Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, κατά την συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018, ομοφώνως ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου την άμεση κάλυψη της θέσεως καρδιολόγου και παιδιάτρου για το Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας της Κω, θέσεις οι οποίες παραμένουν κενές επί 5 μήνες η πρώτη, η δε δεύτερη εδώ και μια δεκαετία.
Η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου και σε αυτήν την περίπτωση, θα συνδράμει στην προσπάθεια του Υπουργείου για την κάλυψη των θέσεων, με παροχή κινήτρων.
Όσον αφορά το νησί της Κάσου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ζητά την άμεση κάλυψη της θέσεως του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κάσου από ειδικευμένο γιατρό.
Μετά την αποχώρηση του μοναδικού ειδικευμένου παθολόγου γιατρού από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Κάσου, στο νησί υπηρετεί ένας νέος αγροτικός γιατρός του οποίου η θητεία λήγει σε δύο μήνες.
Ζητείται από το Υπουργείο Υγείας και την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου να προβούν άμεσα στην πρόσληψη ειδικευμένου γιατρού αφού το ακριτικό νησί της Κάσου παραμένει ακάλυπτο και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
Η Alpha Bank , μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Μαζί, με στόχο την υγεία», συμβάλλει στη βελτίωση των παροχών υγείας στα ελληνικά νησιά, προσφέροντας ιατρικά μηχανήματα και ιατροφαρμακευτικό υλικό. Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος το 2014 έως σήμερα, έχουν παραδοθεί 203.200 τεμάχια ιατροφαρμακευτικών ειδών σε 42 νησιά.
Κύριοι στόχοι του Προγράμματος, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “ Άγονη Γραμμή Γόνιμη ” είναι η υποστήριξη του έργου των τοπικών ιατρείων για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών, καθώς και η ενίσχυση της ποιότητας ζωής και του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων, όσον αφορά σε θέματα υγείας και ιατρικής περιθάλψεως.
Το έτος 2018, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί, με στόχο την υγεία» παραδόσεις ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου (16.4.2018), στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο” (20.4.2018), στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου” (8.5.2018), στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης (18.5.2018), στο Κέντρο Υγείας Πάρου (24.5.2018), στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου (25.5.2018), στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Δονούσας (6.6.2018), στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Θύμαινας (12.5.2018), στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου (22.6.2018) και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης (26.6.2018).
Οι παραδόσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων τοπικών Νοσοκομείων και ιατρικών φορέων, Δημοτικών Αρχών, της ΑΜΚΕ “Άγονη Γραμμή Γόνιμη”, κατοίκων των νησιών και Στελεχών της Τραπέζης.
Παράλληλα, τα τοπικά ιατρεία εξοπλίσθηκαν με 1.034 ιατρικά μηχανήματα, ιατρικές συσκευές και είδη ιατρικού και φαρμακευτικού εξοπλισμού (όπως διφασικό απινιδωτή, καρέκλες αιμοκαθάρσεως, έδρες αιμοληψίας, συγκολλητές ασκών αιμοδοσίας, τροχήλατη διαθερμία μικροκυμάτων, μηχάνημα ηλεκτροθεραπείας, αυτόματος αιματολογικός αναλυτής, μηχάνημα αερίων αίματος, απινιδωτές, κ.λπ.).
Πηγή euro2day.gr
Tην υπογραφή συμφωνίας πώλησης της συμμετοχής της στο ΥΓΕΙΑ προς το HELLENIC HEALTHCARE - CVC ανακοίνωσε η MIG.
Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η MIG έλαβε νέα δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις βελτιωμένη προσφορά από την «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ'Α.Ε.» («ΥΓΕΙΑ») που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215,189,466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.
Το νέο προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 0,95 ευρώ ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 204,429,933 εκατομμύρια ευρώ (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 290,455,814 εκατομμύριων ευρώ για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).
Το ΔΣ της MIG σε έκτακτη συνεδρίαση του, αξιολόγησε την νέα πρόταση της «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» και την ήδη υποβληθείσα μη δεσμευτική πρόταση της «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» με τη παρουσία και τη συνδρομή του χρηματοοικονομικού του συμβούλου, Rothschild.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. » ανερχόταν σε 0,95 ανά μετοχή και βασιζόταν σε μη δεσμευτική πρόταση χρηματοδότησης από την «H.I.G Capital International» («H.I.G»), οι επιμέρους όροι της οποίας δεν έγιναν γνωστοί. Επιπλέον και κατόπιν διευκρίνησης, η «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» ζήτησε χρόνο 6 - 8 εβδομάδων για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ και αποκλειστικότητα 2 μηνών ώστε να πάρει τις τελικές εγκρίσεις.
Εν αντιθέσει, η νέα πρόταση από την «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L» και CVC είναι δεσμευτική και χωρίς χρηματοδοτικές αιρέσεις.
Το Δ.Σ της MIG αφού άκουσε την αξιολόγηση των προτάσεων από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο της εταιρίας και συζήτησε διεξοδικά όλα τα δεδομένα των δύο προτάσεων αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την βελτιωμένη πρόταση της CVC, και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών του ΥΓΕΙΑ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας. Η συναλλαγή τελεί υπό την επικύρωση της Γ.Σ των μετόχων της MIG και την έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού.
Το Δ.Σ της MIG θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του στην εταιρία «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINS S.A.» για τo ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές του Ομίλου Υγεία που έδειξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα»

Νίκος Στ. Μανούσης: Μουσείο Ιατρικής – Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μια προσπάθεια που εμπνευστής της είναι ο καθηγητής Στέφανος Γερουλάνος και που ευχή μας είναι κάτι ανάλογο να δημιουργηθεί και στην πατρίδα του Ιπποκράτη, στους χώρους του ΔΙΙΚ με την συνδρομή όλων μας

Ένα μουσείο από την Ιατρική για όλο τον κόσμο

Με κάθε δυνατή επισημότητα έγιναν τα εγκαίνια του μουσείου Ιατρικής, στην πανεπιστημιούπολη. Πρόκειται για την προσπάθεια που ξεκίνησε ουσιαστικά το 2004 ο Στέφανος Γερουλάνος, καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τη συνεργασία του δρ της Ιατρικής Ιωαννίνων και φίλου του, Δημήτρη Φούντη, ώστε να δημιουργηθεί ένα μουσείο ιατρικής ιστορίας στο κέντρο ακριβώς του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής σχολής.

Ήταν και οι δύο εκεί την Πέμπτη το απόγευμα, για να δούνε τις προσπάθειές τους να καρποφορούν. Παρόντες, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, η υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη, καθηγήτρια στην Ιατρική Ιωαννίνων, βουλευτές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ο περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης, ο δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, σύσσωμη η πρυτανική αρχή, μαζί και οι υποψήφιοι πρυτάνεις κ.α.

Ωστόσο, τα δύο πρόσωπα αναφοράς ήταν οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι: ο γιατρός που συγκέντρωσε εδώ και χρόνια διάφορα από τα εκθέματα, ο οδοντίατρος που επίσης συγκέντρωσε, αλλά και δώρισε τρία πλήρη οδοντιατρεία: το δικό του, του πατέρα του και του παππού του.

Ο πρύτανης Γιώργος Καψάλης, σε μια από τις τελευταίες του επίσημες προσφωνήσεις από τη συγκεκριμένη θέση, έκανε μια ταχεία παρουσίαση του χώρου και των «αναθηματικών» σχεδόν δωρεών, που δημιούργησαν ένα μουσείο δομημένο κάθετα, ώστε να εξιστορεί την ιατρική επιστήμη, αλλά και οριζόντια, ώστε η Ήπειρος να διαπερνάει τα εκθέματα.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που μνημονεύονται και έχουν δωρίσει φάρμακα, εργαλεία κ.λπ. είναι οι γιατροί Γ. Μέρτζος, Ν. Δογορίτης, Θ. Λέκκας, Β. Μακρυδήμας, Δ. Παρλαπάς και ο Δημήτρης Γλάρος, πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ήταν και ο πρώτος πρακτικά πρύτανης που στήριξε την ιδέα ίδρυσης του μουσείου. Υπάρχει ακόμα αίθουσα αφιερωμένη στον Ξενοφώντα Αρχοντιάδη, το γιατρό που σκοτώθηκε από βομβαρδισμό, λίγο πριν τη συνθηκολόγηση των ναζί.

«Είναι μια διαφορετική προσέγγιση στη δύσκολη ιατρική καθημερινότητα» είπε ο κ. Ξανθός, στη σύντομη ομιλία του. Νωρίτερα, είχαν χαιρετήσει ο κ. Καχριμάνης, ο κ. Μπέγκας, η κα Τζούφη που είπε ότι μπορεί να δημιουργηθεί πλέον ένα σημαντικό δίκτυο μουσείων στο πανεπιστήμιο, ενώ υπάρχουν και άλλες «ανεκτίμητες συλλογές».

Το μουσείο Ιατρικής Ιστορίας «συνοδεύεται» από ένα έργο του Θόδωρου Παπαγιάννη, καθώς και από τον «Ιπποκράτειο κήπο» ακριβώς μπροστά στην είσοδο, όπου έχουν φυτευτεί πρόσφατα φυτά που συνδέονται με την ιπποκράτεια ιατρική.

Στα εκθέματά του, μπορεί να βρει κανείς κυριολεκτικά τα πάντα: εκτός από τις ιατρικές συλλογές (υπάρχει και ένα σχεδόν ολόκληρο χειρουργείο εκστρατείας) και τα γραμματόσημα ιατρικού ενδιαφέροντος, μέχρι εικόνα της  Παναγιάς-Γιάτραινας σε μικρό παρεκκλήσι με αναπαραστάσεις «ιατρικών θεμάτων» από τη θρησκεία.

Στόχος, είναι το μουσείο να μην… παραμείνει μουσείο, αλλά να αποκτήσει δική του ζωή και να παίξει και εκπαιδευτικό ρόλο για τους φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής.

http://www.med.uoi.gr

Σε συμφωνία με την CVC CAPITAL PARTNERS, για την πώληση του νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ», κατέληξε η MIG, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιουνίου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «Η MIG ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι την 19/5/2018 έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς της «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην ΥΓΕΙΑ που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215.189.466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.

Το προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των €0,92 ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό προσφερθέν τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε € 197.974.308,72 (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €281.273.841,12 για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ). Περαιτέρω παρέχεται στη MIG το δικαίωμα να αποκτήσει ποσοστό έως 10% στην εταιρία «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.».

Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή τους συνεδρίαση ομόφωνα θεώρησαν την προσφορά ικανοποιητική και αποφάσισαν να παραχωρήσουν στη «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» περίοδο αποκλειστικότητας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30/6/2018. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος. Η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (επιβεβαιωτικό νομικό, οικονομικό και φορολογικό έλεγχο, συμφωνία επί των επιμέρους όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας).

Η σχετική συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 30/6/2018 και εν συνεχεία θα τεθεί υπόψιν της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θα αποφασίσει οριστικά για την υλοποίηση της».

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot