arxiki selida

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), στην τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/05/2020 και ώρα 13:00μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ασφαλιστικής αποζημίωσης της Μαρίνας Κω, λόγω των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός της 21/7/2017
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας
Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πανοραμικού ανελκυστήρα ατόμων, 2 στάσεων με μεταλλικό σκελετό – φρεάτιο με προδιαγραφές ΑΜΕΑ και οικίσκο μηχανοστασίου
Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής & οικονομικής υποστήριξης της επιχείρησης χρονικής διάρκειας 3 ετών
Λήψη απόφασης για την προσωρινή ανάκληση εφαρμογής ενιαίου τιμοκαταλόγου ιδιωτικών -επαγγελματικών σκαφών στα τέλη ελλιμενισμού, διαχείμασης και όλων των λοιπών τελών και υπηρεσιών.
Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για οφειλές μισθωτών καταστημάτων και γραφείων της Μαρίνας Κω, έπειτα από τις υποχρεωτικές μειώσεις της κυβέρνησης λόγω της πανδημίας COVID-19
Λήψη απόφασης για την παραγγελία ανταλλακτικών και pillars από την εταιρεία ITI ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος.
Ενημέρωση για την τροποποίηση των τελικών όρων σχετικά με τον διαγωνισμό για την «παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της Μαρίνας και των κοινοχρήστων χώρων».
Λοιπά Θέματα.
Με εκτίμηση,

 

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), στην τακτική δια τηλεφώνου συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη9/04/2020 και ώρα 13:00 μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πανοραμικού ανελκυστήρα ατόμων, 2 στάσεων με μεταλλικό σκελετό – φρεάτιο με προδιαγραφές ΑΜΕΑ και οικίσκο μηχανοστασίου.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποσφράγισης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής & οικονομικής υποστήριξης της επιχείρησηςχρονικής διάρκειας 3 ετών.
Λήψη απόφασης για την ένταξη της επιχείρησης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους 55-67 ετών.
Λήψη απόφασης για την επιστολή ενοικιαστή στο εμπορικό κέντρο.
Λοιπά Θέματα.

 

Με εκτίμηση,

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Μαρίνα Κω εναρμονιζόμενη πλήρως με τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνει το κράτος για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοιού και με απόλυτο αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στη δημόσια υγεία, ανακοινώνει ότι δε θα δέχεται κανένα σκάφος προερχόμενο από το εξωτερικό έως και 31/3/2020.

 

 

ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.

Η Μαρίνα Κω θέλοντας να συμβάλλει στην ενίσχυση των δομών Υγείας των κατοίκων του νησιού μας και των πελατών την επιχείρησης και συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση αιφνιδίων καρδιακών επεισοδίων σε μαζικούς χώρους συνάθροισης , τοποθέτησε απινιδωτή τελευταίας τεχνολογίας στο χώρο του εμπορικού κέντρου της επιχείρησης.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί και η ειδική εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος

της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.
Πασσανικολάκης Γεώργιος

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στην τακτική συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κω, την Πέμπτη 19/12/2019 και ώρα 11:00π.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

Έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρίας για το έτος 2020.
Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση ΑΤΜ, έναντι μισθώματος, στη Μαρίνα
Λήψη απόφασης για το αίτημα ενοικιαστή του καταστήματος υπ’ αριθμόν 10.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των νέων τιμών ζώνης των κοινοχρήστων χώρων του εμπορικού κέντρου της Μαρίνας.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελικών όρων σχετικά με τους διαγωνισμούς: α) για την «παροχή υπηρεσιών λογιστικής & οικονομικής κάλυψης της επιχείρησης» και β) για την «παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της Μαρίνας και των κοινοχρήστων χώρων», βάση των εισηγήσεων από τα μέλη του Δ.Σ.
Λήψη απόφασης για την αίτηση ενοικιαστή αποχώρησής του από το γραφείο υπ’ αριθμόν 14.
Λήψη απόφασης για την παροχή έκπτωσης λόγω εντοπιότητας και στα προγράμματα Α και Β ( χρήση ράμπας )
Λήψη απόφασης για την διαχείριση των e-Banking της επιχείρησης.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Λοιπά Θέματα.
Με εκτίμηση,

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Σελίδα 1 από 29

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot