arxiki selida

Αναλυτικές προτάσεις κατέθεσε ο Δήμαρχος Κω κ.Γιώργος Κυρίτσης στον γ.γ του Υπουργείου Εσωτερικών κ.Πουλάκη για το θέμα της αναπλήρωσης των εσόδων του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ αλλά και για την αντιμετώπιση του προβλήματος της οικονομικής ασφυξίας που απειλεί τους Δήμους της Δωδεκανήσου.

Ο Δήμαχος Κω επισήμανε ότι η κατάργηση του ΔΗΦΟΔΩ θέτει σε αμφισβήτηση τις ιδιαιτερότητες που συνδέονται με τη λειτουργία των νησιωτικών δήμων, λόγω της γεωγραφικής ασυνέχειας.
Οι ιδιαιτερότητες αυτές αποτέλεσαν τη νομιμοποιητική βάση για τη θεσμοθέτηση του ΔΗΦΟΔΩ και εξακολουθούν να αποτελούν νομιμοποιητική βάση για την αύξηση των θεσμοθετημένων πόρων των νησιωτικών δήμων.

Παράλληλα με την κατάργηση του ΔΗΦΟΔΩ, εγείρονται και άλλα ζητήματα που αφορούν την απόφαση του ΣτΕ, στο πλαίσιο που αυτή ανατρέπει βίαια τη δημοσιονομική ισορροπία των δήμων. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη διεκδίκηση επιστροφής εισπραχθέντων εσόδων του ΔΗΦΟΔΩ, την τελευταία τριετία και πριν την έκδοση της απόφασης.

Σε μια τέτοια περίπτωση είναι δεδομένη η οικονομική κατάρρευση των δήμων.
Ο Δήμαρχος Κω ζήτησε να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα θεσμικά και άμεσα με νομοθετική ρύθμιση.
Διαφορετικά θα οδηγηθούν σε οικονομική κατάρρευση οι δήμοι της Δωδεκανήσου και θα τεθούν σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης που σημαίνει απολύσεις ή υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού, μείωση υπηρεσιών, αύξηση φόρων, τελών και του ΤΑΠ και επιβολή υποχρεωτικού τέλους οικονομικής εξυγίανσης για τους δημότες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απώλεια εσόδων και ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός.


Στην τοποθέτηση του ο Γιώργος Κυρίτσης επισήμανε:
‘’Θέλω να καταστήσω σαφές και σε όλους τους τόνους ότι σε μια τέτοια συγκυρία δεν είμαι διατεθειμένος να επιβαρύνω τους δημότες μου με αυξήσεις φόρων και τελών αλλά και με την επιβολή τέλους οικονομικής εξυγίανσης.
Σε σχέση με όσα προέβλεπε ο Καλλικράτης, η μείωση των πόρων των δήμων μας υπερβαίνει το 50%.
Νησιωτικοί δήμοι, όπως η Κως, καλύπτουν τις ανάγκες της προβολής και της προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος, τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας, της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου και του συγκοινωνιακού έργου, και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Όλα αυτά με ίδιους πόρους , οι οποίοι όμως τώρα περιορίζονται.’’

Ο Δήμαρχος Κω, ζήτησε να υπάρξει ένα νέο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε ότι αφορά την κατανομή πόρων στους νησιωτικούς δήμους που θα καλύπτει τις ανάγκες τους και θα αναπληρώνει τα έσοδα από το ΔΗΦΟΔΩ.

Ο Γιώργος Κυρίτσης τόνισε:
‘’Μιλώ ευθέως για ένα ειδικό καθεστώς σε ότι αφορά τη θεσμοθέτηση και κατανομή πόρων για τους νησιωτικούς δήμους της Δωδεκανήσου.
Συγκεκριμένα:
-Αύξηση του ποσοστού που αποδίδεται στους νησιωτικούς δήμους από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
-Εκχώρηση πόρων από το ειδικό τέλος στα αεροπορικά εισιτήρια, το ποσοστό του οποίου μπορεί να καθοριστεί μετά από διαβούλευση και νομοθετική ρύθμιση.
-Αύξηση του ποσοστού κατανομής των πόρων του Πράσινου Ταμείου από το 2,5% που είναι σήμερα για τους Δήμους στο 15%. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για να να υπάρξουν έργα και υπηρεσίες που αφορούν την πολιτική προστασία και το περιβάλλον.
-Ειδική και αυξημένη ποσόστωση των νησιωτικών δήμων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση έργων τοπικής εμβέλειας.’’

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄αριθμ. 532/2015 απόφασή της, έκρινε συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πιλοτική απόφασή της (νόμος 3900/2010) έκρινε, ότι ο ΦΑΠ είναι σύμφωνος με στις συνταγματικές επιταγές περί ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος), κ.λπ., και με τους κανόνες της ΕΣΔΑ.

Παράλληλα, το ΣτΕ αναφέρει, ότι για τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας λαμβάνονται υπόψη γενικά και αντικειμενικά κριτήρια (τιμές εκκίνησης, επιφάνεια ακινήτου, κ.λπ.), ενώ προβλέπονται απαλλαγές από το φόρο για μη εκμεταλλεύσιμα ακίνητα, υπάρχει αφορολόγητο πόσο μέχρι 200.000 ευρώ, κ.λπ.

Με τα δεδομένα αυτά, σημειώνεται στην απόφαση, η επιβολή του ΦΑΠ «δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη», να διαμορφώνει το φορολογικό σύστημα και να καθορίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο φορολογήσεως διαφόρων κατηγοριών φορολογικών στοιχείων και επομένως δεν παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις.

Ακόμα, υπογραμμίζεται στην δικαστική απόφαση, ότι δεν υπάρχει φορολογική εξομοίωση του ψιλού κυρίου του ακινήτου με τον επικαρπωτή, καθώς η φορολογική επιβάρυνση του ψιλού κυρίου με τον ΦΑΠ είναι μειωμένη σε σχέση με εκείνη του επικαρπωτή.

Στο ΣτΕ, είχε προσφύγει φορολογούμενος και ζητούσε να ακυρωθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ φυσικών προσώπων των ετών 2011 και 2012.

e-typos.gr

Οι πολίτες, το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου του νησιού, και ιδίως οι δοκιμαζόμενοι από την κρίση μικρομεσαίοι, γνωρίζουν πολύ καλά πως με τους χειρισμούς της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, η ανταποδοτικότητα του ΔΗΦΟΔΩ δεν εμπεδώθηκε ποτέ από την κοινωνία.

Γνωρίζουν επίσης ότι τα κυλιόμενα χρέη των παρελθόντων ετών που αφορούν στο ΔΗΦΟΔΩ είναι υπέρογκα και διαχρονικά.

Γνωρίζουν ότι η ανικανότητα της διαχείρισης του φόρου προς όφελος όσων αδιαμαρτύρητα τον κατέβαλλαν είναι επίσης διαχρονική.

Πριν λοιπόν την αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ, είχε επέλθει από καιρό η ηθική απονομιμοποίησή του από την πλειονότητα των φορολογούμενων.

Οι ευθύνες έχουν όνομα και βαραίνουν τόσο τη νυν όσο και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Με τη στάση τους κατέστησαν τον φόρο πολιτικά αναξιόπιστο και όξυναν τις καλλιεργούμενες ενστάσεις ή αντιδράσεις.

Είναι βέβαιο πως η κατάργηση του ΔΗΦΟΔΩ συνεπάγεται τεράστια απώλεια εσόδων.

Χάνονται πόροι που θα μπορούσαν να έχουν αναπτυξιακή προοπτική.

Κανείς Δωδεκανήσιος αυτοδιοικητικός δεν χαίρεται με την εξέλιξη αυτή.

Ουδείς όμως τίθεται υπεράνω του νόμου.

Ας πάψει λοιπόν το κλάμα πάνω από το χυμένο γάλα.

Ειδικά από όσους είχαν κλωτσήσει προ πολλού την καρδάρα.

Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η χάραξη μιας νέας οικονομικής πολιτικής που δεν θα αναπληρώνει μόνο τους χαμένους πόρους του ΔΗΦΟΔΩ, αλλά που θα παίρνει το μάθημα από τα παθήματα του παρελθόντος.

Η #Δίεση με τις προγραμματικές της θέσεις έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα, πριν ακόμα την κατάργηση του ΔΗΦΟΔΩ:

Σημαντικές πηγές εσόδων δίχως τη ριζική και προοδευτικά κλιμακούμενη αναπροσαρμογή των τελών δεν πρόκειται να υπάρξουν.

Σημαντικές πηγές εσόδων δίχως τη διεκδίκηση των οφειλών από τους μεγαλοφειλέτες του δήμου δεν πρόκειται να υπάρξουν.

Άλλες πηγές εσόδων με την επιβολή νέων τοπικών φόρων δίχως την έντιμη διαβούλευση με τον επιχειρηματικό κόσμο και τους θεσμικούς φορείς δεν πρόκειται να υπάρξουν.

Δυστυχώς, μέχρι τώρα, η νυν Δημοτική Αρχή κινείται στα χαμένα:

Καμιά αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών για το 2015.

Καμιά διεκδίκηση των χρεών από μεγαλοφειλέτες.

Καμιά διαβούλευση με τους φορείς.

Οι πολίτες κρίνουν.

# Γραφείο Τύπου

Τους υπενθυμίζουμε ότι ο Γιώργος Κυρίτσης είχε καταθέσει πρόταση για την αναμόρφωση του ΔΗΦΟΔΩ, ζητώντας να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2013.

Η τότε δημοτική αρχή , όχι μόνο την αγνόησε αλλά αρνήθηκε να γίνει συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.
Τους υπενθυμίζουμε ότι στις 16 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος συγκάλεσε σύσκεψη των επικεφαλής των παρατάξεων, με θέμα την αποτίμηση της απόφασης του ΣτΕ για το ΔΗΦΟΔΩ και την κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την αναπλήρωση των εσόδων από το ΔΗΦΟΔΩ.
Η επικεφαλής του Οράματος αρνήθηκε να συμμετάσχει.

Είναι προφανές ότι η σχέση τους με το διάλογο, είναι επιλεκτική και ιδιότυπη. Ανάλογη της σχέσης και της αντίληψης τους για τη νομιμότητα.
Στο Δήμο Κω όμως, κυριαρχουν οι αρχές του διαλόγου, της δημόσιας διαβούλευσης και της νομιμότητας.
Η Νέα Δημοτική Αρχή, σέβεται τη νομιμότητα και αναμένει τη γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το ΔΗΦΟΔΩ.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει μονοθεματική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τα οικονομικά του Δήμου και τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, με δράσεις που θα υλοποιήσει ο Δήμος της Κω.

Η Νέα Δημοτική Αρχή θα σταθεί δίπλα στους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του νησιού, έμπρακτα και ουσιαστικά.
Όσοι επιχειρούν να δηλητηριάσουν το κλίμα συνεργασίας του Δήμου με τον επιχειρηματικό κόσμο της Κω, ματαιοπονούν.’’

Ήσυχος: Ήταν υποχρεωσή μας να αποκαταστήσουμε μια αδικία - Τόσκας: Θα τηρηθεί απόλυτα η απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά

Την επαναφορά του επιδόματος παραμεθορίου για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπέγραψε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Για ελάχιστη συμβολή της πολιτείας και υποχρέωση αποκατάστασης της αδικίας έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Ήσυχος.

Παράλληλα όπως διευκρίνισε το επίδομα αυτό θα ενταχθεί πλέον στο μισθολόγιο των στρατιωτικών «ώστε να μην μπορεί να ξαναφύγει και να έρχεται και να επανέρχεται στη συγκυρία των πελατειακών σχέσεων».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Τόσκας επανέλαβε ότι θα τηρηθεί απόλυτα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά των στρατιωτικών σημειώνοντας ότι «απομένει και οφείλουμε να συντονιστούμε με το Υπουργείο Οικονομικών για να βρούμε τους τρόπους υλοποίησης της απόφασης».

protothema.gr

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot