arxiki selida

H ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ενδιαφέρεται να ενοικιάσει ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης της Λέσχης Φιλίας παραρτήματος πόλης της Κω. Το ακίνητο θα πρέπει: 

1. Να είναι ισόγειο και από 110 τμ και άνω.
2. Να διαθέτει εξωτερικό χώρο με σκίαση, κατάλληλα διαμορφωμένο για την φιλοξενία τραπεζοκαθισμάτων.
3. Να βρίσκεται στην πόλη της Κω σε κεντρικό δρόμο.
4. Να πληροί τον κτίριο-δομικό κανονισμό πρόσβασης ΑΜΕΑ
5. Οι χώροι που πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον είναι :
α) Αίθουσα υποδοχής-συγκέντρωσης για περίπου 120 άτομα
β) Χώροι υποστήριξης:
Κουζίνα-παρασκευαστήριο με επαρκώς κατάλληλο σύστημα εξαερισμού.
2 WC πλήρως εξοπλισμένα με προθάλαμο.
Να διαθέτει:
Κεντρική θέρμανση και κλιματισμό.
Επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό.
Σύγχρονα μέσα πυρασφάλειας.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρία (3) χρόνια με δυνατότητα παράτασής επιπλέον τριών ετών. Πληροφορίες στα γραφεία της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. επικοινωνίας 22420-22044.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Αντί να πληρώσουν την εφορία, θα πληρώνουν τελικά τον δικηγόρο. Και μπορεί σε τελική ανάλυση να επιλέξουν να πληρώσουν φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια καθώς αυτό θα τους στοιχίζει λιγότερο!

Τα παραπάνω είναι μερικά στοιχεία ανορθολογισμού που περιλαμβάνει η ρύθμιση για την μη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο καταργήθηκε η δυνατότητα εκχώρησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων στο δημόσιο με το υπουργείο Οικονομικών να υπόσχεται ότι θα φέρει νέα ρύθμιση στη Βουλή που θα ρυθμίζει το θέμα προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες για πλασματικά εισοδήματα.

Η ρύθμιση αυτή ψηφίστηκε χθες με το πολυνομοσχέδιο και προβλέπει ότι για να μην φορολογηθεί ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου για ενοίκια που δεν έχει εισπράξει από τον ενοικιαστή θα πρέπει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής του δήλωσης να έχει εκδώσει διαταγή πληρωμής των μισθωμάτων ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή να έχει υποβάλλει αγωγή καταβολής των μισθωμάτων κατά του ενοικιαστή.

Στη θεωρία, αυτό είναι καλό διότι απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση πληρωμής φόρου εισοδήματος για ενοίκια που δεν έχει εισπράξει.

Στην πράξη, όμως, η απαλλαγή από την πληρωμή φόρου για ανείσπρακτα ενοίκια κοστίζει όσο είναι τα νομικά έξοδα για την έκδοση διαταγής πληρωμής ή την κατάθεση αγωγής για την καταβολή μισθωμάτων. Πόσα είναι αυτά; Τουλάχιστον 300 έως 400 ευρώ και ανάλογα με το ύψος των ανείσπρακτων μισθωμάτων. Τι σημαίνει αυτό; Ότι μπορεί τελικά να συμφέρει τον ιδιοκτήτη να πληρώσει το φόρο αντί να πληρώσει τον... δικηγόρο.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ένας ιδιοκτήτης έχει απαίτηση από έναν ενοικιαστή του ύψους 2.000 ευρώ από ανείσπρακτα ενοίκια δέκα μηνών (μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ). Στα μισθώματα αυτά, εφόσον το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας των ενοικίων έχει συντελεστή 15% (όπως είχε ανακοινωθεί) αντιστοιχεί φόρος εισοδήματος ύψος 300 ευρώ. Για να μην πληρώσει το φόρο ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει εκδώσει μια διαταγή πληρωμής η οποία στοιχίζει 400 ευρώ. Με άλλα λόγια τον συμφέρει να πληρώσει το φόρο εισοδήματος για ενοίκια που δεν εισέπραξε παρά να αναλάβει τα νομικά έξοδα για να μην φορολογηθεί.

Δεν ισχύει, βέβαια, το ίδιο για τις περιπτώσεις πολύ μεγάλων μισθωμάτων όπου τα νομικά έξοδα για έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι λιγότερα από το φόρο εισοδήματος.

capital.gr

H Mονομετοχική Εταιρεία εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα της Κω προκήρυξε διαγωνισμό για την εκμίσθωση καταστήματος στον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου της μαρίνας της Κω.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Μαρίνας Κω ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως γραφείο. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δώδεκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση που το επιθυμούν και οι δύο πλευρές.

Ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 480 ευρώ. Το μίσθωμα του πρώτου μήνα , όπως αυτό θα προκύψει από την προσφορά του τελευταίου πλειοδότη, θα καταβληθεί προκαταβολικά πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Το ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης από το δεύτερο έτος και μετά θα προσαυξάνεται για κάθε έτος κατά ποσοστό ίσο με το 75% της μεταβολής του μέσου ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας. Η αύξηση αυτή είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο, εκτός αν με διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση κριθεί με διαφορετικό τρόπο, η ετήσια αύξηση του μισθώματος των ακινήτων που εκμισθώνει το δημόσιο.

tornosnews.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot