Για ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης μεγάλων διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών που θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ, ακόμα και στο βασικό στάδιο των ερευνών, κάνει λόγο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ενημερωτικό ΤΟΥ σημείωμα για τις συμβάσεις μίσθωσης τεσσάρων περιοχών σε Κρήτη και Ιόνιο για έρευνες υδρογονανθράκων, που κατατέθηκαν απόψε για κύρωση στη Βουλή.

 

Πρόκειται για τις περιοχές

– «Νοτιοδυτικά Κρήτης» και «Δυτικά Κρήτης» οι συμβάσεις για τις οποίες υπεγράφησαν στις 27 Ιουνίου 2019 από τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την κοινοπραξία Total, ExxonMobil και Ελληνικά Πετρέλαια.

– «Ιόνιο» στη Δυτική Ελλάδα που παραχωρείται στην κοινοπραξία Repsol-Ελληνικά Πετρέλαια και «Περιοχή 10 Ιόνιο Πέλαγος» (στον κόλπο της Κυπαρισσίας), που παραχωρείται στα ΕΛΠΕ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ η Ελλάδα έχει σήμερα 9 θαλάσσιες και χερσαίες παραχωρήσεις. Με την κύρωση από τη Βουλή των σημερινών τεσσάρων συμβάσεων, ο συνολικός αριθμός θα ανέλθει σε 13. Αυτή η εξέλιξη, μακροπρόθεσμα, θα ενισχύσει περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και τον εφοδιασμό της Ελλάδας καθώς και τη γεωστρατηγική θέση μας ως έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης.

Τονίζεται ακόμη ότι:

– Για κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο των υδρογονανθράκων δημιουργούνται 3 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης στην ευρύτερη οικονομία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

– Για κάθε ευρώ που θα αμείβονται οι άμεσα εργαζόμενοι στον κλάδο, θα δημιουργούνται άλλες 2 θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους της οικονομίας ενισχύοντας περαιτέρω την απασχόληση με νέες και καλά αμειβόμενες δουλειές.

Εφόσον οι έρευνες πιστοποιήσουν ότι οι ποσότητες φυσικού αερίου ή αργού πετρελαίου είναι απολήψιμες, οι πρώτες γεωτρήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2020.

– Κατά το οκταετές βασικό στάδιο ερευνών, οι εταιρείες-ανάδοχοι καλούνται να επενδύσουν σωρευτικά ποσό της τάξης των 140 εκατ. ευρώ για τη διενέργεια γεωφυσικών ερευνών, τον καθορισμό των πιθανών γεωτρητικών στόχων και τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων.

– Όλες οι συμβάσεις μίσθωσης περιλαμβάνουν αυστηρό πλέγμα διατάξεων που διασφαλίζει ότι η έρευνα και η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων θα διεξαχθεί με απόλυτο σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος.

– Προβλέπεται ρητά η λήψη μέτρων επανόρθωσης στα οποία οφείλουν να προβούν οι εταιρείες σε περίπτωση που οι εργασίες που εκτελούν θέτουν σε κίνδυνο φυσικά πρόσωπα ή περιουσίες ή ρυπαίνουν ή βλάπτουν την χλωρίδα, πανίδα και υδρόβια ζωή ή το περιβάλλον.

– Αναφορικά με τον τουρισμό, η εμπειρία από την 40ετή παραγωγή στον κόλπο της Καβάλας (κοίτασμα Πρίνου), περιοχή που γειτνιάζει με τη δημοφιλή Θάσο, δείχνει ότι με την ορθή εφαρμογή των διεθνών καλών πρακτικών και των περιβαλλοντικών προβλέψεων, ο τουρισμός και η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά.

– Η έρευνα για υδρογονάνθρακες, ιδίως όσον αφορά στην ανεύρεση φυσικού αερίου, είναι ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες που θα επηρεάσουν το ενεργειακό μείγμα της χώρας για τα επόμενα 30 τουλάχιστον χρόνια, με δεδομένο ότι το φυσικό αέριο αποτελεί το καύσιμο «γέφυρα» που θα επιτρέψει τη βαθμιαία μετάβαση σε εναλλακτικές, φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, σε συνέργεια με τα μεγάλα projects κατασκευής αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου όπως είναι ο TAP, ο IGB και ο EastMed και των υπαρχόντων και μελλοντικών τερματικών σταθμών (Ρεβυθούσα, Αλεξανδρούπολη) αποτελούν τμήματα της διαδικασίας διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και εδραιώνοντάς την ως ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας βρίσκεται στον πυρήνα όλου του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης.

Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου και κλειδί σε αυτή την προσπάθεια είναι το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο. Πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα με την εμπλοκή 10 υπουργείων και θα τεθούν οι βασικοί άξονες, ενώ τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες των διατάξεων και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση λίγες ημέρες πριν την Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο στόχος που έχει τεθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης είναι να καταστεί η Ελλάδα πόλος έλξης επενδύσεων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, ξεπερνώντας αγκυλώσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια που ήταν τροχοπέδη για την τοποθέτηση κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο η κατεύθυνση του νομοσχεδίου αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων και βιομηχανιών καθώς και την στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Οικονομία: Βαρύτητα στις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και τη χώρα και τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων. Η σημερινή διαδικασία περιλαμβάνει πολλές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις τις οποίες σκοπεύει να θεραπεύσει η κυβέρνηση μέσω του νομοσχεδίου. Η επιτάχυνση των διαδικασιών για το Ελληνικό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της βούλησης που υπάρχει για να «τρέξουν» επενδύσεις που μπορούν να δώσουν άμεση ώθηση στην οικονομία και να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας. Επίσης θα επιλύει προβλήματα στα οποία έχει συχνά εμπλοκή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.


Αλλαγές αναμένεται να επέλθουν και στην λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα προβλέπεται η εισαγωγή αποκλειστικών προθεσμιών στην αδειοδοτική διαδικασία και, όταν αυτές δεν τηρούνται, θα μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες σε επίπεδο υφυπουργού, ώστε να ολοκληρώνονται εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Επίσης θα καταργείται η απαρχαιωμένη, όπως χαρακτηρίζεται από κυβερνητικά στελέχη, διαδικασία όχλησης. Ταυτόχρονα προβλέπεται να διαμορφωθούν ψηφιακές υποδομές στην πολεοδομία και στη χωροταξία, μέσω του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη Γης που θα θεσπιστεί. Με αυτόν τον τρόπο θα απλοποιηθούν οι έλεγχοι για τις χρήσεις γης και τα κτίρια που υπάρχουν και θα υπάρχει η δυνατότητα ευκολότερης επίλυσης των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται.
Πηγή: iefimerida.gr 

Εντονο ενδιαφέρον αναπτύσσεται από ξένους επενδυτές για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης στη Ρόδο και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής», ήδη δύο ενδιαφερόμενοι έχουν αναθέσει σε τοπικούς συνεργάτες την εξεύρεση κατάλληλων οικοπέδων.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν επίσης, ότι ο ένας εξ αυτών ενδιαφέρεται και για την κατασκευή μονάδας μεταποίησης και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, επένδυση που ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Όπως δηλώθηκε αρμοδίως στη «δ», το ενδιαφέρον για καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης στη Ρόδο, προκύπτει από τις εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες για την ανάπτυξη του φυτού της κάνναβης.
Οι διερευνητικές επαφές των υποψήφιων επενδυτών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν έχουν τελεσφορήσει μέχρι στιγμής. Αναζητούν μεγάλες εκτάσεις, κάποιες από τις οποίες έχουν ήδη εντοπίσει και βρίσκονται στο στάδιο των επαφών με ιδιοκτήτες είτε για ενοικίαση είτε για αγορά.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα δίνεται ενιαία έγκριση για μία παραγωγική διαδικασία που ξεκινάει από το σπόρο και καταλήγει σε συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν.
Κατ’ εξαίρεση εγκρίνεται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.
Η έγκριση παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόπιν υποβολής αίτησης Η έκταση για την οποία λαμβάνεται η έγκριση της δραστηριότητας είναι κατ’ ελάχιστον εμβαδού 4 στρεμμάτων και αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου τίτλου κυριότητας ή σύμβασης μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης.
Η ενιαία έκταση της δραστηριότητας είναι περίκλειστη και η καλλιεργούμενη περιοχή είναι κλειστή. Το κόστος για την ασφάλιση της καλλιεργούμενης έκτασης είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς θα πρέπει να προστατεύεται από τυχόν εισβολείς που θα επιχειρήσουν να αφαιρέσουν σπόρους ή φυτά.
Βασικές προδιαγραφές
εγκατάστασης
Ο χώρος πρέπει να είναι ενιαίος και μέσα σε αυτόν να βρίσκεται η καλλιέργεια, ο χώρος μεταποίησης καθώς και οποιοσδήποτε άλλος υποστηρικτικός χώρος όπως οι ανοικτοί χώροι, οι χώροι αποθήκευσης, φόρτωσης, εκφόρτωσης, καταστροφής, χώροι εγκαταστάσεων κ.α.. Η απόφαση αυτή πάρθηκε για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να μη δημιουργείται η ανάγκη μετακίνησης του τελικού προϊόντος από το χωράφι στον χώρο μεταποίησης.
Η έκταση όπου θα γίνεται η καλλιέργεια θα πρέπει να έχει περίφραξη, κάμερες και φύλαξη ενώ θα πρέπει να είναι και κλειστός χώρος, όπως θερμοκήπια και υδροπονία, για να μην μπορεί το προϊόν να έρχεται σε επαφή με το ανοικτό περιβάλλον και να αποτραπεί η διαφυγή οσμών ή γύρης.
Διαδικασίες
χορήγησης άδειας
Για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης, ο φορέας της υπό αδειοδότηση μονάδας οφείλει να καταθέσει στη Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας συμπληρωμένο σχετικό ερωτηματολόγιο.
Η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ χορηγεί στον φορέα εντός τριών εργασίμων ημερών απάντηση, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση εγκατάστασης και για την έγκριση λειτουργίας, αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν ολοκληρωθεί έως τότε όλες οι απαιτούμενες μελέτες (περιβαλλοντολογική μελέτη, μελέτη οικοδομικής άδειας κ.λ.π.) καθώς και η σύσταση της εταιρείας.
Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ πέντε ετών. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ δέκα ετών.

Πού επιτρέπεται
η καλλιέργεια
Με βάση την πρόσφατη νομοθεσία, δίδεται η δυνατότητα έκδοσης εγκρίσεων τόσο σε περιοχές χωρίς καθορισμένα χωρικά σχέδια χρήσεων γης, στις οποίες εξάλλου επιτρέπονται οι μεταποιητικές δραστηριότητες, όσο και σε περιοχές όπου επιτρέπονται οι γεωργικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
Σε κάθε περίπτωση, η έκταση εντός της οποίας λαμβάνει χώρα το σύνολο των δραστηριοτήτων της καλλιέργειας και επεξεργασίας της κάνναβης θα είναι ενιαία.
Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται πως «με την άνω διάταξη υπηρετείται και η συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμου ανάπτυξης, με την εξυπηρέτηση και αναπτυξιακών στόχων για τη διαφύλαξη και διατήρηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας» και επίσης πως οι σχετικές επενδύσεις αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές δορυφορικές δραστηριότητες άλλων τομέων της περιοχής.
Επιπλέον, αναφέρεται πως με τις επενδύσεις αυτές σε έναν τομέα αιχμής, όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία, που αξιοποιεί τα συγκριτικά, παραγωγικά πλεονεκτήματα της χώρας, θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη για το κράτος από τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τη φορολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων του κλάδου, δεδομένου ότι η παγκόσμια αγορά για την καλλιέργεια και μεταποίηση της ιατρικής κάνναβης βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και κατά συνέπεια η προσφορά υστερεί σημαντικά της παγκόσμιας ζήτησης.
Ως προς τις συνέπειες στο περιβάλλον, ξεκαθαρίζεται πως το τμήμα της μεταποίησης είναι χαμηλής όχλησης, με ελάχιστο αποτύπωμα περιβαλλοντικής επίπτωσης από τη διαχείριση των αποβλήτων, το δε ποσοστό που καλύπτει εντός της ενιαίας έκτασης δεν ξεπερνά το 20% και, εκτός της μονάδας επεξεργασίας, περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Τρεις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις εγκρίθηκαν στις 13 Αυγούστου από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

1. Επένδυση ύψους 6.277.000 ευρώ της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΑΤΑΞΕ» για τη δημιουργία 5άστερου ξενοδοχείου 53 δωματίων στο Τσιλιβί της Ζακύνθου, συνολικής επιχορήγησης 2.761.000 ευρώ.

2. Εγκρίθηκε η καταβολή 1.007.000 ευρώ ως προκαταβολή επιχορήγησης της επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.» (Costa Navarino) για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που προβλέπει τη δημιουργία γηπέδου γκολφ 36 οπών στην περιοχή Κυνηγός του Δήμου Πύλου – Νέστορος του νομού Μεσσηνίας.

3. Εγκρίθηκε και η καταβολή 998.125 ευρώ ως προκαταβολή επιχορήγησης της επένδυσης της εταιρείας «Τουριστικαί Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Μεντιτούρς Α.Ε.» (Caravia Beach) για την ενίσχυση του επενδυτικού της σχεδίου που αφορά στην επέκταση κατά 352 κλίνες υφιστάμενης τεσσάρων αστέρων ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 563 κλινών στη θέση Μαρμάρι της Κω.

https://www.gnoristetinellada.gr/

Ανοίγει ο δρόμος για την επανέκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για να ξεμπλοκάρει η επένδυση.

To ΚΑΣ αποφάσισε ο επενδυτής θα πρέπει να υποβάλλει αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές μελέτες για παρεμβάσεις εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και σε ζώνη 20 μέτρων γύρω από αυτούς και αυτό έχει σημασία καθώς η προηγούμενη απόφαση αφορούσε όλη την έκταση του Ελληνικού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΚΑΣ, ο αδόμητος χώρος γύρω από τον περίβολο του ταφικού μνημείου θα πρέπει να ανέρχεται σε 20 μέτρα.

Στη γνωμοδότηση θα περιλαμβάνεται και ένας ακόμα όρος, σύμφωνα με τον οποίο οι αρχαιότητες οι οποίες θα έρθουν στο φως στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού θα προστατεύονται από τις κείμενες διατάξεις της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας.

Αύριο Πέμπτη αναμένεται να επανεισαχθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων καθώς, όπως έχει διευκρινίσει η Υπουργός Πολιτισμού, δική του αρμοδιότητα αποτελεί το να κρίνει το ζήτημα των τεσσάρων κτιρίων στο μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού.

Οι γνωμοδοτήσεις και των δύο συμβουλίων θα τεθούν υπόψιν της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκείνη με τη σειρά της θα αποφασίσει εάν θα γίνουν αποδεκτές προκειμένου να δρομολογηθούν οι νέες ΚΥΑ.

Αυτή ήταν η η πρώτη συνεδρίαση του ΚΑΣ με τη νέα σύνθεση του Συμβουλίου και πρόεδρο τον γενικό γραμματέα Πολιτισμού, Γεώργιο Διδασκάλου. Εκτός τον κ. Διδασκάλου, τα τακτικά μέλη του ΚΑΣ είναι οι Ελένη Σβολοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ, Πολυξένη Βελένη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αμαλία Ανδρουλιδάκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Αναστασία Κουμούση, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Ελισσάβετ Τσιγαρίδα, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, Ελένη Μπάνου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων ‘Αρτας, Μιχάλης Τιβέριος, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας – Ακαδημαϊκός, Νικόλαος Σταμπολίδης, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ναταλία Πούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αικατερίνη Κυπαρίσση – Αποστολίκα, Αρχαιολόγος – επίτιμη Διευθύντρια του ΥΠΠΟΑ, Εμμανουήλ Κορρές, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Βλάσιος Κουμούσης, Πολιτικός Μηχανικός-Καθηγητής Δομοστατικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Γεώργιος Πανέτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Πατρών και Θεοδώρα Γαλάνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

https://www.eleftherostypos.gr/

Σελίδα 1 από 44

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot