Αμυντικό μέτρο με στόχο να αποφευχθεί η έκδοση μερικών χιλιάδων συντάξεων της τάξεως των πολλών χιλιάδων ευρώ συνιστά στην πράξη η θέσπιση του πλαφόν των 4608 ευρώ για το άθροισμα των συντάξεων που θα εκδοθούν από εδώ και στο εξής ή εκδόθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως επίπτωση λόγω του υφιστάμενου πλαφόν στις ασφαλιστικές εισφορές. Οι θιγόμενοι –κυρίως ασφαλισμένοι σε ταμεία εργαζομένων ΔΕΚΟ, νομικών και δημοσιογράφων- θεωρείται βέβαιο ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια με στόχο τη διεκδίκηση των ασφαλιστικών εισφορών που πλήρωναν επί σειρά ετών και τώρα θα αποδειχθεί ότι αυτό έγινε χωρίς αντίκρισμα.

Γιατί δεν επηρεάζεται από τη θέσπιση πλαφόν η συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών ασφαλισμένων; Διότι ο νόμος Κατρούγκαλου, ούτως ή άλλως περιείχε «έμμεσο» πλαφόν στη σύνταξη μέσα από τη θέσπιση κόφτη στις ασφαλιστικές εισφορές. Οι ασφαλιστέες αποδοχές (δηλαδή το ποσό επί του οποίου μπορούν να υπολογιστούν και να καταλογιστούν ασφαλιστικές εισφορές) έχει οριστεί στο 10 πλάσιο του κατώτατου μισθού όπως αυτός διαμορφώνεται και ισχύει. Σήμερα, ανέρχεται στα 650 ευρώ άρα οι μέγιστες μηνιαίες ασφαλιστέες αποδοχές διαμορφώνονται στα 6500 ευρώ τον μήνα. Ακόμη και στην ακραία περίπτωση, που κάποιος καταφέρει να φτάσει τις συντάξιμες αποδοχές του στα 6500 ευρώ (σ.σ για να συμβεί αυτό θα πρέπει για όλο τον εργασιακό του βίο να έχει αποδοχές αυτού του ύψους) τότε η σύνταξή του με τους ισχύοντες συντελεστές υπολογισμού θα διαμορφωθεί ως εξής:

1. Με 30 χρόνια προϋπηρεσίας, στα 2797 ευρώ μαζί με την επικουρική

2. Με 35 χρόνια προϋπηρεσίας, στα 3389 ευρώ μαζί με την επικουρική

3. Με 40 χρόνια προϋπηρεσίας στα 4075 ευρώ μαζί με την επικουρική

4. Με 42 χρόνια προϋπηρεσίας στα 4375 ευρώ μαζί με την επικουρική και

5. Με 44 χρόνια προϋπηρεσία στα 4674 ευρώ μαζί με την επικουρική

Άρα, με το ισχύον σύστημα, μπορούν να θιγούν μόνο όσοι ασφαλίζονται για περισσότερα από 44 χρόνια με μέσο όρο αποδοχών άνω των 6500 ευρώ μηνιαίως. Πόσοι θα είναι αυτοί; Το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει το υπουργείο Εργασίας είναι αν θα θελήσει να αυξήσει τους συντελεστές αναπλήρωσης για όσους εργάζονται περισσότερα από 20-25 χρόνια προκειμένου να δημιουργήσει κίνητρο ασφάλισης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδεχομένως να χρειαστεί και επανεξέταση του «κόφτη». Βέβαια, επειδή αυτός είναι συνδεδεμένος με την εθνική σύνταξη (η οποία με τη σειρά της είναι συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομίας, τον πληθωρισμό αλλά και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού) και το πλαφόν στις συντάξεις μπορεί να διαφοροποιείται σε βάθος χρόνου.

Αυτοί που θα θιγούν από το πλαφόν είναι μερικές χιλιάδες ασφαλισμένοι για τους οποίους δεν υπήρχε πλαφόν στις ασφαλιστικές τους εισφορές πριν από το 2016 οπότε και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ελλείψει πλαφόν, πλήρωναν εισφορές για το σύνολο των αμοιβών τους με αποτέλεσμα να προκύπτουν και οι πολύ υψηλές συντάξεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Στέλεχος για παράδειγμα με συντάξιμες αποδοχές 15.000 ευρώ τον μήνα, βγάζει σύνταξη 10315 ευρώ μαζί με το επικουρικό. Όσοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, θα υποστούν τη μείωση της σύνταξης με βάση το πλαφόν που ορίστηκε. Η προσφυγή στα δικαστήρια από την πλευρά τους θεωρείται δεδομένη (σ.σ έχουν ήδη υπάρξει προσφυγές) οπότε η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα κρίνει αν πρέπει να υπάρξει επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλλει αλλά και το ποιο θα είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αφορά αυτή η επιστροφή.

https://www.thetoc.gr/

Στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφερόμενοι από όλη τη χώρα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Με τους διαθέσιμους πόρους να διαμορφώνονται για την ώρα στα 250 εκατ. ευρώ, εκτιμάται πως θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις σε 20.000-25.000 νοικοκυριά.

Τα 15 SOS για την ένταξη στο πρόγραμμα, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου:

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος: https://exoikonomisi.ypen.gr. Εφόσον επιθυμεί να χρησιμοποιήσει σύμβουλο έργου για τη διαδικασία υποβολής καταχωρίζει τα στοιχεία του και τον εξουσιοδοτεί. Η υποβολή γίνεται με τους κωδικούς Τaxisnet του ενδιαφερομένου.

2. Τα οικονομικά στοιχεία που καταχωρίζονται, καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο γίνεται η αίτηση διασταυρώνονται από το Τaxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο (ολοκλήρωση πρώτου σταδίου επιλεξιμότητας). Επισημαίνεται ότι η οριστική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.

3. Ο ενδιαφερόμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης), τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Πρόσθετα, επισυνάπτονται, ηλεκτρονικά, στην αίτηση του ενδιαφερομένου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf.

4. Πραγματοποιείται έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα σχετικά με την πληρότητα των καταχωρίσεων, τα οικονομικά στοιχεία, τα στοιχεία του ακινήτου, την επίτευξη του ενεργειακού στόχου, την (αριθμητική) πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Εάν διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει ελλείψεις, γίνεται πληροφόρηση για τα τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Ο ενδιαφερόμενος ή ο σύμβουλος έργου τροποποιεί τα στοιχεία του αιτήματος επισυνάπτοντας και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Εφόσον η αίτηση δεν έχει ελλείψεις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτησή του λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου (στάδιο οριστικής υποβολής αίτησης).

5. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων, του σύμβουλου έργου, τυχόν μελετών καθώς και των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. Το ποσό της επιχορήγησης δεσμεύεται με την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστημα 130 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος για την οικεία περιφέρεια, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να «θέσει» την αίτηση σε κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου.

6. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει το χρηματοπιστωτικό οργανισμό για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας. Οι τράπεζες εφαρμόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός 30 ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει καταστήσει με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή του «ενεργή για λήψη δανείου» και έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του δανείου δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκβαση του ελέγχου μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Σε περίπτωση απόρριψης, εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή να προχωρήσει προς υπαγωγή χωρίς δάνειο.

Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο μέχρι την έγκριση της αίτησης δανείου να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτησή του σε κατάσταση «προς υπαγωγή».

7. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από το δικαιούχο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου ολοκληρωμένης αίτησης (έγκριση δανείου, όπου απαιτείται) και αποστέλλεται στην επενδυτική επιτροπή: έκδοση απόφασης υπαγωγής/απόρριψης αιτήσεων/ενημέρωση ωφελουμένου ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα/κοινοποίηση της έγκρισης στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό (όπου απαιτείται).

8. Ο ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι και πέντε ημέρες πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

9. Καταχωρίζονται τα στοιχεία των προμηθευτών στο σύστημα (έλεγχος ενεργών ΑΦΜ). Σημειώνεται ότι οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταχωρίζουν τα στοιχεία τους στο σύστημα ώστε να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου. Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κεφαλαίων, τότε ο ωφελούμενος μπορεί να καταβάλει στον ανάδοχο/προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον ανάδοχο/προμηθευτή. Οι προμηθευτές και ο ωφελούμενος ενημερώνονται για την κατάθεση των προκαταβολών.

10. Ο ωφελούμενος προχωράει στην υλοποίηση παρεμβάσεων.

11. Πραγματοποιείται η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και εκδίδεται το δεύτερο πιστοποιητικό (Β’ ΠΕΑ).

12. Είτε ο ωφελούμενος είτε ο σύμβουλος έργου καταχωρίζει στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων.

13. Ο ωφελούμενος καταχωρίζει τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά. Μέσω αυτού ενημερώνεται και για το τελικό επιλέξιμο κόστος καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/αναδόχους.

14. Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών. Με χρήση του πληροφοριακού συστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνεται, βάσει και των υποβαλλόμενων παραστατικών δαπανών, ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου.

15. Μόλις καταβληθούν τα ίδια κεφάλαια για την εξόφληση των δαπανών ενημερώνεται η τράπεζα ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων/προμηθευτών κ.λπ.) και την καταβολή στον ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

Οι εργασίες που καλύπτονται
Στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες δαπανών. Καθεμία από αυτές έχει σειρά παρεμβάσεων για τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση τα νοικοκυριά. Πιο αναλυτικά:

1 Αντικατάσταση κουφωμάτων: Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσής τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (σύστημα κουτί-ρολό, εξώφυλλα, σκίαστρα, τέντες).

2 Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης: Με στόχο τη θερμομονωτική προστασία του κτιριακού κελύφους, επιλέξιμες είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, στο φέροντα οργανισμό, καθώς και στην οροφή επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου), με επικάλυψη κατά περίπτωση είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά πετάσματα. Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για τα λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (σκίαστρα, τέντες).

3 Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης: Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

* Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούργιο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/ΣΗΘΥΑ. Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κ.λπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.).

* Η τοποθέτηση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών κ.λπ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις κ.λπ.).

Προϋποθέσεις ένταξης
Μία κατοικία για να κριθεί επιλέξιμη θα πρέπει να πληροί τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί, για το έτος 2018
Να υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη υφίσταται νόμιμα.
Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Επιλεξιμότητα για πολυκατοικίες
Αντίστοιχα, για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, να υποβληθεί σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθέναν από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Να υποβληθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
Να πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.

https://www.aftodioikisi.gr

Τραπεζικά και νομικά "παράθυρα" ανησυχούν τους ελεγκτές - «Υψηλού ρίσκου» η φοροδιαφυγή το 2019: μπορεί να ακυρώσει τις φοροελαφρύνσεις του 2020 - Καμπάνια για να μάθουν οι τουρίστες την «apodixi»
«Παγωτό» άφησε πολλούς η είδηση, για την νέα «πατέντα» (παράνομο λογισμικό) με την οποία παγωτατζίδικο στην Κρήτη, πριν δέκα μέρες, πιάστηκε να «σβήνει» 300 αποδείξεις την ημέρα (το 80% των αποδείξεων που έκοβε). Η …πραγματική είδηση ήταν ότι άφηνε «για τα μάτια της εφορίας» και ένα 20% (ή περίπου 60 την ημέρα) για να εμφανίζει έσοδα 150-200 ευρώ, αντί για 1.000-1.500 ευρώ που είχε κανονικά.

H ΑΑΔΕ έχει στήσει ολόκληρη «καμπάνια» για να μάθουν οι ξένοι τουρίστες ποια είναι η κανονική «απόδειξη» στην Ελλάδα και ποια δεν είναι (This is NOT apodixi)!

Αλλά το πραγματικό σοκ για τους φοροελεγκτές είναι η διαπίστωση πως δεν αρκούν, πλέον, ούτε να ζητηθεί και να κοπεί η απόδειξη (αφού "σβήνεται" εκ των υστέρων), αλλά ούτε καν όμως και να εξαναγκαστεί ο επιχειρηματίας να δεχθεί πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Και αυτό συγκλονίζει διότι, ενώ οι φοροπαραβάτες ξέρουν ότι πλέον η ΑΑΔΕ μπορεί να τους ελέγξει και εξ αποστάσεως ακόμα μέσα από διασταυρώσεις (για αυτό και δεν μηδενίζουν εντελώς τα κέρδη τους) από την άλλη όμως ρισκάρουν να μην εκδίδουν ή να κρύβουν και τις αποδείξεις ακόμα για τις οποίες έχουν πληρωθεί με κάρτα και τα λεφτά έχουν μπει στον επαγγελματικό λογαριασμό με τον οποίο είναι συνεδεμένο το POS.

"Αν δεν πρόκειται για απελπισία, θράσος ή …βλακεία όσων το κάνουν, τότε ίσως κρύβεται κάποιο άλλο τεχνολογικό κόλπο ή, ακόμα χειρότερα ίσως, «τρύπα» στο ίδιο το σύστημα ελέγχων» λένε αρμόδιοι ελεγκτικοί παράγοντες.

Ουσιαστικά οι προειδοποιούν για διπλό κίνδυνο:

1. Εντοπίζουν «νομικό λάθος» στην επιβολή των προστίμων. Από το 2017, αντί για 250 ή 500 ευρώ ανά παράβαση (απόδειξη που δεν κόπηκε) το πρόστιμο έγινε 2500 ή 500 ανά φορολογικό έλεγχο όσες αποδείξεις και αν δεν κόπηκαν. Παρότι όποιος πιάνεται οδηγείται «ως πρόβατον επί σφαγή» για αναδρομικό έλεγχο 5 – 10 ετών, πολλοί φαίνεται να αδιαφορούν για τις ευρύτερες συνέπειες και να θεωρούν «δωράκι» το συγκεντρωτικό πρόστιμο («ένα για όλα» σε κάθε έλεγχο) αντί το «κατά κεφαλήν» ανά παράβαση.

2. Κατανοούν μεν ότι η υπερφορολόγηση προκάλεσε την φοροδιαφυγή επιβίωσης, αλλά αν δεν υπάρξει άμεσα ανάσχεση και αυτοσυγκράτηση, τότε η φοροδιαφυγή θα ακυρώσει τελικά και τις φοροαπαλλαγές που υπόσχεται να φέρει η κυβέρνηση.

 

Άλλα κόλπα…

Το φαινόμενο μη έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης είναι γνωστό, αλλά λαμβάνει άλλες διαστάσεις όταν ο πελάτης έχει πληρώσει ηλεκτρονικά με κάρτα.

Από τις αδήλωτες "ταμειακές μηχανές - μαϊμού" του 2015 (που έκοβαν «χαρτάκια στο βρόντο») οι επιτήδειοι έφτασαν στα ειδικά λογισμικά που "σβήνουν" την είσπραξη της ημέρας. Οι πιο «ψυλλιασμένοι» προτιμούν να κόβουν «μισή απόδειξη», δεν είναι παρά οι πληρωμές με κάρτες και το «πλαστικό χρήμα». Αφότου επεβλήθησαν τα capital controls, η φοροδιαφυγή αλλάζει επίπεδο: στην αρχή οι ελεγκτές ανακάλυπταν τα "POS εξωτερικού" που έστελναν τα χρήματα σε Βουλγαρία, Αλβανία, Κύπρο και Λουξεμβούργο.

Αφού η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε τα κυκλώματα αυτά, οι επιτήδειοι πλέον πέρασαν «στην επόμενη πίστα», προκειμένου να μην εκδίδουν αποδείξεις:

1. χρησιμοποιούν δεύτερο POS που είναι δηλωμένο σε άλλην, εικονική ή «χαμηλού κόστους» εταιρεία (με "μπροστινούς" κλπ) για τις περιπτώσεις όπου δεν κόβουν αποδείξεις.

2. οπλισμένοι με θράσος, δεν προσπαθούν καν να κρύψουν τα ίχνη τους όταν δεν κόβουν αποδείξεις, παρότι ο πελάτης έχει πληρώσει με κάρτα και τα λεφτά του έχουν ήδη μπει στην τράπεζα, μέσω της οποίας η εφορία εύκολα μπορεί να ανακαλύψει ποια ήταν η πραγματική είσπραξη της ημέρας.


Τι εστί "απόδειξη";

 

Η συνήθης τακτική τους είναι ότι «σερβίρουν» μιαν … "Προσωρινή Απόδειξη" στον πελάτη, που πολύ εύκολα την περνάει για κανονική (ειδικά τη νύχτα και μετά την κατανάλωση ποτών)…

 

 

 

 

Ποντάρουν ενδεχομένως ότι -αν και εφόσον ποτέ τελικώς πέσει επάνω τους ο έλεγχος- το πρόστιμο θα είναι για αυτούς 250 ή 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο και όχι ανά απόδειξη που δεν κόπηκε όπως ίσχυε ως το 2017!

Ένα αληθινό παράδειγμα:

1. Πελάτης πληρώνει με κάρτα 20 ευρώ για ποτά που κατανάλωσε, αλλά ο σερβιτόρος του δίνει το αντίγραφο πελάτη μαζί με «προσωρινή» και όχι κανονική απόδειξη. Ο επιχειρηματίας τα βάζει «μαύρα» στην τσέπη του αντί στα έσοδα της εταιρίας και αυτομάτως κερδίζει τα 3,88 ευρώ από τον ΦΠΑ που θα απέδιδε και άλλα 4,52 ευρώ σαν φόρο κερδών του 2019. Από τα 20 ευρώ για τα οποία δεν εξέδωσε απόδειξη, το δημόσιο χάνει αυτομάτως τα 8,4 ευρώ.

2. Με βάση όσα ίσχυαν ως το 2017, για κάθε απόδειξη που πιάνεται να μην έχει κόψει, έπεφτε «πρόστιμο - τσεκούρι» 250 ευρώ τουλάχιστον.

 

3. Με τα νέα δεδομένα όμως, το πρόστιμο επιβάλλεται ανά έλεγχο και υπολογίζεται με βάση τον ΦΠΑ που θα απέδιδε ο ελεγχόμενος, εάν είχε κόψει κανονικά απόδειξη. Έτσι όμως, ακόμα και αν εντοπιστεί κάποτε από έλεγχο ότι πχ στις 22 Ιουλίου φέτος η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είχε κόψει την συγκεκριμένη απόδειξη (ή και άλλες 20 ή 25 ή και 60 ακόμη σαν και αυτήν) το πρόστιμο θα είναι πάλι 250 ευρώ.

4. Άρα, μη κόβοντας πχ 60 αποδείξεις των 20 ευρώ, έχει αποκομίσει όφελος 500 ευρώ (60 Χ 8,4 ευρώ). Αν εντοπιστεί από τον φορολογικό έλεγχο κατόπιν διασταύρωσης πως μπήκαν 1.200 ευρώ στην τράπεζα μέσω POS, αλλά δεν κόπηκαν αντίστοιχα οι 60 αποδείξεις των 20 ευρώ, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται στα 234 ευρώ (3,9 ευρώ ΦΠΑ Χ 60 αποδείξεις) αλλά επιβάλλεται η «ταρίφα» των 250 ευρώ αντί πχ έως 15.000 ευρώ (60 Χ250) που θα ήταν ξεχωριστά για κάθε μια παράβαση, αντί συγκεντρωτικά ανά έλεγχο.

Περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν εντός των προσεχών μηνών να καταβάλουν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζεται να εκδώσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου για το τρέχον έτος και να διεκδικήσει από τους παραλήπτες των σημειωμάτων πάνω από 2,7 δισ. ευρώ σε πέντε μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Ιανουάριο του 2020.
Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να στείλει το νέο «λογαριασμό» του ΕΝΦΙΑ περί τα τέλη Αυγούστου. Ηδη από σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων Ε9 έτους 2019 παύει να λειτουργεί και αναμένεται να επανενεργοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο όταν ήδη θα έχουν εκδοθεί τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους.

Μετά την εκκαθάριση
Από τη στιγμή που θα λάβουν τα εκκαθαριστικά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται σ’ αυτά και προέρχονται από τα όσα έχουν δηλώσει με τα έντυπα Ε9 των τελευταίων ετών. Θα μπορούν δε να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις που ενδέχεται να τους κοστίσουν άδικες επιβαρύνσεις με υπέρογκα ποσά ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα μπορούν από τον Σεπτέμβριο να υποβάλλουν διορθωτικές δηλώσεις Ε9 για να εξαλείψουν τις υπερχρεώσεις στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 2019. Όσοι διαπιστώσουν ότι οι παραλείψεις ή τα λάθη έχουν γίνει σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών με αποτέλεσμα η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης της 1ης-1-2019 να μην αποτυπώνεται ορθά, θα χρειαστεί να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις και για τα παλαιότερα έτη. Έτσι θα εξαλείψουν τις άδικες υπερχρεώσεις στα ήδη εκδοθέντα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ των ετών 2014-2018, ενώ ταυτόχρονα θα γλιτώσουν από τις άδικες επιβαρύνσεις και στα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ του 2019. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή των διορθωτικών αυτών δηλώσεων δεν συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με το αυτοτελές πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η ένταξη των περιοχών των ακινήτων τους στο Κτηματολόγιο.

Η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στο λογαριασμό κάθε φορολογούμενου στο σύστημα TAXISnet (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr). Συγκεκριμένα, για τη διόρθωση λαθών και την αποκατάσταση παραλείψεων στις δηλώσεις Ε9 των ετών 2014-2018 η υποβολή τροποποιητικών διορθωτικών δηλώσεων είναι και τώρα δυνατή, ενώ για διορθώσεις στο Ε9 του 2019 η εφαρμογή θα επαναλειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο, όπως ήδη αναφέραμε, οπότε η αποκατάσταση των λαθών θα είναι δυνατή εκ των υστέρων, μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το τρέχον έτος.

Ποιοι θα ελεγχθούν
Σε κάθε περίπτωση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή διορθωτικής δήλωσης με σκοπό τη μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ, για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2014-2019, θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ μόνο για κάθε έτος για το οποίο προκύπτει μείωση του φόρου μέχρι 300 ευρώ.

Αν από την υποβολή της διορθωτικής δήλωσης προκύψει μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ πάνω από 300 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του TAXISnet να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο υποβολής της διορθωτικής δήλωσης, προκειμένου να γίνει έλεγχος και να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Πηγή πληροφοριών εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Οι διεθνείς αγορές έχουν εισέλθει σε μία περίοδο έντονης αναταραχής που επηρεάζονται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις, παρά από τις όποιες θετικές.
Τα μέτωπα που υπάρχουν στην διεθνή οικονομία είναι πολλά και δύσκολα θα κλείσουν στο άμεσο μέλλον. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, μάλλον χάνει το θετικό momentum που είχε προεκλογικά και πλέον αναζητά ένα νέο αφήγημα προκειμένου να κινηθεί εκ νέου ανοδικά στις διεθνείς αγορές.

Πώς κινήθηκαν οι αγορές
Χθες στις αγορές η τάση ήταν νευρική. Στην Νέα Υόρκη ο Dow Jones κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος, κάτι που δεν μπόρεσαν να κάνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που συνέχισαν να κινούνται υπό τους φόβους της ύφεσης στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης την Γερμανία.

Στην Νέα Υόρκη τελικά οι δείκτες έκλεισαν σε υψηλότερα επίπεδα. Και όλα αυτά μία ημέρα μετά την μεγαλύτερη ημερήσια βουτιά του Dow Jones μέσα στο 2019, με πτώση 800 μονάδων, καθώς οι επενδυτές «τρόμαξαν» από την αντιστροφή της καμπύλης επιτοκίων στα αμερικανικά ομόλογα.
Ο Dow Jones έκλεισε τελικά με άνοδο 100 μονάδων ή 0,39% στις 25.579 μονάδες, ο Nasdaq εμφάνισε πτώση 0,09% στις 7.766 μονάδες ενώ ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,25% στις 2.847 μονάδες.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η στροφή των επενδυτών σε επενδύσεις χαμηλού ρίσκου, με τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να υποχωρούν. Ενδεικτικά, η απόδοση του 10ετούς κρατικού τίτλου υποχωρεί κάτω του 1,5% ενώ αυτή του 30ετούς υποχωρεί κάτω από το 2%.
Παράλληλα, ανοδικά συνεχίζει και ο χρυσός, ένα ακόμη επενδυτικό «καταφύγιο», σημειώνοντας άνοδο 0,5% στα 1.535 δολάρια την ουγκιά, που αποτελούν και υψηλά εξαετίας.

Την Τετάρτη, οι αμερικανικές μετοχές υπέστησαν μεγάλο πλήγμα μετά την κίνηση της απόδοσης του 2ετούς κρατικού ομολόγου υψηλότερα από αυτήν του 10ετούς τίτλου, κάτι που θεωρείται ως αξιόπιστο σινιάλο επικείμενης ύφεσης. Ο Dow Jones έχασε 800 μονάδες ή 3,1% στη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση από τις 4 Δεκεμβρίου.

Μια ανακοίνωση… στέλνει σινιάλα
Ωστόσο, χθες η ανακοίνωση για αναπάντεχα ισχυρή άνοδο των λιανικών πωλήσεων τον Ιούλιο στέλνει θετικότερα σινιάλα για την οικονομία. Οι πωλήσεις στις μεγαλύτερες λιανικές αλυσίδες στις ΗΠΑ εμφάνισαν άνοδο 0,7% έναντι προσδοκιών για 0,3% ενώ και η ενίσχυση της παραγωγικότητας κατά 2,3% το δεύτερο τρίμηνο λειτουργεί θετικά στο επενδυτικό κλίμα.

Από την άλλη, η εκτίναξη των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας σε υψηλά έξι εβδομάδων, στις 220.000 αιτήσεις συνηγορεί στο αρνητικό σενάριο.
Το κλίμα επιδείνωσε και η δήλωση του Ολι Ρεν ότι η ΕΚΤ θα ανακοινώσει σημαντικό πακέτο μέτρων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Να σημειωθεί πάντως, η Κίνα διεμήνυσε –μέσω του υπουργείου Οικονομικών της- πως θα πρέπει να προβεί σε αντίμετρα για τον πρόσφατο γύρο δασμών που αποφάσισαν οι ΗΠΑ στις κινεζικές εισαγωγές. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε καθυστέρηση της επιβολής νέων δασμών για μετά την 1η Σεπτεμβρίου, ωστόσο χθες αποφάσισε να συνδέσει το ζήτημα των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Κίνας με την στάση της Κίνας σε ό,τι αφορά τις πολιτικές αναταραχές στο Χονγκ Κονγκ.

Εν τω μεταξύ, τα χειρότερα του αναμενόμενου στοιχεία για την γερμανική οικονομία, που ανακοινώθηκαν χθες, εντείνουν τις ανησυχίες για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ώρα που συνεχίζεται η σινοαμερικανική εμπορική διένεξη ενώ εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το Brexit. Η καγκελάριος Μέρκελ, πάντως, δήλωσε πως στην παρούσα φάση δεν είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων στήριξης της γερμανικής οικονομίας.

Ο δείκτης Stoxx 600 εμφάνισε απώλειες 0,29% στις 365 μονάδες, πτώση 1,1% σημείωσε ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου στις 7.067 μονάδες, 0,7% ο δείκτης DAX της Φρανκφούρτης στις 11.412 μονάδες και 0,27% ο δείκτης CAC του Παρισιού στις 5.236 μονάδες. Σημειώνεται πως το χρηματιστήριο της Ιταλίας παρέμεινε κλειστό, λόγω αργίας.

Εν τω μεταξύ, πτωτικά συνεχίζει η τιμή του πετρελαίου, καταγράφοντας απώλειες 1,4% στα 54,4 δολάρια το βαρέλι.

*Του Θανάση Παπαδή.

https://www.newsit.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot