×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 575

Η επιστροφή του προϋπολογισμού του Δήμου μας ήταν πιθανή και αναμενόμενη.
Η βιαστική παρουσίαση του στο δημοτικό συμβούλιο 29-11-2013 και οι δεδομένοι συσχετισμοί επέτρεψαν την πρόχειρη έγκριση του, αποτέλεσμα του οποίου είναι και η απόρριψη. Η χρεοκοπία και η μνημονιακη δέσμευση της χώρας μας έχει τις συνέπειες της στον κρατικό μηχανισμό μέρος του οποίου είναι και ο Δήμος μας και γι αυτό έχουν θεσμοθετηθεί με τον νόμο 4111/2013 δυο πρόσθετες ελεγκτικές κρατικές αρχές: το Παρατηρητήριο ΟΤΑ και ο κόμβος διαλειτουργικότητας οι οποίες μέχρι να καταργηθούν, επιβάλλεται ο σεβασμός τους.

Α. Το Παρατηρητήριο ΟΤΑ στο οποίο υποβάλλονται:
1. Ισοσκελισμένοι Προϋπολογισμοί από τους ΟΤΑ προς τις Αποκεντρωμένες Περιφέρειες.
2. οι Δήμοι υποχρεούνται να υποβάλουν Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (Στοχοθέτηση).
3. Οι Αποκεντρωμένες Περιφέρειες προχωρούν σε Έλεγχο Νομιμότητας των Προϋπολογισμών. Εγκρίνουν τους Προϋπολογισμούς ή τους επιστρέφουν προς αναμόρφωση τους.
Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την πορεία των οικονομικών στοιχείων και την επιχειρησιακή δράση των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στη Κυβέρνηση.
- Παρακολουθεί τους μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, τις δράσεις και τις προθεσμίες που έχουν τεθεί από τους ίδιους τους ΟΤΑ σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.
- Αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων των ΟΤΑ και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησής τους, όπου κρίνεται αναγκαίο.
- Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, ώστε αυτοί να καθίστανται εφικτοί.

Πότε παρεμβαίνει το Παρατηρητήριο ΟΤΑ;
α) Όταν διαπιστώνει απόκλιση και παρέχει οδηγίες και μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.
β) Σε περίπτωση που η απόκλιση παρουσιάζεται για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, εισηγείται απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ώστε ο ΟΤΑ να υπαχθεί σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
Το Παρατηρητήριο έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στους προϋπολογισμούς των δήμων και στην περίπτωση που οι υποδείξεις του δεν γίνουν σεβαστές, μπορεί να στερεί από τους δήμους το μερίδιό τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του, αποδίδεται αστική και πειθαρχική ευθύνη στους αιρετούς και τους υπαλλήλους των δήμων.
Β. Ο κόμβος διαλειτουργικότητας είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που συλλέγει από τους δήμους και τις περιφέρειες αυτοματοποιημένα σε μια κεντρική βάση δεδομένων και επεξεργάζεται:
α) τα οικονομικά στοιχεία τους
β) τα στοιχεία μισθοδοσίας τους και
γ) τα στοιχεία των εκτελούμενων από αυτούς έργων.
Το πληροφοριακό αυτό σύστημα μπορεί να διαθέσει αυτοματοποιημένα όλα τα επεξεργασμένα στοιχεία σε άλλους φορείς, όπως το ΓΛΚ και ΕΛΣΤΑΤ.
-Η Δημοτική αρχή ήξερε αυτό το πλέγμα"κακών ελέγχων" και έχει ευθύνες γιατί δεν σεβάστηκε τον νόμο και δημιούργησε τις προϋποθέσεις αναπομπής με συνέπειες στην διαχείριση του δήμου μας.
-Είμαστε η μόνη παράταξη που παρακολουθούμε  τις τριμηνιαίες εκθέσεις του ετησίου προϋπολογισμού και δημοσιεύουμε τα κριτικά μας συμπεράσματα. Σε κάθε τρίμηνο διαπιστώναμε την αναντιστοιχία  ανάμεσα στις προβλέψεις και την υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Μήπως είναι προτιμότερο να έχουμε ανοικτό δημόσιο διαπαραταξιακό διάλογο για τα οικονομικά πεπραγμένα του δήμου μας και να προλαμβάνουμε τις αναπομπές και τις ταλαιπωρίες παρά να αφορίζουμε αβασάνιστα τις παρατάξεις που κρίνουν και τους άνωθεν ελεγκτικούς μηχανισμούς, όση σκοπιμότητα και όση πολιτική εμπάθεια και αν κρύβουν μέσα τους; 
Αν στον προϋπολογισμό τηρούνταν οι απαιτήσεις του νόμου θα επιστρέφονταν ο προϋπολογισμός για ανασύνταξη; Όχι βέβαια.

Ν. Μυλωνάς

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot