Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στα Γραφεία του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών (πρώην πολεοδομία Επαρχείου)...

Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ

Την ώρα που επιχειρείται η επίλυση του μείζονος θέματος που έχει ανακύψει με την ιδιοκτησία 18 ακινήτων του δημοσίου, που επιδιώκει να μεταγράψει από το έτος 1996 στην ιδιοκτησία της η Νομαρχία Δωδεκανήσου (πλέον Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) και η μια αποκάλυψη των «γρηγοράδων» που έγιναν διαδέχεται την άλλη, θέμα ανέκυψε την Παρασκευή και με την ιδιοκτησία του Επαρχείου της Κω!

Περιττό να σημειωθεί ότι οι καταστάσεις που βιώνουν αιρετοί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν περιγράφονται…

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «δημοκρατική», από τον Σεπτέμβριο του 2008 εκκρεμεί αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Προϊσταμένου του Κτηματολογίου Κω και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Το διώροφο οίκημα (Διοικητήριο) ευρισκόμενο στην οδό Ακτή Μιαούλη, σε κεντρικό σημείο της πόλεως Κω, ετύγχανε εγγεγραμμένο από θεμελιώδη καταχώρηση στα κτηματολογικά βιβλία, υπέρ της Κυβερνήσεων των Νήσων του Αιγαίου.

Σύμφωνα με τη με αριθμ.79/26-2-1949 Κτηματολογική εγγραφή, το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας Συνθήκης Ειρήνης, που κυρώθηκε με το με αριθμι.423/21-10-1994 νομοθετικό διάταγμα.

Όπως προκύπτει από την αλληλογραφία που υπάρχει στο αρχείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σου ανέκαθεν, από το έτος 1948 το ακίνητο χρησιμοποιείτο για τη στέγαση των Δικαστικών Υπηρεσιών (Πρωτοδικείο Κω, Ειρηνοδικείο Κω, Πταισματοδικείο Κω και Εισαγγελία Πλημ/κών Κω), των Αστυνομικών Υπηρεσιών (πρώην Διοίκηση Χωροφυλακής Κω, Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Κω, Αστυνομικό Τμήμα Κω και Τμήμα Ελέγχου Διαβατηρίων Κω), καθώς επίσης και για τη στέγαση διαφόρων άλλων Υπηρεσιών όπως Δασονομείο Κω, Κτηματικό Γραφείο Κω, Γραφείο Εποικισμού, Γεωργική Υπηρεσία, Αγρονομείο Κω, Γραφείο Εφοδιασμού Κω και Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως.

Σήμερα συστεγάζονται όλες οι Υπηρεσίες της Αστυνομικής. Υποδιεύθυνσης Κω (Αστυνομική Υποδιεύθυνση, Αστυνομικό Τμήμα Κω, Τμήμα Ασφάλειας Κω, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας και Τμήμα Τροχαίας Κω), τα Δικαστήρια (Πρωτοδικείο Κω και Ειρηνοδικείο Κω), οι Υπηρεσίες του Επαρχείου Κω (Γραφείο Επαρχου και Γραφείο Γραμματέα), το Δασονομείο Κω και το Γραφείο Συγκοινωνιών.

Με την από 22-1-2007 αίτησή του προς το Κτηματολόγιο Κω – Λέρου, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου εζήτησε την καταχώρησή του ως άνω ακινήτου, δυνάμει του άρθρου 39 ν.2218/1994. Η αίτηση αυτή καταχωρήθηκε στο Κτηματολόγιο Κω-Λέρου με αριθμ 939/16-3-2007.

Με την από 16-3-2007 διάταξη του επί του Κτηματολογίου Κω-Λέρου Δικαστή, διετάχθη η περέλευση του ακινήτου στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου εξ’ ολοκλήρου δυνάμει του άρθρου 39 παρ. 2 ν.2218/1994.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 2 n.2218/1994, oι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες που συγκροτούντη νομαρχία καθώς και τα επαρχεία και οι διοικητικές τους υπηρεσίες καταργούνται αυτοδικαίως με την έναρξη λειτουργίας της Ν.Α. εκτός από:
– Τις Υπηρεσίες Στατιστικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
– Τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και
– Τους συνοριακούς Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας.

Ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και χρημσιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που καταργούνται για τη στέγασή τους, καθώς και τα κινητά πράγματα και ο εξοπλισμός των υπηρεσιών αυτών περιέρχονται αυτοδικαίως στη Ν.Α. στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονται.

Υστερα από αίτηση της Ν.Α. σημειώνονται στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου οι μεταβολές που επέρχονται.

Η ανωτέρω διάταξη, όμως έχει εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις που στο δημόσιο κτήμα στεγάζονται αποκλειστικώς και αμιγώς υπηρεσίες, οι οποίες με την έναρξη λειτουργίας της Ν.Α. καταργούνται αυτοδικαίως και δεν εφαρμόζεται όταν συστεγάζονται και μη καταργούμενες υπηρεσίες.

Στο προαναφερθέν ακίνητο, το οποίο πριν την προσβαλλόμενη καταχώρηση ήταν καταχωρημένο στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, στεγάζονται μη καταργούμενες υπηρεσίες ή στεγάζονται περισσότερες μη καταργούμενες υπηρεσίες σε σχέση με τις καταργούμενες.

Το Ελληνικό Δημόσιο τονίζει έτσι ότι η από 22-1-2007/16-3-2007 αίτηση του Νομάρχη Δωδεκανήσου προς το Κτηματολόγιο Κω-Λέρου για την περιέλευση του ακινήτου στην κυριότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, δυνάμει του άρθρου 39 παρ. 2 ν. 2218/1994, δεν ετύγχανε νόμιμη, εφόσον το εν λόγω ακίνητο δεν εχρησιμοποιείτο μόνο για τη στέγαση καταργούμενων υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.

Μη νόμιμη θεωρεί και την από 16-3-2007 διάταξη της επί του Κτηματολογίου Κω-Λέρου δικαστή, για την περιέλευση του άνω ακινήτου στην κυριότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου και ζητά την ακύρωσή της, ώστε να διαγραφεί η γενόμενη καταχώρηση υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου στα κτηματολογικά βιβλία.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Αλκιβιάδης Χατζαντώνης.

dimokratiki.gr

Σήμερα 14.10.2014 ο σύλλογος έστειλε την παρακάτω επιστολή προς το Επαρχείο Κω.

"Κύριε έπαρχε, μετά από αίτημα γονέων προς το σύλλογο και επίσημη απόφαση στη συνέλευση της 13/10/2014, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή.
Η απαίτηση μας είναι να έρθει το συντομότερο δυνατό, επιθεωρητής υγείας στο δημοτικό μας σχολείο και μετά από σχετική μελέτη, να μας απαντήσει επίσημα αν οι λυόμενες αίθουσες, που κάνουν τα παιδιά μας μάθημα, είναι κατάλληλες για τη φιλοξενία παιδιών, με σκοπό τη διδασκαλία.
Ο λόγος, τον οποίο οι γονείς ανησυχούν, είναι το γεγονός ότι υπάρχει έντονη μυρωδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσατε σχετικά με το αίτημα μας.
Με τιμή
Σύλλογος γονέων Πυλίου  Κω"

Προς ενημέρωση είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα παρακάτω.
Εδώ και 1,5 χρόνο έχουν τοποθετηθεί σε χώρο εκτός του Δημοτικού σχολείου του Πυλίου 3 λυόμενες αίθουσες.
Με απόφαση της τότε δημοτικής αρχής σε συνεννόηση με την κοινότητα Πυλίου και τον διευθυντή του σχολείου θεωρήθηκε μια λύση ανάγκης, έως να προχωρήσει μελέτη στατικοτητας του κτιρίου για κατασκευή νέων αιθουσών ή οποιασδήποτε άλλης μόνιμης λύσης μια που οι αίθουσες σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών είναι λίγες. Έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη τοποθέτηση, τη ερώτηση που έχουμε κάνει πρός τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για το νέο σχολείο στο Πυλί μια που υπάρχει ήδη χώρος για την κατασκευή του.

Παρακάτω σας παρουσιαζουμε το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης, της δημοτικής κοινότητας Πυλίου βάση της οποίας προχώρησε ο δήμος σε ενοικίαση του χώρου εκτός του σχολείου για την τοποθέτηση των λυομενων αιθουσών.

Μπορείτε να δείτε πατώντας ΕΔΩ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/04.10.2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΙΟΥ
 ΑΡ. ΑΠΟΦ. 23/2013 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την εξαγορά τμήματος της Κ.Μ. 1902 Γαιών Πυλίου για την κάλυψη σχετικών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Πυλίου.

Σήμερα την 04η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου συνήλθε σε δημοσία τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου Δήμου Κω, μετά από την υπ’ αριθμό 38534/03.10.2013 κατεπείγουσα πρόσκληση της Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88-89-90 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07.06.2010), δημοσιεύθηκε επίσης στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 284 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/2006 ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Φλάσκου Μαρία υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 96
& 97 του ίδιου κώδικα.
Η Πρόεδρος της Δ.Κ. αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία λαμβανομένου υπόψη ότι σε σύνολο πέντε μελών ήσαν παρόντες τέσσερις, αρχίζει τη συνεδρίαση.

1. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γερασίμου Διονυσία, Πρόεδρος
2. Λαδικός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 1. Σοφού Βασιλεία, Μέλος
3. Κονταντώνης Γεώργιος, Μέλος
4. Τσαμπουνιάρης Χριστόδ. » Η οποία δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νομότυπα.

 Η Πρόεδρος αφού έλαβε την εισήγηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 11/2012 απόφασή μας γνωμοδοτήσαμε θετικά ως προς την ενοικίαση της Κ.Μ. 1902 γαιών Πυλίου για την τοποθέτηση τριών λυόμενων αιθουσών προκειμένου ν’ ανταπεξέλθουμε άμεσα στις ανάγκες που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Πυλίου.

Επιθυμία όλων μας όμως ήταν η αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου, για την μελλοντική επέκταση του δημοτικού σχολείου γιατί θεωρήσαμε ότι οι λυόμενες ήταν άμεση αλλά προσωρινή λύση. Γι αυτό και προτείνω να συμφωνήσουμε με την εξαγορά του συγκεκριμένου τμήματος 300 τ.μ. της Κ.Μ. 1902 Γαιών Πυλίου, εφόσον έχουμε και τη θετική γνώμη της ιδιοκτήτριας κας. Κατσαρού Δήμητρας του Ιωάννη, για να καλύψουμε τις ανάγκες του δημοτικού σχολείου Πυλίου, όπως τη στέγαση σε κτηριακές αίθουσες και όχι σε λυόμενες που υπάρχουν τώρα.

Η Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στα παρευρισκόμενα μέλη για να τοποθετηθούν σχετικά.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Λαδικός Νικόλαος αναφέρει: συμφωνώ με την εξαγορά του τμήματος αυτού εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου Πυλίου και εύχομαι σύντομα να προχωρήσουμε και στην κατασκευή μόνιμων αιθουσών.

Ο κ. Κοντανώνης Γεώργιος αναφέρει: και εγώ με τη σειρά μου συμφωνώ να προχωρήσουμε στην εξαγορά του οικοπέδου προκειμένου να λυθεί οριστικά το πρόβλημα στο σχολείο μας.
Ο κ. Τσαμπουνιάρης Χριστόδουλος αναφέρει: χαίρομαι που προχωράμε στην εξαγορά του οικοπέδου, αυτό άλλωστε είχα πει και στην προηγούμενη απόφαση που
είχαμε πάρει για να μπορέσουμε μόλις ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες διαδικασίες (μεταβίβαση υπάρχοντος κτηρίου, έκδοση άδειας οικοδομής κλπ.) να προχωρήσουμε
στην κατασκευή των νέων αιθουσών που είναι τόσο απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του δημοτικού σχολείου στο Πυλί.

Η Πρόεδρος μετά τις τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων μελών κήρυξε την περαίωση της διαδικασίας και κάλεσε τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου να ψηφίσουν
επί του ανωτέρω θέματος.

 Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής θέσεων & απόψεων, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της Προέδρου
2. Το άρθρο 83 και 84 του Ν. 3852/2010
3. Τις σχετικές τοποθετήσεις των μελών
4. Την ανάγκη που προκύπτει λόγω έλλειψης αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Πυλίου,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την εξαγορά τμήματος 300 τ.μ. της Κ.Μ. 1902 Γαιών Πυλίου προκειμένου ν’ ανταπεξέλθουμε στις σχολικές ανάγκες που προέκυψαν και για την μελλοντική αξιοποίηση του για το σκοπό αυτό με την κατασκευή μόνιμων αιθουσών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2013.
Γι’ αυτό έγινε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:
Η Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας Πυλίου
Τα Μέλη Γερασίμου Διονυσία
1. Λαδικός Νικόλαος
2. Σοφού Βασιλεία
3. Κονταντώνης Γεώργιος
4. Τσαμπουνιάρης Χριστόδουλος

Πιστό Απόσπασμα
Πυλί 04 Οκτωβρίου 2013
Η Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας Πυλίου Η Γραμματέας
Γερασίμου Διονυσία Φλάσκου Μαρία

Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα της ερευνας απο το τμήμα Χημειας του ΑΠΘ το 2010, σχετικά με την τοξική ουσία φορμαλδευδη σε αίθουσες προκάτ ενος σχολείου της Χαλκιδικής.
Αναλυτικότερα ακολουθεί το σχετικό άρθρο.
(πηγή: pressingnews.gr)
 
Η συγκέντρωση της καρκινογόνου τοξικής ουσίας φορμαλδεΰδη, μετρήθηκε από το τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ., σε αίθουσες  προκάτ .
Γονείς και εκπαιδευτικοί διαβάστε ολόκληρη την έκθεση του Πανεπιστημίου και απαντήστε σε αυτούς που σας καθησυχάζουν.

Στο νομό μας και ιδιαίτερα στην Κατερίνη, τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετηθεί πολλές προκάτ αίθουσες για να καλύψουν (υποτίθεται) προσωρινές ανάγκες. Το επόμενο διάστημα, αναμένεται να προστεθούν άλλες έξι στο σχολικό συγκρότημα του 3ου Γυμνασίου Λυκείου.

Τι γίνεται όμως με αυτές που ήδη υπάρχουν και φιλοξενούν μαθητές κάθε βαθμίδας και τάξης του σχολείου; Τον Απρίλη του 2010, γονείς δημοτικού σχολείου της Χαλκιδικής, ανέθεσαν σε τμήμα σχολής του ΑΠΘ να ερευνήσει την καταλληλότητα αυτών των αιθουσών, αφού οι γονείς είχαν παρατηρήσει στα παιδιά τους, διάφορα συμπτώματα αλλεργίας η φαρυγγίτιδας λίγο καιρό μετά την φιλοξενία τους στις συγκεκριμένες αίθουσες.

Τα αποτελέσματα εκείνων των ερευνών, ανησύχησαν τους γονείς του σχολείου της Χαλκιδικής και έβαλαν σε υποψίες συλλόγους γονέων σχολείων άλλων περιοχών που επίσης διέθεταν σχολικές αίθουσες προκάτ.
Ένας από τους συλλόγους που ανέθεσε στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ να κάνει μετρήσει στις αίθουσες προκάτ του σχολείου του, ήταν κι εκείνος του 11ου Δημοτικού. Στο 11ο Δημοτικό Σχολείο έχουν τοποθετηθεί τρεις αίθουσες προκάτ οι οποίες φιλοξενούν σήμερα μαθητές της Β’ και Δ’ τάξης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, την οποία υπογράφει η Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, ήταν παρόμοια με εκείνα του Σχολείου της Χαλκιδικής. Η συγκέντρωση της τοξικής ουσίας φορμαδεϋλδη, η οποία μετρήθηκε στις δύο αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου τον Οκτώβρη του 2010, είναι 2 με 3 φορές μεγαλύτερη από τα αποδεκτά όρια για εσωτερικούς-εργασιακούς χώρους. Από τις δύο αίθουσες μικρότερη συγκέντρωση φορμαδεϋλδη, βρέθηκε σε εκείνη όπου λειτουργούσε κλιματισμός, αν και όπως σημειώνεται στην έρευνα και πάλι τα ποσοστά συγκέντρωσης είναι πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα της έρευνας, έχουν κοινοποιηθεί εγκαίρως στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, αλλά και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τρεις μήνες μετά, κανένας φορέας δεν έχει κινητοποιηθεί, αντίθετα κάποιοι εκ των υπευθύνων «απειλούν» ότι αν συνεχιστεί η αμφισβήτηση του συλλόγου γονέων του 11ου Δημοτικού Σχολείου έναντι της καταλληλότητας των προκάτ αιθουσών, οι αίθουσες θα αποσυρθούν «και ας κάνουν μάθημα στην αυλή» οι υπεράριθμοι μαθητές.

Η ανησυχία των γονέων είναι λογική, ειδικά όταν οι φόβοι τους επιβεβαιώνονται από έρευνες που φέρουν την υπογραφή επιστημόνων και δεν είναι αόριστες εικασίες.
Το «μπαλάκι» πηγαίνει στην Α/θμια Εκπαίδευση η οποία υποχρεούται να αντικρούσει επιστημονικά την ανησυχία των γονέων, αλλά και στο Δήμο Κατερίνης στου οποίου την αρμοδιότητα έχουν περιέλθει τα σχολεία.

Όπως και να έχει, κανείς δεν δικαιούται να κλείσει τα μάτια, κανείς δεν δικαιούται να «απειλήσει» και κυρίως κανείς δεν δικαιούται να «ρισκάρει» την υγεία των μαθητών, απλά για να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα, ενός συστήματος που έχει λύσει το πρόβλημα της διπλοβάρδιας και των υπεράριθμων μαθητών, τοποθετώντας μικρά παιδιά σε αίθουσες των οποίων η ποιότητα τίθενται εν αμφιβόλω από επιστημονικές έρευνες.

Η «ΕΠΤΑ» σας παραθέτει αυτούσια την Έκθεση αποτελεσμάτων για τον προσδιορισμό φορμαδεϋλδης στον αέρα σχολικών αιθουσών του 11ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Πηγές εκπομπής φορμαλδεΰδης
Η φορμαλδεΰδη είναι πτητική οργανική ένωση, πολύ δραστική που διαλύεται αμέσως στο νερό. Εισπνεόμενη προκαλεί ερεθισμό των ματιών, της μύτης και του λαιμού, μείωση της λειτουργίας των πνευμόνων, ασθματικές κρίσεις, επιδράσεις στο νευρικό και το αναπαραγωγικό σύστημα, κ.ά. Το 2004, ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) την ταξινόμησε στην Κατηγορία 1 (ουσίες καρκινογόνες για τον άνθρωπο) λόγω ευρημάτων που συνδέουν την έκθεση εργαζομένων σε φορμαλδεΰδη με τον καρκίνο του ρινοφάρυγγα. Σήμερα υπάρχουν ικανά επιδημιολογικά ευρήματα που δείχνουν αιτιολογική σύνδεση μεταξύ της έκθεσης σε φορμαλδεΰδη και τον ρινοφαρυγγικό, ρινικό και παρα-ρινικό καρκίνο, καθώς και όλες τις μορφές λευχαιμίας.

Σε εξωτερικούς χώρους, οι κυριότερες πηγές φορμαλδεΰδης είναι οι εξατμίσεις μηχανοκίνητων οχημάτων, τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, βιομηχανίες παραγωγής/χρήσης φορμαλδεΰδης ή παραγωγής ουσιών που περιέχουν φορμαλδεΰδη, π.χ. κόλλες. Ωστόσο, τα υψηλότερα επίπεδα φορμαλδεΰδης ανιχνεύονται στον αέρα εσωτερικών χώρων.
Πιθανές πηγές φορμαλδεΰδης στους εσωτερικούς χώρους είναι ο αφρός ουρίας-φορμαλδεύδης που χρησιμοποιείται ως μονωτικό και υλικό για τοποθετήσεις, τα προϊόντα πεπιεσμένου ξύλου (μοριοσανίδες, ινοσανίδες, κόντρα-πλακέ) στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες ρητίνες (ρητίνη ουρίας-φορμαλδεΰδης, ρητίνη μελαμίνης, ρητίνη φαινόλης-φορμαλδεΰδης), χρώματα, υλικά επίπλωσης (συνθετικά υφάσματα, συνθετικοί τάπητες).

Από τα παραπάνω υλικά, η φορμαλδεΰδη απελευθερώνεται λόγω θερμικής ή χημικής αποσύνθεσης. Υψηλότερες εκπομπές εμφανίζονται σε κλειστούς χώρους, χωρίς καλό εξαερισμό, με υψηλή θερμοκρασία και υψηλή σχετική υγρασία του αέρα. Επιπλέον πηγές εκπομπής φορμαλδεΰδης είναι οι κουζίνες γκαζιού και το κάπνισμα.

1.2. Οριακές τιμές έκθεσης σε φορμαλδεΰδη
Νομοθετημένες οριακές τιμές έκθεσης στη φορμαλδεΰδη υπάρχουν μόνον για εργασιακούς χώρους. Τα όρια αυτά εκφράζονται ως: (α) χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή TWA, της οποίας δεν επιτρέπεται υπέρβαση κατά τη διάρκεια 8ωρης ή ΙΟωρης εργασίας για 40ωρη εβδομαδιαία εργασία και (β) ως τιμή βραχυχρόνιας έκθεσης 15 min (STEL).
Η Ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 94/Α/13-5-99), επιβάλλει: (α) οριακή τιμή έκθεσης (μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή δώρου TWA) στα 2 ppm και (β) ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης (τιμή 15 min STEL) επίσης στα 2 ppm.
Τα ίδια όρια για τους εργασιακούς χώρους με την Ελλάδα έχει η Αγγλία, ενώ σε άλλες χώρες ισχύουν ή προτείνονται χαμηλότερες τιμές (Πίνακας 1).
 
Σε ό,τι αφορά στην έκθεση σε φορμαλδεΰδη του γενικού πληθυσμού, σε μη εργασιακούς χώρους, η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (ΕΡΑ) προτείνει το 0,1 ppm (123 pg/m3), ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) προτείνει τα 100 μg/m3 για διάρκεια έκθεσης 30 min. Άλλοι οργανισμοί προτείνουν ακόμη χαμηλότερα όρια για τη φορμαλδεΰδη στους μη εργασιακούς χώρους (Πίνακας 2).
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις σχολικές αίθουσες, σύμφωνα με την αρμόδια για το περιβάλλον Επίτροπο της EE κ. Μάργκοτ Βάλλστρεμ, η συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης, εκφραζόμενη ως μέση τιμή ημιώρου, θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 100 pg/m3 (δηλ. την κατευθυντήρια τιμή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), ώστε να αποφευχθεί η έκφραση δυσφορίας, ιδίως από ευπαθή άτομα.
 
1.3. Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα στα σχολικά κτίρια
Η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος στα σχολικά κτίρια εμφανίζει ιδιαιτερότητα έναντι των υπόλοιπων κτιρίων, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κύριοι χρήστες, που είναι οι μαθητές, απαιτούν ευνοϊκότερες συνθήκες υγιεινής. Στους σημαντικότερους ρύπους που συναντώνται στα εκπαιδευτικά κτίρια ανήκουν οι πτητικές οργανικές ενώσεις και ιδιαίτερα η φορμαλδεΰδη, το διοξείδιο του άνθρακα, το μονοξείδιο του άνθρακα, το όζον, τα βακτήρια και άλλες τοξικές ουσίες. Η φτωχή ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της μάθησης καθώς και οποιαδήποτε πνευματική εργασία που προϋποθέτει συγκέντρωση, μνήμη ή αρίθμηση. Οι πηγές στη βιβλιογραφία μολονότι περιορισμένες όσον αφορά σε έρευνα σε εκπαιδευτικά κτίρια δείχνουν σαφώς τη σύνδεση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και του αερισμού με την ικανότητα μάθησης και υγείας των μαθητών.

Σε πολλές περιοχές χρησιμοποιούνται «φορητές» ή μεταφερόμενες σχολικές αίθουσες που έχουν το πλεονέκτημα χαμηλού αρχικού κόστους και ταχείας χρήσης. Σύμφωνα με την ΕΡΑ, από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που παρουσιάζουν οι αίθουσες αυτές είναι:
• Ανεπαρκής λειτουργία του συστήματος Θέρμανσης- Ψύξης-Κλιματισμού (HVAC) με ελάχιστη ανανέωση του εσωτερικού με εξωτερικό αέρα
• Έκλυση χημικών από πεπιεσμένη ξυλεία και άλλα υλικά
• Υγρασία και ανάπτυξη μούχλας
Ειδικά το σύστημα εξαερισμού των αιθουσών αυτών πρέπει να εξασφαλίζει: (α) τουλάχιστον 765 m /h (30 άτομα επί 25,5 m3/h ανά άτομο) εξωτερικού αέρα και (b) θέρμανση και ψύξη αυτού του όγκου εξωτερικού αέρα. Ο εφοδιασμός με εξωτερικό αέρα πρέπει να είναι συνεχής όσο μία αίθουσα είναι κατειλημμένη. Σε αίθουσες όπου η κατασκευάστρια εταιρεία δεν έχει προβλέψει εφοδιασμό με εξωτερικό αέρα, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση πρόσθετου "outdoor air kit".
Στην Ελλάδα, η Τεχνική Οδηγία του TEE, ΤΟΤΕΕ 2425/86, ορίζει γενικά για τις σχολικές αίθουσες ως ελάχιστο ρυθμό αερισμού τα 17 m3/h ανά άτομο, ενώ η προτεινόμενη τιμή είναι 17- 26 m3/h ανά άτομο.

1.4. Φορμαλδεΰδη σε λυόμενες κατασκευές
Γενικά, οι λυόμενες ελαφριές προκατασκευές χαρακτηρίζονται από υψηλότερες συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης σε σύγκριση με τις συμβατικές και οι ένοικοι τους πολύ συχνά παραπονούνται για συμπτώματα, κυρίως «κάψιμο» ή ερεθισμό ματιών.
Παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα φορμαλδεΰδης στα δομικά υλικά έχουν μειωθεί δραστικά, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει αυξημένες συγκεντρώσεις σε λυόμενα σπίτια και τροχόσπιτα. Για παράδειγμα, οι συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν σε 91, μη κατοικημένα, λυόμενα που δόθηκαν για προσωρινή στέγαση των θυμάτων του τυφώνα Katrina ήταν κατά μέσο όρο στα 1.250 ± 828 μ^ιυ3 με μεγάλες διαφορές (από 12 μέχρι 4.390 pg/m3) μεταξύ των διαφόρων κατασκευαστικών εταιρειών. Τα επίπεδα μειώθηκαν στα 468 ± 324 μg/m3 όταν τοποθετήθηκε 1 κλιματιστικό και στα 108 ± 96 μg/m3 όταν τα παράθυρα ήταν ανοιχτά. Μετέπειτα μετρήσεις σε 519 κατοικημένα λυόμενα σπίτια/τροχόσπιτα έδειξαν συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης από 3,7 μέχρι 730 μg/m2.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παρόντος έργου ήταν η μέτρηση των συγκεντρώσεων φορμαλδεΰδης στον αέρα δύο προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών του Που Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Κατερίνης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για τον προσδιορισμό της φορμαλδεΰδης στον αέρα των δύο αιθουσών εφαρμόσθηκε η μέθοδος της ΕΡΑ, Method ΤΟ-1 ΙΑ [Determination of Formaldehyde in Ambient Air Using Adsorbent Cartridge Followed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)]. Η δειγματοληψία έγινε με στήλες 2,4-DNPH Coated High-Purity Silica Gel και ταχύτητα lL/min.

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010 σε δύο αίθουσες, τις Δ2 και Β3. Στον Πίνακα 3 περιγράφεται ο εξοπλισμός των αιθουσών και οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε η δειγματοληψία.
Τα δείγματα μεταφέρθηκαν υπό ψύξη στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., όπου τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μέχρι τη χημική ανάλυση (εντός τριών ημερών).
Η ανάλυση της φορμαλδεΰδης έγινε με την τεχνική της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης με Ανιχνευτή Υπεριώδους (HPLC/UV) μετά από εκχύλιση των στηλών DNPH με ακετονιτρίλιο. Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου είναι 5 μg/m3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τη φορμαλδεΰδη και άλλες καρβονυλικές ενώσεις (ακεταλδεύδη και ακετόνη/προπιοναλδεϋδη) που ανιχνεύθηκαν δίνονται στον Πίνακα 3.
 
Στον Πίνακα 4 παρατίθενται παλαιότερα βιβλιογραφικά στοιχεία και πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τις συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης σε διάφορες σχολικές αίθουσες. Οι συγκεντρώσεις διαφέρουν ανάλογα με τα υλικά κατασκευής, τον εξοπλισμό και τον εξαερισμό του κάθε χώρου, καθώς και με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία).
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα παραπάνω, η συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης που μετρήθηκε στις δύο αίθουσες του 11ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Κατερίνης στις 21 Οκτωβρίου 2010 είναι 2-3 φορές μεγαλύτερη από τα αποδεκτά όρια για εσωτερικούς-μη εργασιακούς -χώρους (100 μ§/ιτι3 σύμφωνα με τον WHO & 123 μ^πι3 σύμφωνα με την ΕΡΑ). Η χαμηλότερη συγκέντρωση φορμαλδεΰδης βρέθηκε στην Αίθουσα Δ2, όπου λειτουργούσε ο κλιματισμός. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι ο κλιματισμός μειώνει τη σχετική υγρασία του αέρα. Ωστόσο, ο κλιματισμός δεν επαρκεί για τη μείωση της φορμαλδεΰδης σε αποδεκτά επίπεδα.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, είναι απαραίτητη η βελτίωση του βαθμού εξαερισμού των αιθουσών. Για το σκοπό αυτό συνιστάται συστηματικός φυσικός εξαερισμός (ανοιχτά παράθυρα), καθημερινά, τόσο πριν την πρώτη ώρα των μαθημάτων, όσο και κατά τα διαλείμματα. Η τοποθέτηση συστήματος μηχανικού εξαερισμού, που θα ανανεώνει επαρκώς τον εσωτερικό αέρα των αιθουσών με εξωτερικό, αποτελεί έναν πιο δαπανηρό, αλλά και πιο αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της ποιότητας του.

Σήμερα στις 09.00 το πρωί στο Επαρχείο Κω, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, και περιφερειακών συμβούλων ετελέσθη ο αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κω - Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ.

Μετά το πέρας του αγιασμού, ευχές απηύθυνε ο Μητροπολίτης στο νέο Έπαρχο Κω, Γιώργο Χαλκιδιό, να έχει δύναμη, υπομονή, συνεργασία με όλους τους φορείς και να προσφέρει ότι καλύτερο για να βοηθήσει τον τόπο μας. Με την σειρά τους περιφερειακοί σύμβουλοι εκλεγμένοι και μη, ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο του, όπως φίλοι και συγγενείς που παρευρέθησαν στην λιτή τελετή.
Ο νέος Έπαρχος δεν έκανε δηλώσεις απλά ευχαρίστησε όλους όσους βρέθηκαν εκεί και ευχήθηκε εξίσου καλή τύχη στο έργο τους.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot