Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών (σύμφωνα με το άρθρο 4, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/Α΄/12-12-2012) – Αίτημα προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κω για απ’ ευθείας ανάθεση.
2. Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στον κο Κουκουμτζή Βασίλειο, όπως αυτή ορίζεται με την υπ’ αριθμό 6/2015 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου.
3. Λήψη απόφασης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαφήμισης στα στέγαστρα – στάσεις και οχήματα του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας - Έγκριση όρων δημοπρασίας και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας.
4. Λήψη απόφασης διενέργειας δημοπρασίας για την εκχώρηση του δικαιώματος διαφήμισης στα εισιτήρια της Αστικής Συγκοινωνίας – Έγκριση όρων δημοπρασίας και ορισμός επιτροπής Διενέργειας.
5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση γραμμής της Αστικής Συγκοινωνίας, «Κως – Νέα Αλικαρνασσός».
6. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
7. Αίτημα προς Λιμενικό Ταμείο Κω για αλλαγή θέσης Εκδοτηρίου Εισιτηρίων.
8. Λήψη απόφασης για πώληση Εισιτηρίων Αστικής Συγκοινωνίας με παροχή προμήθειας.
9. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης υποστήριξης λογισμικού.
10. Ψήφιση Πιστώσεων.
11. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση και ψήφιση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014.
2. Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 416/ 14-04-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών περί «Προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών για τα οχήματα του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης» – Κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού.
3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθμό 157/2014 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κω.
4. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών και Ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
5. Έγκριση δρομολογίων Αστικής Συγκοινωνίας
6. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή μηνυτήριων αναφορών προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κω κατά παντός υπευθύνου-εμπλεκομένου, ενεχομένου ως αυτουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτουργού ή συνεργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τις παρακάτω υποθέσεις:
Α. Για την αγορά 2 μεταχειρισμένων λεωφορείων από την ΚΕΑΣ
Β. Για την αγορά 4 μεταχειρισμένων τροχόσπιτων από την ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ
Γ. Για τον αποχαρακτηρισμό και απόσυρση του ΚΧΒ 6262 αστικού λεωφορείου.
2. Εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του υπ’ αριθμό 351/30-3-2015 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
3. Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, για το έτος 2015.
4. Προμήθεια προεκτυπωμένων εισιτηρίων για τις ανάγκες του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Επιχείρησης.
5. Παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων για τα οχήματα της Επιχείρησης.
6. Ψήφιση Πιστώσεων.
7. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015.
2. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθμό 6/2015 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου.
3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθμό 16/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κω.
4. Ψήφιση πιστώσεων.
5. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Πολύ φασαρία για το... τίποτα σχετικά με τις αποδοχές που θα λάβουν τελικά, όσοι ενταχθούν στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.

Η αύξηση που αποφασίστηκε είναι της τάξης των 5 ευρώ, μόλις, σε μηνιαία βάση. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το άρθρο 42 του νέου νόμου αυξήθηκε το μηνιαίο ποσό που θα χορηγηθεί στα 495,25 ευρώ το μήνα (19,81 ευρώ ημερησίως) για ωφελούμενους 25 ετών και άνω και στα 431,75 ευρώ μηνιαίως (17,27 ευρώ ημερησίως για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών.

Έως σήμερα οι υποψήφιοι δικαιούχοι που περιμένουν πάνω από πέντε μήνες για να πιάσουν δουλειά, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης, έπαιρναν από 427 ευρώ το μήνα (17,1 ευρώ ημερησίως) οι ωφελούμενοι ηλικίας κάτω των 25 ετών, μέχρι 490 ευρώ το μήνα (19,6 ευρώ ημερησίως), για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω. Πάντως, μπορεί να φαίνεται ελάχιστο το ποσό, αλλά ήταν ένας από τους βασικότερους λόγους που αργούσε η έναρξη του προγράμματος. Ο λόγος είναι ότι συνολικά, αυτά τα 5 ευρώ το άτομο, προκύπτουν από ένα κονδύλι άνω του 1,25 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο κονδύλι αποτελούσε εισφορά των εργαζομένων υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), η οποία καταργήθηκε από το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι όμως, τα χρήματα αυτά προϋπήρχαν και παρέμεναν αναξιοποίητα. Το υπουργείο Εργασίας, επέλεξε αυτόν τον τρόπο, για να επιστραφούν, τρόπον τινά, τα χρήματα στους εργαζόμενους.

Η όλη όμως διαδικασία προσθήκης του παραπάνω ποσού, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια μικρή, πρόσθετη καθυστέρηση, στην ολοκλήρωση του προγράμματος και τώρα, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, μπαίνει στην «τελική ευθεία» για την εφαρμογή του, με την σχετική προκήρυξη να πρόκειται να ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

www.dikaiologitika.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot