arxiki selida

Νόμιμες και συνταγματικές είναι οι ρυθμίσεις του νέου νόμου 4178/2013 για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με την Ολομέλεια του ΣτΕ ο νόμος για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης δεν προσκρούει σε καμία συνταγματική διάταξη.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν στην απόφασή τους ότι από την δέσμη μέτρων που θεσμοθετούνται προς αποτροπή συνέχισης της άνομης οικοδομικής δραστηριότητας για το μέλλον, κρίνεται ότι οι σχετικές ρυθμίσεις του νόμου 4178/2013 που αναφέρονται στα αυθαίρετα του παρελθόντος είναι συνταγματικά ανεκτές.

Η αυξημένη, 7μελής σύνθεση του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ’ 819/2015 απόφασή της, έκρινε ότι είναι επιτρεπτή μεν η κατάσχεση κινητής περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου, όπως είναι τα χρήματα που υπάρχουν στα ταμεία των ΔΟΥ, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείται κίνδυνος ανατροπής της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (πρόεδρος Αθανάσιος Ράντος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Μαρία Καραμανώφ) έκρινε ότι ήταν νόμιμη η κατάσχεση του ποσού των 22.800 ευρώ που είχε επιδικαστεί στον πολίτη λόγω του τραυματισμού του από στρατιωτικό αυτοκίνητο.

Το εν λόγω ποσό επιδικάστηκε από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια ο πολίτης κοινοποίησε στο Δημόσιο την δικαστική απόφαση προς εκτέλεση, αλλά το Δημόσιο δεν συμμορφώθηκε.
Κατόπιν αυτού, ο πολίτης με έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών πραγμάτων, κατάσχεσε μέσω δικαστικού επιμελητή το ποσό των 22.800 ευρώ από το ταμείο της ΔΟΥ Ενσήμων Αθηνών.

Αμέσως, το ελληνικό Δημόσιο άσκησε ανακοπή κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης και πρόβαλε ότι ήταν παράνομη η κατάσχεση των εσόδων από τη διαχείριση ενσήμων, γιατί πρόκειται για δημόσια περιουσία αφιερωμένη στην εκπλήρωση δημοσίων σκοπών (κρατικός προϋπολογισμός).

Ωστόσο το ΣτΕ σημειώνει ότι «από το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει τη συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις, σε περίπτωση εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως η οποία υποχρεώνει το Δημόσιο σε συμμόρφωση και εφ' όσον η υποχρέωση αυτή συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού, ο ιδιώτης διάδικος δύναται, για την ικανοποίηση της απαιτήσεως του, να χρησιμοποιήσει τα μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Δημοσίου και, ειδικότερα, να προβεί στην αναγκαστική κατάσχεση ταμειακών διαθεσίμων, χρημάτων δηλαδή του Δημοσίου, στην οικεία οικονομική υπηρεσία».

Και αυτό γιατί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμος 3068/2002) «στην περιουσία του Δημοσίου, στην οποία και μόνον επιτρέπεται να γίνει αναγκαστική κατάσχεση, περιλαμβάνονται και τα χρηματικά διαθέσιμα του Δημοσίου, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία προέρχονται».

Παράλληλα, το ΣτΕ επικύρωσε την εφετειακή απόφαση που έκρινε ότι δεν είναι ακατάσχετα το σύνολο των χρημάτων που βρίσκονται στα ταμεία των ΔΟΥ, επειδή αποσκοπούν στην πληρωμή των εγγεγραμμένων στο ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών και ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας το οποίο εμφανίζεται με την μορφή αναγκαστική κατάσχεσης κινητής περιουσίας.

Όπως υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας για «να υπερκαμφθεί το συνταγματικά προστατευμένο συνταγματικό δικαίωμα της δικαστικής προστασίας απαιτείται επιπλέον να δημιουργείται κίνδυνος ανατροπής της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού ως προς την εκπλήρωση των δαπανών», όμως τον τελευταίο αυτό ισχυρισμό δεν τον προέβαλε το Δημόσιο. καταλήγει το ΣτΕ.

Τελικά, απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Δημοσίου κατά της εφετειακής απόφασης και νομιμοποιήθηκε η κατάσχεση.

imerisia.gr

Ζητήθηκαν από το Δ.Σ. πρόσθετα έγγραφα σχετικά με την προσφυγή στο Σ.τ.Ε.

Τη διενέργεια πρόσθετων προανακριτικών πράξεων παρήγγειλε στην Πταισματοδίκη Ρόδου η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Κυριακή Κλιάμπα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της προκαταρκτικής δικογραφίας που σχηματίστηκε για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τα μέλη της Επιτροπής Πιστωτικών Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που αποφάσισαν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, την εκκαθάρισή της και το διορισμό ειδικού εκκαθαριστή.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής», η κ. Εισαγγελέας ζήτησε από την Πταισματοδίκη να καλέσει για κατάθεση εντεταλμένους του διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, προκειμένου να υποβάλουν ουσιώδη έγγραφα, που αφορούν στην διοικητική προσφυγή τους για την αναστολή της απόφασης της ως άνω Επιτροπής ενώπιον του ΣτΕ, αφού από τη δικογραφία δεν προκύπτει η πορεία της.

Θυμίζουμε ότι το ΣτΕ έχει απορρίψει την αίτηση αναστολής που υποβλήθηκε ενώ δεν έχει ακόμη εξεταστεί η αίτηση ακύρωσης.

Για την υπόθεση έχουν καταθέσει, μεταξύ άλλων, οι πέντε Βουλευτές Δωδεκανήσου, που προτάθηκαν ως μάρτυρες κατηγορίας στη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, που υπέβαλαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, οι δικηγόροι κ.κ. Γ. Χαρίτος και Στ. Στεφανίδης, μεριδιούχοι.

Αφορμή για την προκαταρκτική έρευνα προκάλεσαν δημοσιεύματα από τα οποία προέκυπτε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος επέλεξε το επαχθέστερο για την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου μέτρο, παρότι είχε ληφθεί μέριμνα για την αναβάθμιση του δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας στο 9% και για την πλήρη εξυγίανσή της.
Ελήφθησαν καταθέσεις από τους κ.κ. Γεώργιο Φρόνα, πρόεδρο, Κωνσταντίνο Κωσταρίδη, Α’ αντιπροέδρο, και Αντ. Μαγκαφά, γενικό διευθυντή.

Ανωμοτί καταθέσεις με τις οποίες αντικρούουν, με την παρουσίαση εκθέσεων επιθεωρητών, τους ισχυρισμούς των μελών του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας έδωσαν ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γ. Προβόπουλος και τα μέλη κ.κ Ιωάννης Παπαδάκης, Υποδιοικητής, Βασιλική Ζάκκα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Σπυρίδων Ζάρκος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και Μιχαήλ Μιχαλόπουλος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εργασιών Δημοσίου.

Υποστήριξαν ότι η ανάκληση της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και η θέση της σε εκκαθάριση, στο χρονικό σημείο που αυτή έλαβε χώρα, ήταν επιβεβλημένη καθώς, μεταξύ άλλων, η αδυναμία της να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της διαπιστωμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος κεφαλαιακής ανεπάρκειάς της, σε συνδυασμό με τη σημαντική επιδείνωση του χαρτοφυλακίου της, καθιστούσε δυσχερή και προβληματική τη συνέχιση λειτουργίας του ίδιου του πιστωτικού ιδρύματος.

Ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι η συνέχιση λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος θα δημιουργούσε άμεσα προβλήματα όχι μόνον στους καταθέτες, αλλά θα ενείχε και κινδύνους συστημικής φύσης για τα υπόλοιπα δραστηριοποιούμενα πιστωτικά ιδρύματα στην περιοχή, λόγω της άμεσης αλληλεξάρτησης μεταξύ τους. Διατείνονται ακόμη ότι με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας προστατεύτηκε και η τοπική οικονομία από τις δυσμενείς συνέπειες που θα είχε η συνεχιζόμενη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος υπό καθεστώς ανεπάρκειας κεφαλαίων.

Στo πλαίσιo της ίδιας έρευνας διενεργήθηκε πραγματογνωμοσύνη από τον κοινοτάρχη Παραδεισίου, οικονομολόγο κ. Κυριαζή Μιχαηλόγλου.
Με μια πολυσέλιδη έκθεση, ο πραγματογνώμονας έκρινε ότι ορθώς ανακλήθηκε η άδεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι υπήρξαν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας της τράπεζας στην τελευταία τριετία της λειτουργίας της, απόρροια τόσο της οικονομικής κρίσεως ότι και της πολιτικής της.

Γίνεται μνεία συγκεκριμένα σε αδυναμίες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σε έλλειψη ρευστότητας, σε κακή αξιολόγηση των ποσοστών της κερδοφορίας, στη μείωση του δείκτη ρευστών διαθέσιμων, σε συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κλάδους υψηλού κινδύνου, σε λανθασμένες προβλέψεις σε δάνεια και σε λάθος υπολογισμό των ακινήτων, που ήταν ενυπόθηκα σε αυτά, σε ρυθμίσεις δανείων, σε κεφαλαιακή ανεπάρκεια και στη μη υλοποίηση σχεδίου ανάκαμψης.

Διαπιστώθηκε ότι δεν είχε συσταθεί εγκαίρως μονάδα διαχείρισης προσωρινών καθυστερήσεων σε θέματα δανείων παρότι υφίσταντο αδυναμίες στην παρακολούθηση των καθυστερήσεων στα δάνεια, όπως είχε επισημάνει από το θέρος του 2009 η ΤτΕ.

Γίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μνεία στο ότι εχορηγούντο δάνεια με ευκολία και ότι υπήρξαν περιπτώσεις εγκρίσεως ή αναθεωρήσεως χρηματοδοτήσεων παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις τους αρμόδιου τμήματος κινδύνου.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Δημοσιονομική "τρύπα" πάνω από 3, 5 δις ευρώ "ανοίγει" μέσα στο Μάιο στο Ασφαλιστικό το ΣτΕ ακυρώνοντας ως "αντισυνταγματικές" τόσο την πρόσθετη, πέρα από τις άλλες κρατήσεις, παρακράτηση εισφοράς 5% - 20% στο τμήμα των συντάξεων (κύριων + επικουρικών) που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ όσο και τη "ρήτρα" μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές (την οποία η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα καταργήσει).

Την απόφαση του ΣτΕ προανήγγειλε την...Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της Βουλής Αλ. Μητρόπουλος επιβεβαιώνοντας τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας από τον Απρίλιο με βάση τις συνεδριάσεις των δικαστών οι οποίοι συνέρχονται εκ νέου σε ολομέλεια μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι εισφορές που θα "ακυρωθούν", εφόσον όπως αναμένεται εκδοθεί η τελική δικαστική απόφαση, είναι οι παρακάτω:

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εισφορές του νόμου 4093/2012 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016" που επιβάλλονται από την 1/1/2013 και, σύμφωνα με τον δικηγόρο Δ. Μπούρλο, φέρνουν έσοδα στα Ταμεία τουλάχιστον 3 δις ευρώ. Οι μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται μεμονωμένες ή αθροιστικά (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ) για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος - αναπηρίας - θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή, δηλαδή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο καθώς και το ΜΤΠΥ και από κάθε άλλη πηγή. Η μείωση, γίνεται στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης ή μερίσματος που το άθροισμά τους υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ κατά μήνα μετά την παρακράτηση των εισφορών Αλληλεγγύης (στις κύριες) και Επικουρικής υπέρ του ΑΚΑΓΕ.
Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 1.1.2013, ως εξής:
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, κατά ποσοστό 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.
Η ΡΗΤΡΑ
Πρόκειται για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που προβλέφθηκε με το Ν. 4052/12 επιβάλλοντας μειώσεις στην ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις του ΕΤΕΑ αν δεν υπάρχει πλεόνασμα εισφορων - παροχών στην τρέχουσα χρήση. Το "άνοιγμα" υπολογίζεται στα 360 εκατ ευρώ.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η απόφαση του ΣτΕ, μετά τη δημοσίευσή της και την επίδοσή της στο υπουργείο Οικονομικών,
θα είναι άμεσα εφαρμοστέα για τους συνταξιούχους που έχουν προσφύγει (δικαιώνονται αναδρομικά) αλλά και για όλους τους άλλους που επηρεάζονται (χωρίς, όμως, αναδρομική ισχύ) Και η κυβέρνηση που ήδη βρίσκεται μπροστά σε άδεια ταμεία, θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους για να "καλύψει" τις απώλειες εσόδων άνω των 3,5 δις ευρώ από άλλες...πηγές.

imerisia.gr

Οριστική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει ως αντισυνταγματικές τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις που ψηφίστηκαν το 2012, όπως επιβεβαίωσε ο Αλέξης Μητρόπουλος στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

«Η απόφαση δεσμεύει το κράτος», είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής διευκρινίζοντας ότι τόσο οι μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις όσο και η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι εκτός συντάγματος.

Παράλληλα, εξήγησε πως μετά την απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα, να επανέλθουν οι συντάξεις στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 ενώ η κυβέρνηση δεσμεύεται να μην προβεί σε περαιτέρω μειώσεις.

Δείτε το βίντεο του Mega:

enikos.gr

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot