Με την απόφαση αύξησης της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης κατά 1.027.364,88 €, μειώνεται δραστικά η συμμετοχή της ΔΕΥΑ Κω, σε μόλις σε 386.430,31 €

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται κατά 1.027.364,88 ευρώ η εθνική συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ως προς τη μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, που αφορά στην κατασκευή της Α΄φάσης των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μαστιχαρίου, η οποία δαπάνη καλύπεται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Κω, και πλέον μειώνεται δραστικά.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον κα Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020, της Πράξης με τίτλο “Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οισισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου Νήσου Κω”.

Τα «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου – Κεφάλου και Α΄Φάσης Μαστιχαρίου», είναι το πρώτο υποέργο του συνολικού έργου «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω». Ο συνολικός προϋπολογισμός, μετά την δημοπράτησή του, ανήλθε σε 10.354.978,75 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 8.941.183,56 ευρώ. Ευρώ , η οποία καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Το ποσό των 1.413.795,19 ευρώ, επρόκειτο να καταβληθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Κω.

Μετά την τροποποιητική απόφαση αύξησης της εθνικής συμμετοχής κατά 1.027.364,88 ευρώ, η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται πλέον σε 9.968.548,44 ευρώ. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ και που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Κω, περιορίζεται σε 386.430,31.

Ως ημερομηνία λήξης του έργου ορίζεται η 31/12/2021.

Το έργο μελετήθηκε και υλοποιείται από την ΔΕΥΑ Κω και παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που το ενέταξε και στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας.

Συνιστά παρέμβαση υψηλής προτεραιότητας στο νησί της Κω, του οποίου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξασφάλισε τη χρηματοδότηση, με την ένταξή του στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με συνολικό προϋπολογισμό δημοπράτησης 16.447.629,34 ευρώ. Στόχο έχει να θωρακίσει περιβαλλοντικά έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς και να δώσει λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων, σε βάθος 20ετίας.

Αναλυτικότερα, το συνολικό έργο «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω», αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου και Καμαρίου – Κεφάλου και περιλαμβάνει:

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Μαστιχαρίου και τα έργα μεταφοράς των λυμάτων στην Αντιμάχεια.

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Αντιμάχειας και τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων Αντιμάχειας και Μαστιχαρίου στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Καρδάμαινας.

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της παραλιακής ζώνης του οικισμού της Κεφάλου (Καμάρι) και τα έργα μεταφοράς των λυμάτων του συνόλου του οικισμού στο τελικό αντλιοστάσιο της ΕΕΛ Κεφάλου.

Τη νέα ΕΕΛ Κεφάλου με τα έργα προσαγωγής και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων σε παρακείμενο ρέμα. Επίσης, προβλέπεται και η βελτίωση της οδού πρόσβασης προς την ΕΕΛ, μήκους περίπου 1,5 χλμ.

Η δυναμικότητα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ανέρχεται σε 8.000 ι.κ. για την κάλυψη των αναγκών σε βάθος 20ετίας.

Το συνολικό μήκος των δικτύων ακαθάρτων (αγωγών) ανέρχεται σε 49,8 χλμ. και προβλέπονται συνολικώς δέκα αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο περιλαμβάνει επίσης και την κατασκευή 1.700 ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων, στους οικισμούς Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου και παραλίας Κεφάλου (Καμάρι), τις εργασίες σύνδεσης με Ο.Κ.Ω. καθώς και δαπάνες ύψους 132.840 ευρώ, για αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητα «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Γραφείο Τύπου Περιφέρειας

 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο την 26-10-18 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από ώρα 04:00πμ έως 06:00πμ στην ευρύτερη περιοχή Μαστιχαρίου στην Κω καθώς και στα νησιά Κάλυμνο, Λέρο και Λειψούς.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
Χ. Ι . Κυρίτσης
Διευθυντής Περιοχής Κω
Με μια Υπαίθρια Μουσικοχορευτική Εκδήλωση από τις 18.00 έως τις 22.00, για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, για να ευχαριστήσουν όλους τους Φιλοξενούμενους/Τουρίστες που χρόνια επισκέπτονται το χωριό και στην οποία συμμετέχουν όλοι σχεδόν οι επαγγελματίες του, θα γιορταστεί την Πέμπτη 27 Σεπτέμβρη η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στο Μαστιχάρι.
Όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που βρίσκονται στο Μαστιχάρι με τον τρόπο τους συμμετέχουν, θέλοντας να δείξουν (και να αποδείξουν)
ότι το μικρό χωριό ξέρει να εκτιμά και να τιμά αυτούς που το κρατούν ζωντανό.
Ολοκληρώνεται το έργο “Εφαρμογή Ρυμοτομικού στον Οικισμό Μαστιχαρίου” που προβλέπει:
-Τη διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών του ρυμοτομικού σχεδίου.
-Την κατασκευή πεζοδρομίων.
-Την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
-Την κατασκευή δικτύου ομβρίων.
Οι εικόνες από το έργο μιλούν από μόνες τους.
Στο συγκεκριμένο έργο απομένει η τοποθέτηση των φωτιστικών και η ηλεκτροδότηση του που θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η εικόνα της συγκεκριμένης περιοχής στο Μαστιχάρι άλλαξε όψη, έγινε πιο όμορφη, ανθρώπινη.
Το έργο αποτελεί συνέχεια της πρώτης φάσης υλοποίησης του σχεδίου πόλης Μαστιχαρίου που ολοκληρώθηκε πέρυσι και ακολουθεί η τρίτη φάση αφού το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη ψηφίσει αντίστοιχο έργο στην Ανατολική περιοχή του οικισμού Μαστιχαρίου.
Το συγκεκριμένο έργο, της τρίτης φάσης, βρίσκεται στη διαδικασία διαγωνισμού και μόλις ολοκληρωθεί θα ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.
Μετά από πολλά χρόνια το Μαστιχάρι, αλλάζει όψη. Ένα χρόνιο αίτημα των πολιτών που ζητούσαν το αυτονόητο, δρόμους, πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμό, βρίσκει λύση.
Αυτή η δημοτική αρχή προχωρά με έργα.
Η Κως αλλάζει με έργα.
Στο λιμάνι του Μαστιχαρίου το πρόβλημα με τα φύκια αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο.
Αυτό που δεν αντιμετωπίζεται όμως εύκολα είναι η ανευθυνότητα και η αναλγησία ορισμένων.
Σήμερα διαπιστώθηκε ότι στο λιμάνι του Μαστιχαρίου υπάρχουν λύματα.
Η εικόνα αυτή προσβάλλει ολόκληρο το νησί μας.
Η ΔΕΥΑΚ ξεκίνησε ήδη έρευνα για να διαπιστωθεί από που προέρχεται το πρόβλημα και θα επιβληθούν κυρώσεις.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι η ανευθυνότητα απέναντι στον τόπο μας και το περιβάλλον, δεν θα μείνει ατιμώρητη.
Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot