arxiki selida

Για τις διατάξεις του νομοσχεδίου (Ν. 4623/09.08.2019) που διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα στην Αυτοδιοίκηση ενημερώνει με επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και νέος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης τους δημάρχους της χώρας.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή επισημαίνει ότι «το κυβερνητικό νομοσχέδιο που μόλις ψηφίστηκε ρυθμίζει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα με στόχο τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των δήμων και άρει αδιέξοδα που προκάλεσε ο νόμος «Κλεισθένης».

Στη συνέχεια ο Γ. Πατούλης τονίζει πως «η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών αναγνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έκανε αποδεκτές πολλές από τις προτάσεις μας και προχώρησε σε ρυθμίσεις που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε την έμπρακτη πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ένα ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο με την Αυτοδιοίκηση προκειμένου να υπάρξουν περαιτέρω νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δήμων και των περιφερειών, υπέρ των πολιτών».

Ολοκληρώνοντας την επιστολή του επισημαίνει πως από την πλευρά της η Αυτοδιοίκηση Πρώτου και Δεύτερου βαθμού θα συνεχίσει «να συμβάλει με τεκμηριωμένες προτάσεις και θέσεις στο δημόσιο διάλογο για μια καλύτερη Αυτοδιοίκηση».

https://www.aftodioikisi.gr

Το υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε τροπολογία στο διυπουργικό νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν το προσωπικό των ΟΤΑ και τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης
Τροπολογία κατατέθηκε, από το υπουργείο Εσωτερικών, στο διυπουργικό νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το προσωπικό των ΟΤΑ και τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης.

Με αυτή την τροπολογία διασφαλίζεται και την περίοδο 2019 – 2020 η μισθοδοσία και η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των συμβασιούχων που απασχολούνται στους ΟΤΑ και τα νομικά του πρόσωπα που αποτελούν φορείς/δομές που συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» (παιδικοί σταθμοί). Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα σε δημοτικούς υπαλλήλους που παραιτήθηκαν λόγω κωλύματος για να εκλεγούν μέλη δημοτικών συμβουλίων και αφού εξελέγησαν δεν ανέλαβαν θέση ευθύνης, να επανέρχονται στην υπηρεσία και να αποσπώνται από τον δήμο που υπηρετούσαν σε άλλη υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων των δήμων όπου εξελέγησαν ή σε άλλη πλησιέστερη υπηρεσία για όσο διάστημα διαρκεί η αιρετή τους θητεία.

Τροπολογία: Επανέρχεται η διάταξη για διαγραφή συμβούλων
Η τροπολογία επαναφέρει τη διάταξη του «Καλλικράτη», που καταργήθηκε με τον «Κλεισθένη» ότι δημοτικός και περιφερειακός σύμβουλος που ανεξαρτητοποιείται ή διαγράφεται από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη, ενώ εμπίπτει από μέλος σε επιτροπές ή από αντιδήμαρχος – αντιπεριφειάρχης. Επίσης, δεν συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο της θέσης προέδρου ΝΠΔΔ και περιφερειάρχη και περιφερειακού συμβούλου εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν εκλεγεί στη θέση του προέδρου του νομικού προσώπου και καταλαμβάνουν τη θέση αυτή λόγω της αιρετής τους ιδιότητας.

Ορκωμοσία σε δημόσιους χώρους
Επίσης, με την τροπολογία η ορκωμοσία των νέων δημοτικών συμβουλίων, εκτός των δημαρχείων, μπορεί να γίνει σε άλλους δημόσιους χώρους, με σκοπό να δοθεί πανηγυρικός τόνος, παρουσία πολιτών. Τη δυνατότητα που έχουν περιφερειακά συμβούλια να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέχεται σε έκτακτες περιπτώσεις και σε νησιωτικούς δήμους.

Ο δήμος μπορεί να καλύπτει τα έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (νυν και τέως), καθώς και εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων.
Τέλος, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, συνιστώνται τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά για την υποβοήθηση του έργου του προέδρου.

Πηγή .ethnos.gr

«STOP» στην αποδοχή δωρεών ασθενοφόρων από τους ΟΤΑ Α΄βαθμού βάζει με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και κοινοποιήθηκε στους ΟΤΑ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, έπειτα από σχετικά αιτήματα Δήμων.
Ειδικότερα το Τμήμα Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών, σε έγγραφό του με ημερομηνία 8-11-2018 ξεκαθαρίζει ότι όχι μόνο δεν είναι δυνατόν οι Δήμοι να αποδέχονται δωρεά ασθενοφόρου ακόμα κι αν αυτό είναι πλήρως εξοπλισμένο αλλά και ότι θα πρέπει σε περίπτωση έγκρισης της αποδοχής αυτό να επιστραφεί στο δωρητή και να αναζητήσει ο ίδιος άλλον φορέα που να είναι σε θέση να το αποδεχτεί!
Η απάντηση του Υπ. Εσωτερικών, η οποία προκαλεί προβληματισμό σε δημάρχους που επιθυμούν να κάνουν αποδοχή δωρεάς ή έχουν κάνει, κοινοποιήθηκε στους ΟΤΑ, μέσω εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Θέμα: Αποδοχή δωρεάν ασθενοφόρων οχημάτων και θέσης σε κυκλοφορία αυτών
ΣΧΕΤ: Τη υπ’ αριθ 63039/08.11.2018 έγγραφο του Τμήματος Περιουσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο το σχετικό στο θέμα έγγραφο, αναφορικά με την αποδοχή δωρεών ασθενοφόρων οχημάτων από τους Δήμους προερχομένων από τρίτους (ΜΚΟ, αλλοδαπούς φορείς ΤΑ, ιδιώτες), προς ενημέρωσή σας και συναφώς σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:
1. Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, όπως η παροχή πρώτων βοηθειών και μεταφοράς ασθενών από τους δήμους με τη χρήση ασθενοφόρων για τον σκοπό αυτό, δεν περιλαμβάνεται ρητά στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α’ βαθμού, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 και ισχύουν.
2. Οι σχετικές πράξεις των ΟΤΑ περί αποδοχής δωρεών των συγκεκριμένων οχημάτων, ακόμα και όταν αυτά είναι πλήρως εξοπλισμένα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, δεν βρίσκουν νομικό έρεισμα και ως εκ τούτου δεν δύναται να εγκριθούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015, ούτε και να τεθούν σε κυκλοφορία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του υπ’ αριθ. 63039/08.11. 2018 εγγράφου του Τμήματος Περιουσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».
Στην απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς τους ΟΤΑ, επισυνάπτεται και το έγγραφο του Τμήματος Περιουσίας του Υπουργείου Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες διοικήσεις στο αναφέρονται μεταξύ άλλων:
«Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, όπως η παροχή πρώτων βοηθειών και μεταφοράς ασθενών από τους Δήμους με τη χρήση ασθενοφόρων οχημάτων για τον σκοπό αυτό, δεν περιλαμβάνεται ρητά στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α’ βαθμού. Περαιτέρω το Υπουργείο Υγείας σε σχετικό έγγραφό του, επισημαίνει ότι το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας “ΕΚΑΒ” αποτελεί τον μοναδικό φορέα παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας όπως αυτό ορίζεται από τον οργανισμό του. Η κύρια δραστηριότητα του ΕΚΑΒ είναι η άμεση προνοσοκομειακή φροντίδα σε όλους τους πολίτες, οπουδήποτε, οποτεδήποτε χρειασθεί καθώς και η ασφαλής και ταχεία διακομιδή τους σε κατάλληλες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και κυρίως δεδομένου ότι οι ασκούμενες από τους Δήμους αρμοδιότητες δεν συνάδουν με την αρμοδιότητα παροχής πρώτων βοηθειών και μεταφοράς ασθενών, η άσκηση των οποίων επιφυλάσσεται σε κρατικούς φορείς σας επισημαίνουμε ότι σχετικές πράξεις ΟΤΑ, περί αποδοχής δωρεών των συγκεκριμένων οχημάτων, ακόμα κι όταν αυτά είναι πλήρως εξοπλισμένα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, δεν βρίσκουν νομικό έρεισμα και ως εκ τούτου δεν δύναται να εγκριθούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015.
Σε όσες περιπτώσεις δε έχουν ήδη γίνει οι εγκρίσεις των δωρεών αυτών αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης της θέσης σε κυκλοφορία των ασθενοφόρων οχημάτων (καθώς η χρήση τους δεν συνάδει όπως προαναφέρθηκε με τις αρμοδιότητες που έχουν ρητά απονεμηθεί στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ) θεωρούμε ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς –προκειμένου τα δωρηθέντα ασθενοφόρα οχήματα να μην μείνουν αναξιοποίητα – μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τον δωρητή και κατόπιν σχετικής έγκρισής του, τρόπους αξιοποίησης αυτών των οχημάτων μέσω και της περαιτέρω παραχώρησης της κυριότητας αυτών στους φορείς που από τον νόμο έχουν ρητά την αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας (και ειδικότερα της παροχής πρώτων βοηθειών και της μεταφοράς ασθενών) φροντίζοντας ωστόσο σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται τυχόν βούληση του δωρητή ως προς τον σκοπό της χρήσης των οχημάτων αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση η δωρεά θα πρέπει να ανακληθεί και να αναζητηθεί από τον ίδιο τον δωρητή η διάθεση των εν λόγω οχημάτων στους φορείς που είναι καθ΄ύλην αρμόδιοι για την επιτέλεση του έργου παροχής πρώτων βοηθειών και μεταφοράς».
Αυτό που έχει σημασία να τονισθεί είναι πως η δωρεά ασθενοφόρων απο τρίτους σε Δήμους είναι μια διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να καλυφθούν τα μεγάλα κενά του κράτους στον τομέα της Υγείας, ιδίως τα μικρά νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.
Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ όπως ανέφεραν δήμαρχοι στη «δ» φέρνει τα πάνω-κάτω και δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Ζητούν να συναντηθούν με την υπουργό Έφη Αχτσιόγλου

Ντου στο υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν λίγο μετά τις 09:30 το πρωί συνδικαλιστές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα μέλη της ΠΟΕ – ΟΤΑ ζητούν εδώ και τώρα να συναντηθούν με την υπουργό Εργασίας.

Διαμαρτύρονται για τα εργατικά δυστυχήματα και τις απώλειες εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Σήμερα είναι κλειστά τα αμαξοστάσια των δήμων, μετά από απόφαση της ΠΟΕ – ΟΤΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα εργατικά δυστυχήματα στις υπηρεσίες καθαριότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι δεν γίνονται αποκομιδές σκουπιδιών.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί να αναλάβουν τις ευθύνες τους τα υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, που είναι αρμόδια για τους ελέγχους στις υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς και τους αιρετούς «που εντατικοποιούν σε υπέρμετρο βαθμό την εργασία των συναδέλφων στην τοπική Αυτοδιοίκηση με συνέπεια εκατόμβη νεκρών».

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για την τριετία 2015-2017.
Για ακόμη μια φορά, πρωταθλητές στη διαφθορά στο Δημόσιο αναδεικνύονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Επιχειρήσεις τους, ενώ όσον αφορά στον έλεγχο των πόθεν έσχες προέκυψε ότι 65 υπάλληλοι, «ξέχασαν» να δηλώσουν εισοδήματα 13 εκατομμυρίων ευρώ.
Το έργο που έχει κάνει το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης την περασμένη τριετία σχετικά με τους ελέγχους στη Δημόσια Διοίκηση παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ
Σε 161 από τις 324 εκθέσεις (εκτός από αυτές που αφορούν σε ελέγχους περιουσιακής κατάστασης) που ολοκληρώθηκαν το 2017 διατυπώθηκαν συνολικά 521 προτάσεις. Σε αυτές δεν υπολογίζονται οι προτάσεις που αφορούσαν σε αναζήτηση πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών. Προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό προτάσεων αφορά στην τήρηση και στην ποιότητα των διοικητικών διαδικασιών (47,41%) ενώ το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό αφορά στη νομιμότητα δράσης των υπηρεσιών που ελέγχθηκαν (26,30%).
Από τα παραπάνω αναδεικνύεται το πρόβλημα της μη τήρησης της νομιμότητας όπως επίσης και το γεγονός ότι οι διοικητικές διαδικασίες, συνηγορούντος συχνά ενός πολύπλοκου ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ατελούς θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου (23,42%), είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες με δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα και την αποδοτικότητα των παραγόμενων υπηρεσιών.
Από το σύνολο των προτάσεων που αφορούν στη νομιμότητα, περίπου το 45% αυτών αφορούν στην αποκατάσταση της νομιμότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και στις επιχειρήσεις τους. Σημειώνεται πάντως ότι το 54% των ελέγχων που διενεργήθηκαν αφορούσε σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και Επιχειρήσεις.
Από τις εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου σε ποσοστό (33,64%) από αυτές, αναζητήθηκαν ευθύνες υπαλλήλων/οργάνων της Διοίκησης για πειθαρχικά παραπτώματα ή/και ανέκυψαν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες οπότε οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των σχετικών πράξεων και παραλείψεων.
O Ειδικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Κασσαβέτης αναφέρθηκε στο έργο των επιθεωρητών, καθώς και στο γεγονός ότι οι επιθεωρητές πολλές φορές καλούνται από τη Δικαιοσύνη να χειριστούν μεγάλες υποθέσεις που απαιτούν χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθούν. «Η αποτελεσματική αντιμετώπιση, των φαινομένων παθογένειας της Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία πλήττουν την λειτουργική της χρησιμότητα, αποτελούν προϋπόθεση για ποιοτικές κρατικές λειτουργίες και ως εκ τούτου άμεση προτεραιότητα.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, με την ψήφιση σημαντικών νομοθετημάτων, στο πλαίσιο συγκεκριμένης πολιτικής για τη διοικητική μεταρρύθμιση», τόνισε.
Στο σημείο αυτό, επεσήμανε τη σημασία και τον ρόλο του ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. Ο έλεγχος είναι αναγκαίος και χρήσιμος, προκειμένου να διασφαλισθεί η εντός της καθορισμένης πορείας, νόμιμη εκτύλιξη της διοικητικής δράσης. Σκοπός όλων των μορφών ελέγχου είναι αν η δράση της Δημόσιας Διοίκησης, οδηγεί στην υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών, βάσει των ισχυόντων νομικών κανόνων. Σκοπός η διαρκής αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας, μέσω διαρκών μεταρρυθμιστικών πολιτικών.
Χαρίτσης: Ο αγώνας κατά της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση είναι διαρκής και επίμονος
«Η μάχη κατά της κακοδιαχείρισης, της αδιαφάνειας, της σπατάλης ανθρώπινων και υλικών πόρων και πρωτίστως ο αγώνας κατά της διαφθοράς και της αθέμιτης συναλλαγής στη δημόσια διοίκηση είναι ένας αγώνας διαρκής, επίμονος», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην εκδήλωση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, με θέμα «Η Δημόσια Διοίκηση μέσα από το Ελεγκτικό Έργο του ΣΕΕΔΔ - Διαπιστώσεις, Προτάσεις, Προοπτικές».
Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι η ανοχή ή η ελλειμματική αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης ευνοούσαν σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες αναπαραγωγής ενός συστήματος που ήταν «πελατειακό, αδιαφανές, συναλλασσόμενο με διάφορα κέντρα και παράκεντρα εξουσίας».
Η πάταξη όμως των φαινομένων αυτών, πρόσθεσε ο υπουργός, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας του διοικητικού έργου, «είναι προϋποθέσεις ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και αφορούν τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη, που έχει την αξίωση από το δημόσιο τομέα να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αποστολή του».
Τόνισε, ακόμα ότι το υπουργείο δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην τήρηση της νομιμότητας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γι αυτό, με τον «Κλεισθένη Ι» συστάθηκαν επτά Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, με επικεφαλής πτυχιούχους αυξημένων προσόντων, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν επαφή με κάποιο κλάδο του δικαίου και οι οποίοι περιβάλλονται από νομικούς αυξημένων προσόντων.
Δεν παρέλειψε να εξάρει το έργο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που έχει καταξιωθεί, όπως υπογράμμισε, στη συνείδηση των πολιτών, αλλά και των κρατικών λειτουργών, «που συμμερίζονται, μαζί με την κυβέρνηση, την αγωνία για διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση».
Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου για το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, με τον οποίο, όπως είπε, σπάνε νοοτροπίες και μηχανισμοί δεκαετιών και εξασφαλίζεται η αποκομματικοποίηση του κρατικού μηχανισμού, ενώ αναφέρθηκε και στη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», με το οποίο γίνεται εξοικονόμηση πόρων και χρόνου, που μπορούν όπως τόνισε, να αξιοποιηθούν πολύ πιο δημιουργικά.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι όπως προέκυψε από έλεγχο, το δημόσιο ζημιώθηκε μισό εκατομμύριο ευρώ ζημιώθηκε το δημόσιο από τη μη είσπραξη Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από Δήμο της Αττικής. Συγκεκριμένα, ο Δήμος προέβη στην αναδρομική βεβαίωση Τ.Α.Π. μόλις το έτος 2013, συνολικού ποσού 443.329,48 ευρώ για τα έτη 2008-9ος/2011, ωστόσο, από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας για το ίδιο χρονικό διάστημα, το συνολικό ποσό που θα έπρεπε να είχε βεβαιωθεί ανέρχεται στο ποσό των 682.843,00 ευρώ, δηλαδή δεν βεβαιώθηκε το ποσό των 239.513,52 ευρώ.
Σελίδα 1 από 25

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot