Στο ΦΕΚ 65Α (24-04-19) N. 4607, το οποίο αναφέρεται σε Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 (αιγιαλός – παραλία) και άλλες διατάξεις, δημοσιεύθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, οι νέες ρυθμίσεις για τον Αιγιαλό και την Παραλία.

Ολόκληρο το ΦΕΚ, ΕΔΩ

 https://money-tourism.gr/fek-oi-rythmiseis-ton-aigialo-keimeno/ | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr

Την απόσυρση των άρθρων για τον αιγιαλό και την παραλία που συνδέονται με τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών πριν και μετά την 28η Ιουλίου του 2011, που είναι η κόκκινη γραμμή των αυθαιρέτων, βελτιώσεις αλλά και προτάσεις επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, κατέθεσαν χθες οι τοπογράφοι μηχανικοί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της βουλής.

Στο υπόμνημά του, ο πανελλήνιος σύλλογος ζητά να αποσυρθούν στο σύνολό τους από το νομοσχέδιο για την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων, τα άρθρα 28 και 34, κάνοντας λόγο για περιβαλλοντικό έγκλημα που ο τεχνικός κόσμος δεν μπορεί να συναινέσει.

Ζητά να αναρτηθούν στην συνέχεια σε δημόσια διαβούλευση οι ρυθμίσεις και να κατατεθούν αυτόνομα ξανά στην βουλή, με την συμμετοχή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι τοπογράφοι μηχανικοί προτείνουν επίσης στην επιτροπή εξέτασης των παραχωρήσεων χρήσης να συμμετέχει και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς αφορά περιοχές οι οποίες είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες αλλά και να υπάρξει μηχανισμός ελέγχου και εντοπισμού νέων αυθαιρέτων κατασκευών αρχικά μέσω δορυφορικών εικόνων.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μιχάλη Καλογιαννάκη, χρειάζεται να υπάρξει μέριμνα και για την οριστική και καθολική οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας. Όπως σημειώνει, το προκαταρκτικό υπόβαθρο είναι έτοιμο από την ΕΚΧΑ ΑΕ από το 2008 και ο αρχικός στόχος ολοκλήρωσης ήταν το 2016.

Τα επίμαχα άρθρα

Ας δούμε όμως τι περιλαμβάνουν τα άρθρα του νομοσχεδίου που προτείνει ο κλάδος να αποσυρθούν.

Ειδικότερα, το άρθρο 28, αφορά σε αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 28.7.2011 χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα.

Εφόσον στην απόφαση διατήρησης και παραχώρησης της χρήσης περιλαμβάνονται έργα και εγκαταστάσεις χωρίς άδεια, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης περί διατήρησης και παραχώρησης, να υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση για κτίρια που δεν καλύπτονται από την αρχική άδεια έργων. Ο νόμος ορίζει ότι είναι δυνατή η διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης τους με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Οι τοπογράφοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει προηγούμενο για αδειοδότηση εκ των υστέρων. «Ακυρώνει τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες να αδειοδοτούν, δηλαδή να δίνουν την άδεια, διότι δεν μπορούν να ελέγξουν τι έχει γίνει σε προηγούμενο χρόνο, ώστε να δώσουν την έγκριση τους. Πρώτη φορά τακτοποιούνται αυθαιρεσίες που έχουν γίνει σε κοινόχρηστα τμήματα».

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 34, περιλαμβάνει έργα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό και την παραλία χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης.

Τα έργα αυτά μπορεί να αδειοδοτηθούν με αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μέσα σε 2 έτη από την έναρξη της ισχύος του νόμου. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν κατασκευαστεί από το δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ. το δημόσιο ή αποτελούν λειτουργικό σύνολο με καταλύματα ή ξενοδοχειακές μονάδες του ΕΟΤ.

Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρεται αδειοδοτούνται εκ των υστέρων καταπατητές δημοσίων εκτάσεων, μιας και δεν είχαν την παραχώρηση της χρήσης, την οποία κατασκεύασαν αυθαίρετα. Το νομοσχέδιο προβλέπει σε αυτό το σημείο ότι εξαιρούνται απότην κατεδάφιση, κατά παρέκκλιση κάθε γενική ή ειδική διάταξη με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, έργα που κατασκευάστηκαν μετά την 28.7.2011 αν αφορούν: α)έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας και ασφάλειας, β) έργα εθνικής σημασίας, γγ) έργα υποδομής δικτύων κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένου των έργων Α.Π.Ε»

Όπως επισημαίνεται «πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί μετά την ημερομηνία-κόκκινη γραμμή που έχει αποδεχθεί το ΣτΕ.»

Προσθέτουν επίσης ότι υπάρχει σημαντική ασάφεια για το ποια έργα είναι εθνικής σημασίας. Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και την δυνατότητα να γίνει η αίτηση εντός 2 ετών από την ισχύ του νόμου, σημαίνει ότι αυθαίρετες κατασκευές μπορούν να γίνονται για τα επόμενα δύο χρόνια, και συγχρόνως να «τακτοποιούνται».

Σε άλλο σημείο, οι τοπογράφοι εξηγούν ότι ο υποχρεωτικός καθορισμός ζώνης παραλίας 30 μέτρων θα δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα στην αναγκαστική απαλλοτρίωση καθώς θα απαιτείται πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για αποζημιώσεις.

Συγχρόνως και σε αυτό τον νόμο, δεν θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια για το καθορισμό του πλάτους της παραλίας, με αποτέλεσμα η διαδικασία αυτή, ενδεχομένως, να είναι πηγή συναλλαγής.

Στην διάταξη που προβλέπει αντίστοιχα ότι δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τριών μέτρων, οι τοπογράφοι-μηχανικοί εκτιμούν ότι το μήκος είναι αρκετό και πρέπει να αυξηθεί.

Επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που παραχωρηθεί η χρήση μπορεί εύκολα να καταληφθεί από μία ξαπλώστρα. «Το νομοσχέδιο, σε αυτό το σημείο, αναιρείται μιας και ορίζει ότι η ζώνη, πλέον, θα είναι 30-50 μέτρα».

Η δημοπρασία παραχώρησης της χρήσης, αλλά και κάθε άλλη διαδικασία που προβλέπεται, θα πρέπει να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Οι ενστάσεις τους επεκτείνονται και στο πρόστιμο καθώς όπως αναφέρουν η πρόβλεψη για έκπτωση 50% στην εφάπαξ καταβολή, ισοδυναμεί με ποσό μικρότερο από το να είχε παραχωρηθεί η χρήση νόμιμα. «Η αποζημίωση δεν έχει επομένως χαρακτήρα τιμωρητικό, αλλά επιβραβεύει τον αυθαιρετούχο».

πηγή newmoney.gr

Ευνοϊκές διατάξεις για τους παρανομούντες προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα αυθαίρετα, οι διατάξεις του οποίου παρουσιάστηκαν προ ημερών στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο αναμένεται άμεσα να προωθηθεί στη Βουλή.

Πρόκειται για διατάξεις πολύ πιο ευνοϊκές για τους παρανομούντες, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες που είχαν παρουσιαστεί το 2014 και αποσύρθηκαν εξαιτίας της γενικευμένης κατακραυγής. Για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων σε αιγιαλό και παραλία, αλλά και σε παρόχθια ζώνη ποταμού ή λίμνης, αρκεί μια απλή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε συναρμόδιου υπουργού – ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας που αφορά η αυθαίρετη κατασκευή. Με τις πρόνοιες του προωθούμενου νομοσχεδίου εκτιμάται πως κάθε είδους διαχρονικές παρανομίες θα παγιωθούν, αλλάζοντας για πάντα την όψη του αιγιαλού, καθώς μετά τη νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Αν και στο νομοσχέδιο γίνεται διαχωρισμός στις προ και μετά του Ιουλίου του 2011 κατασκευές, η ημερομηνία που θέτουν οι τρεις νόμοι για τα αυθαίρετα αφήνει «παραθυράκι» για νομιμοποίηση και μεταγενέστερων αυθαιρεσιών.

Γενικά, το σχέδιο νόμου δείχνει απόλυτα προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση παρανομιών που έχουν εκτελεστεί είτε από ξενοδοχεία είτε –κυρίως– από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Η έκταση των ειδικών ρυθμίσεων για τις τελευταίες (για συνοδά έργα, καλώδια μεταφοράς ρεύματος, ΑΠΕ κ.ά.) δείχνει την έκταση της παρανομίας στην οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα με τη νομιμοποίηση κάθε είδους παρανομίας, το σχέδιο νόμου προβλέπει σειρά αλλαγών στη διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης αιγιαλών και παραλιών από ιδιώτες. Οι περισσότερες είναι στη σωστή κατεύθυνση, όπως η θέσπιση ανώτατου ορίου 300 τ.μ. στο εμβαδόν κάθε παραχώρησης και ανώτατου ποσοστού 40% στο κομμάτι μιας ακτής που θα καταληφθεί από ξαπλώστρες.

πηγή kathimerini.gr

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς οριοθέτησης της ζώνης του αιγιαλού ετοιμάζεται να φέρει μέσω νομοσχεδίου στη Βουλή η κυβέρνηση.

Στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική, θα περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με τις οποίες θα αίρονται ορισμένες αυστηρές απαγορεύσεις στη χρήση του αιγιαλού σε όλη την επικράτεια της χώρας, αλλά και των διαδικασιών παραχώρησης εκτάσεων προς αξιοποίηση για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Άλλωστε πριν από σχεδόν ένα χρόνο η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, μιλώντας στο περιφερειακό συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας είχε προαναγγείλει την κατάθεση νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τον αιγιαλό με στόχο την απλούστευση του και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Όπως είχε αναφέρει η κ. Παπανάτσιου «ο νόμος 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας» είχε ούτως ή άλλως από την ψήφιση του πολλά προβλήματα αλλά πλέον χρειάζεται σημαντικές τροποποιήσεις προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα».

Επίσης η υφυπουργός Οικονομικών είχε αναφέρει ότι «το υπουργείο Οικονομικών προωθεί σημαντικές τροποποιήσεις στο νόμο του αιγιαλού που κινούνται και στις δύο αυτές κατευθύνσεις, δηλαδή, και στην ολοκληρωμένη και συνολική προστασία του, αλλά και στη δημιουργία δυνατοτήτων για αξιοποίησή του προς όφελος της οικονομίας».

Πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, αποκάλυπταν ότι με το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων

Ο καθορισμός των λεγόμενων αντισταθμιστικών μέτρων για τις περιπτώσεις που επιτρέπονται έργα στον αιγιαλό. Πρόκειται για πρακτική που ακολουθείται με επιτυχία πολλά χρόνια σε χώρες της Μεσογείου εξασφαλίζοντας πρόσθετα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες από την παραχώρηση χρήσης και επενδύσεων στον αιγιαλό, παράλληλα με την τουριστική ανάπτυξη
Η παράταση προθεσμιών για τον καθορισμό αιγιαλού σε ορθοφωτοχάρτες
Η απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης και επισκευής έργων για αναπτυξιακούς σκοπούς με την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πηγή tovima.gr

 

Χρειάστηκαν περισσότερα από 70 χρόνια για να οριοθετηθεί λιγότερο από το 15% των αιγιαλών της χώρας. Οριοθετήσεις αποσπασματικές, συχνά απαρχαιωμένες (αφού με το πέρασμα των δεκαετιών το ανάγλυφο μπορεί να μεταβληθεί φυσικά ή τεχνητά), με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές και ενίοτε κραυγαλέα «υποκειμενικές» ερμηνείες, που προέκυπταν μέσα από μια μακρά, χρονοβόρο διαδικασία.

Εδώ και λίγους μήνες, όμως, η υπόθεση αυτή παρουσιάζει θεαματική πρόοδο. Ο ένας μετά τον άλλο, ολόκληροι νομοί οριοθετούν τους αιγιαλούς τους και οι αποφάσεις «περνούν» σε έναν ενιαίο ψηφιακό χάρτη, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν από το τέλος του έτους. Ολα αυτά με βάση μια παλαιά μελέτη που έγινε για το κτηματολόγιο και –τι άλλο;– την πίεση των θεσμών.

Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο πιο… ρομαντικά. Ας υποθέσουμε ότι περπατάτε τον χειμώνα σε μια παραλία που επισκέπτεστε και το καλοκαίρι: εύκολα θα παρατηρήσετε ότι το κύμα φθάνει σε μεγαλύτερο ύψος, καλύπτοντας ένα κομμάτι της ακτής. Η αποτύπωση του ορίου αυτού, δηλαδή του ανώτατου σημείου που φθάνει το κύμα, σε έναν χάρτη είναι η χάραξη της γραμμής του αιγιαλού. Πρόκειται για μια τεχνική διαδικασία, την ευθύνη της οποίας έχουν οι κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, ενώ την τελική υπογραφή βάζει ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαδικασία της οριοθέτησης ενός αιγιαλού περιλαμβάνει και τη χάραξη μιας δεύτερης γραμμής, εκείνης της παραλίας, παράλληλα προς τη γραμμή του αιγιαλού σε απόσταση 10-15 μέτρων (συνήθως).

Γραμμή προστασίας

Ποια είναι η χρησιμότητα της διαδικασίας αυτής; Από το Σύνταγμα, ο αιγιαλός και η παραλία είναι δημόσια και κοινόχρηστα (δεν μπορούν, δηλαδή, να πωληθούν από το Δημόσιο). Η γραμμή του αιγιαλού, λοιπόν, κατ’ αρχάς προστατεύει αυτό το κοινό για όλους μας αγαθό. Παράλληλα, λειτουργεί ως όριο για τον διαχωρισμό της δημόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας και ως «αφετηρία» για τη χωροθέτηση οποιασδήποτε δραστηριότητας στην παράκτια ζώνη (λ.χ. η δόμηση επιτρέπεται κατ’ ελάχιστον σε απόσταση 50 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού). Ετσι, λοιπόν, είναι κρίσιμη για την ορθολογική διαχείριση της παράκτιας ζώνης, την περιβαλλοντική προστασία, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη.

Παρότι η οριοθέτηση των αιγιαλών είναι κρίσιμης σημασίας για μια νησιωτική χώρα με τεράστια ακτογραμμή, η υπόθεση αυτή προχωρούσε εδώ και δεκαετίες με ρυθμούς χελώνας. Στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας η Κτηματολόγιο Α.Ε. (σήμερα Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.) πραγματοποίησε με χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ από το Γ΄ ΚΠΣ ένα σημαντικό έργο: την παραγωγή ψηφιακών χαρτών στους οποίους χαράχθηκε η γραμμή του αιγιαλού. Η γραμμή αυτή χαρακτηρίστηκε «προκαταρκτική», καθώς για την οριστικοποίησή της (και την προσθήκη της γραμμής της παραλίας) έπρεπε να ελεγχθεί από τις κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες με αυτοψίες. Αποτελούσε, ωστόσο, μια ισχυρή βάση για την προώθηση της πολύπαθης αυτής υπόθεσης, καθώς κάλυψε με ενιαίο τρόπο 11.865 χλμ. ακτογραμμής (5.881 χλμ. στην ηπειρωτική χώρα, 5.984 χλμ. σε 122 νησιά).

Μετά; Το έργο μπήκε στο συρτάρι για πολλά χρόνια και ξαναβγήκε εν μέσω μνημονίων και υπό την πίεση της τρόικας, ως ένα μέσο για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Το 2014 δόθηκε εντολή στις κτηματικές υπηρεσίες όλης της χώρας να ελέγξουν την «προκαταρκτική οριοθέτηση αιγιαλού», να κάνουν αυτοψίες και να την οριστικοποιήσουν, λαμβάνοντας ως δεδομένες τις παλαιότερες χαράξεις (όπως οι δασικοί χάρτες παίρνουν ως δεδομένες παλαιές πράξεις χαρακτηρισμού). Η προθεσμία έλαβε δύο παρατάσεις και τελικά έληξε φέτος, στις 30 Ιουνίου. Στο μεταξύ (κάτι που δεν βοήθησε ιδιαίτερα την υπόθεση), οι δραματικά υποστελεχωμένες κτηματικές υπηρεσίες άλλαξαν οργανωτική δομή δύο φορές –το 2014 και το 2017– ενώ επιφορτίστηκαν και με τον έλεγχο των μισθώσεων αιγιαλών και παραλιών, οδηγούμενες σε παράλυση.

Κινητικότητα

Και μέσα σε όλα αυτά, υπό τη διαρκή πίεση των θεσμών, ξαφνικά η υπόθεση κινείται. «Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση των αιγιαλών στο 80% της χώρας», λέει στην «Κ» ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Θανάσης Δημάκης. «Hδη, πολλοί νομοί, όπως η Αττική, έχουν ολοκληρώσει το έργο 100%. Θα απομείνουν οι περιοχές εκείνες που είναι δυσκολότερες, όπου υπάρχει πολυπλοκότητα στον αιγιαλό ή άλλες ειδικές συνθήκες. Από τη στιγμή που οι αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους στην τοπική κτηματική υπηρεσία πληροφόρηση για την οριογραμμή του αιγιαλού και, αν κρίνουν ότι αδικούνται, επαναχάραξη».

Ανάμεσα στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία το τελευταίο δίμηνο είναι οι νομοί Βοιωτίας, Εύβοιας, Κεφαλονιάς, Κορινθίας, Λακωνίας, Κέρκυρας, Αχαΐας, Ηλείας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Aρτας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Ροδόπης, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής και ολόκληρη η Κρήτη, καθώς και μεμονωμένοι δήμοι από διάφορες περιοχές. Oλες οι οριοθετήσεις, μαζί με τις παλαιότερες (που ψηφιοποιούνται) «ανεβαίνουν» τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή τους –όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί τυπικά– σε ενιαίο ψηφιακό χάρτη (στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore).

Οι παραβάσεις

Βέβαια, η προσπάθεια δεν είναι ανέφελη. Σε πολλές περιπτώσεις, επειδή οι κτηματικές υπηρεσίες δεν είχαν προσωπικό για αυτοψίες, απλά επικύρωσαν τις οριογραμμές των χαρτών του κτηματολογίου. Επίσης, στο έργο δεν περιλαμβάνεται η χάραξη γραμμής παραλίας, που είναι και αυτή ιδιαίτερα σημαντική και η οποία μετατίθεται στο μέλλον. «Παράλληλα, έρχονται στο φως πλείστα όσα προβλήματα», λέει ο κ. Δημάκης. «Σε πολλές περιοχές, όπως στο Ιόνιο, υπάρχουν μεγάλες παραβάσεις στον αιγιαλό. Σε άλλες η παλαιά γραμμή του αιγιαλού εμφανίζεται μέσα σε περιφραγμένα οικόπεδα και οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται ότι “ανέβηκε” η θάλασσα. Κάποιες φορές μέσα στον αιγιαλό υπάρχουν δρόμοι, ή άλλα δημόσια έργα. Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα πράξουμε με τις περιπτώσεις αυτές».

Αλλά και οι παλαιότερες αποφάσεις οριοθέτησης αιγιαλών έχουν συχνά τα δικά τους προβλήματα. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αττική. «Παλαιότερα, η οριοθέτηση αιγιαλού γινόταν με απόφαση νομάρχη. Συχνά η απόφαση αυτή δεν συνοδευόταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από διάγραμμα, ούτε βέβαια συντεταγμένες, όπως για παράδειγμα σε περιοχές του Πόρου και της Υδρας (σ.σ. όπου ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να αναζητήσει στην κτηματική υπηρεσία την τεχνική έκθεση στην οποία βασίστηκε η χάραξη)», εξηγεί η προϊσταμένη της κτηματικής υπηρεσίας Αθήνας – Ανατολικής Αττικής, Ευαγγελία Κωφού. «Πολλές αποφάσεις, επίσης, είναι πολύ παλαιές: για παράδειγμα το παραλιακό μέτωπο Γλυφάδας – Σαρωνίδας βασίζεται σε μια χάραξη του χειμερίου κύματος που έγινε το 1923! Και προφανώς δεν έχει πλέον σχέση με την πραγματικότητα, αφού ο τότε αιγιαλός περιλαμβάνει σήμερα… την παραλιακή λεωφόρο, προβλήτες ή άλλα έργα. Πρέπει λοιπόν να γίνει επαναχάραξη».

Οι τροποποιήσεις στο νόμο

Η τραγωδία στο Μάτι καθυστέρησε τα κυβερνητικά σχέδια για αλλαγές στον βασικό νόμο για τον αιγιαλό (ν. 2971/01). Κάποιες διατάξεις, που όπως είχε αποκαλύψει η «Κ» οδηγούσαν για πρώτη φορά σε νομιμοποιήσεις πολεοδομικών αυθαιρεσιών ιδιωτών στον αιγιαλό, απαλείφθηκαν ή περιορίστηκαν. «Η νομοθετική πρόταση που θα δοθεί σύντομα σε διαβούλευση περιλαμβάνει διάφορες τροποποιήσεις», εξηγεί ο γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας, Θανάσης Δημάκης. «Μεταξύ αυτών, τη μείωση του ποσοστού μιας παραλίας που θα μισθώνεται για απλή χρήση, τη γενίκευση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Επίσης, θα δίνεται διέξοδος για τη νομιμοποίηση δημοσίων και κοινωφελών έργων, που έχουν κατασκευαστεί παλαιότερα στον αιγιαλό, όπως για παράδειγμα ο δρόμος Καμένων Βούρλων – Αγίου Κωνσταντίνου, ένα κομμάτι του αεροδρομίου Μυτιλήνης, βιολογικοί καθαρισμοί και άλλα. Θα εξετάζονται όμως κατά περίπτωση. Οσον αφορά σε ιδιωτικά (σ.σ. επίσης παράνομα) έργα, η κατεύθυνση που εξετάζεται είναι να δοθεί προτεραιότητα [για νομιμοποίηση] σε έργα ΑΠΕ και ενεργειακά, καθώς και σε έργα που εξυπηρετούν εθνικούς σκοπούς, εφόσον μπορούν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Επίσης σε έργα που έγιναν για την άρση επικινδυνότητας. Υπάρχουν πολλές πιεστικές ανάγκες και αιτήματα στα οποία κατά τη γνώμη μου πρέπει να απαντήσουμε τώρα. Η τελική νομοθετική πρόταση, πάντως, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί».

Πηγή kathimerini.gr

Συντάκτης ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

Σελίδα 1 από 54

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot