Συνταγματική κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικράτειας η διάταξη που προβλέπει ότι οι αστυνομικοί και οι υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας -οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα, στα 25 χρόνια υπηρεσίας- θα λάβουν το εφάπαξ όταν συμπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος ασφαλίσεως, ο οποίος ανέρχεται στα 30 χρόνια.

Την απόφαση έλαβε η επταμελής σύνθεσης του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη. Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει αστυνομικοί και ζητούσαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, αντίθετη σε διεθνείς συμβάσεις και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η από 10.3.2014 απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης στην οποία περιλαμβανόταν η επίμαχη ρύθμιση για τη λήψη του εφάπαξ με πέντε χρόνια καθυστέρηση.

Η απόφαση του ΣτΕ για το εφάπαξ
Στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας επισημαίνεται ότι το μέτρο αυτό για το εφάπαξ υπαγορεύθηκε «από την ανάγκη διασφαλίσεως της βιωσιμότητας του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), ιδίως μέσω της αποτροπής της μαζικής εξόδου των μετόχων του λόγω συνταξιοδοτήσεως με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας».

Και γι’ αυτό, σύμφωνα με το ΣτΕ, «η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγματος». Παράλληλα, στην απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου τονίζεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατόπιν εκπονήσεως αναλογιστικής μελέτης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το περιοριστικό αυτό μέτρο «εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος, διότι απέβλεψε στην αποτροπή μαζικής πρόωρης εξόδου από τον Τ.Π.ΑΣ. των μετόχων που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα και η οικονομική σταθερότητα του εν λόγω Ταμείου».

Επίσης, στην απόφαση του ΣτΕ για το εφάπαξ τονίζεται ότι η επίμαχη ρύθμιση «δεν επιφέρει στέρηση της ασφαλιστικής παροχής του εφάπαξ βοηθήματος, ούτε μείωση του ποσού αυτού αλλά μεταθέτει χρονικά (από ένα έως πέντε έτη κατά περίπτωση) την λήψη του για τους μετόχους που εξέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και συνταξιοδοτούνται κατόπιν αιτήσεώς τους με χρόνο ασφαλίσεως μικρότερο των 30 ετών».

πηγή ethnos.gr

Οι δικαστικές ενώσεις επικαλούνται ότι από την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη σε περίπτωση εφαρμογής του
Πέντε δικαστικές ενώσεις προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στρέφονται κατά του νέου νόμου 4571/2018 για τις δηλώσεις πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης).

Το αίτημα των δικαστικών ενώσεων είναι να δοθεί προσωρινή διαταγή από την πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, προκειμένου να «παγώσει» άμεσα ο νέος νόμος 4571/2018 για τις δηλώσεις πόθεν έσχες, στη συνέχεια να ανασταλεί και να ακυρωθεί.

Η δικάσιμος της κυρίας αγωγής προσδιορίστηκε την 1η Μαρτίου 2019 με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαστικές Ενώσεις προβάλλουν εννέα λόγους ακύρωσης του νέου νομικού πλαισίου για τις δηλώσεις του πόθεν έσχες. Οι λόγοι αυτοί συνδέονται με την παραβίαση συνταγματικών διατάξεων.

 

Οι δικαστικές ενώσεις, από την πλευρά τους, τονίζουν ότι υπάρχει:

1) Παραβίαση των αρχών της διάκρισης των λειτουργιών και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών και εισαγγελέων, λόγω της συγκρότησης της επιτροπής ελέγχου. Και αυτό γιατί οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί δεν διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, αλλά με αποφάσεις των προέδρων των δικαστηρίων.

2) Αντισυνταγματική η προβλεπόμενη υποχρέωση δήλωσης των μετρητών χρημάτων και των κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας που υπάρχουν στην κατοχή τους (αυτό είχε κριθεί αντισυνταγματικό με αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ του προηγούμενου έτους).

3) Παραβίαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της αρχής της καλής νομοθέτησης λόγω των αντιφατικών ρυθμίσεων μεταξύ του νόμου και του παραρτήματός του ως προς την υποχρέωση δήλωσης των κινητών πραγμάτων.

4) Παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου και της αρχής της καλής προστατευόμενης εμπιστοσύνης, καθώς προβλέπεται η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα άνω των πέντε ετών και με δυνατότητα έλεγχου και μάλιστα με δυνατότητα επανελέγχου σε περίπτωση αρχειοθέτησης μετά την παρέλευση πέντε ετών (Σ.σ.: πενταετείς είναι η παραγραφή, σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ του περασμένου έτους).

5) Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας από την νομοθετική υποχρέωση εκτίμησης της αξίας των κινητών πραγμάτων από πιστοποιημένο εκτιμητή του υπουργείου Οικονομικών.

6) Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, του δικαιώματος προηγούμενης ακροάσεως και του δικαιώματος δικαστικής προστασίας από την ρύθμιση με την οποία η υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) μετά την πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας εξαρτάται από την προηγούμενη πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου.

7) Παραβίαση σειράς άρθρων του Συντάγματος όπως είναι 2, 5, 9Α και 25 από την διάταξη που θεσπίζει υποχρέωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του εν διαστάσει συζύγου, καθώς και την πρόβλεψη περί έγκρισης της δήλωσης του υπόχρεου να υποβάλει δήλωση από τον εν διαστάσει σύζυγό του.

8) Παραβίαση του άρθρου 25 του Συντάγματος λόγω της προβλεπόμενης υποχρέωσης προσδιορισμού των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε πηγή προέλευσης για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου, καθώς αφενός υπερβαίνει το σκοπό του νόμου και αφετέρου καθιστά δυσχερή τη συμπλήρωση της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης.

9) Παραβίαση της αρχής αναλογικότητας καθώς περιορίζεται υπέρμετρα χωρίς δικαιολογητικό λόγο το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης σε ένα μήνα μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

Τέλος, οι δικαστικές ενώσεις επικαλούνται ότι από την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη σε περίπτωση εφαρμογής του.

πηγή ethnos.gr

Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων αλλά και του επιδόματος αδείας σε εν ενεργεία υπαλλήλους του Δημοσίου, σε πρώτη φάση, μετά τη χθεσινή απόφαση του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που ακολουθώντας τη νομολογία του ανωτάτου δικαστηρίου από το 2015, έκρινε αντισυνταγματικές τις σχετικές περικοπές, παραπέμποντας όμως την υπόθεση, λόγω μείζονος σπουδαιότητος, για αμετάκλητη κρίση στην Ολομέλεια του δικαστηρίου.

Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι έκριναν προσφυγές εν ενεργεία υπαλλήλων του Δημοσίου (δικαστικών υπαλλήλων εν προκειμένω), αποφάσισαν υπέρ της αντισυνταγματικότητας των περικοπών σε δώρα εορτών και επίδομα αδείας, με βάση τις συμβάσεις δημοσιονομικής προσαρμογής για το 2012 και μετά.

Η απόφασή τους είχε ως βασικό πυλώνα τη σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκε το 2015, και έκρινε ότι οι περικοπές σε δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας μετά το 2012 δεν είναι ανεκτές από τη συνταγματική μας τάξη, ανοίγοντας έτσι ένα τεράστιο δημοσιονομικό κεφάλαιο, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει κλείσει και θα χρειαστεί ακόμα αρκετός χρόνος για να διευθετηθούν οικονομικές απαιτήσεις κρατικών λειτουργών, ενστόλων, δικαστικών και άλλων που διεκδικούν, με βάση την εν λόγω απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ.

Η υπόθεση «δώρα και αναδρομικά» είναι έως σήμερα ανοικτή και αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς μετά την απόφασή της το 2015 περί αντισυνταγματικότητας των περικοπών για μετά το 2012, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και λοιποί προσέφυγαν διεκδικώντας από το Δημόσιο οικονομικές προσαρμογές με βάση την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Τα διοικητικά δικαστήρια που έχουν επιληφθεί των σχετικών προσφυγών, συνήθως δικαιώνουν τους αιτούντες, το Δημόσιο ασκεί εφέσεις για να αποφύγει το κόστος των πληρωμών και οι υποθέσεις αυτές έφθασαν ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οι ανώτατοι δικαστές που μετείχαν στη διευρυμένη σύνθεση, επταμελή, που εξέδωσε τη χθεσινή απόφαση, θεμελιώνουν την κρίση τους περί αντισυνταγματικότητας των περικοπών μετά το 2012 σε πραγματικές καταστάσεις και στη λογική ότι οι συνεχιζόμενες περικοπές φθάνουν στο σημείο να απαξιώσουν εντελώς τη δυνατότητα των εργαζομένων να ανταποκρίνονται σε βασικές τους ανάγκες και επιπλέον διότι, όπως τονίζεται στην απόφαση, «ο νομοθέτης δεν δικαιολογείται πλέον να προχωρήσει στην υιοθέτηση του επίμαχου καταργητικού μέτρου, χωρίς προηγουμένως να έχει εκτιμήσει την προσφορότητά του ενόψει και της διαπίστωσης ότι τα αντίστοιχα μέτρα που είχε λάβει έως τότε (2012) δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα, και ότι η οικονομική ύφεση είχε ενταθεί με ρυθμούς που είχαν ανατρέψει τις αρχικές προβλέψεις».

Τα κρίσιμα θέματα

Μετά τη χθεσινή απόφαση, η οποία παραπέμπει το όλο θέμα στην Ολομέλεια του ΣτΕ, τα κρίσιμα θέματα που αναμένεται να ρυθμιστούν, με δεδομένη πλέον την αντισυνταγματικότητα των περικοπών, διότι αυτό, όπως εκτιμούν δικαστικές πηγές είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει με βάση την απόφαση του 2015, είναι τα εξής:

– Πρώτον, από πότε θα πάρουν αναδρομικά εν ενεργεία υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Από το 2012 που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές ή από το 2015 όταν εκδόθηκε η σημαντική απόφαση της Ολομέλειας, η οποία σημειωτέον για να μην τιναχθεί στον αέρα ο δημοσιονομικός προγραμματισμός δεν έδωσε αναδρομική ισχύ στην απόφασή της.

– Επιπλέον, είναι κρίσιμο το θέμα για το εύρος των παροχών. Θα δικαιούνται μόνον όσοι προσέφυγαν ή όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα αν προσέφυγαν ή όχι. Τα μείζονος σημασίας αυτά θέματα από την κρίση των οποίων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και το μέγεθος του δημοσιονομικού κόστους, θα επιλύσει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας προσεχώς, δίδοντας λύση στην αγωνία χιλιάδων δικαιούχων αλλά και στο άγχος του υπουργείου Οικονομικών που θα κληθεί να πληρώσει το κόστος της δικαστικής κρίσης.

πηγή kathimerini.gr

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

Απερρίφθησαν από την Ολομέλεια του ΣτΕ οι προσφυγές των πανμακεδονικών ενώσεων που είχαν στραφεί σε βάρος της συμφωνίας των Πρεσπών.

Όπως έχει κρίνει και στο παρελθόν το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, τέτοιου είδους πράξεις, δεν υπόκεινται στον έλεγχο του ΣτΕ, καθώς άπτονται της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

«Συνιστούν καθ’ αυτές πράξεις διαχειρίσεως της πολιτικής εξουσίας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και συνδέονται ευθέως με τη διαχείριση των διεθνών σχέσεων της χώρας». Ως εκ τούτου, «έχουν κυβερνητικό χαρακτήρα, μη υποκείμενες στον ακυρωτικό έλεγχο του ΣτΕ», είπαν οι δικαστές.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που εξέδωσε το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, ούτε η συμφωνία ούτε όμως και οι επιστολές με τις οποίες ο Νίκος Κοτζιάς συναίνεσε στην έναρξη της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της πΓΔΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, μπορούν να ελεγχθούν από το ΣτΕ.

Ένα μέλος της Ολομέλειας, ο σύμβουλος Επικρατείας Γεώργιος Ποταμιάς είχε αντίθετη άποψη, υποστηρίζοντας ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις υπόκειται στον έλεγχο του ΣτΕ.

iefimerida.gr

Ενόψει της δημοσίευσης, εντός των επομένων ημερών, των αποφάσεων του ΣτΕ για τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, η Ενωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ) δημοσιεύει τμήμα τού σκεπτικού της πολύ σημαντικής υπ’αριθ. 2287/2015 απόφασής του, που φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και οι επικείμενες αποφάσεις για τον νόμο Κατρούγκαλου.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ οι συνταξιούχοι που διεκδικούν αναδρομικά θα έχουν ελπίδες να δικαιωθούν για το διάστημα μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης. Κι αυτό γιατί η αντισυνταγματικότητα του νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016 επέφερε προσφυγές φυσικών προσώπων και ομάδων που είχαν ζητήσει την ακύρωση επιμέρους άρθρων του.

Οι διασκέψεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έχουν προ καιρού ολοκληρωθεί, οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί (μάλιστα και με ισχυρές μειοψηφίες), η καθαρογραφή τους βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται η δημοσίευσή τους, καθώς φαίνεται, εντός ολίγων ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο τμήμα τού σκεπτικού των υπό έκδοση αποφάσεων αφιερώνεται στο ζήτημα της αναδρομικότητας των διεκδικήσεων για όσες διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου κριθούν αντισυνταγματικές.

Επί του κεφαλαιώδους αυτού ζητήματος για τη ζωή και την αξιοπρέπεια εκατομμυρίων συνταξιούχων και εργαζομένων, όπως σημειώνει η Ένωση, φαίνεται ότι οι ανώτατοι δικαστές έχουν καταλήξει στο ίδιο ακριβώς σκεπτικό με αυτό της υπ’αριθ. 2287/2015 απόφασης της Ολομέλειας, δηλαδή την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των διατάξεων για τις περικοπές των συντάξεων του β’ Μνημονίου και την κατάργηση των Δώρων.

Ίδια, εξάλλου, επιχειρηματολογία είχαν αναπτύξει αργότερα και οι υπ’αριθ. 431/2018 και 479/2018 αποφάσεις του ΣτΕ, για τους ιατρούς του ΕΣΥ και τους καθηγητές ΤΕΙ αντίστοιχα, ενώ πανομοιότυπη ήταν και η κρίση της πρόσφατης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 244/2017 που κήρυξε αντισυνταγματικό τον θεσμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

https://www.dikaiologitika.gr/

 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot