Έχει ανοίξει η ρύθμιση οφειλών για 120 δόσεις στα ταμεία.

Συγκεκριμένες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν όσοι οφείλουν και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μάλιστα για τους αγρότες θα πρέπει να συμπληρώνουν το 67ο έτος ηλικίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αλλά και η οφειλή τους να είναι μέχρι 20.000 ευρώ για ασφαλισμένους ΟΑΕΕ, 15.000 για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ και 6.000 για ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Οσοι οφειλέτες του πρ. ΟΑΕΕ έχουν υποβάλει τους τελευταίους µήνες αίτηση για σύνταξη και έχουν οφειλές άνω των 20.000 στον πρ. ΟΑΕΕ, 15.000€ στο πρ. ΕΤΑΑ και 6.000€ στον πρ. ΟΓΑ αλλά η αίτησή τους δεν έχει ακόµη απορριφθεί θα µπορούν να ενταχθούν στη ρύθµιση των 120 δόσεων, και εφόσον η νέα οφειλή τους πέφτει κάτω από τα προβλεπόµενα όρια θα µπορούν να συνταξιοδοτούνται πιθανότατα χωρίς νέα αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά µε ηµεροµηνία εξόδου την ηµεροµηνία επαναπροσδιορισµού της οφειλής και ένταξης στη ρύθµιση. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις η οφειλή θα µεταφέρεται από το ΚΕΑΟ για περαιτέρω διαχείριση στην υπηρεσία συντάξεων του ΕΦΚΑ. Οσοι οφειλέτες δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω υψηλών χρεών ή έχουν υποβάλει και αυτή έχει απορριφθεί, εντάσσονται στη ρύθµιση ως οφειλέτες-ασφαλισµένοι, και εφόσον η νέα τους οφειλή πέσει κάτω από τα προβλεπόµενα όρια -είτε άµεσα είτε κατά τη διάρκεια της ρύθµισης- θα µπορούν να υποβάλουν τότε αίτηση συνταξιοδότησης.

Στην περίπτωση που η οφειλή είναι κάτω από τα προβλεπόµενα όρια, ο οφειλέτης μπορεί άμεσα να υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις (όρια ηλικίας, χρόνος ασφάλισης κ.λπ.). Οταν υποβάλλεται αίτηµα για συνταξιοδότηση από τον οφειλέτη, ενηµερώνεται το ΚΕΑΟ και η οφειλή µεταφέρεται για περαιτέρω διαχείριση από την υπηρεσία συντάξεων του ΕΦΚΑ. ∆ιαφορετικά, αν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθµιση, όπως προκύπτει µετά τον επανυπολογισµό, είναι πάνω από τα προβλεπόµενα όρια ο οφειλέτης θα πρέπει να αποπληρώσει το υπερβάλλον ποσό µε το σύστηµα των δόσεων και µετά να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθµισης. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο µεσοδιάστηµα παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδροµικά για το διάστηµα αυτό. Προσοχή, αν η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί -επειδή για παράδειγµα ο ασφαλισµένος δεν έχει το όριο ηλικίας ή τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης- ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός 3 µηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστηµα της «αναµονής», δηλαδή από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

Οι οφειλές καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 120.

 

Η υποχρέωση καταβολής καθορίζεται ως εξής:

α) Έως την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β) Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα του προηγούμενου εδαφίου παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό. Οι επόμενες δόσεις παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από αυτόν της έναρξης καταβολής της σύνταξης. Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.

γ) Αν η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός 3 μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.Αν η συνταξιοδότηση διακοπεί λόγω λήξης του δικαιώματος, ο οφειλέτης εξακολουθεί να υπάγεται στη ρύθμιση.

Πάγια ρύθμιση οφειλών για συνταξιούχους

Σε 60 δόσεις μπορούν πλέον οι μελλοντικοί συνταξιούχοι να αποπληρώσουν τις οφειλές τους μέσω παρακράτησης μέρους της σύνταξης. Πρόκειται για την πάγια ρύθμιση που αφορά όσους ασφαλισμένους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες) οφείλουν και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν αποπληρώνοντας το χρέος τους μέσω της σύνταξης τους.
Ειδικότερα όσοι δεν υπαχθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους στις 120 δόσεις και συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον από την 1η Οκτωβρίου και μετά έχοντας οφειλές που δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια έως 20.000 ευρώ στο πρώην ΟΑΕΕ, έως 15.000 ευρώ στο πρώην ΕΤΑΑ, θα μπορούν να τις αποπληρώνουν με παρακράτηση 60 δόσεων από την σύνταξή τους. Και για την πάγια ρύθμιση, η μηνιαία παρακράτηση θα είναι 50 ευρώ.

Χωρίς αίτηση ή μετάπτωση στην νέα ρύθμιση

Την δυνατότητα να ενταχθούν στις 120 δόσεις θα έχουν κι όσοι συνταξιούχοι οφείλουν και αποπληρώνουν αυτή τη στιγμή μέσω της σύνταξης τους το χρέος τους. Η μετάπτωση τους στην νέα ρύθμιση θα γίνει αυτόματα χωρίς την υποβολή αίτησης για το υπολειπόμενο ποσό με ελάχιστη δόση στα 50 ευρώ το μήνα. Με αυτόν τον τρόπο η οφειλή μπορεί να αποπληρωθεί σε έως 10 χρόνια αργότερα, αυξάνοντας έτσι το ύψος της σύνταξης που λαμβάνει ο ασφαλισμένος.

Για ποιους υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουν παλιά χρέη και προσαυξήσεις

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οφειλέτες κατά την υποβολή της αίτησης για την ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς υπάρχουν κάποια σημεία που θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία.

1. Σε περίπτωση που εντάξετε τις οφειλές σας στην παρούσα ρύθμιση, σε 90 δόσεις στην συνέχεια δεν έχετε το δικαίωμα να αυξήσετε τις δόσεις. Παρέχεται μόνο η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των δόσεων με αναπροσαρμογή του ποσού αυτών και με ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.

2. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες,αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με ενεργή ή μη επαγγελματική δραστηριότητα.

3. Μπορεί να ενταχθεί το ανεξόφλητο υπόλοιπο ενεργής ρύθμισης στις νέες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, δικαιώματα και ευεργετήματα που απορρέουν από την προηγούμενη ρύθμιση θα χαθούν.

4. Οι οφειλές που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) μπορούν να ενταχθούν υπό την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση

5. Δεν εντάσσονται οφειλές από προαιρετική συνέχιση ασφάλισης και αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

6. Για οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο από την ατομική ασφάλιση όσο και από την απασχόληση εργαζομένων ρυθμίζονται αυτοτελώς. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο ΕΦΚΑ. Για τις εργοδοτικές υποχρεώσεις, θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύνδεσμο «ΚΕΑΟ».

7. Η ρύθμιση χάνεται όταν:α) το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της ρύθμισης υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις. β) δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019.Ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά την ετήσια εκκαθάριση στο τέλος του χρόνου.

8. Αν χαθεί η ρύθμιση η οφειλή αναβιώνει με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, στην κατάσταση που ήταν πριν από την ημερομηνία υπαγωγή στη ρύθμιση. Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι της νέας ρύθμισης θα αφαιρεθούν. Επίσης, η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων, καθώς και επιδίωξη είσπραξης τηςοφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

Το πρώτο εικοσιτετράωρο της λειτουργίας της πλατφόρμας είχαμε 9.000 αιτήσεις μη μισθωτών και 1.350 αιτήσεις εργοδοτών.

Το δώρο, όπως αποκάλυψε πρώτος ο «Ε.Τ.», υπολογίστηκε στη νέα μικτή επανυπολογισμένη σύνταξη του 2019, που αποτελείται από την ανταποδοτική σύνταξη, την εθνική σύνταξη και την προσωπική διαφορά
Τις περίπου 1,5 εκατ. κύριες συντάξεις που επανυπολογίστηκαν με τον «νόμο Κατρούγκαλου» από 1/1/2019 σε μικρότερα ποσά με προσωπικές διαφορές, και τις κρύβει η κυβέρνηση μη δημοσιοποιώντας τα νέα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα στους συνταξιούχους από την αρχή του έτους, ήρθε να τις αποκαλύψει η πληρωμή της «13ης σύνταξης»!

 

Τα ποσά του προεκλογικού δώρου Τσίπρα, που πήραν οι συνταξιούχοι και δεν μπορούν ακόμη να εξηγήσουν γιατί είναι τόσο μικρά σε σχέση με αυτά που περίμεναν, δεν αντιστοιχούν στις μικτές τους συντάξεις που έβλεπαν ως τον Δεκέμβριο του 2018, αλλά σε αυτές που επανυπολογίστηκαν και ισχύουν από 1/1/2019.

Το δώρο, όπως αποκάλυψε πρώτος ο «Ε.Τ.», υπολογίστηκε στη νέα μικτή επανυπολογισμένη σύνταξη του 2019, που αποτελείται από την ανταποδοτική σύνταξη, την εθνική σύνταξη και την προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά καταβάλλεται ακριβώς για να μην έχουν στην τσέπη τους οι συνταξιούχοι τις μειώσεις που προκαλεί ο επανυπολογισμός των παλιών τους συντάξεων.

Το υπουργείο Εργασίας και το υπουργείο Οικονομικών κρύβουν όμως τα νέα ποσά των επανυπολογισμένων συντάξεων από την αρχή του 2019 γιατί σε αυτά περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν ότι οι συντάξεις που ήξεραν ως το 2018 δεν υπάρχουν. Εχουν μειωθεί με τον επανυπολογισμό και η μείωση που τους έγινε βαφτίστηκε «προσωπική διαφορά». Στην ιδανική συγκυρία οι προσωπικές διαφορές θα διατηρηθούν ως το 2022. Ομως σε πιθανό ενδεχόμενο οικονομικού εκτροχιασμού, θα μπουν ξανά στο στόχαστρο περικοπών πριν το 2022.

Οι συνταξιούχοι είναι στο σκοτάδι γιατί δεν παίρνουν από 1/1/2019 μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα συντάξεων. Δεν ξέρουν ποια είναι η νέα τους ανταποδοτική, εθνική σύνταξη, και κυρίως ποια η προσωπική διαφορά που τους καταβάλλεται για να μην έχουν τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου.

Η καταβολή όμως της 13ης σύνταξης ήρθε να λύσει το μυστήριο, καθώς με έναν απλό μαθηματικό τύπο μπορούν να δουν σε ποια σύνταξη υπολογίστηκε το προεκλογικό δώρο της κυβέρνησης. Και, όπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος με ντοκουμέντα, οι συνταξιούχοι πληρώθηκαν τη 13η σύνταξη κομμένη και κουτσουρεμένη, γιατί υπολογίστηκε στα μικτά των ε[ανυπολογισμένων συντάξεων Κατρούγκαλου και όχι στις μικτές συντάξεις που είχαν ως το 2018 που ήταν μεγαλύτερες. Για αυτόν τον λόγο το δώρο κάλπης βγήκε εξαρχής μικρότερο, και μόλις έπεσαν οι κρατήσεις 6% για περίθαλψη και 22% για φόρο, το δώρο εξανεμίστηκε σχεδόν κατά το 1/3 για τους περισσότερους.

«Η 13η σύνταξη που δόθηκε στους συνταξιούχους υπολογίστηκε σε νέα ποσά συντάξεων που δεν τα γνωρίζουν οι συνταξιούχοι», δηλώνει ο δικηγόρος – εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος, και εξηγεί ότι: «Ο ένας λόγος που οι συνταξιούχοι πήραν λιγότερα είναι διότι το Δώρο υπολογίστηκε ως μικτό ποσό πριν τις κρατήσεις, ενώ ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο υπολογισμός του Δώρου έγινε στις επανυπολογισμένες συντάξεις οι οποίες κακώς δεν έχουν γνωστοποιηθεί στους συνταξιούχους».

Η κυβέρνηση «μαρτύρησε» μέσα από το «δώρο κάλπης» τα νέα ποσά των ενημερωτικών σημειωμάτων που κρατούν μυστικά από 1/1/2019. Για να δουν οι συνταξιούχοι ποιες είναι οι επανυπολογισμένες συντάξεις που τους κρύβουν αρκεί να κάνουν 4 απλές μαθηματικές πράξεις, βγάζοντας τις κρατήσεις και υπολογίζοντας σε τι ποσό μικτής σύνταξης αντιστοιχεί το δώρο πριν τις κρατήσεις.

Ο μαθηματικός τύπος που βγάζει τις νέες συντάξεις στις οποίες υπολογίστηκε το Δώρο είναι: «Καθαρό ποσό δώρου επί 100 διά 72 επί 100 διά 30» (ή διά 50 ή διά 70 ή δια 100). Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό, παραθέτουμε την ανάλυση των πράξεων σε 7 απλά βήματα, που αποκαλύπτουν το αρχικό μικτό δώρο πριν τις κρατήσεις, οπότε στη συνέχεια είναι εύκολο να δούμε και σε ποια σύνταξη αυτό αντιστοιχεί:

1. Το καθαρό ποσό δώρου είναι αυτό που πιστώθηκε στους συνταξιούχους.

2. Οι κρατήσεις που έγιναν και δεν φαίνονται στις πληρωμές είναι 6% για ασθένεια σε όλους συν 22% για φόρο στους περισσότερους που παίρνουν συντάξεις από 8.600 ευρώ (πάνω από το αφορολόγητο) ως 20.000 ευρώ που ισχύει φόρος 22%.

3. Οι κρατήσεις είναι 28% (6% + 22% = 28%).

4. Αφαιρώντας τις κρατήσεις (28) από το 100, προκύπτει το 72 που μας δίνει τη μικτή σύνταξη ως εξής: καθαρό ποσό Χ 100/72 = μικτό δώρο.

5. Αφού έχουμε βρει το μικτό ποσό του δώρου, χρησιμοποιούμε το ποσοστό της κλίμακας του νόμου για να δούμε σε ποια σύνταξη υπολογίστηκε.

6. Για να κάνουμε τον υπολογισμό αυτό, διαιρούμε το μικτό δώρο με 100 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή δώρου που αναλογεί στη σύνταξη, δηλαδή διαιρούμε με 30, 50, 70, ή 100. Για να βρούμε σε ποια κλίμακα δώρου ανήκει η σύνταξη, ο νόμος λέει ότι όσοι έχουν μικτή σύνταξη ως τα 500 ευρώ παίρνουν το 100%, από 500 ως 600 παίρνουν ως δώρο το 70%, όσοι έχουν από 600 ως 1.000 παίρνουν το 50% και πάνω από τα 1.000 ευρώ παίρνουν το 30%.

7. Ο τελικός υπολογισμός που αποκαλύπτει και την κρυφή σύνταξη για όσους έχουν πάνω από 1.000 ευρώ μικτά είναι: μικτό δώρο επί 100 διά 30. Για όσους έχουν μικτά από 600 ως 1.000 ευρώ ο τύπος είναι: μικτό δώρο επί 100 διά 50, ενώ όσοι έχουν μικτά από 500 ως 600 ευρώ χρησιμοποιούν τον τύπο «μικτό δώρο επί 100 διά 70». Με κάθε συνδυασμό βγαίνει η σύνταξη στην οποία αντιστοιχεί το 30%, 50% ή 70% του δώρου!

Το πώς «κουμπώνουν» οι πράξεις και αποκαλύπτουν τις επανυπολογσμένες συντάξεις φαίνεται σε ένα παράδειγμα με ντοκουμέντο επανυπολογισμένης σύνταξης αλλά και στον πίνακα που δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος» βάσει πραγματικών στοιχείων συνταξιούχων.

Το παράδειγμα επαλήθευσης με ντοκουμέντα ενημερωτικού 2019:

Ο συνταξιούχος είναι απόστρατος της Π.Α. και πήρε καθαρό ποσό 13ης σύνταξης 332,72 ευρώ. Σε τι ποσό σύνταξης όμως αντιστοιχεί;
• Στο ένα ενημερωτικό του 2018 (φωτό 1) η μικτή του σύνταξη είναι 1.944,49 ευρώ.

• Στο νέο «κρυφό» ενημερωτικό του 2019 (φωτό 2) έγινε επανυπολογισμός και η μικτή σύνταξη πήγε στα 1.512,65 ευρώ.

• Το Δώρο που θα έπαιρνε με τη μικτή σύνταξη του 2018 είναι 583,34€ μικτά (1.944,49 Χ 30% = 583,34) και 427,70€ καθαρά.

• Το Δώρο που πληρώθηκε είναι 332,72€ καθαρά.

• Με τη χρήση του μαθηματικού τύπου, βρίσκουμε και επαληθεύουμε ότι η σύνταξη επί της οποίας πήρε το δώρο δεν είναι τα 1.944,49 ευρώ, αλλά η επανυπολογισμένη σύνταξη Κατρούγκαλου που κατέβηκε στα 1.512,65€ και φαίνεται στο ενημερωτικό του 2019!

• Για την επαλήθευση αφαιρούμε από το 100 το 26,68% (20,68% φόρος και 6% εισφορά ασθενείας) και έχουμε 73,32. Οπότε ο τύπος που μας δίνει την επανυπολογισμένη σύνταξη είναι: 332,72 (καθαρό δώρο) Χ 100/73,32 = 453,79 (μικτό δώρο). Και στη συνέχεια για να βρούμε τη σύνταξη κάνουμε την πράξη: 453,91 (μικτό δώρο) Χ 100/30 (συντελεστής δώρου) = 1.512,63€ που είναι η επανυπολογισμένη σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου και είναι μικρότερη από την παλιά! Για να μη φανεί η μείωση όμως ο συνταξιούχος στο προ φόρου ποσό παίρνει προσωπική διαφορά 171,40 ευρώ.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Στις 10:30 εγκαινιάζεται (;) η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία.

Πανηγυρικά… εγκαίνια στα γραφεία του ΕΦΚΑ από Έφη Αχτσιόγλου και Τάσο Πετρόπουλο. Αμέσως μετά οι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση χρεών. Τα 50 ευρώ η ελάχιστη δόση, κούρεμα προσαυξήσεων και μείωση βασικής οφειλής. Προθεσμία για ρύθμιση έως τέλος Σεπτεμβρίου. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε.


Πως μπορεί να εγκαινιαστεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα (αυτή για τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία εν προκειμένω); Μπορεί και παραμπορεί αν βρισκόμαστε μόλις τέσσερις μέρες πριν από εκλογές.

Όπως και θα γίνει σήμερα (22.05.2019). Η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και ο υπουργός της Τάσος Πετρόπουλος θα βρεθούν στα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 8 για να… εγκαινιάσουν τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσα από την οποία όσοι χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να ρυθμίσουν το χρέος τους σε έως 120 δόσεις.

click4more
120 δόσεις – Εφορία: Άνοιξε η πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών
Μόλις λοιπόν, στις 10:30, Αχτσιόγλου και Πετρόπουλος… πατήσουν το «κουμπί» για να ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι οφειλέτες μέσω της σελίδας του ΕΦΚΑ θα μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της ρύθμισης. Η προθεσμία τελειώνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι από χθες έχει «ανοίξει» και η πλατφόρμα για τις δόσεις στην εφορία.

«Η πλατφόρμα θα ενημερώνει τον ασφαλισμένο για το πώς διαμορφώνεται η νέα οφειλή του, μετά το κούρεμα των προσαυξήσεων και το κούρεμα της βασικής οφειλής, που προβλέπεται για πρώτη φορά. Το νέο ποσό της μειωμένης οφειλής θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Οι προσαυξήσεις κουρεύονται κατά 85% και, εάν επιλέξουν και το κούρεμα της βασικής οφειλής, θα έχουν μείωση κατά περίπου 65% της συνολικής οφειλής τους», δήλωσε η υπουργός Εργασίας σε πρόσφατη ραδιοφωνική της συνέντευξη.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, αν δεν θέλει το κούρεμα της βασικής οφειλής και θέλει να την αποπληρώσει ολόκληρη, προκειμένου να έχει υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη στο μέλλον.

«Η πλατφόρμα θα είναι εύχρηστη, προκειμένου κάθε ασφαλισμένος ή υποψήφιος συνταξιούχος να μπορεί να ενταχθεί ηλεκτρονικά στη ρύθμιση. Δεν υπάρχουν κριτήρια για την ένταξη στη ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όλοι οι ασφαλισμένοι με οφειλές– είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι επιχειρήσεις για τις εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων τους -όλοι εντάσσονται στη ρύθμιση χωρίς κριτήρια. Η ρύθμιση θα μείνει ανοιχτή, μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, θα μπορεί κάποιος να ενταχθεί», διευκρίνισε η κ. Αχτσιόγλου.

120 δόσεις στα ταμεία – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Το νέο στοιχείο που περιλαμβάνει η ρύθμιση των οφειλών σε έως 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά Ταμεία είναι το «κούρεμα» της βασικής οφειλής. Αυτό θα προκύψει από επανυπολογισμό της οφειλής του ασφαλισμένου, η οποία έχει δημιουργηθεί από το 2002 και μετά, στη βάση της κατώτατης εισφοράς που ορίζει ο «νόμος Κατρούγκαλου».

Ο ασφαλισμένος θα οφείλει περίπου 160 ευρώ τον μήνα, όσο είναι η ελάχιστη εισφορά που ορίζει ο νόμος. Δεύτερο βήμα, θα υπάρχει «κούρεμα» προσαυξήσεων κατά 85%.
Με τα δυο αυτά βήματα, θα προκύπτει μια νέα οφειλή, μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 65%, που θα μπορεί να εξοφλείται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσεων τα 50 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές, οι οποίες δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2018.

Στη ρύθμιση εντάσσονται επίσης οι εργοδοτικές οφειλές (οι οφειλές των επιχειρήσεων από την απασχόληση των μισθωτών τους). Προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων κατά 100% στην περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης και 50% «κούρεμα» προσαυξήσεων στην εξόφληση σε δόσεις. Και πάλι ελάχιστο ποσό δόσης ορίζονται τα 50 ευρώ και ο αριθμός των δόσεων θα φτάνει έως τις 120.

Ειδικά για τους αγρότες, η ρύθμιση προβλέπει ότι θα υπάρχει διαγραφή προσαυξήσεων κατά 100%, και πάλι σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά και σε περίπου 80.000 «εγκλωβισμένους ασφαλισμένους», οι οποίοι ενώ έχουν συμπληρώσει τις άλλες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, (67 χρονών με συγκεκριμένα έτη ασφάλισης) δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη, λόγω οφειλής προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτοί θα μπορέσουν αμέσως να λάβουν σύνταξη, και μέσα από μια μικρή παρακράτηση που θα γίνεται στη σύνταξή τους και πάλι σε έως 120 δόσεις να αποπληρώσουν την οφειλή τους. Ειδικά πάλι για τους αγρότες, το όριο της οφειλής αλλάζει προς το ευνοϊκότερο: η οφειλή που μπορεί να έχει ένας αγρότης σήμερα είναι 4.000 ευρώ για να μπορέσει να πάρει σύνταξη. Αυτό αυξάνεται στις 6.000 ευρώ για όσους μπουν στη ρύθμιση, προκειμένου να καλυφθούν περισσότεροι.

Με βάση τον νόμο, στην πάγια ρύθμιση που θα ισχύει για τους συνταξιούχους μετά τη λήξη της ρύθμισης των 120 δόσεων στις 30 Σεπτεμβρίου, αυξάνονται οι δόσεις (από 40 σε 60) σε όσους συνταξιοδοτούνται και η οφειλή τους παρακρατείται. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως όσοι δεν υπαχθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου στις 120 δόσεις και συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον με οφειλές (έως 20.000 ευρώ στον πρώην ΟΑΕΕ και έως 15.000 ευρώ στο πρώην ΕΤΑΑ) η αποπληρωμή των οφειλών θα γίνεται σε 60 δόσεις από 40 που προβλεπόταν έως σήμερα. Η ελάχιστη δόση που θα μπορεί να καταβάλλει ο συνταξιούχος ορίζεται στα 50 ευρώ.

Τέλος, δίνεται το δικαίωμα μετάπτωσης στις 120 δόσεις, χωρίς αίτηση, στους συνταξιούχους που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών με παρακράτηση των δόσεων από τη σύνταξη. Η μετάπτωση θα γίνεται αυτόματα για το υπολειπόμενο ποσό οφειλής, το οποίο θα παρακρατείται σε έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης- παρακράτησης τα 50 ευρώ.

Συνταγματικές κρίθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, από την Oλομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι περικοπές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος θερινής άδειας των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.ά.

Σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών οι Ανώτατοι Δικαστές κατέληξαν κατά πλειοψηφία στην παραπάνω κρίση, η οποία είναι αντίθετη τόσο με την εισήγηση της εισηγήτρια Ελένης Παπαδημητρίου όσο και με εκείνη της επταμελούς σύνθεσης του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ που είχε κρίνει παλαιότερα αντισυνταγματικές τις συγκεκριμένες περικοπές που έγιναν με το νόμο 4093/2012.

Η αντισυνταγματικότητα κατά το ΣΤ΄ Τμήμα έγκειτο στο ότι οι περικοπές των δώρων-επιδομάτων αντίκεινται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Της Άννας Κανδύλη

πηγή enikos.gr

Η πίστωση στους λογαριασµούς όλων των συνταξιούχων ξεκινά νωρίτερα
Τη Δευτέρα καταβάλλεται στα γκισέ των τραπεζών η 13η σύνταξη που κυµαίνεται στα 380 ευρώ κατά µέσο όρο. Σύµφωνα µε την πάγια διαδικασία η πίστωση στους λογαριασµούς όλων των συνταξιούχων ξεκινά νωρίτερα (πιθανότατα απόγευµα Παρασκευής). Η 13η σύνταξη υπολογίζεται ως ποσοστό 30% έως 100% της µεικτής κύριας σύνταξης. Η 13η σύνταξη είναι µόνιµη ακατάσχετη παροχή, καταβάλλεται κάθε Μάιο, επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις (6% υπέρ υγείας, ΑΚΑΓΕ και φόρος που αναλογεί στο εκάστοτε συνταξιοδοτικό εισόδηµα) και δικαιούχοι είναι όλοι οι συνταξιούχοι (2,5 εκατοµµύρια φέτος) που λαµβάνουν κύρια σύνταξη την 1η Μαΐου ή δικαιώνονται κύρια σύνταξη µε ηµεροµηνία έναρξης δικαιώµατος που ανατρέχει στην 1η Μαΐου.

Τη νέα παροχή του ΕΦΚΑ θα λάβουν έξι κατηγορίες συνταξιούχων:

- 22.000 δικαιούχοι προσωρινής σύνταξης. Θα λάβουν 13η σύνταξη µε βάση το ποσό της προσωρινής. Οταν δικαιωθούν την οριστική τους σύνταξη, θα ακολουθήσει επανυπολογισµός του ποσού, ώστε να εισπράξουν αναδροµικά τα υπολειπόµενα.
- 34.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες που εισπράττουν σύνταξη ή επίδοµα. Επειδή όλοι λαµβάνουν ποσά έως 360 ευρώ, θα λαµβάνουν πλέον 13η σύνταξη στο 100%.

 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot