Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου Κω προς την Κοινωφελή Επιχείρηση και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
2. Κατακύρωση ιδιωτικών συμφωνητικών για παραχώρηση δικαιώματος διαφήμισης σε χώρους της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας.
3. Λήψη απόφασης για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των ταμειακών μηχανών του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Επιχείρησης.
4. Λήψη απόφασης για ενοικίαση λεωφορείων.
5. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής των στάσεων – στεγάστρων του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας που δεν θα παραχωρηθούν για διαφημιστική εκμετάλλευση.
6. Έγκριση θερινών δρομολογίων και τροποποίηση γραμμής.
7. Αποδοχή Δωρεών.
8. Ψήφιση Πιστώσεων.
9. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών (σύμφωνα με το άρθρο 4, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/Α΄/12-12-2012) – Αίτημα προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κω για απ’ ευθείας ανάθεση.
2. Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στον κο Κουκουμτζή Βασίλειο, όπως αυτή ορίζεται με την υπ’ αριθμό 6/2015 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου.
3. Λήψη απόφασης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαφήμισης στα στέγαστρα – στάσεις και οχήματα του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας - Έγκριση όρων δημοπρασίας και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας.
4. Λήψη απόφασης διενέργειας δημοπρασίας για την εκχώρηση του δικαιώματος διαφήμισης στα εισιτήρια της Αστικής Συγκοινωνίας – Έγκριση όρων δημοπρασίας και ορισμός επιτροπής Διενέργειας.
5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση γραμμής της Αστικής Συγκοινωνίας, «Κως – Νέα Αλικαρνασσός».
6. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
7. Αίτημα προς Λιμενικό Ταμείο Κω για αλλαγή θέσης Εκδοτηρίου Εισιτηρίων.
8. Λήψη απόφασης για πώληση Εισιτηρίων Αστικής Συγκοινωνίας με παροχή προμήθειας.
9. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης υποστήριξης λογισμικού.
10. Ψήφιση Πιστώσεων.
11. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση και ψήφιση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014.
2. Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 416/ 14-04-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών περί «Προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών για τα οχήματα του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης» – Κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού.
3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθμό 157/2014 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κω.
4. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών και Ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
5. Έγκριση δρομολογίων Αστικής Συγκοινωνίας
6. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή μηνυτήριων αναφορών προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κω κατά παντός υπευθύνου-εμπλεκομένου, ενεχομένου ως αυτουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτουργού ή συνεργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τις παρακάτω υποθέσεις:
Α. Για την αγορά 2 μεταχειρισμένων λεωφορείων από την ΚΕΑΣ
Β. Για την αγορά 4 μεταχειρισμένων τροχόσπιτων από την ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ
Γ. Για τον αποχαρακτηρισμό και απόσυρση του ΚΧΒ 6262 αστικού λεωφορείου.
2. Εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του υπ’ αριθμό 351/30-3-2015 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
3. Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, για το έτος 2015.
4. Προμήθεια προεκτυπωμένων εισιτηρίων για τις ανάγκες του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Επιχείρησης.
5. Παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων για τα οχήματα της Επιχείρησης.
6. Ψήφιση Πιστώσεων.
7. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015.
2. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθμό 6/2015 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου.
3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθμό 16/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κω.
4. Ψήφιση πιστώσεων.
5. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot