Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Λήψη απόφασης για καταγγελία σύμβασης εργαζόμενου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
3. Καθορισμός νέων στάσεων της γραμμής Νο 2.
4. Λήψη απόφασης για την προβολή των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.
5. Ψήφιση Πιστώσεων.
6. Διάφορα θέματα .

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Σύναψη είκοσι οκτώ (28) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω.
aftodioikisi.gr

Η Κοινωφελής Επιχείρηση με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι  στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, το εισόδημα των οποίων έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, διαθέτει πλέον τις κάρτες μηνιαίων διαδρομών με έκπτωση 50%.            

Με αυτό το μέτρο η Κοινωφελής Επιχείρηση στοχεύει αφενός στην οικονομική στήριξη των εργαζόμενων, αφετέρου στην αλλαγή της φιλοσοφίας των πολιτών σχετικά με τις μετακινήσειςτους μέσα στην πόλη καθώς και στην αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης από τα αυτοκίνητα.

Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελεί στάση ζωής φιλικής προς το περιβάλλον και προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής  στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού μας.

Όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εκδώσουν τις Μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών προσκομίζοντας στα γραφεία της Επιχείρησης: Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη τους, αστυνομική ταυτότητα και μία φωτογραφία.

                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου Κω προς την Κοινωφελή Επιχείρηση και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
2. Επιστροφή ποσού παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου.
3. Παροχή πάγιας προκαταβολής και ορισμός διαχειριστή αυτής.
4. Λήψη απόφασης για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτικών μηχανημάτων.
5. Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Δημοτικών Επιχειρήσεων.
6. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης υποστήριξης λογισμικού - Διαχ. Οικονομικού.
7. Αποδοχή δωρεών.
8. Ψήφιση Πιστώσεων.
9. Διάφορα θέματα .

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση και ψήφιση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 .
2. Λήψη απόφασης για την προμήθεια νέας εφαρμογής από την εταιρεία OPEN TECHNOLOGY SERVICES OTS «Νέων εργαλείων Αυτοματοποιημένης – Μαζικής Ένταξης στο νέο Μισθολογικό Καθεστώς».
3. Αίτημα προς τον Δήμο Κω για μετακίνηση δημοτικού υπαλλήλου από τον Δήμο Κω προς την Κοινωφελή Επιχείρηση.
4. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.
5. Ψήφιση Πιστώσεων.
6. Ενημέρωση Δ.Σ κατόπιν αιτήματος του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ κ. Γιωργαλή Λάμπρου.
7. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot