Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Πέμπτη 10 Μαρτίου και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση και ψήφιση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 .
2. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαφήμισης στα στέγαστρα – στάσεις και οχήματα του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας.
3. Λήψη απόφασης για την εκχώρηση του δικαιώματος διαφήμισης στα εισιτήρια της Αστικής Συγκοινωνίας.
4. Λήψη απόφασης για την τακτική συντήρηση των οχημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για το έτος 2016.
5. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της ΛΕ.ΦΙ Δήμου Κω (παράρτημα πόλης Κω)
6. Ψήφιση Πιστώσεων.
7. Διάφορα θέματα .

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως,  με τα παρακάτω θέματα:

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. οικ. 5420, 22/2/2016   έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 2. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως 8 μηνών με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν. 4257/2014), σύμφωνα με το υπ’ αρ. οικ. 5420, 22/2/2016   έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 3. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως 8 μηνών, σύμφωνα με το υπ’ αρ. οικ. 5420, 22/2/2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας (ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), σύμφωνα με το υπ’ αρ. οικ. 5420, 22/2/2016   έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 5. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την οργάνωση του Συμβουλευτικού Δημοτικού Πολυιατρείου Κω, σύμφωνα με το υπ’ αριθμό οικ. 5420, 22/2/2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 6. Λήψη απόφασης για την επέκταση υφιστάμενης αστικής γραμμής.
 7. Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, για το έτος 2016.
 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εμπειρογνώμονα με σκοπό τη διενέργεια αυτοψίας στα τροχόσπιτα – εκδοτήρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 9. Αποστολή αιτήματος προς το Δήμο Κω, για την παραχώρηση κατά κυριότητα των 3 οχημάτων του ΒΣΣ και του 1 οχήματος του Σβουρένειου ΚΔΑΠ –ΜΕΑ, στην Κοινωφελή Επιχείρηση.
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση εξόδων μετακίνησης αθλητών του Σβουρένειου ΚΔΑΠ ΜΕΑ για την συμμετοχή τους στα SpecialOlympics.
 11. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής του εξωτερικού συνεργάτη – λογιστή της Κοινωφελούς Επιχείρησης σε επιμορφωτικό σεμινάριο της OTS.
 12. Προέγκριση μετάβασης του εξωτερικού συνεργάτη – λογιστή της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο της OTS.
 13. Λήψη απόφασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιο-λιπαντικών για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης – Αίτημα προς τον Δήμο Κω.
 14. Λήψη απόφασης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 15. Λήψη απόφασης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 16. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ενός ημιφορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4.
 17. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδικού υποστηρικτικού υλικού για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 18. Λήψη απόφασης για την προμήθεια υαλοπινάκων και καθρεπτών.
 19. Λήψη απόφασης για την προμήθεια υλικών κατασκευής WC στο αμαξοστάσιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 20. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για της ανάγκες του Γραφείου Κίνησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 21. Λήψη απόφασης για την προμήθεια προεκτυπωμένων εισιτηρίων για τις ανάγκες του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Επιχείρησης.
 22. Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης και συντήρησης κλιματιστικών μονάδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 23. Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά του προγράμματος FUELDATAσε νέο υπολογιστή.
 24. Αποδοχή Δωρεών.
 25. Ψήφιση Πιστώσεων.
 26. Διάφορα θέματα .

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το νομοσχέδιο για το «παράλληλο πρόγραμμα» (ΝΟΜΟΣ 4368/2016) “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”, το οποίο περιέχει διατάξεις που, μεταξύ άλλων, αφορούν τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας. Αναλυτικά:

-Αλλαγές στην Κοινωφελή Εργασία. με το άρθρο 1

-Tην μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους των άπορων, των ΑΜΕΑ, των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, των μογονεϊκών οικογενειών και τον μακροχρόνια ανέργων μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Επίσης, οι ευπαθείς ομάδες όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 202 παρ 3 του δημοτικού κώδικα ( 3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία) μπορούν να πληρώνουν ειδικό τιμολόγιο με μειωμένα ή και μηδενικά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης. (άρθρο 13)

-Ξεπάγωμα προσλήψεων στους δήμους: Συγκεκριμένα, μπαίνει «τέλος» στον πάγο για ορισμένες κατηγορίες, αν και γενικά οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών αναστέλλονται έως 31/12/2016, πλην των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», τονίζεται ότι εξαιρούνται της αναστολής προσλήψεων και διορισμών και επιτρέπονται οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων καθώς και των κλάδων ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ. Επίσης, εξαιρείται από την αναστολή και τους περιορισμούς των προσλήψεων και διορισμών όλων των κλάδων των ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, σε νησιωτικούς ΟΤΑ Α’ βαθμού.

– Θέματα σχετικά με τη θέση σε αργία των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ.

-Με το άρθρο 8 επιτρέπεται η αύξηση του ωραρίου σε συμβασιούχους με ανάλογη αύξηση των αποδοχών τους, ενώ μειώνεται το ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς

-Με το άρθρο 15 ρυθμίζονται θέματα μετάταξης υπαλλήλων ΟΤΑ σε παραμεθόριες περιοχές αλλά και του προσωπικού ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ Ανωνύμων Εταιρειών των ΟΤΑ στον οικείο ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ σε περίπτωση λύσης τους

-Επανενεργοποιούνται αποφάσεις στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας που είχαν συνταχθεί έως 31.12.14 (άρθρο 11)

-Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ που ασχολούνται με τα απορρίμματα (άρθρο 22)

-Με το άρθρο 14 δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να λειτουργούν αποτεφρωτήρια νεκρών όχι μόνο σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, αλλά και σε εκτάσεις που τους έχουν παραχωρηθεί, ενώ κέντρα αποτέφρωσης μπορεί να λειτουργεί και ο ΕΔΣΝΑ. Επίσης, κάθε πρόσωπο θα μπορεί με δήλωσή του σε συμβολαιογράφο να ορίσει τον τόπο και τη μέθοδο ταφής του.

-Με το άρθρο 19 εντάσσονται και οι τρίτεκνες οικογένειες στις ευεγερτικές διατάξεις του ν 2643/88 για την πρόσληψη στο Δημόσιο

– Με το άρθρο 12 παρατείνεται για άλλα 8 χρόνια η προθεσμία που έχουν άστεγοι και οικονομικά αδύναμοι δημότες να ανεγείρουν κατοικία σε δημοτικά οικόπεδα που τους παραχωρήθηκαν με τον νόμο 3463/2006.

– Με το άρθρο 5 συστήνονται στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδική επιτροπή που θα προτείνει τη ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης (“Καλλικράτη”) καθώς και πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης ληξιαρχείων – δημοτολογίων, γεγονός που εκτιμάται ότι θα πατάξει τη γραφειοκρατία και τη συνακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών.

Παράλληλα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις του υπουργείου Υγείας, καθώς καθιερώνεται η πλήρης δωρεάν νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων, ενώ ρυθμίζονται θέματα για τη στελέχωση των ΜΕΘ και των απομακρυσμένων και παραμεθόριων αγροτικών ιατρείων, κέντρων υγείας και νοσοκομείων.

ΝΟΜΟΣ 4368/2016

aftodioikisi.gr

Οκτάμηνης διάρκειας θα είναι πλέον τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου εγκρίθηκε το σχετικό αίτημα του υπουργείου προς την ΕΕ και έτσι τα πεντάμηνα αντικαθίστανται με οκτάμηνη απασχόληση  ανέργων για το 2016.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα η υπουργός στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ, η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει την ανεργία με τέσσερα προγράμματα μέσα στο 2016, για 150.000 θέσεις εργασίας, κόστους γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για το 2016, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό από την κ. Αντωνοπούλου θα αφορά περίπου 100.000 ανέργους ενώ θα προβλέπει και αυστηρότερα πλαίσια για την προστασία των ανέργων από περιπτώσεις τοποθέτησής τους σε άλλες θέσεις από αυτές που προσλαμβάνονται, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις σε ΟΤΑ.

Το νέο πρόγραμμα προσλήψεων με οκτάμηνα πλέον αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2015.
2. Ψήφιση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.).
3. Ψήφιση εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες έτους 2016.
4. Επιστροφή ποσού παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου για το έτος 2015.
5. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω.
6. Τροποποίηση του Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω.
7. Καθορισμός κομίστρου εισιτηρίων αστικής συγκοινωνίας και μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών.
8. Ορισμός δικαιούχων για το έτος 2016:
Α) ποσοστού έκπτωσης στα εισιτήρια Αστικής Συγκοινωνίας και στις μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών.
Β) καρτών δωρεάν μετακίνησης με την Αστική Συγκοινωνία.
9. Ορισμός υπαλλήλων για ψηφιακές υπογραφές.
10. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών και έργων για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
11. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot