Η Μαρίνα της Κω κερδίζει το στοίχημα της ανάπτυξης, αυξάνει την κερδοφορία της χρόνο με το χρόνο.

Παράλληλα με την αναπτυξιακή στρατηγική που ήδη υλοποιείται και έχει οδηγήσει σε αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και ενίσχυσης του brandname της, η Μαρίνα της Κω προχωρά και σε νέες στρατηγικές και αναπτυξιακές συνεργασίες.
Στο τέλος του 2016, μιας δύσκολης χρονιάς για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, η Μαρίνα της Κω κατάφερε να συνάψει νέα αποκλειστικά συμβόλαια ελλιμενισμού και διαχείμασης, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 219.660,37 ευρώ.
Παράλληλα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 η ανοδική πορεία συνεχίζεται.
Η Μαρίνα της Κω προχώρησε στη σύναψη νέων αποκλειστικών συμβολαίων ελλιμενισμού και διαχείμασης σκαφών, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στα 90.000 ευρώ ενώ υπάρχει και λίστα αναμονής 100 σκαφών.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017 αναμένεται να είναι ακόμα πιο βελτιωμένα, με την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων που σήμερα υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Η ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2015, συνεχίζεται.

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Κω προκήρυξε ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, (ποσοστό έκπτωσης επί προτεινόμενων τιμών από την Αναθέτουσα Αρχή) για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των βασικών υπηρεσιών και του δικαιώματος εργασιών χειρισμού μηχανημάτων στην επισκευαστική ζώνη του Λιμένα για τρία έτη (2017,2018,2019).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 371.790 ευρώ πλέον ΦΠΑ 17%.Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www. promitheus. gov. gr έχει ορισθεί η Δευτέρα 22 Μαΐου και ως καταληκτική ημερομηνία η Τρίτη 30 Μαΐου.Η εκμισθώτρια (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.ΚΩ) θα εισπράττει την αμοιβή των βασικών υπηρεσιών που θα εκτελεί ο Ανάδοχος-μισθωτής σύμφωνα με το εκάστοτε οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της τιμολόγιο απ' ευθείας από τον πελάτη και εν συνεχεία θα αποδίδεται σ' αυτόν μετά την έκδοση του σχετικού φορολογικού παραστατικού η αμοιβή του ανά παρασχεθείσα υπηρεσία ως ακολούθως:Α) Ποσό 4 Ευρώ ανά μέτρο μήκους σκάφους για την ανέλκυση, ανύψωση και μεταφορά του στο σημείο στήριξης και παραμονής.Β) Ποσό 4,50 Ευρώ για την στήριξη του πάνω στις σχάρες (τακάρισμα) στο σημείο παραμονής του.Γ) Η Ανάδοχος θα εισπράττει από την Αναθέτουσα Αρχή - Εκμισθώτρια το ποσόν των 3 ευρώ ανά μέτρο μήκους / σκάφος ως χρέωση ξηράς για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην επισκευαστική ζώνη.Δ) Ποσό 4 Ευρώ για την καθέλκυσή, ήτοι την παραλαβή – ανύψωση του σκάφους από το σημείο στήριξής του, την μεταφορά του και την εναπόθεσή του στη νηοδόχο (θάλασσα).

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται με το χειρισμό του ανυψωτικού και του παρκαδόρου από το προσωπικό του μισθωτή-αναδόχου.Με τον ίδιο τρόπο θα εκτελούνται και διάφορες άλλες εργασίες πέραν των ανωτέρω, όπως πχ ανύψωση-μετακίνηση αντικειμένων με την αμοιβή του μισθωτή-αναδόχου να ορίζεται στα 25 ευρώ ανά 30 λεπτά της ώρας χειρισμού. Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 17%.

tornosnews.gr

Σε στρατηγικές συμφωνίες και συνεργασίες μεγάλου βεληνεκούς, που αναβαθμίζουν την εικόνα της και στοχεύουν στην ανάπτυξή της, προχώρησε η Μαρίνα της Κω.

Μετά τη βράβευσή της, ως η δεύτερη καλύτερη Μαρίνα της Ευρώπης για το 2016, η Μαρίνα της Κω υλοποιεί μια εξωστρεφή αναπτυξιακή πολιτική, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά αλλά και το brandname που έχει χτίσει.
Επενδύοντας πλέον στις νέες τεχνολογίες και τα εργαλεία του σύγχρονου marketing, η Μαρίνα της Κω προχώρησε στη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με websites on line κρατήσεων όπως τα www.marinareservation.com, www.my-sea.com και www.marinanow.com.
Παράλληλα η Μαρίνα της Κω έχει ήδη αναπτύξει εφαρμογή προβολής και κρατήσεων μέσα από κινητό τηλέφωνο, μέσω του appstore και playstore με μεγάλη επισκεψιμότητα από χιλιάδες χρήστες.
Είναι η μοναδική Μαρίνα στην Ελλάδα που διαθέτει και έχει θέσει σε λειτουργία αυτή την εφαρμογή.
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη καταγεγραμμένα αφού υπάρχει αύξηση της αξίας των αποκλειστικών νέων συμβολαίων ελλιμενισμού στη Μαρίνα της Κω αλλά και των εσόδων.
Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Ο Πρόεδρος της Μαρίνας κ.Σεβαστιανός Μαραγκός, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

‘’ Η κ.Ρούφα, μετά από μια περίοδο σιωπής και αγρανάπαυσης, επανήλθε στο μόνο πεδίο που γνωρίζει να παίζει: το πεδίο της λάσπης και της αθλιότητας.
Την προκαλώ αύριο το πρωί να πάει στον Εισαγγελέα αν θεωρεί ότι υπήρξε ‘’στημένος’’ όπως λέει διαγωνισμός. Και να έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες γιατί εγώ σκιές στο όνομά και στην αξιοπρέπειά μου δεν δέχομαι.
Η ηθική υπόσταση και το επίπεδο τόσο το δικό μου όσο και της κ.Ρούφα έχουν κριθεί προ πολλού. Έχουν κριθεί από τους πολίτες.
Η Κως αλλάζει όψη, γίνεται καλύτερη και πιο όμορφη. Αναβαθμίζεται αισθητικά, κάτι που όπως φαίνεται δεν μπορούν να αποδεχθούν κάποιοι που η δική τους αισθητική ταυτίζεται με την αθλιότητα και τη λάσπη.
Επί της ουσίας:
1ον) Στο διαγωνισμό για την επιλογή και τοποθέτηση του γλυπτού στην πλατεία 7ης Μαρτίου τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.
2ον) Ο χρόνος ανάρτησης στη Διαύγεια είναι ο προβλεπόμενος χρόνος αφού θα πρέπει να καθαρογραφθούν τα πρακτικά, όπως γίνεται με όλες τις αποφάσεις και τις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων.
3ον) Από το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, προκύπτει ομόφωνη απόφαση κάτι που σημαίνει ότι συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της παράταξης της κ.Ρούφα.
4ον) Η απόφαση της επιτροπής του διαγωνισμού την οποία αποτελούσαν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων σύμβουλος της Μαρίνας, ένα μέλος του ΤΕΕ και 2 μέλη του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ήταν ομόφωνη. Προφανώς κατά την κ.Ρούφα, που έχει χάσει πλήρως τη μπάλα και τον έλεγχο, τα μέλη των Επιμελητηρίων συμμετείχαν στο ‘’στημένο διαγωνισμό’’.
5ον) Το Δ.Σ της Μαρίνας ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού το οποίο περιελάμβανε και την απονομή βραβείων και επαίνων.
6ον) Τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. που αναρτώνται, υπενθυμίζουμε στην κ. Ρούφα, είναι ακριβή αντίγραφα των πρακτικών και δεν ξαναυπογράφονται από το σύνολο των μελών του Δ.Σ.
7ον) Όσο για τη φυσική ή μη παρουσία των μελών του εικαστικού επιμελητηρίου, μπορεί να ζητήσει από τον ΔΗΡΑΣ τις δημοσιεύσεις εκείνων των ημερών και να πάρει την απάντηση.
8ον) Η φιλοξενία της κ.Κοροβέση έγινε για το λόγο ότι της ζητήθηκε η τεχνογνωσία για τους όρους και τις διαδικασίες καλλιτεχνικών διαγωνισμών και τίποτα παραπάνω.
Αυτοί που είναι υπόλογοι και σε κάποιες περιπτώσεις ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη για περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και απώλειας εσόδων του Δήμου, δεν μπορούν να παριστάνουν τους τιμητές με ψεύδη, συκοφαντίες και αθλιότητες.


Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο «ΛΙΜΑΝΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ», που πραγματοποιήθηκε στο νησί της Μήλου με συνδιοργανωτές το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, το ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ και το δημοσιογραφικό portal ENERGYPRESS, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.

Στους εισηγητές του Συνεδρίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Κανταρζής , ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Κω που αφορά στη δικτύωση των λιμένων της Κω , Νισύρου και Αστυπάλαιας με τη Μαρίνα της Κω.

Ενδιαφέρον παρουσίασαν εισηγήσεις που αφορούν στο λιμάνι του μέλλοντος , τις έξυπνες υποδομές και τις «πράσινες τεχνολογίες», δράσεις που διευκολύνουν τις δραστηριότητες εντός του λιμένα , περιορίζουν τη σπατάλη των πόρων και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερου περιβάλλοντος τόσο στους χώρους εργασίας , όσο και στους χώρους εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου θα μεταφέρει ο κ. Κανταρζής στο Δημοτικό Συμβούλιο , αλλά και στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Κω.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot