος σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εμμανουήλ Ζερβός

 

Kοινοποίηση :

- Δήμαρχο Κω

-ΜΜΕ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019 – Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας & τεχνικού προγράμματος έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
2. Έγκριση απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης κα Πη Βασιλεία).
3. Έγκριση απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης απολογισμού – ισολογισμού χρήσεως 2018 της κοινωφελούς επιχείρησης. (Εισηγήτρια: δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης κα Πη Βασιλεία).
4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί αποδοχής αιτήματος ορισμού ορκωτών ελεγκτών για διενέργεια έκτακτου και τακτικού διαχειριστικού ελέγχου. (Εισηγήτρια: Δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης κα Πη Βασιλεία).
5. Έγκριση υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφασης της Ετησίας έκθεση πεπραγμένων έτους 2018 της Ε.Π.Ζ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 09/2019 απόφασης Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. περί ψήφισης 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης οικον. έτους 2019 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. κ. Κοκκαλάκης Γεώργιος).
7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2019 απόφασης Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. περί ψήφισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Δ’ τριμήνου οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. κ. Κοκκαλάκης Γεώργιος).
8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω περί ψήφισης Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ του Ν.Π. κ. Ζερβός Εμμανουήλ ).

 

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2019 απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Π/Υ εσόδων εξόδων οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ του Ν.Π. κ. Ζερβός Εμμανουήλ ).
10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφασης του Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης απολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ του Ν.Π. κ. Ζερβός Εμμανουήλ ).
11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2019 απόφασης Δ/Σ του ΔΗ.ΡΑ.Σ.Κ. περί ψήφισης απολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της επιχείρησης κα Γρηγοριάδη – Παντελίκιζη Βασιλεία).
12. Έγκριση απόφασης του Δ/Σ του ΔΗ.ΡΑ.Σ.Κ. περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της επιχείρησης. (Εισηγήτρια: Δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της επιχείρησης κα Γρηγοριάδη – Παντελίκιζη Βασιλεία).
13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή τεχνικών έργων στο Πλατάνι και στον χείμαρρο Μεσσαριάς”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δ.Κ. Καρδάμαινας (από περιοχή “Τσουκαλαριά” μέχρι “Αράγγη”).» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 23ης Φεβρουαρίου 2019 στη Δ.Κ. Πυλίου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
16. Διακοπή εργασιών του έργου : “Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων και κοινόχρηστων υποδομών στην Κω – υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο Αγ. Γεωργίου Δ.Κ. Πυλίου”, (Α.Μ. 7/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
17. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : “Αποκατάσταση τοιχίου οδού Βασ. Γεωργίου, εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κω”, (Α.Μ. 36/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
18. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: “Ασφαλτόστρωση οδών στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αντιμάχειας”, (Α.Μ. 27/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
19. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : “Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ νήσου Κω.” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩ - ΚΟΜΒΟΙ - ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου πλατείας Πιάτσα Ροτόντα (Κων. Παλαιολόγου)”, (Α.Μ. 60/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

21. Λήψη απόφασης για την παράταση της δωρεάν παραχώρησης τμήματος της Κ.Μ. 970Α γαιών Ασφενδιού στον Κυνηγητικού Συλλόγου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
22. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια οχημάτων για τη διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές στο νησί της Κω” και ορισμός υπολόγου πράξης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
23. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης νομικών προσώπων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2019, βάσει της συστατικής τους πράξης και απόδοσης εσόδων από Κ.Α.Π. στα Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
24. Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων εργασιών υπαλλήλων ΙΔΟΧ του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κα. Πη Βασιλεία).
25. Λήψη απόφασης για την μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, κατόπιν αιτήσεως της “ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
26. Έκφραση γνώμης επί της αποφάσεως του Σχολικού Συμβουλίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κω για την ονομασία του σχολείου σε «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ”». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
27. Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: “Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Κω, για χρονικό διάστημα 18 μηνών (από 01/01/2019 έως 01/07/2020)”. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Υπεύθυνος δημοτικού εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστός).
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙAΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤS”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
29. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου και 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της υπηρεσίας “Ανανέωση Προγραμμάτων – Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγραμμάτων Δήμου Κω - Προγράμματος διαχείρισης καυσίμων”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
30. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού που αφορά στην χρέωση για την εκμίσθωση παραλίας για εκμετάλλευση ομπρελών έτους 2019, κατόπιν αιτήματος κας Σταματίας Χαντακάρου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
31. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού που αφορά στην χρέωση για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για τα έτη 2008, 2009 & 2010, κατόπιν αιτήματος κ. Σακέλλη Γεωργίου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
32. Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 187.016,43 €. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

33. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ηλεκτρολογικών εργασιών. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Υπεύθυνος δημοτικού εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστός).
34. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής μηχανολογικών εργασιών. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Υπεύθυνος δημοτικού εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστός).
35. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών μηχανουργείου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Υπεύθυνος δημοτικού εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστός).
36. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου ΧΕΠ Προπληρωμής για τη μετάβαση αιρετού στη Σερβία στα πλαίσια τουριστικής έκθεσης. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
2. Έγκριση για τον προγραμματισμό πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2019 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μουζουράκης Θεόφιλος).
3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 Απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. κα. Πη Βασιλεία).
4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί προγραμματισμού πρόσληψης Διευθυντικού στελέχους επί θητεία, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας ίσης με διάρκεια της επόμενης δημοτικής περιόδου. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. κα. Πη Βασιλεία).
5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. κα. Πη Βασιλεία).
6. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το Δήμο Κω έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
7. Λήψη απόφασης για την καταβολή μερισμάτων μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ” και με το διακριτικό τίτλο “Α.Ν.Ε.Μ. Α.Ε.” (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Α.Ν.Ε.Μ. κος Λοΐζος Σταμάτης).
8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου “Περίφραξη και διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Ανακατασκευή γέφυρας στην περιοχή «Τσουκαλαριά» σχεδίου πόλης Καρδάμαινας”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : “Ανακατασκευή τοιχίου και επισκευή οδοστρώματος λόγω κατολίσθησης στην περιοχή Παραδείσι”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση τοιχίου οδού Β. Γεωργίου εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κω, (Α.Μ.: 36/2017)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: “Ανάπλαση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός οδού Δωδεκανήσου σχεδίου πόλεως Καρδάμαινας από είσοδο έως πλατεία ταξί”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
13. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός οδού Δωδεκανήσου σχεδίου πόλεως Καρδάμαινας από είσοδο έως πλατεία ταξί”, (Α.Μ. 38/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
14. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση - επισκευές στον Παιδικό Σταθμό οδού Γ. Αβέρωφ πόλης Κω”, (Α.Μ. 14/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
15. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση ιστών φωτισμού από Α.Τ. Αντιμάχειας μέχρι πλ. Αγίας Τριάδας”, (Α.Μ. 21/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
16. Εξέταση ένστασης αναδόχου κατά απόφασης έκπτωσης στα πλαίσια του έργου: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 379, 378, 360 ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
17. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩ - ΚΟΜΒΟΙ - ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου πλατείας Πιάτσα Ροτόντα (Κων. Παλαιολόγου)”, (Α.Μ. 60/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
18. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 - Αποκατάσταση ζημιών Σχολικών κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθμών”, (Α.Μ. 56/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
19. Λήψη απόφασης α) για την μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και β) για την ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και Ο.Α.Ε.Δ. από 01/01 έως 31/12/2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κρητικός Αντώνης).
20. Πρόταση Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Επέκτασης Πόλης Κω στο Κακό Πρινάρι στα Ο.Τ. 453, 454 & 455 (ιδιοκτησίας Αφών Περίδου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
21. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλος του Δ/Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: “Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω” και το διακριτικό τίτλο “Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ” και ορισμός νέου μέλος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. κος Μαραγκός Σεβαστιανός).
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : “Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Αντιμάχειας”, (Α.Μ. 60/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
23. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για τη “συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
24. Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς κατά το έτος 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
25. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των κωδικών του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
26. Προέγκριση μετάβασης εκπρόσωπου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ΒΙΤ» στο Μιλάνο 10-12/2/2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).
27. Προέγκριση μετάβασης εκπροσώπου στη Διεθνή έκθεση τουρισμού “IFT” στη Σερβία από 21 – 24/2/2019 – Ορισμός υπολόγου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).
28. Προέγκριση μετάβασης εκπροσώπου στη Διεθνή έκθεση τουρισμού στο “ITB” στο Βερολίνο από 06 έως 10/03/2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).
29. Προέγκριση μετάβασης αιρετών για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια που διοργανώνονται από την Κ.Ε.Δ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κρητικός Αντώνης).
a.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σας προσκαλούμε στην 1η τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 18-01-2019 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την«Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων».
2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την«Προμήθεια εργαλείων χειρός και μικρών εργαλείων».
3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την«Προμήθεια φορητού ηλεκτρικού εξοπλισμού(εργαλείων)».
4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για δικαιολογητικά – τεχνικές προσφορές και λήψη απόφασης προσωρινών αναδόχων για την«Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικού υλικού».
5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για δικαιολογητικά – τεχνικές και οικονομικέςπροσφορές και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την«Αντικατάσταση εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω».
6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Συντήρηση – επισκευή Η/Μ εξοπλισμού Βιολογικού Καθαρισμού Καρδάμαινας».
7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για δικαιολογητικά – τεχνικές προσφορές για την «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».
8. Ορισμός επιτροπών Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών και συντήρησης επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
9. Ορισμός επιτροπών διαγωνισμών έργων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2019.
10. Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας μελών Δ.Σ. και των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ έτους 2019.
11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2019».
12. Έγκριση παράτασης χρηματοδοτούμενου έργου «Ανακατασκευή Υδατόπυργου της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας Κω λόγω βλαβών από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017».
13. Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων εντός του οικισμού Καρδάμαινας νήσου Κω».
14. Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων προϋπολογισμού 2018.
15. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα EUROBANKκαι εκπροσώπηση σε τραπεζικές συναλλαγές.
16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
17. Λοιπά θέματα
18. Αιτήσεις δημοτών.

 

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ
Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ
Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του τόπου και της ημερομηνίας διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής 2016-2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).
Έγκριση Δ’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κας Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Σχέδιο ψηφίσματος για τις επιπτώσεις από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και κυρίως μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο νομικό περιβάλλον που καθορίζει τα κριτήρια κατάταξης των γαιών επί αυτών. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Κυρίτσης Γιώργος).
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) για τη σύσταση οργανικών θέσεων και την ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανική μονάδα του Δήμου Κω, καθώς και τη στελέχωση αυτής με μόνιμο προσωπικό, βάσει του αρθρ. 91 του Ν. 4583/2018. (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κα. Πη Βασιλεία).
Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και της εταιρείας “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.” λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).
Αίτημα της ομόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία “ΛΙΝΤ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ” για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Λήψη απόφασης περί καταβολής αναλογούσης υποχρέωσης του Δήμου Κω μετά την εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία: “ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ” για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός οδού στον Αμπάβρη”, (Α.Μ. 5/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : “Οριζόντιες διαγραμμίσεις”, (Α.Μ. 6/2019). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γενικού Λυκείου Κω”, (Α.Μ. 66/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : “ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ Διευθέτηση του νότιου τμήματος του ρέματος "Χάντακας" Δ.Κ. Πυλίου”, (Α.Μ. 6/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : “Ασφαλτόστρωση οδών στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αντιμάχειας”, (Α.Μ. 27/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Πλακόστρωση οδού από οικισμό Ευαγγελίστριας έως χώρο στάθμευσης Ζιάς”, (Α.Μ.: 17/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση πλατείας 7ης Μαρτίου πόλης Κω (Α.Μ. 13/2017)”, χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας, μετά την εκδίκαση της έντασης της αναδόχου εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : “Συντήρηση - αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου”, (Α.Μ. 55/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : “Μόνωση δωμάτων 2ου Λυκείου Κω”, (Α.Μ. 53/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας”, (Α.Μ. 65/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ Έργα γεφύρωσης στις περιοχές Φωκάλια και Αγ. Στυλιανός, “(Α.Μ. 01/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου: “Συντήρηση Βρεφονηπιακών Σταθμών – Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιερού Λόχου, (Α.Μ. 14/2015)” και επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης . (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Νέες διανοίξεις οδών και ανακατασκευή εσωτερικών οδών οικισμού Πυλίου) (Α.Μ. 33/2010, πρώην Δήμου Δικαίου)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Σύσταση επιτροπής κλήρωσης περί απευθείας αναθέσεων Δήμου Κω έτους 2019 & ορισμός Μελών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : “Συντήρηση παλαιού σταδίου”, (Α.Μ. 7/2009). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και της εταιρείας «ΕΝ ΤΥΠΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ», για την «Έκδοση θεματικών εντύπων & χάρτη πληροφόρησης». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής της Λιμενικής Αρχής, για την εξέταση αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής της Λιμενικής Αρχής, σε θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων 3 δειγμάτων κρέατος, για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού σφαγείου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων από 8 σημεία ύδατος «χημικές και μικροβιολογικές», για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού σφαγείου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συστήματος διαδικτυακής οικονομικής πληροφόρησης συναλλασσόμενων και εφαρμογή διασύνδεσης με το ΔΙΑΣ για ηλεκτρονικής πληρωμές. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σελίδα 1 από 66

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot