Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθμό 454/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω και ορισμός νομικού Ευπροσώπου.
2. Λήψη απόφασης για δωρεά ενός τηλεφωνικού κέντρου (Philips ipc 100) και 8 τηλεφωνικών συσκευών στην Δημοτική Αστυνομία Δήμου Κω.
3. Έγκριση Προγράμματος Δράσης του ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
4. Έγκριση χειμερινού προγράμματος δρομολογίων.
5. Ψήφιση Πιστώσεων.
6. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός τεχνικού/εκπαιδευτή βάση του υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 347/1-4-2014 πίνακα κατάταξης, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης.
2. Έγκριση της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ
3. Έγκριση προμήθειας καυσίμων (σύμφωνα με το άρθρο 4, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/Α΄/12-12-2012) – Αίτημα προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κω για απ’ ευθείας ανάθεση.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη ενός ιατρού Παθολόγου και ενός/μίας νοσηλευτή/τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες λειτουργίας του Συμβουλευτικού Πολυιατρείου Κω.
5. Έγκριση προγράμματος δρομολογίων.
6. Ψήφιση Πιστώσεων.
7. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την παραλαβή – διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και αποστολή αιτήματος προς τον Δήμο Κω για παραχώρηση αποθηκευτικού χώρου.
2. Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Σβουρένειο Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως την 31η Αυγούστου 2016.
3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του Σβουρένειου ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Δήμου Κω.
4. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της ΛΕ.ΦΙ Δήμου Κω (παράρτημα πόλης Κω).
5. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της ΛΕ.ΦΙ Δήμου Κω (παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Δικαίου).
6. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015.
7. Αποδοχή παραίτησης.
8. Λήψη απόφασης για την προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου.
9. Λήψη απόφασης για την συντήρηση εξοπλισμού του συστήματος παρακολούθησης στο χώρο στάθμευσης των λεωφορείων.
10. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
11. Ψήφιση Πιστώσεων.
12. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, μετά την ανακοίνωση από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ του οριστικού πίνακα ωφελούμενων για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2015 – 2016,

βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξη και των 25 παιδιών και εφήβων, όση και η δυναμικότητα του κέντρου, στο Σβουρένειο Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Δήμου Κω.

Η επιτυχία οφείλεται κύρια στην προσπάθεια του προσωπικού του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ το οποίο ήταν στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να τους βοηθήσουν να συγκεντρώσουν και να συμπληρώσουν σωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η έναρξη της περιόδου 2015-16 θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό.

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

Στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ, έως και τις 14 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού άνεργοι να υποβάλλουν αιτήσεις για 5μηνη απασχόληση σε υπουργεία, περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις. “Κλείνει” ο κύκλος για 52.626 θέσεις κοινωφελούς εργασίας.

Ξεκινά σήμερα η 3η φάση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για τη δημιουργία 19.102 θέσεων 5μηνης απασχόλησης σε υπουργεία, περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Δικαιούχος φορέας είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΚΤ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την καταβολή των αποδοχών στους ωφελούμενους είναι ο ΟΑΕΔ.

Με τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο οποίο μετέχουν συνολικά 52. 626 άνεργοι.

Βάσει του σχεδιασμού ο οποίος ενδέχεται να πάει λίγο πίσω λόγω των πολιτικών εξελίξεων, όμως δεν προβλέπεται να αλλάξει καθώς έχει ήδη εγκριθεί, θα ακολουθήσουν συνολικά 10 προγράμματα και δράσεις με στόχο τη συμμετοχή 110.000 ανέργων.

euro2day.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot