Για 35η χρονιά συνεχίστηκε και φέτος η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή στην αρχαία Αλάσαρνα, σύγχρονη Καρδάμαινα, της Κω. Πρόκειται για την πλέον μακροχρόνια, συνεχή συστηματική αρχαιολογική έρευνα στο νησί της Κω. Εξάλλου είναι μια από τις μακροβιότερες πανεπιστημιακές ανασκαφές στην Ελλάδα. Σε αυτήν έχουν εκπαιδευτεί, από το 1985 έως σήμερα, εκατοντάδες Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων, πολλοί από τους οποίους στελεχώνουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία ή διδάσκουν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Πολωνία, την Αυστραλία και αλλού.
Η προνομιακή θέση τής αρχαίας Αλάσαρνας, δίπλα στη θάλασσα, απέναντι από τη Νίσυρο και τη χερσόνησο της Κνίδου, προσέλκυσε από την αρχαιότητα την ανθρώπινη κατοίκηση και συνδέθηκε με την αρχαιότερη λατρεία των Κώων, αυτή του γενάρχη Απόλλωνα Πυθαίου ή Πυθαέως. Για το λόγο αυτόν, στα ελληνιστικά χρόνια ανεγέρθηκαν λαμπρά λατρευτικά οικοδομήματα και ανιδρύθηκε πλήθος επιγραφών και αγαλμάτων και άλλων αναθημάτων. Μετά τους αλλεπάλληλους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν το νησί και την επικράτηση του Χριστιανισμού, ο χώρος του ιερού καταλήφθηκε από τμήμα του ακμαίου πρώιμου βυζαντινού οικισμού που αναπτύχθηκε στην περιοχή ενώ ο εξαιρετικής ποιότητας πηλός και η θέση του οικισμού πάνω στον θαλάσσιο δρόμο τού σιταριού από την Αίγυπτο στην Κωνσταντινούπολη, συντέλεσαν σε νέα ακμή, μέχρι την οριστική εγκατάλειψη τον 7ο μ.Χ. αι., λόγω των αραβικών επιδρομών.
Η φετινή ανασκαφική ομάδα, υπό τη διεύθυνση των ομοτίμων καθηγητριών Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Μ. Παναγιωτίδου-Κεσίσογλου, αποτελούμενη από 45 άτομα, διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, εργάστηκε για έναν μήνα. Συνεχίστηκε η αποκάλυψη του μνημειακού περιβόλου (Κτίριο Ε) που φαίνεται ότι περιέβαλλε έναν μεγαλοπρεπή ελληνιστικό ναό (Κτίριο Γ), πιθανόν τον μαρτυρούμενο από τις επιγραφές ναό του Απόλλωνα, διερευνήθηκαν κατασκευαστικά και χρονολογικά ζητήματα του ναού των ρωμαϊκών χρόνων (Κτίριο Δ) που έχει εντοπιστεί εκτός περιβόλου και, τέλος, ανασκάφηκαν επιλεγμένοι τομείς για την πληρέστερη κατανόηση του πρώιμου βυζαντινού οικισμού που κατέλαβε τον χώρο τού ιερού από το 400 μ.Χ. και εξής, αν όχι νωρίτερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη ενός ακόμη κτιρίου ρωμαϊκών χρόνων στα δυτικά του ρωμαϊκού ναού (κτιρίου Δ) που μαρτυρεί μεγαλύτερη ακμή του ιερού κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους από όσο τεκμηριωνόταν ανασκαφικά μέχρι σήμερα.
Από τα φετινά ευρήματα ξεχωρίζουν πήλινο ειδώλιο Έρωτα, ελληνιστικός ανάγλυφος σκύφος, λυχνάρια, νόμισμα της εποχής τού Αυγούστου, αρχιτεκτονικά μέλη, σπαράγματα τοιχογραφημένων κονιαμάτων, πρώιμοι βυζαντινοί αμφορείς με graffiti και άλλα.
Παράλληλα, συνεχίζεται η μελέτη και δημοσίευση των κινητών και ακινήτων ευρημάτων της ανασκαφικής έρευνας, καθώς προχωρά η έκδοση των τόμων που απαρτίζουν τη σειρά Αλάσαρνα (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αριστείας ΘΑΛΗΣ), εντάσσοντας την πανεπιστημιακή ανασκαφή της Καρδάμαινας στις λίγες μέχρι στιγμής ελληνικές συστηματικές ανασκαφές που διαθέτουν πολύτομη σειρά δημοσιεύσεων, όπως συμβαίνει κατά κανόνα με τις ανασκαφές των ξένων αρχαιολογικών σχολών στην Ελλάδα.
Η ανασκαφή εποπτεύεται από την οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και χρηματοδοτείται ετησίως από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ενώ τυγχάνει όλο και θερμότερης υποστήριξης από την τοπική αυτοδιοίκηση, την κοινωνία της Καρδάμαινας και τους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς της Κω. Απώτερος στόχος παραμένει η ανάδειξη του χώρου και η απόδοσή του στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
1. Αεροφωτογραφία της Πανεπιστημιακής ανασκαφής
2. Κτίριο ρωμαϊκών χρόνων
3. Πήλινο ειδώλιο Έρωτα
4. Ελληνιστικός ανάγλυφος σκύφος
5. Λυχνάρι ρωμαϊκής εποχής
6. Νόμισμα εποχής Αυγούστου
7. Τοιχογραφημένα κονιάματα ρωμαϊκής εποχής
8. Όστρακα πρώιμων βυζαντινών αγγείων με graffiti

Με την υπ’ αρίθμ. 512/2019 απόφαση του 1ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε η ένσταση που άσκησαν οι κ.κ. Γεώργιος Ψύρης του Βασιλείου, υποψήφιος σύμβουλος της Κοινότητας Καρδαμαίνης του Δήμου Κω με τον συνδυασμό «Ισχυρή Κως», Θεοδοσίου Νικηταρά του Αντωνίου, υποψήφιου δημάρχου του Δήμου Κω με τον συνδυασμό «Ισχυρή Κως» και Ηλία Χρυσόπουλου του Αλεξάνδρου εκλογέα, κατά τις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 26 Μαΐου 2019 και στις 2 Ιουνίου 2019 στην Κοινότητα Καρδαμαίνης του Δήμου Κω κατά των κ.κ. Νικολάου Πόγια του Αντωνίου, υποψήφιου συμβούλου της ίδιας κοινότητας με τον συνδυασμό «Δύναμη Αλλαγής ΚΩΣ 2023» και Γεωργίου Κυρίτση του Ιωάννη, υποψηφίου δημάρχου του Δήμου Κω με τον συνδυασμό «Δύναμη Αλλαγής ΚΩΣ 2023».
Με την ίδια απόφαση απορρίφθηκε και η αντένσταση των τελευταίων.
Οι ενιστάμενοι, ήτοι ο πρώτος εξ αυτών ανακηρυχθείς πρώτος τακτικός σύμβουλος του συνδυασμού με τον τίτλο «Ισχυρή Κως», ο δεύτερος ανακηρυχθείς δήμαρχος του Δήμου Κω και ο τρίτος εκλογέας, ζήτησαν την ακύρωση, άλλως την τροποποίηση της 42/11-6-2019 (449/ΠΕ 24/2019) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) που επικύρωσε το αποτέλεσμα των εν λόγω εκλογών, καθ’ όσον αφορά στην Κοινότητα Καρδαμαίνης του Δήμου Κω, έτσι ώστε ο αριθμός των ψήφων του συνδυασμού «Δύναμη Αλλαγής ΚΩΣ 2023», που ανακηρύχθηκε πρώτος στην ίδια δημοτική κοινότητα, να ανέλθει σε 610, αφού αφαιρεθούν από το σύνολο αυτών 622, 12 ψήφοι, που, κατά τους ενιστάμενους, προσμετρήθηκαν μη νόμιμα, ενώ στο συνδυασμό τους «Ισχυρή Κως», που έλαβε 617 ψήφους, να προστεθεί μία που θεωρήθηκε άκυρη (άρα να ανέλθουν σε 618) και να ανακηρυχθεί πρώτος στην ως άνω τοπική κοινότητα.
Με αντένσταση, ζητήθηκε να απορριφθεί η ένσταση,και να τροποποιηθεί η ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, έτσι ώστε να αφαιρεθούν από το σύνολο των ψήφων που έλαβε ο συνδυασμός «Ισχυρή Κως» στην Κοινότητα Καρδαμαίνης Κω, 8 ψήφοι, ανερχομένων αυτών σε 609.
Ειδικότερα, οι ενιστάμενοι προβάλλουν ότι στους εκλογικούς καταλόγους της Κοινότητας Καρδάμαινας συμπεριελήφθησαν 33 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρανόμως συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, καθώς, κατά τους ισχυρισμούς τους, ουδέποτε υπήρξαν κάτοικοι Καρδάμαινας.
Ο λόγος, όμως, αυτός, όπως έκρινε το δικαστήριο είναι απορριπτέος πρωτίστως ως αναποδείκτως και αορίστως προβαλλόμενος, καθώς η προβολή του δεν συνοδεύεται από κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να δηλοί τη βασιμότητά του, ούτε συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο αίτημα της ένστασης, παρά μόνο προβάλλεται γενικά στο τμήμα της παράθεσης του ιστορικού στο δικόγραφο.
Ενδεικτικά, δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από καθένα εξ αυτών, ούτε μνεία των οικείων εκλογικών τμημάτων που ψήφισαν, ούτε του εκλογικού τους αριθμού, ούτε βέβαια προσβάλλονται με σαφείς και συγκεκριμένους, αποδεδειγμένους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ισχυρισμούς, οι πράξεις εγγραφής των ατόμων αυτών στους εκλογικούς καταλόγους.
Περαιτέρω, οι ενιστάμενοι ισχυρίζονται ότι ορισμένα ψηφοδέλτια είναι άκυρα ισχυρισμός ο οποίος δεν αποδείχτηκε από το Δικαστήριο.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Σε πλύσιμο οδοστρώματος στην παραλιακή οδό, στους πεζόδρομους και στην πλατεία της Καρδάμαινας, από την πιάτσα των ΤΑΧΙ μέχρι το λιμάνι του χωριού, αλλά και σε όλους τους κάδους που βρίσκονται στην παραλιακή οδό, προέβη σήμερα Πέμπτη 12/9 κατά τις πρωϊνές ώρες η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου μας.

 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόησή τους και τονίζει ότι η καθαριότητα χρειάζεται τη συμβολή όλων μας!

Γραφείο Τύπου

Θέμα: “Ξεκίνησε το έργο διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στη Δ.Κ. Καρδάμαινας : περιοχή «Κεπέχη», μεταξύ των κ.μ. 118 κχ & 119-120, οδών Καραναστάση και Ρόδου”

 

Άλλο ένα έργο ξεκίνησε στην Καρδάμαινα που αφορά διανοίξεις οδών στο σχέδιο πόλης της Καρδάμαινας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κεπέχη.
Το έργο είναι μελέτη του 2018 και το ύψος του μετά από την έκπτωση ανέρχεται στα 81.363,68€.
Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 9.5.2019 και περιλαμβάνει τη διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στην Καρδάμαινα επιφάνειας 900 μ2.

Αναλυτικότερα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
Γενικές εκσκαφές και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, Κατασκευή επιχωμάτων, κρασπεδορείθρων, υπόβασης, επιστρώσεις των πεζοδρομίων με σταμπωτό σκυρόδεμα, Οδοστρωσία, δίκτυα ομβρίων και φωτισμού όπως και τοποθέτηση 11 Ιστών ηλεκτροφωτισμού με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), κυκλοφοριακή σήμανση με πινακίδες και διαγραμμίσεις.
Ο Δήμαρχος Κω κ. Γιώργος Κυρίτσης σε δήλωση του αναφέρει:
“Άλλο ένα έργο που μελετήσαμε και ψηφίσαμε ξεκίνησε. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος για το έργο που υλοποιήθηκε όλη αυτή την πενταετία και που υποχρεωτικά θα συνεχιστεί τουλάχιστον όσον αφορά στα συμβασιοποιημένα ήδη από εμάς έργα. Ευχή όλων είναι και τα επόμενα χρόνια, αν όχι με τους ίδιους ρυθμούς, τουλάχιστον με ανάλογο ενδιαφέρον, να συνεχιστούν τα έργα σε όλες τις δημοτικές μας Κοινότητες.”

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδάμαινας, «Η Αργώ», σας προσκαλούν στη “νησιώτικη βραδιά”, την Κυριακή 18 Αυγούστου, στις 21:00, στο Θεατράκι, στο λιμάνι της Καρδάμαινας.

Γραφείο Ενημέρωσης

Τμήματος Πολιτισμού Κω

Σελίδα 1 από 51

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot