arxiki selida

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 575

Μεγάλος κίνδυνος φωτιάς από την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών..
 
Συνεχείς ελέγχους σε όλες τις περιοχές του νησιού διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία με την έναρξη της θερινής περιόδου εντοπίζοντας πιθανές εστίες φωτιάς αλλά και τα γενικότερα προβλήματα στις αναγκαίες υποδομές.
 
Μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές του νησιού προκύπτει από την ανεξέλεγκτη απόρριψη και συγκέντρωση απορριμμάτων όπως δήλωσε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Γιώργος Τσιάμης τον οποίο συνάντησε η Δημοτική Τηλεόραση κατά τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής του Ασκληπιείου. Ο κ. Τσιάμης απευθύνει έκκληση στους πολίτες να σταματήσουν την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων διότι εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους ανάφλεξης στη θερμική περίοδο που διανύουμε.

dhras.gr
«Δήλωση του βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη σε απάντηση της ανοιχτής επιστολής της ένωσης υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δωδεκανήσου»
Σε απάντηση της εν λόγω ανοιχτής επιστολής της ένωσης υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δωδεκανήσου ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας. Από τη στιγμή που η δικαιοσύνη έκρινε πως οι συγκεκριμένες περικοπές στις αποδοχές των Πυροσβεστών, αλλά και των σωμάτων ασφαλείας στο σύνολό τους, είναι αντισυνταγματικές, πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών απολαβών τους χωρίς περιστροφές.
Οι δαπάνη για την υλοποίηση της δικαστικής απόφασης δεν μπορεί να επιβαρύνει όλες κοινωνικές ομάδες αλλά να γίνει χρήση του περίφημου πρωτογενούς πλεονάσματος.
Ειδικότερα στην περιοχή μας, στους υπαλλήλους και τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος Δωδεκανήσου που με αυταπάρνηση κάθε καλοκαίρι προσπαθούν με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτουν να προστατεύσουν τον φυσικό πλούτο των νησιών μας, αξίζει άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων στελέχωσης και μισθολογικής ενίσχυσης.
Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να προβεί στην άμεση κάλυψη των κενών τόσο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όσο και στη Δασική Υπηρεσία στη Δωδεκάνησο και στον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα, σύγχρονα εξοπλισμένα οχήματα, την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό επιτήρησης για την αντιμετώπιση παρόμοιων έκτακτων φαινομένων με αυτά που ζήσαμε στη Ρόδο στο πρόσφατο παρελθόν με τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιστέκεται στις ισοπεδωτικές πολιτικές και στέκεται στο πλευρό των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος συνολικά και αγωνίζεται μαζί τους για την επίλυση των προβλημάτων του Σώματος. Ισχυρό Πυροσβεστικό Σώμα σημαίνει ισχυρή Πολιτική Προστασία και θωράκιση της χώρας από θεομηνίες και καταστροφές.»
 
Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τη λήψη μέτρων πρόληψης και  ετοιμότητας  αντιμετώπισης  δασικών  πυρκαγιών.
 
ΣΧΕΤ: α) Το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης  διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
      β) Το  ΓΓ3/13-01-2011  έγγραφο  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας «Λειτουργία  Συντονιστικών  Οργάνων  Πολιτικής  Προστασίας  μετά  την  εφαρμογή  του Προγράμματος  «Καλλικράτης»
γ) Το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας  και λοιπές  διατάξεις» (ΦΕΚ 102 τευχ. Α’)
δ) Η υπ’ αριθ.  οικ. 79/13-01-2011  ΠΝΑ/Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού  απόφαση  «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών – Ανάθεση τομέων αρμοδιοτήτων»
ε) Η  υπ.  αρ.  330/2011  (ΦΕΚ  Β  408/16-3-2011)  απόφαση  Περιφερειάρχη  Νοτίου  Αιγαίου  περί  μεταβίβασης  εξουσίας  υπογραφής  «με  Εντολή  Περιφερειάρχη»   στον  Αντιπεριφερειάρχη  Φώτη  Χατζηδιάκο
στ) Η  υπ.  αρ.   49/18-2-2013/ΠΠ  απόφαση  του Αντιπεριφερειάρχη  Δωδ/σου «Τροποποίηση  απόφασης  ορισμού  εκπροσώπων   πολιτικής  προστασίας  λόγω  αντικατάστασης  εκπροσώπων Περιφερειακών  Ενοτήτων  Κω,  Καλύμνου  και  Καρπάθου  για  συμμετοχή  στο  Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής  Ενότητας  Δωδ/σου  και  στα  αντίστοιχα Συντονιστικά Τοπικά  Όργανα  Δήμων»  
ζ) Η υπ’ αρ.  1470/11-3-2014   εγκύκλιος  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας  «Σχεδιασμός  και  δράσεις  Πολιτικής  Προστασίας  για  την  αντιμετώπιση  κινδύνων  λόγω  των  δασικών  πυρκαγιών».
 
Σας γνωρίζουμε ότι  επειδή διανύουμε την   αντιπυρική περίοδο του 2014  και λαμβάνοντας υπόψη:  
1) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 3905/20-6-2014 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.
2) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 43752/24-6-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 
σ υ γ κ α λ ε ί τ α  ι
το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας  Περιφερειακής  Ενότητας  Δωδεκανήσου  στις 2  Ιουλίου  2014,  ημέρα  Τετάρτη,  και ώρα 12.00  μ.μ.  στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου  (Πλ. Ελευθερίας 1, Διοικητήριο,  ΤΚ 85100 Ρόδος).
 
Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν:
1. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Φώτης Χατζηδιάκος ως Πρόεδρος.
2. Από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δρακιού Μιχαήλ.  
3. Ο Πρόεδρος της  Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων   Νοτίου  Αιγαίου/ Τοπικό Παράρτημα  Δωδεκανήσου κ. Ευστάθιος Κουσουρνάς ή εκπρόσωπός του.
4. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
5. Ο Προϊστάμενος  της  Δνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
6. Ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ Υπτγος κ. Αλκιβιάδης Στεφανής ή  εκπρόσωπός  του.
7. Οι Διευθυντές  των  Α’  και  Β’ Αστυνομικών  Διευθύνσεων  Δωδεκανήσου  ή  εκπρόσωποί  τους.
8. Ο Λιμενάρχης  του  Κεντρικού Λιμεναρχείου  Ρόδου ή  εκπρόσωπός  του.
9. Ο Διοικητής  Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών  νομού  Δωδεκανήσου Πύραρχος κ. Χρήστος Γκολφίνος .
10. Ο  Γενικός  Δντης  Δασών  &  Αγροτικών  Υποθέσεων  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  και  η Προϊσταμένη της  Δνσης  Δασών Δωδ/σου.
11. Ο  Δντης  Τεχνικών  Έργων  Δωδ/σου της ΠΝΑ κ. Διακομιχάλης Εμμανουήλ.
12. Ο Γενικός Δντης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΝΑ κ. Χριστοφάκης  Ιωάννης ή εκπρόσωπός  του.
13. Εκπρόσωποι του ΕΚΑΒ Ρόδου και του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Ρόδου.
14. Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων  Νομού Δωδεκανήσου:
• Ο Πρόεδρος του Σώματος Eθελοντών Σαμαρειτών & Διασωστών  του ΕΕΣ Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου.
• Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ραδιοσυχνότητας Πολιτών CB  Δωδ/σου.
• Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδ/σου.
• Ο Πρόεδρος του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Οδηγών Οχημάτων εκτός Δρόμου.
• Οι Πρόεδροι της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Βόρειας  και  Νότιας Δωδ/σου.
• Ο Πρόεδρος  της  Λέσχης  4Χ4  Ρόδου.
• Ο Πρόεδρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων της Περιφερειακής Εφορίας Δωδ/σου.
• Ο Πρόεδρος  του  Σωματείου  Εθελοντών  Πολιτικής  Προστασίας  Αστυπάλαιας.
• Ο Πρόεδρος  της  Λέσχης  4Χ4  Κω.
• Ο Πρόεδρος της  Λέσχης  Ελλήνων  Καταδρομέων  νήσου  Κω.
• Ο Πρόεδρος  των  Ελλήνων  Διασωστών  Κω.
• Ο Πρόεδρος  της  Εθελοντικής  Οργάνωσης  Πυρόσβεσης  &  Διάσωσης  Δήμου  Καρπάθου.
• Ο Πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Σαλάκου ή εκπρόσωπός του.
Επιπλέον, καλούνται να συμμετάσχουν:
15. Οι Δήμαρχοι των  δήμων  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  Ρόδου, Κω, Καλύμνου  και  Καρπάθου  ή  εκπρόσωποί  τους.
16. Εκπρόσωπος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου κ. Αργύρης Ηλίας
17. Ο  Γενικός  Δντης  Περιφερειακής Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της  ΠΝΑ  ή  εκπρόσωπός  του.
18. Ο Γενικός  Δντης  Ανάπτυξης  της  ΠΝΑ  ή  εκπρόσωπός  του.
19. Ο  Δντης  Μεταφορών  Δωδ/σου  ΠΝΑ  ή  εκπρόσωπός  του.
20. Ο Προϊστάμενος  του  Τμ.  Περιβάλλοντος  &  Υδροοικονομίας  Δωδ/σου  ΠΝΑ  ή  εκπρόσωπός  του.
21. Η  Δντρια  Διοικητικών  &  Οικονομικών  Υπηρεσιών  Δωδ/σου  της  ΠΝΑ.
22. Η Προϊσταμένη της ΚΒ’ Εφορείας Προϊστορικών  και  Κλασικών  Αρχαιοτήτων  ή εκπρόσωπός  της.
23. Εκπρόσωπος ΠΣΕΑ Δωδ/σου της ΠΝΑ  κ. Καλημερίδης Κων/νος.
24. Ο Δ/ντης του ΟΤΕ  Δωδ/σου ή εκπρόσωπός του.
25. Ο Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  Δωδ/σου
26. Ο  Πρόεδρος  του  Σωματείου  Ιδιοκτητών  χωματουργικών  μηχανημάτων  Ρόδου
27. Ο  Πρόεδρος  της  Ένωσης  Ταξί  Ρόδου
28. Οι Πρόεδροι των  Ενώσεων  Ξενοδόχων  Δωδ/σου  ή εκπρόσωποί  τους.
29. Εκπρόσωπος  της  Ιεράς  Μητρόπολης  Ρόδου
30. Εκπρόσωποι των κρατικών Αερολιμένων  Ρόδου,  Καλύμνου,  Κω  και  Καρπάθου.
31. Ο Πρόεδρος της Αερολέσχης Ρόδου ή εκπρόσωπός του.
 
Σκοποί της συνεδρίασης είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων  πυρκαγιών στο νομό, πλέον αυτών που αποφασίστηκαν στην από 8-4-2014 συνεδρίαση του ΣΟΠΠ.
Ημερήσια διάταξη θεμάτων όπως το Παράρτημα «Α».
Το κόστος  μετακίνησης και  διαμονής  θα  βαρύνει  τις οικείες  υπηρεσίες  των  συμμετεχόντων.
 
Ε. Π.
Ο Αντιπεριφερειάρχης  Δωδεκανήσου
Φώτης Χατζηδιάκος
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A”
ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΩΔ/ΣΟΥ
Ρόδος, 08 Απριλίου 2014
 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
2. Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο και ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας από τους αγρότες-κτηνοτρόφους- μελισσοκόμους για τις εργασίες που θα εκτελούν στην ύπαιθρο σε συγκεκριμένες ώρες και περιοχές κατόπιν εδικής άδειας.
3. Συντονισμός δράσεων για την  βελτίωση-συντήρηση δασικού – οδικού δικτύου.
 
Ε. Π.
Ο Αντιπεριφερειάρχης  Δωδεκανήσου
Φώτης Χατζηδιάκος
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου / Γενική  Δνση  Δασών   &  Αγροτικών  Υποθέσεων
2. Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου / Δνση  Πολιτικής  Προστασίας  
3. ΠΝΑ/Γρ. Αντιπεριφερειάρχη  Δωδ/σου  κ. Χατζηδιάκου
4. ΠΝΑ/Γρ. Περιφερειακών Συμβούλων  ΣΟΠΠ ΠΕ Δωδ/σου  κ.  Δρακιού
5. ΠΝΑ/Δνση Πολιτικής Προστασίας  
6. ΠΝΑ/Γραφείο ΠΣΕΑ Ρόδου
7. ΠΝΑ/Γενική Δνση  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας
8. ΠΝΑ/Γενική Δνση Περιφερειακής  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής
9. ΠΝΑ/Γενική Δνση  Ανάπτυξης
10. ΠΝΑ/Δνση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου
11. ΠΝΑ/Δνση Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  Δωδ/σου
12. ΠΝΑ/Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών   Δωδ/σου
13. ΠΝΑ/Τμ. Περιβάλλοντος  & Υδροοικονομίας  Δωδ/σου
14. ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών  και  Κλασικών  Αρχαιοτήτων
15. ΠΕΔ  Ν.  Αιγαίου/Τ.Π. Δωδ/σου
16. Δήμοι  Περιφερειακών  Ενοτήτων  Ρόδου,  Καλύμνου, Κω  και  Καρπάθου/Γρ.  Δημάρχων  &  Γρ.  Πολιτικής  Προστασίας
17. 95 ΑΔΤΕ
18. Α’ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου
19. Β’ Αστυνομική Δνση  Δωδεκανήσου
20. Διοίκηση  ΠΥ  Νομού  Δωδ/σου/Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου
21. Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου
22. ΕΚΑΒ Ρόδου  και  Γ.Ν. Ρόδου
23. ΟΤΕ  Δωδ/σου
24. Τεχνικό  Επιμελητήριο  Δωδ/σου
25. Κρατικοί  Αερολιμένες  Ρόδου, Καλύμνου, Κω  και  Καρπάθου
26. Ιερά  Μητρόπολη  Ρόδου
27. Αερολέσχη  Ρόδου
28. Ενώσεις   Ξενοδόχων  Δωδ/σου
29. Εθελοντικές Ομάδες νομού  Δωδ/σου
30. Σωματείο  Ιδιοκτητών  χωματουργικών  μηχανημάτων  Ρόδου
31. Ένωση  Ταξί  Ρόδου
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΠΝΑ/Γρ. Περιφερειάρχη  κ.  Μαχαιρίδη
2. ΠΝΑ/Γρ. Αντιπεριφερειάρχη κας  Φτακλάκη
3. ΠΝΑ/Γρ. Αντιπεριφερειάρχη κ. Χατζηιωάννου
4. ΠΝΑ/Γρ. Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
5. ΠΝΑ/Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφερειακών  Ενοτήτων  Καλύμνου,  Κω  και  Καρπάθου  (υπόψιν  κ. Σταυλά, κας  Κυπραίου  και    κ. Ερωτόκριτου)
6. ΠΝΑ/Περιφερειακές Ενότητες  Καλύμνου, Κω και  Καρπάθου  (υπόψιν εκπροσώπων  πολιτικής  προστασίας   κ. Πατανά, κας Κιαπόκα  και  κ. Διακίδη)
7. ΠΝΑ/Τμ. Τεχνικών Έργων  Κω, Καλύμνου  και  Γρ.  Τεχνικών  Έργων  Καρπάθου
8. ΠΝΑ/Τμ. Πληροφορικής Δωδ/σου
9. Περιφερειακή Διοίκηση ΠΥ  Ν.  Αιγαίου
10. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω
11. Γενική Αστυνομική Δνση Περιφ. Ν. Αιγαίου
12. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου
13. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρατικού Αερολιμένα Κω
14. Αεροπορικό Απόσπασμα Ρόδου
15. 5ος  Σταθμός  Αναφοράς  Κω
16. Ναυτικό Κλιμάκιο Ρόδου
Την 26η του Μηνός Ιουνίου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και περί ώρα 12:39, συνελήφθησαν από την Π.Υ Κω, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ένας ημεδαπός και δύο αλλοδαποί, για πρόκληση πυρκαγιάς,  από αμέλεια, μετά από εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριο οικοπεδικό χώρο.
Η βουλευτής Δωδεκανήσου απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νήσου Ρόδου και Δωδεκανήσου:
 
Προς:  
Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος Νήσου Ρόδου και Δωδεκανήσου
 
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Αγαπητέ Γενικέ Γραμματέα,
 
Διάβασα με προσοχή το κάλεσμα σας, που αφορά στην απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία έκρινε αντισυνταγματικές και παράνομες τις περικοπές των αποδοχών όλων των ένστολων.
Σε ότι με αφορά, ως βουλευτής Δωδεκανήσου ΔΕΝ ψήφισα, ΟΥΤΕ στήριξα το ν.4093/2012, με βάση τον οποίο το Υπουργείο Οικονομικών πήρε την απόφαση να περικόψει τις αποδοχές σας.
Αντίθετα, οι συνάδελφοι βουλευτές που έστειλαν την επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό, αν θυμάμαι καλά, και στήριξαν τον εν λόγω νόμο και τον ψήφισαν.
Με άλλα λόγια, ενώ ψήφισαν υπέρ των περικοπών των αποδοχών σας, έρχονται τώρα και ζητούν να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ, δηλαδή με την επιστολή τους αναιρούν την ψήφο τους.
Προσωπικά, παραμένω σταθερή στις απόψεις μου. Παίρνω τις θέσεις μου έντιμα στη Βουλή, με την ψήφο μου.
Δεν μπορώ να κοροϊδέψω τους συμπολίτες μου.
Αυτοί που ψηφίζουν εναντίον σας, θεωρούν ότι μπορούν να στέλνουν τέτοιου είδους επιστολές, δήθεν προς εξιλέωση τους. Είναι δικαίωμα τους. Όλοι κρινόμαστε.
Σε κάθε περίπτωση, ως βουλευτής, από τη πρώτη στιγμή στήριξα και θα συνεχίσω να στηρίζω το δίκαιο αίτημα σας, για άμεση αποκατάσταση των μισθολογικών περικοπών που σας επιβλήθηκαν.
Είμαι έμπρακτα στο πλευρό σας με την ψήφο μου στη Βουλή, εκεί όπου έχει ουσία και σημασία.
 
Με εκτίμηση,
Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη
Βουλευτής Δωδεκανήσου

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot