Απόλυτη προτεραιότητα στις φετινές προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ θα έχουν οι 13 μικροί νησιωτικοί δήμοι της χώρας, δεσμεύθηκε ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής κατά τη συνάντηση που είχε με τους δημάρχους επτά εξ αυτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η δέσμευση του υπουργού προκάλεσε «την απόλυτη και διάχυτη ικανοποίηση των παρευρισκομένων δημάρχων», καθώς οι μικροί δήμοι αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης. Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ανακοίνωσε επίσης, ότι το υπουργείο έχει ήδη, δρομολογήσει πρόγραμμα κάλυψης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην συνάντηση, οι δήμαρχοι έθιξαν και το ζήτημα της δυσκολίας των εν λόγω δήμων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ ο υπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη να υποστηριχθούν οι συγκεκριμένοι δήμοι κατά τη διαδικασία προγραμματισμού ωρίμανσης και ένταξης έργων δικής τους προτεραιότητάς, στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η διαδικασία αυτή θα υποστηριχτεί μέσα από τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Ανακοινώθηκε επίσης, η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης των εν λόγω δήμων, το οποίο θα επεξεργαστεί το υπουργείο Εσωτερικών με την συνδρομή της ΕΕΤΑΑ και θα οδηγεί σε συγκεκριμένες δράσεις και ρυθμίσεις.

Στην σύσκεψη, παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι Γαύδου Ευαγγελία Καλλίνικου, Αγίου Ευστρατίου Μαρία Κάκαλη, Χάλκης Μιχάλης Πατρός, Τήλου Μαρία Καμμά, Λειψών Φώτης Μάγγος, Οινουσσών Στέφανος Βογιατζής, Αγαθονησίου Ευάγγελος Κόπορος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Μια τελευταία ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τους ΟΤΑ έχουν οι ιδιώτες και επιχειρήσεις με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 103 οι οφειλές από τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους, μετά ην απάλειψη των προστίμων, των προσαυξήσεων και των τόκων πραγματοποιείται σε 24 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αίτησης που πρέπει να υποβληθει εντός 12 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.

Εφόσον η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών προστίμων συντελεσθεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στα εναπομείναντα αυτά πρόστιμα.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό άρθρο:

Αρθρο 103

Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

Χρηματικές οφειλές υπόχρεων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α), οι οποίες προέρχονται από θεσπιζομένους υπέρ αυτών οικονομικούς, εν γένει, πόρους, ρυθμίζονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης των υπόχρεων ενώπιον των οικείων Ο.Τ.Α εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τις ακόλουθες, περιοριστικά αναφερόμενες, διακρίσεις:
α) Από τις καταστάσεις που έχουν βεβαιωθεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ή πρόκειται να βεβαιωθούν, μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την αυτή, χρηματικών οφειλών, οι οποίες προέρχονται, καθ΄ οιονδήποτε σωρευτικό συνδυασμό, από τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους, απαλείφονται τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων τελών σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, η δε καταβολή της πρώτης (1ης) εκ των δόσεων αυτών, συντελείται συγχρόνως με την υποβολή αίτησης του υπόχρεου για υπαγωγή στην ρύθμιση. Εφόσον η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών τελών συντελεσθεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στα εναπομείναντα αυτά τέλη.

β) Από τις καταστάσεις που έχουν βεβαιωθεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ή πρόκειται να βεβαιωθούν, μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από αυτή, χρηματικών οφειλών, οι οποίες προέρχονται, καθ΄ οιονδήποτε σωρευτικό συνδυασμό, από αυτοτελώς επιβαλλόμενα πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους, απαλείφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών προστίμων, αφού προηγουμένως μειωθούν κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, η δε καταβολή της πρώτης (1ης) από τις δόσεις αυτές, συντελείται συγχρόνως με την υποβολή αίτηση του υπόχρεου για υπαγωγή στην ρύθμιση. Κατ΄ εξαίρεση, τα αυτοτελώς επιβαλλόμενα πρόστιμα τα οποία αφορούν σε πολεοδομικές εν γένει παραβάσεις, δεν επιδέχονται ποσοστιαία μείωση και καταβάλλονται αυτούσια επιμεριζόμενα κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, ενώ τα αυτοτελώς επιβαλλόμενα πρόστιμα, τα οποία αφορούν σε παραβάσεις τοπικών κανονιστικών διατάξεων των Ο.Τ.Α περί καθαριότητος, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και καταβάλλονται επιμεριζόμενα και αυτά με τον ίδιο τρόπο. Εφόσον η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών προστίμων συντελεσθεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στα εναπομείναντα αυτά πρόστιμα.

γ) Από τις καταστάσεις που έχουν βεβαιωθεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ή πρόκειται να βεβαιωθούν,, μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από αυτή, χρηματικών οφειλών, οι οποίες προέρχονται, καθ΄ οιονδήποτε σωρευτικό συνδυασμό, από διοικητικά πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ – Ν.2696/1999, όπως ισχύει), προσαυξήσεις και τόκους, απαλείφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων προστίμων, αφού προηγουμένως μειωθούν κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, η δε καταβολή της πρώτης (1ης) εκ των δόσεων αυτές, συντελείται συγχρόνως με την υποβολή αίτησης του υπόχρεου για υπαγωγή στην ρύθμιση. Εφόσον η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών προστίμων συντελεσθεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού, το οποίον αντιστοιχεί στα εναπομείναντα αυτά πρόστιμα.

δ) Από τις καταστάσεις που έχουν βεβαιωθεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ή πρόκειται να βεβαιωθούν,, μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από αυτή, χρηματικών οφειλών, οι οποίες προέρχονται, καθ΄ οιονδήποτε σωρευτικό συνδυασμό, από εν γένει μισθώματα, προσαυξήσεις και τόκους, απαλείφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων μισθωμάτων σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, η δε καταβολή της πρώτης (1ης) από τις δόσεις αυτές, συντελείται συγχρόνως με την υποβολή αίτησης του υπόχρεου για υπαγωγή στην ρύθμιση αυτή. Εφόσον η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών μισθωμάτων συντελεσθεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στα εναπομείναντα αυτά μισθώματα.

ε) Από τις καταστάσεις που έχουν βεβαιωθεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ή πρόκειται να βεβαιωθούν,, μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από αυτή, χρηματικών οφειλών, οι οποίες προέρχονται, καθ΄οιονδήποτε σωρευτικό συνδυασμό, από φόρους, δικαιώματα, εισφορές, προσαυξήσεις και τόκους, απαλείφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων φόρων και δικαιωμάτων και των εναπομεινασών εισφορών σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, η δε καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης, συντελείται συγχρόνως με την υποβολή αίτησης του υπόχρεου για υπαγωγή στην ρύθμιση. Εφόσον η καταβολή των φόρων, των δικαιωμάτων και των εισφορών αυτών συντελεσθεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτά.

Σε όλες τις προαναφερόμενες προβλέψεις, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής τριών δόσεων ανά έτος ρύθμισης, ο υπόχρεος απολλύει το ευεργέτημα των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου και αναβιώνει η συνολική χρηματική οφειλή του, με επαναφορά στην αρχική της κατάσταση, η οποία καθίσταται καταβλητέα, αφού αφαιρεθούν τα ήδη καταβληθέντα ποσά.

Υπόχρεοι καταβολής χρηματικών οφειλών, όπως ανωτέρω αναφέρεται, οι οποίοι υπήχθησαν σε προηγούμενο, του παρόντος, καθεστώς ευεργετικών ρυθμίσεων, δύνανται να υπαχθούν στις ευεργετικές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ενώπιον των οικείων Ο.Τ.Α, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Διοικητικές διαφορές και αμφισβητήσεις μεταξύ υπόχρεων καταβολής χρηματικών ποσών, ως ανωτέρω και οικείων Ο.Τ.Α, για τις οποίες ασκήθηκαν ένδικα βοηθήματα ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία δεν απεφάνθησαν αμετάκλητα, μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, αφού προηγουμένως οι εν λόγω υπόχρεοι, παραιτηθούν από την άσκηση των ενδίκων αυτών βοηθημάτων, με αίτηση τους, η οποία κατατίθεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής επίλυσης διοικητικών διαφορών και προσκομίσουν εντός τριών εργασίμων ημερών, την σχετική βεβαίωση παραίτησης που χορηγείτε αρμοδίως στους οικείους Ο.Τ.Α .

Εφόσον εκτός από τα ένδικα βοηθήματα της προηγούμενης παραγράφου έγιναν, σωρευτικά και αιτήσεις διοικητικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 32 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ: 246/Α/22-10-1980), όπως ισχύει και δεν έχουν αποφανθεί οριστικά τα συμβούλια των οικείων Ο.Τ.Α μέχρι και την έναρξη του παρόντος, τότε η δυνατότητα υπαγωγής στις ευεργετικές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, συντελείται με υποβολή σχετικής αίτησης παραίτησης των υπόχρεων από την άσκηση διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης, που κατατίθεται στην αρμόδια επιτροπή. Οριστικές αποφάσεις των συμβουλίων των οικείων Ο.Τ.Α, που εκδόθηκαν επί των ως άνω αιτήσεων μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος ακυρώνονται αφού προηγουμένως οι υπόχρεοι αιτηθούν την υπαγωγή τους στις ευεργετικές ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προηγουμένου εδαφίου της παραγράφου αυτής και από τον χρόνο της υπαγωγής τους σε αυτές.

Χρηματικά ποσά για τις παραπάνω οφειλές που κατέβαλαν οι υπόχρεοι στους οικείους Ο.Τ.Α δεν αναζητούνται .

aftodioikisi.gr

To άρθρο 111 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπει την ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών στους δήμους είτε με τη χρήση τερματικών (POS), είτε με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών (web banking).

 Συγκεκριμένα αναφέρεται το εξής:

pos2

aftodioikis.gr

Ένα ευνοϊκότατο καθεστώς για τον συμψηφισμό οφειλών δήμων και περιφερειών, αλλά και την διαγραφή πρόσθετων φόρων, προστίμων, προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, διαμορφώνει η πρόσφατη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με το Συμβούλιο, πέρα από τις απαλλαγές του νόμου 4316/2014 (άρθρο 79), όσοι ΟΤΑ έχουν ενταχθεί στην συγκεκριμένη ρύθμιση για οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, μπορούν να διαγράφουν μέρους τους χρέους (αυτό που που προκύπτει από πρόσθετες επιβαρύνσεις) και βάσει του νόμου 4071/2012, που αφορά διαγραφή χρεών που προέρχονται από δημοτικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, όπως γνωμοδοτεί το Συμβούλιο, μπορούν οι ΟΤΑ να συμπεριλάβουν στις ρυθμιζόμενες οφειλές του άρθρου 79, παρ. 2 ν. 4316/2014 και εκείνες που έχουν γεννηθεί από την υποχρεωτική εκ του νόμου αναδοχή χρέους που θεσπίστηκε από τους νόμο 4071/2012.

Ο εν λόγω νόμος (4071/2012) ορίζει ότι χρέη δημοτικών επιχειρήσεων προς το Δημόσιο βεβαιώνονται στον οικείο δήμο μόνο για το ποσό της κύριας οφειλής (δηλαδή χωρίς προσαυξήσεις κ.λπ.), ενώ ο νόμος 4316/2014, συμψηφίζει χρέη των ΟΤΑ με μηνιαία παρακράτηση 5% επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

Επομένως, εάν ένας ΟΤΑ έχει ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση του 4316/2014 για κάποιο ποσό χρεών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, μπορεί ακόμα να διαγράψει από αυτό το ποσό τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από χρέη δημοτικών επιχειρήσεων.

Τα ευεργετήματα και οι απαλλαγές του 4316/2014

Σύμφωνα με την παράγραφο β’ του άρθρου 79 του 4316/2014, «οι οφειλές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που είναι εν ισχύ, επί του εναπομείναντος ποσού, καθώς και όσες τελούν σε αναστολή, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις…».

Ο συγκεκριμένος τρόπος ρύθμισης χρεών είναι γνωστός στους e-αναγνώστες τηςaftodioikisi.gr, καθώς η ιστοσελίδα μας έχει αναδείξει το θέμα και στο παρελθόν. Θυμίζουμε:

Οι απαλλαγές από τις προσαυξήσεις γίνονται ως ακολούθως:

i) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός ενός έτους, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή 90%.

ii) …εντός δύο ετών με απαλλαγή κατά 80%.

iii) …εντός τριών ετών με απαλλαγή κατά 70%.

iν) …εντός τεσσάρων ετών με απαλλαγή κατά 60%.

ν) …εντός πέντε ετών με απαλλαγή κατά 50%.

νi) …εντός έξι ετών με απαλλαγή κατά 30%.

νii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται μετά την πάροδο της εξαετίας δεν υπάρχουν απαλλαγές.

Και βέβαια, στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ΟΤΑ επιλέξει να μπει στη διαδικασία συμψηφισμού, αλλά δεν επιθυμεί να αποπληρώσει το χρέος εντός εξαετίας: το χρέος μετακυλίεται στο διηνεκές και η εξόφληση γίνεται… σταγόνα – σταγόνα.

Ευεργετήματα

Στους δήμους και τις περιφέρειες που υπάγονται στο συμψηφισμό, παρέχονται για τα ποσά που ρυθμίζονται τα ακόλουθα ευεργετήματα:

i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ,

iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του δήμου ή της περιφέρειας,

ιν) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) πλην της παραγράφου 2.

Εν ολίγοις, ο ΟΤΑ που μπαίνει στη ρύθμιση ευνοϊκού συμψηφισμού οφειλών, ουσιαστικά εκμηδενίζει το χρέος του, διευκολύνεται να καταρτίσει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, αλλά και παράλληλα να αποκτήσει πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Δείτε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ΕΔΩ

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ (βλ. άρθρο 79)

Δείτε τις πρόσφατες οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών ΕΔΩ

aftodioikisi.gr

Σημαντικές αλλαγές στον χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιφέρει το προσχέδιο νόμου του υπ. Εσωτερικών με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» που δόθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως κείμενο εργασίας.

Το σχέδιο που δημοσιεύει το  Εθνος περί τους 80 χιλιάδες δημοτικούς υπαλλήλους.

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, ενώ ήδη έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Εννιά αλλαγές περιλαμβάνονται σε αυτό:
Μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων από και προς τους Δήμους.
Διατήρηση της προσωπικής διαφοράς των υπαλλήλων που μετατάσσονται.
Μεταφορά προσωπικού των προς κατάργηση ΝΠΔΔ ΔΠΙΔ και ΑΕ των ΟΤΑ στους Δήμους.
Τοποθέτηση δημοτικών αστυνομικών και σχολικών φυλάκων
Μέσα ατομικής προστασίας δημοτικών υπαλλήλων
Καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας
Δημοτικά τέλη και οικονομικά ΟΤΑ
Δημιουργία μητρώου ανθρώπινου δυναμικού
Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων με υπουργεία Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης για έκδοση διαβατηρίων

Το προσχέδιο περιλαμβάνει διάταξη με την οποία το προσωπικό μετατάσσεται σε θέσεις των Δήμων, διατηρώντας μάλιστα την προσωπική διαφορά στον μισθό του, καθώς κάτι ανάλογο προβλέπεται για όλους τους μετατασσόμενους υπαλλήλους των ΟΤΑ. Η σχέση εργασίας των υπαλλήλων αυτών παραμένει μάλιστα η ίδια. Η ίδια διάταξη αφορά και το προσωπικό που υπηρετεί με συμβάσεις, αλλά και το μόνιμο και με αορίστου χρόνου συμβάσεις.

Παράλληλα απελευθερώνονται οι μετακινήσεις και μετατάξεις προσωπικού από τον στενό Δημόσιο Τομέα σε ΟΤΑ καθώς πλέον δεν χρειάζεται έγκριση από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή.
Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών επιτρέπεται η απόσπαση ως και για 2 χρόνια προσωπικού από ΝΠΙΔ και ΑΕ του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ, ενώ οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί ή έχουν μεταφερθεί σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού διατηρούν την προσωπική διαφορά στον μισθό τους.
Οι δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν μεταταχθεί σε άλλες θέσεις θα μπορούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους, πλην αυτών που εντάχθηκαν σε σωφρονιστικά ιδρύματα.
Σε ό,τι αφορά στους σχολικούς φύλακες δίδεται η δυνατότητα απασχόλησής τους σε εγκαταστάσεις και κτίρια πλην των σχολικών εφόσον δεν επηρεάζεται η φύλαξη των σχολικών κτιρίων.

imerisia.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot