Επιδότηση ενοικίου για την στέγαση οικογενειών Ρομά σε Ρόδο και Κω, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Την απόφαση ένταξης των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίου 2014 – 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 539.838,00 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος

Με σκοπό την εξασφάλιση στέγης σε οικογένειες Ρομά, σε Ρόδο και Κω, δια της επιδότησης ενοικίου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” των Πράξεων:

“Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου”, προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 375.840,00 ευρώ και

“Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Κω”, προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 163.998,00 ευρώ.

Ειδικότερα, η Πράξη “Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου”, αφορά στην εξασφάλιση του «κατοικείν» για 36 μήνες στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.

Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται από περιθωριοποιημένους πληθυσμούς διαμένοντες στους καταυλισμούς του Δήμου Ρόδου. Μέσω της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 20 οικογένειες (ο αριθμός των οικογενειών είναι ενδεικτικός και καθώς η υλοποίηση της πράξης συνδέεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα κατοικιών, σε πρώτη φάση ο αριθμός των ωφελούμενων οικογενειών θα είναι λιγότερος και εκτιμάται να φτάσει τις 17).

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά από εξατομικευμένη προσέγγιση και μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στόχος της δράσης, εκτός από την ανεύρεση οικήματος, αποτελεί και η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών για την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ωφελουμένων οικογενειών. Ο Δήμος Ρόδου θα αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ ενοικιαστή και εκμισθωτή, εντοπίζοντας κατάλληλες κατοικίες για μίσθωση και άτομα-οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια για να μετεγκατασταθούν σε αυτόνομες οικίες ή διαμερίσματα στον αστικό ιστό του δήμου.

Τουλάχιστον ένα από τα άνεργα μέλη της ωφελούμενης οικογένειας είναι σκόπιμο να συμμετέχει, κατά προτεραιότητα, σε σχετικές προσκλήσεις για την προώθηση στην απασχόληση με στόχο την ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας και τα παιδιά οφείλουν να συμμετέχουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τέλος τα μέλη της ωφελούμενης οικογένειας θα υποστηρίζονται από ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/11/2019 και λήξης η 31/12/2023

Η Πράξη “Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Κω” αφορά στην επιδότηση ενοικίου και στην παροχή παράλληλων υποστηρικιτκών υπηρεσιών για τρία (3) έτη. Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι 6 οικογένειες Ρομά οι οποίες διαβιούν στην περιοχή Αγίου Βασιλείου -ο αριθμός των οικογενειών είναι ενδεικτικός και εφόσον καλυφθεί, η δράση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες οικογένειες. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» με όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθησή τους στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Κω θα εκδώσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους και προς τους ιδιοκτήτες σπιτιών για τη συμμετοχή τους στη δράση. Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων είναι:

-Να είναι δημότες ή/και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κω

-Να είναι εγγραμμένοι στο μητρώο ωφελούμενων στο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Κω

-Να έχουν διευθετήσει τυχόν αστικοδημοτικές εκκρεμότητες

-Να μη διαθέτουν ακίνητη περιουσία που να τους επιτρέπει να κατοικούν σε αυτή

-Να μη συμμετέχουν σε ενεργό, αντίστοιχο, πρόγραμμα στέγασης

-Να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας (εφόσον δηλώνουν άνεργοι)

-Το ετήσιο ατομικό/οικογενειακό τους εισόδημα να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας

-Τα παιδιά τους να έχουν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της περιοχής και να φοιτούν κανονικά σε αυτά

Επιπρόσθετα των προαναφερόμενων κριτηρίων θα συνεκτιμηθούν: η εργασιακή εμπειρία ή η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ή σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, η συμμετοχή σε ομαδική και/ή εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από δυνητικά ωφελούμενους για το πρόγραμμα θα αφορά την κατάθεση σχετικής αίτησης στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω.

Σε κάθε προτεινόμενο διαμέρισμα θα διαμένει ΜΟΝΟ μία (1) οικογένεια (ένοικοι). Η μίσθωση του ακινήτου θα έχει συνολική διάρκεια τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης και θα συντάσσεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης μεταξύ του ωφελούμενου, του ιδιοκτήτη και του Δήμου Κω, ο οποίος θα υπογράφει ως εγγυητής της μίσθωσης.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/12/2019 και λήξης η 31/12/2023

Οι παραπάνω Πράξεις εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δικαιούχοι των Πράξεων είναι οι Δήμοι Ρόδου και Κω αντιστοίχως.

 

Το Γραφείο Τύπου

Κατασχέθηκαν 337 πακέτα τσιγάρων χωρίς ειδική ταινία φορολόγησης

Συνελήφθησαν στην Κω, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κω, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 25, 29 και 30 ετών κατηγορούμενοι για παραβίαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν πρωινές ώρες σήμερα καθώς το Σάββατο (28 Σεπτεμβρίου 2019) βρέθηκαν στην κατοχή των κατηγορούμενων και κατασχέθηκαν συνολικά:

-337- πακέτα τσιγάρων χωρίς ειδική ταινία φορολόγησης
Τα λαθραία καπνικά προϊόντα θα αποσταλούν στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή προς υπολογισμό των διαφυγόντων φόρων – δασμών και επιβολή σχετικών προστίμων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.

Κατηγορούμενος για κακουργηματική κατασκοπεία θα βρεθεί 70χρονος Γερμανός, στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, σε μία προσπάθεια να μειώσει ή και να «εξαφανίσει» τα 14 χρόνια κάθειρξης που του επιβλήθηκαν ομόφωνα από το πρωτόδικο δικαστήριο!

Ο αλλοδαπός είχε συλληφθεί πριν από πέντε χρόνια στην Κω και αρχικά είχε παραπεμφθεί στο αυτόφωρο, ωστόσο τα στοιχεία που βρέθηκαν στην κατοχή του και περιλήφθησαν στη δικογραφία, ανέτρεψαν την υπόθεση η οποία και τελικά παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, όπου τον Δεκέμβριο του 2016 κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατασκοπεία και του επιβλήθηκε η παραπάνω ποινή.

Κατά της απόφασης αυτής ο Γερμανός άσκησε έφεση η οποία προσδιορίστηκε να εκδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου στις 7 Οκτωβρίου 2019.

 

Ειδικότερα, για τον 70χρονο Γερμανό όλα ξεκίνησαν στις 15 Οκτωβρίου 2014 οπότε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κω, και με τη δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας που σχηματίστηκε σε βάρος του για κατασκοπεία παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει η αστυνομία, ο κατηγορούμενος το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου προσέγγισε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στρατιωτικό φυλάκιο στο νησί της Κω και το φωτογράφιζε εξωτερικά.
Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κω και απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας εντόπισαν τον 70χρονο και το αυτοκίνητό του.

Από έρευνα που έγινε στο όχημά του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• ζευγάρι κιάλια και διόπτρα
• τρεις κάρτες μνήμης φωτογραφικής μηχανής.
Ακολούθησε έρευνα και στην κατοικία του, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• Δύο ατζέντες και άλλα έγγραφα με χειρόγραφες σημειώσεις,
• τουριστικός χάρτης της πόλης της Κω µε χειρόγραφες σημειώσεις,
• εξωτερικός σκληρός δίσκος,
• δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές και tablet,
• πέντε USB Sticks,
• δύο κασέτες βιντεοκάμερας,
• κινητό τηλέφωνο.

Στις χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του, υπήρχαν καταγεγραμμένες συντεταγμένες, που αντιστοιχούσαν σε θέσεις στρατοπέδων, δημοσίων υπηρεσιών και κτηρίων της νήσου Κω.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος αλλοδαπός διέμενε στην Κω τα τελευταία δύο χρόνια πριν τη σύλληψή του.
Σε βάρος του 70χρονου αλλοδαπού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος και στις 17 Οκτωβρίου 2014 το μεσημέρι παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο δικαστήριο, με συνήγορο υπεράσπισης τον κ. Μιχάλη Κώστογλου.

Ωστόσο προτού ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία νέα στοιχεία προσκομίστηκαν στο δικαστήριο τα οποία και ανέτρεψαν την όλη υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό που είχαν στη διάθεσή τους οι διωκτικές αρχές της Κω ήταν επιβαρυντικό για τον 70χρονο ο οποίος στη συνέχεια ήρθε αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για κατασκοπεία, σε βαθμό κακουργήματος.

Έτσι η δίκη δεν έγινε ποτέ, ενώ ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην ανάκριση.

Ο αλλοδαπός συνοδευόμενος από το συνήγορό του κ. Μιχάλη Κώστογλου προσήχθη ενώπιον του ανακριτή Κω όπου και με πολυσέλιδο υπόμνημα που κατέθεσε αποδέχτηκε το μερίδιο της ευθύνης που φέρει για την πράξη που του καταλογίζεται.

Ο 70χρονος συνεργάστηκε πλήρως με τις διωκτικές αρχές του νησιού και επεσήμανε μεταξύ άλλων στην απολογία του, το γεγονός πως ό,τι στοιχεία συγκέντρωσε ήταν σε κοινή θέα και κοινώς γνωστά.
Με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα ο 70χρονος Γερμανός είχε αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της καταβολής εγγυοδοσίας ποσού 5.000 ευρώ.

Ομόφωνα ένοχος- κανένα ελαφρυντικό
Τον Δεκέμβριο του 2016 η υπόθεση του αλλοδαπού εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου. Το πρωτόδικο δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον 70χρονο, ούτε και αυτοτελή ισχυρισμό και του επέβαλε ποινή κάθειρξης 14 ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Αιτιολογώντας την απόφαση του σώματος, ο πρόεδρος της έδρας είχε πει μεταξύ άλλων πως ελήφθησαν υπόψη η βλάβη που μπορεί να προκληθεί στην ασφάλεια του κράτους αλλά και ο αποδέκτης αυτών των πληροφοριών. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν κάποιοι Τούρκοι που εμπλέκονται στην κατασκοπεία της περιοχής και ο κατηγορούμενος αποτελούσε μέλος του δικτύου αυτού.

«Αν οι πληροφορίες αυτές ήταν λιγότερο ή περισσότερο απόρρητες, αυτό δεν ενδιαφέρει το δικαστήριο, διότι σε κάθε περίπτωση μπορούν να επιφέρουν βλάβη στη χώρα» είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Πρόεδρος.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος είχε πρώην στρατιωτική εμπειρία, ήθελε να «βγάλει» έξω από την υπόθεση τη γυναίκα του, έπαιρνε αμοιβή και η όλη οργάνωση γινόταν με τρόπο τέτοιο ώστε η δράση του να μην είναι εμφανής.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο παρουσιαστικό του κατηγορουμένου, το οποίο παραπέμπει σε άνθρωπο πέρα πάσας υποψίας, ενώ αναφορικά με τον τραπεζικό του λογαριασμό τον οποίο ο 70χρονος Γερμανός απέκρυψε από τις διωκτικές αρχές, είπε ότι αυτό το έκανε όχι για να μην του τον κατασχέσουν αλλά για να μην γίνει περαιτέρω έλεγχος στα ποσά που διακινήθηκαν μέσω αυτού.

Έτσι το δικαστήριο απέρριψε με το σκεπτικό αυτό τον ισχυρισμό περί πραγματικής πλάνης του κατηγορουμένου, αλλά και τα ελαφρυντικά της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και της ειλικρινούς μεταμέλειας, διότι το πρώτο δεν αποδεικνύεται και το δεύτερο έχει να κάνει με την ομολογία του 70χρονου.

Για αυτήν ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι πράγματι ο αλλοδαπός φάνηκε να συνεργάστηκε με τις διωκτικές αρχές, όμως από τα όσα είπε δεν δόθηκαν επί της ουσίας περαιτέρω στοιχεία. Μάλιστα ο δικαστικός λειτουργός τόνισε ότι ο 70χρονος προχώρησε σε μία ομολογία που «ενοχοποιούσε» τον ίδιο τον κατηγορούμενο ώστε να μην προχωρήσουν οι έρευνες των διωκτικών αρχών σε μεγαλύτερο βάθος. Άλλωστε ο ίδιος είχε πλέον «καεί».

Τελικά το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 70χρονο Γερμανό για κακουργηματική κατασκοπεία και του επέβαλε κατά πλειοψηφία ποινή κάθειρξης 14 ετών (δύο ένορκοι μειοφήφισαν και πρότειναν να καταδικαστεί σε κάθειρξη 15 ετών) με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Αποδέχτηκε εν μέρει την πράξη του
Σημειώνεται πως κατά την απολογία του ο 70χρονος Γερμανός κατηγορούμενος, όπως και ανακριτικά, δήλωσε ότι πράγματι φωτογράφιζε τις στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις, διότι, όπως είπε, ήταν παλιές και όχι τόσο σύγχρονης τεχνολογίας. Επίσης ο ίδιος πρόσθεσε ότι γνώριζε ότι ήταν παράνομο όχι όμως τόσο κακό, ενώ παραδέχτηκε ότι για τη «δουλειά» αυτή θα ελάμβανε το ποσό των 2000 ευρώ.

Ο 70χρονος στο άκουσμα της απόφασης εμφανίστηκε ξαφνιασμένος και σοκαρισμένος, καθώς προφανώς δεν περίμενε να καταδικαστεί και να του επιβληθεί τόσο μεγάλη ποινή κάθειρξης.
Κατά της απόφασης αυτής ο αλλοδαπός άσκησε έφεση προκειμένου να μειώσει ή και να «εξαφανίσει» την ποινή που του έχει επιβληθεί, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου.

Πηγή:https://www.rodiaki.gr

Ό, τι και να πει κανείς για αυτά τα παιδιά είναι λίγο…

Η ευαισθησία, ο εθελοντισμός και η προσπάθειά τους να ξαναφτιάξουν το παλιό στολίδι της Κω, το ιστορικό γήπεδο ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ «βάζει τα γυαλιά» σε όλους μας και προπάντων στις εκάστοτε τοπικές αρχές.

Τους τελευταίους μήνες με προσωπική τους εργασία αλλά και προσφορές συμπολιτών μας -όπως λένε τα ίδια τα παιδιά, με ωριμότητα και υπευθυνότητα- προσπαθούν να επισκευάσουν τον περιβάλλοντα χώρο και τα αποδυτήρια αλλά και να συντηρήσουν όπως μπορούν το χώρο του γηπέδου.

Τα ίδια, ζήτησαν συνάντηση με τη νέα Αντιδήμαρχο αθλητισμού (την ώρα του Αγιασμού του ΑΣ ΦΟΙΒΟΣ) κι έχουν καταθέσει αίτηση στη γραμματεία δημάρχου να δουν και τον ίδιο τον δήμαρχο (όπως είχαν συναντηθεί και με τον πρώην δήμαρχο Γ. Κυρίτση).

Λέτε να είναι η αιτία αυτά τα παιδιά ώστε να γίνει επιτέλους πράξη το χρόνιο αίτημα πολλών συμπολιτών μας να «ξαναπρασινίσει» το παλαιό στάδιο;;

 https://www.aegeanews.gr

Πρόσκληση

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Κω θέλοντας να τιμήσει συναδέλφους που επί σειρά ετών προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην Κω, σας προσκαλεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ιστορικού Και Λαογραφικού Μουσείου Κω, πρώην «ΧΑΝΙ» το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30.

Σε αυτή την πρώτη εκδήλωση θα τιμηθούν, κατά χρονολογική σειρά, οι παλαίμαχοι ιατροί Νικολής Χαράλαμπος, Χατζηστέργος Θεόφιλος, Παπαχρήστος Μύρος και Κιάρης Χαράλαμπος.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot