Από τον Εμπορικό Σύλλογο Κω «Ο ΕΡΜΗΣ» ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 15 του Ν.4177/2013, οι τακτικές θερινές εκπτώσεις έτους 2019 θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου και θα λήξουν το Σάββατο 31 Αυγούστου.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι :

Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.

Παράλληλα με τα πιο πάνω και σύμφωνα με το αρ.16 του Ν.4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, την Κυριακή 14 Ιουλίου, πρώτη Κυριακή των τακτικών θερινών εκπτώσεων 2019 και το ωράριο λειτουργίας ορίζεται από τις 11:00 έως τις 18:00.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πασχάλης Βρακίδης Δημήτριος Κώστογλου

Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και της πρόταση του Δήμου Κω και του ΕΒΕΔ για λογαριασμό του Εμπορικού Συλλόγου Κω, σας ενημερώνουμε.
Για το πρόγραμμα υπεβλήθησαν 82 προτάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 128 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ο προϋπολογισμός της Δράσης, ήταν 50 εκατομμύρια ευρώ.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει την δυνατότητα για αύξηση προϋπολογισμού και πάνω από το όριο των 50 εκ. που όριζε η Πρόσκληση, και σε σχετικές συζητήσεις με τα στελέχη του Υπουργείου στο διάστημα κατάρτισης της Πρόσκλησης είχε αναφερθεί το ενδεχόμενο αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης στο ύψος των 100 – 120 εκ. ευρώ, ανάλογα με το πλήθος και την ποιότητα των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν.
Στο Α΄ στάδιο (Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης) το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί , ζητούνται διευκρινίσεις και συμπληρωτικά στοιχεία από τους φορείς που υπέβαλλαν προτάσεις και απορρίπτονται όσες δεν πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. (Σε κάποιους Δήμους έχουν σταλεί απορριπτικές αποφάσεις).
Στο Β΄ στάδιο (Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων) γίνεται Αξιολόγηση με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια.
Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους και εκδίδεται ο προσωρινός πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων.
Ακολουθεί η Υποβολή και εξέταση τυχόν ενστάσεων , η έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης και η Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξη.
Η διαδικασία υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί τέλη Μαΐου με μέσα Ιουνίου .
Η πρόταση επενδυτικού σχεδίου του ανοικτού εμπορικού κέντρου Κω «OPEN MALL» στην οποία συμμετέχουν 222 επιχειρήσεις θεωρούμε ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και ευελπιστούμε να ενταχθεί με υψηλή βαθμολογία.
Η υλοποίηση της πρότασης θα αναβαθμίσει το Εμπορικό Κέντρο, με ηλεκτροφωτισμό νέας πράσινης τεχνολογίας, Wi-Fi, σύστημα καθοδηγούμενης στάθμευσης, δωρεάν μεταφορά πελατών με ηλεκτρικό λεωφορείο, εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καινούργιες τέντες σκίαστρα και ανεμοφράκτες. Το σημαντικότερο όμως είναι η προβολή των καταστημάτων μέσα από ειδικό site με αντίστοιχη εφαρμογή για smartphones. Ουσιαστικά είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για να περάσει η Κως στο κύκλο των “έξυπνων πόλεων”

Βρακιδης Πασχάλης
Πρόεδρος Εμπ. Συλλόγου Κω
Μέλος Διοι/κού Συμβουλίου ΕΒΕΔ

 

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Κω «Ο ΕΡΜΗΣ», ανακοινώνεται ότι με τις διατάξεις του Νόμου 4446/2016, άρθρο 114 παρ. 1, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4595 τεύχος Β/28-12-2017, η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου,σύμφωνα με την οποία η εαρινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 και θα λήξει την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019.
Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι :
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Οι υποχρεώσεις των καταστημάτων και οι έλεγχοι που ισχύουν κατά τη διάρκεια των τακτικών θερινών και χειμερινών εκπτώσεων, ισχύουν και για την ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο του Μαΐου.
Παράλληλα με τα πιο πάνω και σύμφωνα με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου τα καταστήματα μπορούν να μείνουν ανοιχτά –προαιρετικά – στις 5 Μαΐου 2019 ημέρα Κυριακή με προτεινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Κω από τις 11:00 έως και 18:00.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πασχάλης Βρακίδης Δημήτριος Κώστογλου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩ «Ο ΕΡΜΗΣ»

Κως 18/2/2019

 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κω ‘Ο ΕΡΜΗΣ’ αποχαιρετά με οδύνη το μέλος του Διονύσιο Αρβανιτάκη, που έφυγε χτες από το ζωή.

Ο εκλιπών υπήρξε μέλος του Συλλόγου και είχε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Διονύσης με την ανθρωπιά του και τη μεγαλοψυχία του τίμησε την πατρίδα μας κι έκανε εμάς υπερήφανους.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώρα που θα τον σκεπάσει».

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πασχάλης Βρακίδης Δημήτριος Κώστογλου

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Κω «Ο ΕΡΜΗΣ» ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 15 του Ν.4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις του έτους 2019 θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου και θα λήξουν Πέμπτη , 28 Φεβρουαρίου 2019.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι :

Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.
Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.

Παράλληλα με τα πιο πάνω και σύμφωνα με το αρ.16 του Ν.4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, την Κυριακή 20η Ιανουαρίου, πρώτη Κυριακή των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων 2019 και το ωράριο λειτουργίας ορίζεται από τις 11:00 έως τις 20:00.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Πασχάλης Βρακίδης Δημήτριος Κώστογλου

Σελίδα 1 από 9

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot