Το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας Μαρίνας για την προσέλκυση νέων σκαφών αλλά και για την ενίσχυση της εικόνας της, είναι ο τομέας της ασφάλειας.

Η Μαρίνα της Κω προχωρά σε μεγάλες αλλαγές και καινοτομίες ενισχύοντας τον τομέα της ασφάλειας, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές.
Ξεκινούν ήδη οι προβλεπόμενες από το νόμο διαγωνιστικές διαδικασίες για:
-Την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος ελέγχου και παρακολούθησης της λιμενολεκάνης, της επισκευαστικής ζώνης και του Λιμένα Μανδρακίου της Κω, με δυνατότητα on line παρακολούθησης της Μαρίνας και on demand παρακολούθησης των σκαφών.
-Την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στους χώρους των προβλητών με “έξυπνες κάρτες” πρόσβασης για τον έλεγχο εισόδου και εξόδου μόνο των πελατών ή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
Παράλληλα οι εγκαταστάσεις και το σύστημα πυρασφάλειας της Μαρίνας έχουν ενισχυθεί με εξοπλισμό και υποδομές νέας τεχνολογίας.
Ο Πρόεδρος της Μαρίνας κ.Σεβαστιανός Μαραγκός, σε δήλωσή του αναφέρει:
“ Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των σκαφών, αποτελούν βασικό κριτήριο για να επιλέξει κάποιος μια Μαρίνα.
Ο στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε πλήρως και να ενισχύσουμε το επίπεδο ασφάλειας στη Μαρίνα της Κω.
Η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος με κάμερες αλλά και η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και εισόδου-εξόδου στους προβλήτες, μέσα από διαγωνισμό, είναι μια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η υλοποίηση της οποίας δρομολογείται.
Η Μαρίνα της Κω αλλάζει, γίνεται καλύτερη χρόνο με το χρόνο.

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Aνάμεσα στις 12 Μαρίνες της Ελλάδας που βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια Σημαία, είναι και η Μαρίνα της Κω.

Η Γαλάζια Σημαία θα κυματίζει για μία ακόμα χρονιά στη μαρίνα μας, σύμβολο ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών και μαρινών της χώρας μας, ανακοινώθηκε χθες σε ειδική εκδήλωση στο γκολφ της Γλυφάδας με την παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, των κομμάτων αλλά και των τουριστικών φορέων.
Η "Γαλάζια Σημαία", σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες.
Τα κριτήρια διαρκώς γίνονται πιο αυστηρά και βελτιώνονται με στόχο τη βελτίωση, των συνθηκών στις μαρίνες που βραβεύονται.
Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος ‘’Γαλάζια Σημαία’’ είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for EnvironmentalEducation - FEE), που εδρεύει στη Δανία, με μέλη 73 χώρες από όλες τις ηπείρους.
Αυτό και μόνο καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη σπουδαία αυτή διάκριση για τη Μαρίνα της Κω.


Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Η Μαρίνα της Κω ανοίγει πανιά, διευρύνει τον κύκλο των διεθνών στρατηγικών συνεργασιών της.

Επενδύει στην εξωστρέφεια και διαμορφώνει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική.
Προχώρησε σε 4 νέες διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες.
Συγκεκριμένα:
-Είναι η πρώτη Μαρίνα στην Ελλάδα που έγινε μέλος της Διεθνούς Ένωσης ΜαρινώνΤranseurope (www.transeuropemarinas.com). Στην Ένωση συμμετέχουν 73 Μαρίνες σε όλη την Ευρώπη και τα οφέλη από τη συμμετοχή της Μαρίνας της Κω μεταφράζονται σε ειδικά προνόμια που αφορούν δράσεις προβολής και προώθησης αλλά και αναπτυξιακές και επιχειρηματικές συνεργασίες με άλλες Μαρίνες.
-Η Μαρίνα της Κω προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με το δίκτυο ΜαρινώνSetur, που έχει υπό τον έλεγχο και την ιδιοκτησία του 11 Μαρίνες στην Τουρκία. Αντικείμενο της συνεργασίας ειδικές καμπάνιες προώθησης και η παροχή έκπτωσης για τους πελάτες του δικτύου.
-Η Μαρίνα της Κω προχώρησε σε αυτόνομη συνεργασία με τη Μαρίνα της Αλικαρνασσού στα απέναντι παράλια με αντικείμενο την αμοιβαία προβολή αλλά και διεύρυνση του πελατολογίου.
-Η Μαρίνα της Κω αρχίζει τη συνεργασία της με το παγκόσμιας εμβέλειας portal για superyachts, το luxberths, προκειμένου να προβληθούν οι υπηρεσίες αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Μαρίνας Κω και στόχο της προσέλκυση μεγάλων σκαφών αναψυχής.
Η Μαρίνα της Κω αλλάζει ταχύτητα.
Με δυναμισμό και εξωστρέφεια, κερδίζει το στοίχημα της ανάπτυξης.
Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Μαρίνας κ.Σεβαστιανός Μαραγκός αναφέρει:
‘’ Βάζουμε τη Μαρίνα στον παγκόσμιο χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού.
Τα δύο τελευταία χρόνια επενδύσαμε στην εξωστρέφεια, στη σύναψη διεθνών συνεργασιών αλλά και στη χρήση των νέων τεχνολογιών και του σύγχρονου marketing.
Τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν και αποτυπώνονται στα έσοδα, στα νέα συμβόλαια αλλά και στην αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της Μαρίνας μας.’’

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Η Μαρίνα της Κω κερδίζει το στοίχημα της ανάπτυξης, αυξάνει την κερδοφορία της χρόνο με το χρόνο.

Παράλληλα με την αναπτυξιακή στρατηγική που ήδη υλοποιείται και έχει οδηγήσει σε αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και ενίσχυσης του brandname της, η Μαρίνα της Κω προχωρά και σε νέες στρατηγικές και αναπτυξιακές συνεργασίες.
Στο τέλος του 2016, μιας δύσκολης χρονιάς για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, η Μαρίνα της Κω κατάφερε να συνάψει νέα αποκλειστικά συμβόλαια ελλιμενισμού και διαχείμασης, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 219.660,37 ευρώ.
Παράλληλα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 η ανοδική πορεία συνεχίζεται.
Η Μαρίνα της Κω προχώρησε στη σύναψη νέων αποκλειστικών συμβολαίων ελλιμενισμού και διαχείμασης σκαφών, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στα 90.000 ευρώ ενώ υπάρχει και λίστα αναμονής 100 σκαφών.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017 αναμένεται να είναι ακόμα πιο βελτιωμένα, με την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων που σήμερα υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Η ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2015, συνεχίζεται.

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Κω προκήρυξε ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, (ποσοστό έκπτωσης επί προτεινόμενων τιμών από την Αναθέτουσα Αρχή) για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των βασικών υπηρεσιών και του δικαιώματος εργασιών χειρισμού μηχανημάτων στην επισκευαστική ζώνη του Λιμένα για τρία έτη (2017,2018,2019).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 371.790 ευρώ πλέον ΦΠΑ 17%.Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www. promitheus. gov. gr έχει ορισθεί η Δευτέρα 22 Μαΐου και ως καταληκτική ημερομηνία η Τρίτη 30 Μαΐου.Η εκμισθώτρια (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.ΚΩ) θα εισπράττει την αμοιβή των βασικών υπηρεσιών που θα εκτελεί ο Ανάδοχος-μισθωτής σύμφωνα με το εκάστοτε οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της τιμολόγιο απ' ευθείας από τον πελάτη και εν συνεχεία θα αποδίδεται σ' αυτόν μετά την έκδοση του σχετικού φορολογικού παραστατικού η αμοιβή του ανά παρασχεθείσα υπηρεσία ως ακολούθως:Α) Ποσό 4 Ευρώ ανά μέτρο μήκους σκάφους για την ανέλκυση, ανύψωση και μεταφορά του στο σημείο στήριξης και παραμονής.Β) Ποσό 4,50 Ευρώ για την στήριξη του πάνω στις σχάρες (τακάρισμα) στο σημείο παραμονής του.Γ) Η Ανάδοχος θα εισπράττει από την Αναθέτουσα Αρχή - Εκμισθώτρια το ποσόν των 3 ευρώ ανά μέτρο μήκους / σκάφος ως χρέωση ξηράς για όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην επισκευαστική ζώνη.Δ) Ποσό 4 Ευρώ για την καθέλκυσή, ήτοι την παραλαβή – ανύψωση του σκάφους από το σημείο στήριξής του, την μεταφορά του και την εναπόθεσή του στη νηοδόχο (θάλασσα).

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται με το χειρισμό του ανυψωτικού και του παρκαδόρου από το προσωπικό του μισθωτή-αναδόχου.Με τον ίδιο τρόπο θα εκτελούνται και διάφορες άλλες εργασίες πέραν των ανωτέρω, όπως πχ ανύψωση-μετακίνηση αντικειμένων με την αμοιβή του μισθωτή-αναδόχου να ορίζεται στα 25 ευρώ ανά 30 λεπτά της ώρας χειρισμού. Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 17%.

tornosnews.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot