Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στην συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κω, την Παρασκευή 15/02/2019 και ώρα 12:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας συστήματος επιτήρησης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης και πληροφοριακού συστήματος της Μαρίνας και του καταφυγίου Μανδρακίου Κω, βάσει του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την υποστήριξη του γραφείου προμηθειών της επιχείρησης, την έγκριση των όρων της διακήρυξης, την έγκριση διενέργειας πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, τη δέσμευση πίστωσης αντίστοιχου Κ.Α.Ε. και παράταση της προηγούμενης σύμβασης μέχρι να ολοκληρωθεί ο παρόν διαγωνισμός και η υπογραφή της νέας σύμβασης.
3. Λήψη απόφασης για την επαναδιακήρυξη εκμίσθωσης του γραφείου υπ’ αριθμόν 14 στον όροφο του εμπορικού κέντρου της Μαρίνας Κω.
4. Λήψη απόφασης Συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2019.
5. Έγκριση μετάβασης του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση Ένωσης Μαρινών Ελλάδος στην Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2019.
6. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
7. Λοιπά θέματα.
Με εκτίμηση

Μαραγκός Σεβαστιανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ Δ.Σ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΩ

Αγαπητοί συμπατριώτες.
Πληροφορήθηκα από τον Διευθυντή του ΟΚΑΑ κ. Μυτιλινάκη Μιχάλη την δυνατότητα διάσωσης του παραδοσιακού αλιευτικού σκάφους "Κάπτεν Νικήτας" που είναι μεγάλου ενδιαφέροντος, να εξαιρεθεί της διάλυσης, να διασωθεί και να εκτεθεί σε κατάλληλο χώρο όπως έχει γίνει πανελλαδικά (και στην γειτονική μας Κάλυμνο).
Σκέφτηκα ότι θα ήταν προσφορά στο νησί μας αν αναλαμβάνατε την έκθεση του στον χώρο της Μαρίνας. Προσφορά στην παράδοση μας, τον πολιτισμό μας και τελικά στον τουρισμό.
Η προθεσμία παραλαβής είναι ως τα τέλη του Φεβρουαρίου.

Πάντα στην διάθεση σας

Προς : Τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρίας «Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ»

 

Κοιν: Δήμαρχο Κω,

ΜΜΕ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στην συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κω, την Παρασκευή 18/01/2019 και ώρα 13:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α) Λήψη απόφασης για την ανανέωση αποκλειστικών ετήσιων συμβολαίων συντήρησης λογισμικού κρατήσεων Successful Software, αντιγράφων ασφαλείας 2 GB (Back Up) κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων, λογαριασμών για Cloud email accounts και φιλοξενίας (Successful Wed Hosting 1GB).
B) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετήσιας σύμβασης αποκλειστικήςσυντήρησης κεντρικής μονάδας UPS.
Γ) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετήσιων συμβολαίων της OTS και Ε-ΝΕΤ.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών της οικονομικής προσφοράς, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας συστήματος επιτήρησης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης και πληροφοριακού συστήματος.
Δεσμεύσεις κωδικών Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 2019.
Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής πάγιων δαπανών (εφημερίδες, συνδρομές, επιμελητήρια, κλπ.).
Εναρμόνιση εσωτερικού κανονισμού βάση του Νόμου 4555/2018.
Λοιπά θέματα.
Με εκτίμηση

Μαραγκός Σεβαστιανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

Προς : Τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρίας «Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ»

 

Κοιν: Δήμαρχο Κω,

ΜΜΕ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας«Μονομετοχική Ανώνυμη ΕταιρείαΕκμετάλλευσηςΤουριστικούΛιμέναΚω»(Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στηνσυνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κω, τηνΠαρασκευή14/12/2018και ώρα 13:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του γραφείου υπ’ αριθμόν14 στον όροφο του εμπορικού κέντρου της Μαρίνας Κω.
Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση για την εκμίσθωση του γραφείου υπ’ αριθμόν 3 στο ισόγειο του εμπορικού κέντρου της Μαρίνας Κω, βάσει του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών της τεχνικής προσφοράς, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας συστήματος επιτήρησης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης και πληροφοριακού συστήματος.
Λήψη απόφασης για την έναρξη συνεργασίας με την εταιρία e-dimos (συνδρομητική βάση πληροφοριών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων) και δέσμευση κωδικού Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 2018.
Έγκριση μετάβασης στη Διεθνή Έκθεση Θαλάσσιου Τουρισμού “BOOT 2019”, στο Düsseldorf της Γερμανίας.
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
Λοιπά θέματα.
Με εκτίμηση

Μαραγκός Σεβαστιανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

Εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. Κω σε συνεργασία με την Μαρίνα του Δήμου Κω

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot