Κοινωνικό μέρισμα: Άνοιξε, λίγα λεπτά πριν τις 21:00 η αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα, στην ιστοσελίδα koinonikomerisma.gr.

Το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί σε 253.000 δικαιούχους με το βοήθημα να υπολογίζεται στα 700 ευρώ και να δίνεται μετά το κλείσιμο της πλατφόρμα στις 27 Δεκεμβρίου. Η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα θα πρέπει να υποβληθούν στον ιστότοπο koinonikomerisma.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXIS έως και τις 26 Δεκεμβρίου.

Στα 253.000 νοικοκυριά που θα λάβουν την ενίσχυση των 700 ευρώ περιλαμβάνονται περισσότερα από 112.000 μέλη ΑμεΑ και πάνω από 350.000 παιδιά.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε:

- Νοικοκυριά με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ .

- Νοικοκυριά στα οποία είτε ο/η υπόχρεος ή ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι μακροχρόνια άνεργος/η, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, ο μοναδικός γονέας αρκεί να είναι μακροχρόνια άνεργος.

Νοικοκυριά στα οποία τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι βραχυχρόνια άνεργος.

Νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σημειώνεται ότι ως ΑΜΕΑ λαμβάνονται υπόψη οι δικαιούχοι των επιδομάτων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

μερισμα

Κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα

Τα νοικοκυριά για να λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 700 ευρώ θα πρέπει επιπλέον να πληρούν τα εξής κριτήρια:

α) Ο/η υπόχρεος, ή/και ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 7 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία επταετία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

β)Τόσο ο/η υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι, με βάση της δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.

γ) Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους 2019, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από καταθέσεις υψηλότερες των 20.000 ευρώ.

Ποσό 200 εκατ. ευρώ για την πληρωμή παλαιότερων οφειλών προς τη ΔΕΗ από την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τη περίοδο πριν το 2012. Τα χρήματα αυτά θα τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός προκειμένου να μην επιβαρυνθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αυξήσεις στις χρεώσεις ΥΚΩ των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Λίγα λεπτά χρειάστηκαν να πέσει η πλατφόρμα για το koinonikomerisma.gr λόγω φόρτου. Συμφωνα με πληροφορίες γίνονται προσπάθειες τα οποία προβλήματα να έχουν αποκατασταθεί μέχρι το πρωί και περίπου 250.000 δικαιούχοι να μπορεσουν να κάνουν αίτηση για να πάρουν το κοινωνικό μέρισμα.

Μελέτη του ΔΝΤ για τις αιτίες, τις συνέπειες και το μέγεθος της παραοικονομίας (shadow economy) στην Ευρώπη, έρχεται να ταράξει ξανά τα νερά.

Η έκθεση έρχεται και να «υπενθυμίσει» ότι αν δεν αντιμετωπιστεί καίρια το πρόβλημα της παραοικονομίας στην Ελλάδα το οποίο προκαλεί ζημιά στους φόρους, στις κοινωνικές παροχές και την απασχόληση, και δεν περιοριστεί έστω στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τα σχέδια για μείωση φόρων- εισφορών και ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους, πάνε… περίπατο.

 

Το εύρος της παραοικονομίας στην Ευρώπη
Η συζήτηση για το πώς ορίζεται η παραοικονομία- π.χ. άλλοι προσεγγίζουν μεθοδολογικά το πρόβλημα ως απόκρυψη παραγωγής, άλλοι ως απόκρυψη απασχόλησης- μπορεί τεχνικά/επιστημονικά να έχει ενδιαφέρον, ωστόσο αυτό που «καίει» είναι το γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ποια είναι η έκταση του και ποιες μπορεί να είναι οι θεραπείες.

Κατ’ αρχάς, καταγράφοντας το μέγεθος του προβλήματος της παραοικονομίας, το ΔΝΤ σημειώνει ότι η παραοικονομία στην Ευρώπη έχει μεγάλος εύρος, καθώς κυμαίνεται από λιγότερο του 10% και ξεπερνά το 40%. Στις αποκαλούμενες «αναπτυγμένες» χώρες της Ε.Ε., η παραοικονομία διαμορφώνεται στο 10-20% κατά μέσο όρο, ενώ στις «αναδυόμενες» χώρες ο δείκτης ανεβαίνει στο 30-35%. Πού βρίσκεται η Ελλάδα; Στα επίπεδα του 30%, απέχοντας για μια ακόμα φορά από τους δείκτες του «σκληρού» πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το άλλο πρόβλημα, ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, είναι ότι βρίσκεται μεταξύ των- λίγων- κρατών, όπου η παραοικονομία διευρύνεται σταθερά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ συν τοις άλλοις δεν δείχνει να ακολουθεί την τάση άλλων χωρών, που είδαν την παράοικονομία τους να ενισχύεται τη διετία 2008- 2010, αλλά να υποχωρεί μετά στα προ κρίσης επίπεδα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης του ΔΝΤ, το 2000 η παραοικονομία στην Ελλάδα διαμορφωνόταν στο 28,1% του ΑΕΠ, το 2008 είχε διευρυνθεί στο 31% και το 2016 στο 30,2%.

 

Οι επιπτώσεις της παραοικονομίας
Αν και η μελέτη δεν επεκτείνεται σε συμπεράσματα και προτάσεις για κάθε χώρα ξεχωριστά, οι γενικές διαπιστώσεις ταιριάζουν «γάντι» στην περίπτωση της Ελλάδας. Κατ’ αρχάς, όσο μεγαλύτερη έκταση έχουν οι «γκρίζες» οικονομικές δραστηριότητες, τόσο αδυνατίζουν τα δημόσια έσοδα κι όσο διευρύνεται το «κενό» στους φόρους, τόσο περιορίζονται οι πόροι για την ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους, της Υγείας, της Παιδείας. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη είναι η παραοικονομία, τόσο μεγαλύτερα είναι τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις να παραμένουν σε μικρό μέγεθος έτσι ώστε να περνάνε κάτω από τα «ραντάρ» των ελεγκτικών οργάνων, ενώ είναι προφανές ότι πάει… περίπατο η όποια επένδυση των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες, με αρνητικές επιπτώσεις και στην παραγωγικότητα.

Προφανή είναι και τα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας. Από τη μια αλλοιώνονται όλα τα στατιστικά στοιχεία, με βάση τα οποία σχεδιάζονται και εφαρμόζονται στρατηγικές για την απασχόληση, από την άλλη ενισχύεται η «στρατιά» των κακοπληρωμένων, ανειδίκευτων και ανασφάλιστων εργαζομένων.

 

Ποια είναι τα βασικά αίτια της παραοικονομίας
Η χαμηλή ποιότητα των θεσμών, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μονοπώλια και ολιγοπώλια, η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση, η βαριά φορολογία σε συνδυασμό με την αδύναμη εφαρμογή της, είναι τα βασικά αίτια για την έκταση της παραοικονομίας. Εκεί βρίσκονται και τα «κλειδιά» για τον περιορισμό του φαινομένου, ενώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ειδική αναφορά της μελέτης του ΔΝΤ στις θετικές επιπτώσεις από την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Υπολογίζεται ότι μια αύξηση των e-πληρωμών κατά 10% μεσοσταθμικά για τέσσερα χρόνια, μπορεί να περιορίσει την παραοικονομία κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/oikonomia/ereyna-katapeltis-dnt-paraoikonomia

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια διαφοράς ασφαλιστικής κατηγορίας για νέους ασφαλισμένους, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Όλες οι λεπτομέρειες στο Dikaiologitika News.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ, από σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2019, είναι αναρτημένα τα ειδοποιητήρια των διαφορών ασφαλιστικής κατηγορίας για τους νέους ασφαλισμένους.

Ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να έχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό προσωπικό του φάκελο μέσω τις ιστοσελίδας www.tsay.gr.

Το διάστημα που αφορούν είναι το Α΄ εξάμηνο του 2015 και η ημερομηνία λήξης των πληρωμών τους είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019.

https://www.dikaiologitika.gr/

photo: Eurokinissi

Χριστούγεννα με χρήματα στις τσέπες θα κάνουν οι συνταξιούχοι, καθώς για τις συντάξεις Ιανουαρίου 2020 ξεκινούν οι πληρωμές πριν από τις γιορτές και θα ολοκληρωθούν μέχρι και τις 20 του μήνα . Αναλυτικός οδηγός από το Dikaiologitika News για ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ.

 

Πληρωμές πριν από τα Χριστούγεννα για όλες τις συντάξεις - Αναλυτικός οδηγός με όλες τις ημερομηνίες από το Dikaiologitika News για ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ.

Οι συντάξεις ανά Ταμείο θα καταβληθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον μία από τις επιλογές για τους πλούσιους του κόσμου που αναζητούν τρόπους για να αποφύγουν την υψηλή φορολογία.

 

Εντός του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα, συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα «non-dom», το οποίο προβλέπει ειδική μεταχείριση για όσους μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα.

Τι είναι το «Non Dom» και πού απευθύνεται:
Είναι πρόγραμμα που απευθύνεται σε ανθρώπους με πολύ υψηλά εισοδήματα και περιουσία σε όλο τον κόσμο.

Προϋποθέσεις για τη μεταφορά της φορολογικής έδρας στην Ελλάδα:
α) Πληρώμη φόρου 100.000 ευρώ, ανεξαρτήτως περιουσίας και εισοδήματος, εφάπαξ

β) Επένδυση 500.000 ευρώ στην ελληνική οικονομία εντός τριών ετών

Από τη στιγμή της κάλυψη των υποχρεώσεων τους, μπορούν να γίνουν «φορολογικοί κάτοικοι» Ελλάδας:

- Χωρίς φορολόγηση για την περιουσία τους και τα παγκόσμια εισοδήματά τους

- Δεν θα έχουν «υποχρέωση» ελάχιστης παραμονής στη χώρα

- Διατηρώντας αυτό το καθεστώς έως 15 χρόνια

Η επένδυση μπορεί να γίνει είτε σε άυλους τίτλους, είτε στην πραγματική οικονομία (ακίνητα, επιχειρήσεις), με τα ποσά αυτά να φαίνονται μεν μεγάλα, αλλά να είναι μικρά για ανθρώπους με περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ.

Υπάρχει αισιοδοξία από την ελληνική κυβέρνηση για μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ίδια διαβεβαιώνει ότι οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας μπορούν να φέρουν ετήσιες αποδόσεις 6-12%, πολύ μεγαλύτερες απ' ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ πιστεύει ότι το «nod-dom» θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου για αύξηση 13% στις επενδύσεις την επόμενη χρονιά.

Τι σύμβαινει στην Ευρώπη
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον 19ο αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και υιοθετήθηκε και από άλλες χώρες της Ευρώπης (Ιρλανδία, Μάλτα, Κύπρο, Ιταλία), ενώ παρόμοιο πρόγραμμα λειτουργεί και στην Πορτογαλία και αφορά την προσέλκυση συνταξιούχων από χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Επιπλέον, όλο και περισσότερες ιστοσελίδες νομικών εταιρειών υπόσχονται «παράθυρο στην φοροαποφυγή», απευθυνόμενες στη «μεσαία τάξη» των πλουσίων. Οι εταιρείες αυτές, υπόσχονται εύκολους τρόπους, ώστε να επωφεληθεί κάποιος από περιοχές με χαμηλή φορολογία και έτσι να εξοικονομήσει μεγάλα ποσά από φορολογία.

Στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη πηγή δημοσίων εσόδων είναι η φορολογία εισοδήματος, η οποία ανέρχεται στο 22% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, όταν οι εταιρικοί φόροι αποδίδουν 7%.

Όταν υπάρχει μείωση, κινδυνεύουν δημόσιες υπηρεσίες, όπως σχολεία και νοσοκομεία, ενώ οι επικριτές αυτών των προγραμμάτων υποστηρίζουν ότι «καταστρατηγείται η φορολογική δικαιοσύνη και ευνοούνται οι πολύ πλούσιοι, κυρίως εις βάρος της μεσαίας τάξης».

Ήδη, 160.000 φορολογούμενοι αξιοποιούν τέτοια προγράμματα για να μειώσουν τη φορολογία τους, εκ των οποίων οι 50.000 βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί, μια σειρά σκανδάλων έχει δείξει ότι γίνεται κατάχρηση υπέρ των προνομιούχων.

«Τα φορολογικά κίνητρα για εύπορους πολίτες πολλαπλασιάζονται.Ουσιαστικά, μία χώρα κλέβει φορολογικό εισόδημα από μία άλληΑυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην Ελλάδα, η μεσαία τάξη θα πληρώνει περισσότερο για το εισόδημά της από ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη. Έτσι δημιουργείται μία δομική ανισότητα στο φορολογικό σύστημα και η Ευρώπη πρέπει να λάβει μέτρα για αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι ίδιοι για όλους και ότι οι πλούσιοι θα πληρώνουν παραπάνω και όχι λιγότερο» δηλώνει στο Euronews ο υπεύθυνος για θέματα φορολογίας του κόμματος των Πρασίνων, Σβεν Γκίγκολντ. Η ελληνική κυβέρνηση απαντά ότι το δικό της σχέδιο είναι κατεξοχήν επενδυτικό.

dikaiologitika.g

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot