arxiki selida

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στην συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κω, την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 12:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την υποστήριξη του γραφείου προμηθειών της επιχείρησης.
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χρονικής διάρκειας τριών ( 3 ) ετών και δέσμευση του αντίστοιχου Κ.Α.Ε.
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και του τρόπου διενέργειας διαγωνισμού και δέσμευση αντίστοιχου Κ.Α.Ε. για την ετήσια παροχή υπηρεσιών λογιστή της επιχείρησης.
Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε Νομικό σύμβουλο δύο αγωγών που έχουν κοινοποιηθεί στην επιχείρηση.
Λήψη απόφασης για την μετάβαση του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης στην Αθήνα για την διευθέτηση της αδειοδότησης από το Υπουργείο Τουρισμού.
Λήψη απόφασης για το αίτημα υπαλλήλου για την μετάταξη του σε ανώτερη κατηγορία από ΥΕ σε ΔΕ.
Λήψη απόφασης για το αίτημα ενοικιαστή στο εμπορικό κέντρο, για την ανανέωση του συμβολαίου του.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης δέσμευσης Α/Α 82.
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
Λοιπά θέματα.
Με εκτίμηση

Μαραγκός Σεβαστιανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Κως ανεβάζει στροφές, κερδίζει το στοίχημα της ποιότητας και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας στον τουρισμό.
Ανακοινώθηκαν σήμερα οι παραλίες και οι Μαρίνες που βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια Σημαία για το 2019 και η Κως έχει πλέον 10 παραλίες με Γαλάζια Σημαία όταν το 2014 είχε μόνο 5.
Παράλληλα η Μαρίνα της Κω βραβεύτηκε για μία ακόμα φορά με τη Γαλάζια Σημαία. Τα κριτήρια για την απονομή της Γαλάζιας Σημαίας είναι η ποιότητα των νερών κολύμβησης, η περιβαλλοντική διαχείριση, η ασφάλεια, οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις.
Η Γαλάζια Σημαία, που αποτελεί σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες του προηγμένου κόσμου, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το brand name κάθε τουριστικού προορισμού.
Οι 10 παραλίες της Κω που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία είναι:
-Ψαλίδι
-Άκρο Χελώνας/Robinson Club Daidalos
-Βουνό/Mitsis Hotels
-Γουρνιάτης/Lakitira Resort & Village
-Κέφαλος/Ikos Aria
-Λάμπη/Blue Lagoon
-Μαρμάρι/Caravia Beach
-Μπαμιαλίκι/Astir Odysseus
-Πευκοκεφαλή-Αγ. Φωκάς/Oceanis
-Τρούλος/Neptune Hotel

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στην συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κω, την Παρασκευή 15/02/2019 και ώρα 12:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας συστήματος επιτήρησης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης και πληροφοριακού συστήματος της Μαρίνας και του καταφυγίου Μανδρακίου Κω, βάσει του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την υποστήριξη του γραφείου προμηθειών της επιχείρησης, την έγκριση των όρων της διακήρυξης, την έγκριση διενέργειας πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, τη δέσμευση πίστωσης αντίστοιχου Κ.Α.Ε. και παράταση της προηγούμενης σύμβασης μέχρι να ολοκληρωθεί ο παρόν διαγωνισμός και η υπογραφή της νέας σύμβασης.
3. Λήψη απόφασης για την επαναδιακήρυξη εκμίσθωσης του γραφείου υπ’ αριθμόν 14 στον όροφο του εμπορικού κέντρου της Μαρίνας Κω.
4. Λήψη απόφασης Συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2019.
5. Έγκριση μετάβασης του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση Ένωσης Μαρινών Ελλάδος στην Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2019.
6. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
7. Λοιπά θέματα.
Με εκτίμηση

Μαραγκός Σεβαστιανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ Δ.Σ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΩ

Αγαπητοί συμπατριώτες.
Πληροφορήθηκα από τον Διευθυντή του ΟΚΑΑ κ. Μυτιλινάκη Μιχάλη την δυνατότητα διάσωσης του παραδοσιακού αλιευτικού σκάφους "Κάπτεν Νικήτας" που είναι μεγάλου ενδιαφέροντος, να εξαιρεθεί της διάλυσης, να διασωθεί και να εκτεθεί σε κατάλληλο χώρο όπως έχει γίνει πανελλαδικά (και στην γειτονική μας Κάλυμνο).
Σκέφτηκα ότι θα ήταν προσφορά στο νησί μας αν αναλαμβάνατε την έκθεση του στον χώρο της Μαρίνας. Προσφορά στην παράδοση μας, τον πολιτισμό μας και τελικά στον τουρισμό.
Η προθεσμία παραλαβής είναι ως τα τέλη του Φεβρουαρίου.

Πάντα στην διάθεση σας

Προς : Τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρίας «Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ»

 

Κοιν: Δήμαρχο Κω,

ΜΜΕ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στην συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κω, την Παρασκευή 18/01/2019 και ώρα 13:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α) Λήψη απόφασης για την ανανέωση αποκλειστικών ετήσιων συμβολαίων συντήρησης λογισμικού κρατήσεων Successful Software, αντιγράφων ασφαλείας 2 GB (Back Up) κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων, λογαριασμών για Cloud email accounts και φιλοξενίας (Successful Wed Hosting 1GB).
B) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετήσιας σύμβασης αποκλειστικήςσυντήρησης κεντρικής μονάδας UPS.
Γ) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετήσιων συμβολαίων της OTS και Ε-ΝΕΤ.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών της οικονομικής προσφοράς, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας συστήματος επιτήρησης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης και πληροφοριακού συστήματος.
Δεσμεύσεις κωδικών Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 2019.
Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής πάγιων δαπανών (εφημερίδες, συνδρομές, επιμελητήρια, κλπ.).
Εναρμόνιση εσωτερικού κανονισμού βάση του Νόμου 4555/2018.
Λοιπά θέματα.
Με εκτίμηση

Μαραγκός Σεβαστιανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot