Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάνος Κόνσολας, αναδεικνύει το ζήτημα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας και διατήρησης και ενίσχυσης της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισής της, με Ερώτηση που κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ο κ. Κόνσολας με πρότασή του στο Υπουργείο, τονίζει την ανάγκη έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για το χαρακτηρισμό της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Βόρειας Καρπάθου, της νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων, ως «Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο» (Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α) και την ενδυνάμωση του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας με επιστημονικό προσωπικό.
Η αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων διαχείρισης του υφιστάμενου φορέα στην περιοχή αρμοδιότητάς του και η εύρυθμη λειτουργία του, θα είναι εφικτές μόνο με την ενίσχυσή του από το Υπουργείο, ώστε να μπορούν να προβληθούν όχι μόνο οι αξίες του τόπου μας, αλλά να διατηρηθεί ανέπαφος ο φυσικός του πλούτος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.Κόνσολα:

Αρ.Πρωτ.
5120/24.4.2017


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κύριε Υπουργέ,

Θέμα: «Την άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας ως «Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο» και τη διασφάλιση της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας ζητά ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας»

Η ακριτική Κάρπαθος αποτελεί μια περιοχή εξέχουσας σημασίας με ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά. Η υψηλή οικολογική αξία της, την ανάγει σε μια από τις σημαντικότερες περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα στην Ελλάδα.
Στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, στοιχεία όπως ο μικρός πληθυσμός, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των κατοίκων, αλλά και η έλλειψη μαζικού τουρισμού έχουν επηρεάσει σε μικρό βαθμό το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν κύρια μεταναστευτική οδό για πολλά είδη πτηνών, ενώ ο σημαντικός βαθμός ενδημισμού ειδών χλωρίδας και πανίδας των νησιωτικών περιοχών ενισχύει την μοναδικότητά τους.
Η θεσμοθέτηση του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας, του μοναδικού Φορέα Διαχείρισης στο Νότιο Αιγαίο, αποτέλεσε αναμφισβήτητα τα τελευταία χρόνια μια σημαντική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού στα ευρωπαϊκά πρότυπα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.
Η ανάγκη για προστασία και διατήρηση του σημαντικού πληθυσμού της απειλούμενης με εξαφάνιση Μεσογειακής φώκιας, που ζει και αναπαράγεται στην περιοχή, του μεγάλου αριθμού σπάνιων και ενδημικών φυτικών και ζωικών ειδών, καθώς και των ενδιαιτημάτων τους, της πλούσιας ορνιθοπανίδας, των χερσαίων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και μεσογειακού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα αυτών της παράκτιας ζώνης και των υποθαλάσσιων λιβαδιών της Ποσειδωνίας, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την ενίσχυση και προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων και των ήπιων μορφών τουρισμού, συνηγορούν στην ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας στο Νότιο Αιγαίο, ενδυναμώνοντας τον ώστε να λειτουργήσει πιλοτικά για όλο το Ν. Αιγαίο.
Η εφαρμογή ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου, με την ίδρυση του «Περιφερειακού Θαλάσσιου Πάρκου Βόρειας Καρπάθου, νήσου Σαρίας και Αστακιδονησίων» θα αποτελέσει ένα καθοριστικό βήμα για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Προστατευόμενη Περιοχή, και θα αναδείξει τον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας ως βασικό πυλώνα προστασίας και διαχείρισης των οικοσυστημάτων του νότιου Αιγαίου.
Η στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας με επιστημονικό προσωπικό θα πρέπει να αποτελέσει ζήτημα άμεσης προτεραιότητας του Υπουργείου, ώστε να μπορεί να διασφαλισθεί το έργο του φορέα και να ενισχυθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού (καταδυτικός, περιηγητικός, αγροτουρισμός), αλλά και να αποτελέσει το Αιγαίο πόλο έλξης για τους επισκέπτες που θα γνωρίσουν ταυτόχρονα την πολιτιστική και ιστορική παράδοση των νησιών μας.


Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται οι Κύριος Υπουργός

1. Προτίθεται ο Υπουργός να προβεί στην επίσπευση έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Βόρειας Καρπάθου, της νήσου Σαρίας και των Αστακιδονησίων, ως «Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο» (Π.Θ.Π.Β.Κ.Σ.Α);
2. Προτίθεται να εγκρίνει την στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας με επιστημονικό προσωπικό;


Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

Συζητήθηκε στη Βουλή η Επίκαιρη Ερώτηση του Αντιπροέδρου της Βουλής Βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Κρεμαστινού για το Πολυδύναμο Ιατρείο Ολύμπου Καρπάθου το οποίο παραμένει χρόνια κλειστό.

Κατά τη συζήτηση ο Δημήτρης Κρεμαστινός περιέγραψε την απαξίωση των ακριβών μηχανημάτων που υφίστανται όλα τα κλειστά ιατρεία προτείνοντας τη μεταφορά μέρους του εξοπλισμού τους σε μονάδες υγείας όπου θα αξιοποιείται. Ζήτησε επισταμένα τη στελέχωση του Ιατρείου Ολύμπου με γιατρό έστω από τον Στρατό και αποσπασμένη νοσηλεύτρια και πρότεινε στον Υπουργό την εγκατάσταση Τηλεϊατρικής τρίτης γενιάς με την οποία ο γιατρός θα υποστηρίζεται επιστημονικά αλλά και θα εκπαιδεύεται περαιτέρω.
Ο Υπουργός είπε ότι θα καλύψει προσωρινά το κενό με την αποστολή εβδομαδιαίου κλιμακίου 3 γιατρών και μιας νοσηλεύτριας μέχρις να καλυφθεί η θέση γιατρού και να γίνει ο οργανισμός του νοσοκομείου. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός σχολίασε σχετικά «Δεν θέλω να ακούω τα ίδια λόγια που τα λέμε αλλά δεν τα κάνουμε, όπως στον Αρχάγγελο Ρόδου και την Αντιμάχεια Κω. Ζητώ, ξεκάθαρα, κατά προτεραιότητα ένας οπλίτης γιατρός να μεταβεί στην Όλυμπο με μια νοσηλεύτρια για να καλύψει τις ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών. Ιδίως τα επείγοντα περιστατικά που δεν μπορούν να περιμένουν την εβδομαδιαία επίσκεψη»
Ολόκληρη η συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης, ακολουθεί:
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, όπως προβλέπει ο Κανονισμός, κατήλθον της Έδρας για να υποβάλω την ερώτηση, η οποία νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι για το Πολυδύναμο Ιατρείο της Ολύμπου, αλλά διότι στην κατηγορία αυτή από την εποχή που ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος έκανε όλα αυτά τα αναβαθμισμένα ιατρεία δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα ο οργανισμός λειτουργίας τους και κατά συνέπεια έχουν λειτουργικά προβλήματα. Υπάρχουν μηχανήματα εκατομμυρίων μέσα στα ιατρεία αυτά, τα οποία μηχανήματα δεν έχουν ουσιαστικά λειτουργήσει ποτέ και τελικά θα καταστραφούν, εάν δεν έχουν ήδη καταστραφεί, λόγω του χρόνου και της μη λειτουργίας τους.

Κατά συνέπεια, λοιπόν, παρότι η ευθύνη δεν ανήκει στον κ. Ξανθό, όμως ο Υπουργός κ. Ξανθός διαχειρίζεται το θέμα, διότι είναι Υπουργός αυτήν τη στιγμή, όπως θα έκανε και οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του, θα το διαχειριζόταν.

Η πρότασή μου, λοιπόν, όσον αφορά τα Ιατρεία αυτά έχει γίνει και σε άλλες ερωτήσεις και εξακολουθεί να ισχύει, δηλαδή σχετικά με το ότι δεν μπορούν τα μηχανήματα να λειτουργήσουν λόγω της μη υπάρξεως γιατρών, γιατί προκηρύσσονται οι θέσεις αλλά δεν πάνε οι γιατροί. Δεν έχει σημασία το γιατί.

Σημασία έχει ότι τα μηχανήματα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν. Πρέπει να πάνε ή σε κέντρα υγείας ή σε νοσοκομεία, ώστε να λειτουργήσουν. Αυτή είναι πάγια πρότασή μου.

Και όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουν να αποκτήσουν οργανισμούς, αυτό εξαρτάται όχι μόνο από το Υπουργείο Υγείας, αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών και από την οικονομική κατάσταση της χώρας, για να είμαστε αντικειμενικοί και καθαροί.

Όμως, το Ιατρείο αυτό της Ολύμπου είναι στο βόρειο μέρος της Καρπάθου και ουσιαστικά βλέπεις τη θάλασσα και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Είναι πάνω σε ένα ψηλό βουνό, με πολλή επισκεψιμότητα από πλευράς τουριστών. Και είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα διότι η απόσταση είναι μεγάλη για να πάει ένας άρρωστος από την Όλυμπο στα Πηγάδια. Η πρότασή μου λοιπόν εδώ, η πιο απλή πρόταση, είναι κατά προτεραιότητα να πάει ένας γιατρός στρατιωτικός εκεί –λέω κατά προτεραιότητα, γιατί μπορεί να πάει ένας, δεν χάλασε ο κόσμος- και το δεύτερο είναι μια νοσηλεύτρια από κάπου να αποσπαστεί, αν δεν μπορεί να διοριστεί, για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο Ιατρείο της Ολύμπου Καρπάθου.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση.

Η εικόνα είναι αυτή που περιγράφετε. Έχουμε ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω την τελευταία πενταετία, ήταν πλήρως ακάλυπτο και από γιατρούς και από υπόλοιπο προσωπικό. Αυτό αναδεικνύει, κατά την άποψή μου, κι ένα έλλειμμα σοβαρού σχεδιασμού στελέχωσης των υποδομών που αναπτύχθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της υποτιθέμενης ευημερίας και ευδαιμονίας, αναπτύχθηκαν υποδομές στο σύστημα υγείας, χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ χωρίς να υπάρχει μια πρόβλεψη πώς θα στελεχωθούν και πώς θα μπορέσουν να είναι λειτουργικές για το καλό των πολιτών.

Τώρα, η εικόνα εκεί ποια είναι; Εμείς έχουμε προκηρύξει και τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο επαναπροκηρύξαμε και μάλιστα στον βαθμό του Διευθυντή, θέση ειδικευμένου γενικού γιατρού παθολόγου. Δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Επαναπροκηρύσσεται τακτικά η θέση του αγροτικού γιατρού με θητεία υπαίθρου. Στην τελευταία προκήρυξη του Μαρτίου υπήρξε η κάλυψη, υπήρξε δηλαδή ενδιαφερόμενος γιατρός ο οποίος δεν απεδέχθη τον διορισμό. Άρα, προφανώς, υπάρχει μια αδυναμία προσέλκυσης γιατρών, ακόμα και ανειδίκευτων γιατρών, όπως οι αγροτικοί, παρότι, επίσης, στο συγκεκριμένο Περιφερειακό Ιατρείο υπάρχει το επιπλέον επίδομα που βγάλαμε με τον ν.4368, των 400 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά έχει γίνει μια προσαύξηση 50% στον μισθό του. Παρ’ όλα αυτά δεν έγινε αποδεκτή η θέση.

Κατά την άποψή μου, αυτό αναδεικνύει ένα συνολικότερο πρόβλημα κινήτρων για κάλυψη, ειδικά με ιατρικό δυναμικό, των άγονων και νησιωτικών περιοχών και ιδιαίτερα των πιο δυσπρόσιτων κομματιών τους. Διότι είναι αλήθεια ότι στο κέντρο υγείας του νησιού, η εικόνα είναι αρκετά καλή από άποψη στελέχωσης, δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή δώδεκα γιατρούς που υπηρετούν, εκ των οποίων μόνο ένας είναι επικουρικός. Οι υπόλοιποι είναι μόνιμοι γιατροί. Υπάρχουν και οι αγροτικοί γιατροί των γύρω περιφερειακών ιατρείων, οι οποίοι εφημερεύουν στο κέντρο υγείας και απ’ ό,τι ενημερώθηκα από την Υπηρεσία, έχουμε και είκοσι οχτώ άτομα λοιπό υγειονομικό προσωπικό, νοσηλευτές κ.λπ..

Αυτό, λοιπόν, το οποίο κατ’ αρχάς έχει αποφασιστεί πρόσφατα από τη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας, είναι ότι μια φορά την εβδομάδα θα γίνεται επίσκεψη κλιμακίου με τρεις γιατρούς και μία νοσηλεύτρια στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Ολύμπου. Ξεκινάνε μια φορά την εβδομάδα με γιατρό χειρουργό γυναικολόγο και οφθαλμίατρο και μια νοσηλεύτρια. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια πρώτη μικρή βελτίωση της κάλυψης των αναγκών αυτού του απομακρυσμένου πληθυσμού. Και εννοείται ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να επαναπροκηρύσσουμε τις θέσεις. Και νομίζω ότι ίσως με έναν καλύτερο συνδυασμό κινήτρων -τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε στα σοβαρά, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αν θέλουμε όντως να θωρακίσουμε υγειονομικά αυτές τις περιοχές- πρέπει να κάνουμε μια σημαντική υπέρβαση και όσον αφορά τα μισθολόγια και όσον αφορά τις άλλες παροχές που υπάρχουν.

Έχουν δοθεί κάποια κίνητρα. Και εξελίξεις έχουν γίνει. Τώρα τελευταία ψηφίσαμε και τη δυνατότητα μετάθεσης μετά από μια πενταετία, έτσι ώστε να μην αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε σε αυτές τις περιοχές, εγκλωβισμένοι και χωρίς δυνατότητα και επιστημονικής και βαθμολογικής ανέλιξης. Νομίζω, όμως, ότι αυτά μέχρι στιγμής δεν λειτουργούν ικανοποιητικά σε όλες τις περιοχές. Η προσπάθεια, λοιπόν, θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Και επίσης, ξέρετε πολύ καλά ότι το Κέντρο Υγείας ουσιαστικά μετατρέπεται σε ένα μίνι νοσοκομείο. Υπάρχει χρηματοδοτημένο από το ΕΣΠΑ νέο κτήριο. Γίνεται μια προσπάθεια να παραδοθεί τον Ιούνιο. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές εκκρεμότητες με τους βιολογικούς καθαρισμούς κ.λπ. Και έχει γίνει συνάντηση με την ΚΤΥΠ, με τις Κτηριακές Υποδομές. Προσπαθούμε να κλείσουμε την εκκρεμότητα.

Και επίσης έχει προχωρήσει η προεργασία της δημιουργίας νέου οργανισμού του νοσοκομείου που προβλέπει επιπλέον στελέχωση και με ιατρικό και με νοσηλευτικό προσωπικό. Το έχει αναλάβει η Υπηρεσία του Υπουργείου και περιμένω την τελική πρόταση.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Χαίρομαι γι’ αυτά που ακούω. Τα προσυπογράφω. Όμως το πρακτικό -θα το επαναλάβω- είναι να πάει τώρα ένας στρατιωτικός γιατρός κατά προτεραιότητα -διότι ο στρατός δεν θα πάθει τίποτα να βάλει έναν γιατρό στην Όλυμπο- και να αποσπαστεί μία νοσηλεύτρια από το Κέντρο Υγείας. Διότι ναι μεν πράγματι το κλιμάκιο επισκέπτεται και κάνει μία ιατρική η οποία είναι στο πλαίσιο περίπου της προληπτικής ιατρικής, αλλά το οξύ, το επείγον περιστατικό δεν μπορεί να το προβλέψει το κλιμάκιο και να πάει εκείνη την ώρα.

Άρα, όταν υπάρχει ένα έμφραγμα το οποίο θα συμβεί σε έναν κάτοικο, σε έναν τουρίστα που επισκέπτεται την Όλυμπο, δεν μπορεί το κλιμάκιο να το αντιμετωπίσει. Κατά συνέπεια, λοιπόν, επανέρχομαι στην πρόταση του στρατιωτικού γιατρού και της νοσηλεύτριας η οποία πρέπει να αποσπαστεί.

Όσον αφορά τα προβλήματα που έχουν πράγματι οι απομακρυσμένες περιοχές, τα ορεινά και τα νησιωτικά ιατρεία, είναι γεγονός ότι υπάρχει απροθυμία των γιατρών να πάνε και οι αλλεπάλληλες προκηρύξεις αποβαίνουν άγονες. Και γίνεται μία αντιπολίτευση αιώνια εδώ στην Βουλή στον εκάστοτε Υπουργό που του αναπτύσσει αυτά τα προβλήματα και απαντά ο εκάστοτε Υπουργός στερεότυπα με όλα αυτά που πρέπει να απαντήσει και ακούμε.

Είπα, όμως, κάτι στον κ. Πολάκη σε μία άλλη ερώτηση. Γίνεται σήμερα μια κοσμογονία με δημοσιεύσεις στο New England -προχθές είχε το Jama, το Circulation– πριν από ένα εξάμηνο για την τηλεϊατρική τρίτης γενιάς η οποία διαφέρει από την τηλεϊατρική που γνωρίζουμε διότι είναι και τηλεϊατρική εκπαίδευσης. Γίνεται, δηλαδή, τηλεκπαίδευση από ένα πανεπιστημιακό κέντρο -που πρέπει να υπάρχει εδώ στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού- όπου θα γίνεται συνεχής εκπαίδευση και όχι η εκπαίδευση που γίνεται μέχρι σήμερα διά των εταιρειών στην ουσία, εξ ου και τα διάφορα παρατράγουδα.

Με την τηλεκπαίδευση και την τηλεδιάγνωση ο καθηγητής, ο έμπειρος εν πάση περιπτώσει γιατρός, θα βρίσκεται στο Κέντρο Υγείας ανά πάσα στιγμή να βοηθάει τον νέο γιατρό για τη διάγνωση. Και θα υπάρχει και τηλεθεραπεία. Δηλαδή μπορεί να γίνεται ακόμη και θεραπεία του εμφράγματος ή ενός καρκινοπαθούς με την τηλεϊατρική. Και επειδή αυτό είναι πράγματι επαναστατικό και είναι αποτέλεσμα –γι’ αυτό ανέφερα βιβλιογραφία- της τρίτης γενιάς τηλεϊατρικής, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτείτε και κυρίως να το οργανώσετε. Διότι το να το σκεφτείτε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το σκεφτόμαστε όλοι. Η οργάνωση, όμως, είναι το δύσκολο, πώς θα γίνει δηλαδή το κέντρο ο εγκέφαλος και πώς ο καθηγητής ή ο έμπειρος γιατρός θα βρίσκεται στο Καστελόριζο ή στην Όλυμπο ή οπουδήποτε αλλού.

Αυτό νομίζω ότι για την Ελλάδα αποτελεί μία λύση που πρέπει να την προχωρήσετε και βεβαίως από τη δική μας πλευρά θα βοηθήσουμε στο επιστημονικό επίπεδο που μπορούμε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνούμε.

Επαναλαμβάνω ότι η πρώτη κίνηση είναι η σταδιακή κάλυψη και υποστήριξη από το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρπάθου, που προσεχώς θα αναβαθμιστεί σε επίπεδο μικρού νοσοκομείου, της συγκεκριμένης περιοχής.

Όσον αφορά το θέμα με τους στρατιωτικούς γιατρούς, με τους οπλίτες γιατρούς κυρίως, έχουμε μια συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχουμε υποβάλει κατάλογο αναγκών του συστήματος υγείας που μπορούν να καλυφθούν με οπλίτες γιατρούς. Πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε μια συνάντηση και με τον κ. Βίτσα και με τον κ. Καμμένο.

Η αλήθεια είναι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Λόγω της διαρροής επιστημονικού και ιατρικού δυναμικού στο εξωτερικό έχει μειωθεί και η προσέλευση γιατρών στις ΕΣΣΟ, όπου κατατάσσονται.

Γίνεται, λοιπόν, μια προσπάθεια. Ήδη καλύπτονται γύρω στα δεκαπέντε -αν θυμάμαι καλά- περιφερειακά ιατρεία, η αλήθεια είναι, όμως, ότι η προτεραιότητα είναι στα νησιά που δεν έχουν κανένα γιατρό, όπως, για παράδειγμα, η Τήλος.

Με το κίνητρο αυτό το οποίο δώσαμε πέρυσι καταφέραμε να καλύψουμε περισσότερα περιφερειακά ιατρεία και μάλιστα σε νησιά που είχαν χρόνια να δουν γιατρό, όπως στη Θύμαινα και σε άλλες περιοχές.

Μπορώ να το διερευνήσω το ενδεχόμενο αυτό, για να δούμε αν πραγματικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τη μία.

Από την άλλη, το ζήτημα της τηλεϊατρικής είναι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ θεωρώ ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι γιατροί δεν πάνε σε αυτές τις περιοχές δεν είναι μόνο διότι δεν υπάρχουν κίνητρα οικονομικά, κοινωνικά κτλ, αλλά είναι διότι αισθάνονται ανασφαλείς για τη διαχείριση των σοβαρών περιστατικών.

Σίγουρα, ένα σύστημα τηλεϊατρικής και μάλιστα αναβαθμισμένο, όπως λέτε, θα μπορέσει να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στον γιατρό και μια αίσθηση επιστημονικής υποστήριξης, που την έχει ανάγκη, όταν μάλιστα είναι ανειδίκευτος. Αυτό είναι σημαντικό.

Θα το διερευνήσουμε. Δεν ξέρω τα μεγέθη και τα κόστη. Ξέρω ότι πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σύστημα τηλεϊατρικής, το οποίο έχει οργανωθεί από τη 2η ΥΠΕ. Νομίζω ότι καλύπτει δεκαπέντε με είκοσι περιοχές του Αιγαίου.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα από κεντρικά νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ, από το Θριάσιο, τη Νίκαια, το Αττικό, να παρέχεται υποστήριξη. Αυτό σίγουρα θέλει μια συνεχή αναβάθμιση και μια επανεκπαίδευση των γιατρών σε αυτή τη νέα τεχνολογία.

Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια να ενισχύσουμε τις βάσεις αεροδιακομιδών στο Αιγαίο. Εκτός από τη Ρόδο, όπου υπήρχε από παλιά, έχει αναπτυχθεί ήδη στη Σύρο και σε δεύτερο χρόνο θα γίνει και στη Μυτιλήνη.

Η προσπάθεια είναι να μειώσουμε και τους χρόνους διακομιδής και τη δυνατότητα των εναέριων μέσων να ανταποκρίνονται στη διακομιδή επειγόντων περιστατικών.

Υπάρχει σε εξέλιξη και μια συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για δημιουργία πλωτών μέσων διακομιδών, τα οποία θα επιτρέπουν στα μικρά νησιά, όπου είναι πιο βολική η θαλάσσια επικοινωνία, να γίνεται γρήγορα η μετακίνηση ενός ασθενούς σε ένα πιο οργανωμένο κέντρο.

Γίνεται συστηματική προσπάθεια να ενισχύσουμε το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών και σε αυτές τις ακριτικές περιοχές. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται, όπως είπα και πριν, μια δέσμη πολιτικών και κινήτρων, που υπερβαίνει προφανώς τον ρόλο του Υπουργείου Υγείας. Χρειάζεται, δηλαδή, μια διυπουργική συνεργασία.

Πάντως, αυτό που θεωρώ ότι είναι πραγματικά στον πυρήνα της αντιμετώπισης των προβλημάτων της νησιωτικότητας είναι η καλύτερη στελέχωση και ανταπόκριση του συστήματος υγείας.»

Μετά την Επίκαιρη Ερώτησή του για το Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου και τα Αναβαθμισμένα Περιφερειακά Ιατρεία στη Λίνδο της Ρόδου, στην Αντιμάχεια της Κω και στην Όλυμπο της Καρπάθου από τη συζήτηση της οποίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Π. Πολάκη, στην Ολομέλεια της Βουλής, δεν προέκυψε κανένα αποτέλεσμα, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Κρεμαστινός επανήλθε με Επίκαιρη Ερώτηση για το Πολυδύναμο Ιατρείο Ολύμπου Καρπάθου. Το Ιατρείο, αν και άρτια εξοπλισμένο παραμένει κλειστό επί χρόνια εκθέτοντας σε κινδύνους και ταλαιπωρία χιλιάδες συνολικά κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Κατά την επικείμενη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου θα επαναφέρει και το ζήτημα των υπόλοιπων μονάδων υγείας ρωτώντας τον Υπουργό για την πρόοδο που σημειώθηκε μετά την τελευταία τους κοινοβουλευτική συνομιλία.

Το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης του Δημήτρη Κρεμαστινού έχει ως εξής:


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Δημ. Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
30.04.2017
Αρ. Πρωτ.:671/30.04.17


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό

Θέμα: «Κλειστό επί χρόνια το Πολυδύναμο Ιατρείο Ολύμπου Καρπάθου»

Το Πολυδύναμο Ιατρείο Ολύμπου Καρπάθου, είναι μια εξοπλισμένη μονάδα υγείας αποστολή της οποίας είναι η ιατρική κάλυψη ενός πληθυσμού 500-700 κατοίκων το χειμώνα και πολλαπλάσιων τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς η ιστορική Όλυμπος είναι απαρέγκλιτος προορισμός των επισκεπτών του νησιού.
Το γεγονός ότι το Πολυδύναμο Ιατρείο Ολύμπου παραμένει τελείως κλειστό εδώ και χρόνια, χωρίς γιατρό αλλά ούτε καν νοσηλευτή δυσκολεύει εξαιρετικά τις συνθήκες ζωής στο νησί. Οι ασθενείς που εξυπηρετούσε αναγκάζονται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας που βρίσκεται 52 χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή μιάμιση ώρα δρόμο, χωρίς να υπάρχουν ταξί και με το τοπικό λεωφορείο να κάνει τη διαδρομή μόνο 2 φορές την εβδομάδα. Το Κέντρο Υγείας μπορεί και διαθέτει γιατρό που ανεβαίνει μόνο κατά διαστήματα στην Όλυμπο και μόνο για συνταγογράφηση.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου έχει αποστείλει δραματικές εκκλήσεις για στελέχωση με πολιτικό ή στρατιωτικό προσωπικό, τόσο στον Υπουργό Υγείας όσο και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας από το 2015, οι οποίες παρέμειναν αναπάντητες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι κίνδυνοι για τη ζωή των κατοίκων Ολύμπου και Διαφανίου είναι ασφαλώς αυξημένοι, η ανισότητα πρόσβασής τους στο δημόσιο αγαθό της υγείας είναι δεδομένη και ο εξοπλισμός του Πολυδύναμου Ιατρείου απαξιώνεται από την αχρησία.

Για τα ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός Υγείας:

- Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να στελεχωθεί σωστά και να επαναλειτουργήσει άμεσα το Πολυδύναμο Ιατρείο Ολύμπου Καρπάθου, το οποίο παραμένει κλειστό επί χρόνια;

Ο ερωτών βουλευτής

Δημήτριος Κρεμαστινός

Στην Κάρπαθο και την Κάσο περιόδευσε σήμερα (27/3/17) ο Νεκτάριος Σαντορινιός, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κατά την επίσκεψή του στο νησί της Καρπάθου, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο καιτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ακτοπλοΐα και τις αλλαγές που προωθούνται από πλευράς Υπουργείου Ναυτιλίας με το σκοπό της απρόσκοπτης και αναβαθμισμένης σύνδεσης του νησιού από και προς την Ρόδο και την Κρήτη.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απάντησε και σχετικά με τα θέματα της υγειονομικής κάλυψης των νησιωτών, ενημερώνοντας για τις συντεταγμένες προσπάθειες που γίνονται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, για την ενίσχυση με ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό των δομών υγείας των μικρών νησιών. Ιδιαίτερη μνεία, δε, έγινε και για το οργανόγραμμα του νέου Νοσοκομείου Καρπάθου, το οποίο και είναι έτοιμο να εγκαινιαστεί στο τέλος του έτους. Το έργο αυτό ζωής για το νησί, που πρόκειται σύντομα να στελεχωθεί από ικανοποιητικό αριθμό ιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού, θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των κατοίκων και θα ενισχύσει τις προσπάθειες για εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των νησιωτών.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Λιμεναρχείο Καρπάθου και το Επαρχείο, όπου ενημερώθηκε για τα προβλήματα του νησιού.

Κατά το δεύτερο σταθμό της μονοήμερης περιοδείας του, την Κάσο, ο Νεκτάριος Σαντορινιός συναντήθηκε με την Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού, όπου τους ενημέρωσε για το πρόγραμμα Μονάδας Υλοποίησης Έργων σε Δήμους Μικρών Νησιών, που πρόσφατα παρουσιάστηκε και υλοποιείται με την συνεργασία τεσσάρων Υπουργείων, της ΜΟΔ και της ΕΕΤΑΑ. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανέφερε ότι μέσω αυτού του μηχανισμού, θα δίνεται η δυνατότητα σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους, κάτω από 3.000 κατοίκους να υποβοηθούνται στον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό, στην ανάθεση και παραλαβή αξιόπιστων μελετών, στην δημοπράτηση έργων και στην επίβλεψη και παραλαβή αυτών.

Επίσης συζήτησαν τα ιδιαίτερα προβλήματα απομόνωσής του νησιού της Κάσου σε συνδυασμό με το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσής της. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατέγραψε, με ενδιαφέρον, το αίτημα για αναβάθμιση των δρομολογίων της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με την Ρόδο και την Κρήτη. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο του νησιού που στελεχώθηκε πρόσφατα με έναν επιπλέον αγροτικό ιατρείο, στο πλαίσιο ενίσχυσης του Υπουργείου Υγείας των ιατρικών δομών των νησιών.

Τέλος, ο Νεκτάριος Σαντορινιός είχε συναντήσεις με τον Προϊστάμενο και τους υπηρετούντες στο Λιμενικό Σταθμό Κάσου.
Άξιο αναφοράς και κοινός τόπος των συναντήσεων με τους φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δυο νησιών, ήταν το εξαγγελθέν από τον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο για θέματα ανάπτυξης Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ύψους 50 εκ. ευρώ. Ο Υφυπουργός, ανέφερε ότι θα αφορά δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ανάγκες λιμενικών έργων και βασικών υποδομών, έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας, αλλά και δράσεις ενίσχυσης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και στόχο έχει να τονώσει σημαντικά την αναπτυξιακή προοπτική των νησιών του Αιγαίου.

Αξιότιμε κε Έπαρχε,

Γνωρίζω καλά και σέβομαι τις προσπάθειές σας, για ίδρυση και λειτουργία σφαγείου στο νησί της Καρπάθου. Άλλωστε είναι γνωστό πως το έργο είναι πρώτης προτεραιότητας για εσάς, όπως και η επικαιροποίηση της μελέτης για το σφαγείο της Κάσου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, τόσο τις δικές σας, όσο και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γινόμαστε σχεδόν καθημερινά δέκτες παραπόνων από πολίτες διαφόρων περιοχών της Καρπάθου.

Με την παρούσα επιστολή μας, αιτούμαστε όπως παρέχετε ενημέρωση για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου. Τι ακριβώς έχει συμβεί και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκτέλεσή του, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της Καρπάθου, για τις συνεχείς ενέργειές σας, αλλά και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Κυρίως όμως, παρακαλούμε για την επιτάχυνση των διαδικασιών άμεσης εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων στο νησί, αλλά και τη χορήγηση τουλάχιστον προσωρινής άδειας σφαγής, για την εξυπηρέτηση της περιόδου του Πάσχα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σημειώνεται πως:
«Στο νησί δεν υπάρχει σφαγείο γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του κλάδου. Τα προηγούμενα χρόνια δινόταν την περίοδο του Πάσχα, προσωρινή άδεια σφαγής στις εγκαταστάσεις χοιροτροφικής μονάδας που έλυνε μερικώς το πρόβλημα της σφαγής. Η απόσταση της Καρπάθου από τα νησιά που διαθέτουν σφαγείο και ο αριθμός των ζώων που υπάρχει στο νησί, επιβάλλουν σαν πρώτη προτεραιότητα την ίδρυση σύγχρονου σφαγείου».
Το ανωτέρω πρόβλημα, ως αρμόδιοι, το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των κατοίκων του νησιού, πόσο μάλλον να προχωρήσουν σε εξαγωγές.
Είμαι βέβαιος πως με την αρωγή του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας Φιλήμονα Ζαννετίδη, αλλά και του εντεταλμένου Πρωτογενούς Τομέα Δωδεκανήσου Νίκου Τσακίρη, υπό την εποπτεία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, θα κινηθεί άμεσα η διαδικασία ίδρυσης και χορήγησης άδειας λειτουργίας σφαγείου στην Κάρπαθο.
Αξιότιμε Έπαρχε,

Αναμένω τις άμεσες και ουσιαστικές ενέργειές σας, πρώτιστα για το καλό των κατοίκων της Καρπάθου και μακριά από τυχόν υπόνοιες για πολιτικές ή άλλου είδους σκοπιμότητες. Όπως γνωρίζετε, αγαπώ τα Δωδεκάνησα και προσπαθώ για το καλύτερο δυνατό για τους κατοίκους τους.
Δηλώνω στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
Δρ Στέφανος Δράκος
Πολιτευτής Δωδεκανήσου ΝΔ
Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου
Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot