arxiki selida

Αρχίζει η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιηθούν οι 5.250 μόνιμοι διορισμοί δασκάλων και καθηγητών στη Γενική Εκπαίδευση, που θα στελεχώσουν τα σχολεία από την ερχόμενη σχολική χρονιά (2020-21).
Έτσι, από αύριο, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1ΓΕ/2019 – ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-122019) είναι η 12η Φεβρουαρίου 2020. Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (2ΓΕ/2019 (- ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-122019) είναι η 4η Μαρτίου 2020. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που είναι κοινές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, εφόσον επιθυμούν να κάνουν αίτηση και για τις δύο βαθμίδες, θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 12/2/2020, που είναι η προθεσμία για την Πρωτοβάθμια.

Επισημαίνεται, ότι η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του www.asep.gr. Για την προκήρυξη που αφορά στην Πρωτοβάθμια, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 15 Ιανουαρίου 2020, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 14:00). Για την προκήρυξη που αφορά στην Δευτεροβάθμια, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 5 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 14:00).

Υποβολή δικαιολογητικών
Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης, χρειάζεται η υποβολή δικαιολογητικών, με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.

Ωστόσο, πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), οφείλουν να εγγραφούν, μέσω του συνδέσμου https://opsyd.sch.gr/ (αναλυτικές οδηγίες βρίσκονται στον ιστότοπο).

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη ηλεκτρονικό φάκελο, καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι τα στοιχεία τους είναι καταχωρημένα, ενημερωμένα και επικυρωμένα.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, στην οποία θα καταγράψουν τα ήδη καταχωρημένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ. Επιπλέον, καλούνται να καταγράψουν τα δικαιολογητικά που υποβάλουν για πρώτη φορά και εκείνα που υποβάλουν για επικαιροποίηση ήδη καταχωρημένων και επικυρωμένων στοιχείων.

Το σύνολο των δικαιολογητικών, μαζί με την έντυπη αίτηση (πρωτότυπη και φωτοαντίγραφο αυτής), θα πρέπει να κατατεθούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα παραλαμβάνει μόνο εφόσον (επι)βεβαιώνεται ότι ο εκπαιδευτικός έχει εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ και ότι προσκόμισε τα δικαιολογητικά που επικαλείται στην ειδική έντυπη αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφει στον υποψήφιο το φωτοαντίγραφο με σήμανση απόδειξης κατάθεσης/παραλαβής.

Επισημαίνεται, ότι προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, πέραν των ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στον φάκελο του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ, τα οποία δεν δηλώνονται στην ειδική έντυπη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμη και αν προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επίσης, επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια/ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια/ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια/ιδιότητες, έστω και αν τα σχετικά δικαιολογητικά υποβληθούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την Πρωτοβάθμια αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 3 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Για την προκήρυξη που αφορά στην Δευτεροβάθμια, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 5 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 14:00). Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Με την ηλεκτρονική υποβολή, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της θα εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων», ενώ ανάλογη ειδοποίηση θα αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Οι υποψήφιοι επίσης, θα πρέπει να εκδώσουν παράβολο τριών (3) ευρώ, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Κριτήρια κατάταξης
Όπως είναι ήδη γνωστό, η κατάταξη των υποψηφίων στον σχετικό πίνακα γίνεται βάση κριτηρίων, πέραν των γενικών προσόντων.

Τα κριτήρια αυτά και η βαθμολόγησή τους σε μονάδες έχουν ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο)

-Τίτλοι σπουδών

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (Βαθμός × 2,5), δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. (7 μονάδες)

-Μεταπτυχιακοί – Διδακτορικοί τίτλοι

Διδακτορικό δίπλωμα (40 μονάδες)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους (20 μοναδες)

Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους (8 μονάδες)

– Γνώση ξένης γλώσσας

‘Αριστη γνώση ξένης γλώσσας (7 μονάδες), πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (5 μονάδες) ή καλή γνώση ξένης γλώσσας (3 μονάδες)

– Λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (4 μονάδες) και επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά μηνών (2 μονάδες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες (1 μονάδα ανά μήνα και έως 120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο).

https://www.newsit.gr/

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

– Αριθμός τέκνων (3 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο).

– Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/ της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου (το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή 0,4).

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η KPMG International διοργάνωσε το ετήσιο πρόγραμμα "Global Cyber Day" (Ημέρα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο) σε 51 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρόκειται για μια κοινωνική πρωτοβουλία, με επικεφαλής επαγγελματίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της KPMG, με στόχο την εκπαίδευση των νέων σχετικά με τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τους κινδύνους του διαδικτύου, ως μέρος της πάγιας δέσμευσης της εταιρείας να στηρίζει τις κοινωνίες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα μαθήματα διοργανώθηκαν τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Διεθνούς Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, και περιλάμβαναν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των προσωπικών δεδομένων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ηλεκτρονική παρενόχληση/εκφοβισμό (cyber bullying), τα online παιχνίδια και τα smart τηλέφωνα.

H KPMG στην Ελλάδα, πραγματοποίησε για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα στη χώρα και ενημέρωσε φέτος σχεδόν 500 μαθητές και γονείς με εισηγητές από την KPMG τους Δρ. Θοδωρή Στεργίου, διευθυντή στο τμήμα Διαχείρισης Τεχνολογικών Κινδύνων, Ματίνα Λάκκα, επιβλέπουσα ανώτερη σύμβουλο, και Δανάη Δημαρά, σύμβουλο στο ίδιο τμήμα.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί ένα πρόβλημα που μεγεθύνεται, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα παιδιά.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση από την οργάνωση Children's Society του Ηνωμένου Βασιλείου, σχεδόν οι μισοί (44%) νέοι σπαταλούν περισσότερο από τρεις ώρες την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχεδόν 1 στους 10 (9%) χρησιμοποιούν τα μέσα δικτύωσης κατά το διάστημα μεταξύ 12 τα μεσάνυχτα και 6 το πρωί.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός, ότι σύμφωνα με την ίδια έκθεση, οι νέοι που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα είναι πάνω από τρεις φορές πιθανότερο να έχουν υποστεί παρενόχληση/εκφοβισμό τη χρονιά που πέρασε.

Αυτό ήταν ακόμα πιο έντονο στην περίπτωση των κοριτσιών, με το 46% να δηλώνουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρνητική επίδραση στην αυτοεκτίμησή τους.

 https://www.dikaiologitika.gr/

Μαθητές είναι έτοιμοι φέτος να δώσουν πανελλήνιες 2020 αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν μαθήματα που θα κληθούν να εξεταστούν στα οποία δεν έχει γίνει μάθημα ούτε μία ώρα διδασκαλίας - Η υφυπουργός Παιδείας, Μαρία Ζαχαράκη απάντησε χθες (4/11) σε σχετική ερώτηση στη Βουλή

 

Ο χάρτης με τις περιοχές όπου καταγράφονται τα κενά σε καθηγητές στα σχολεία ολόκληρης της χώρας παρουσιάστηκε σε πρωινή εκπομπή του Open TV και σύμφωνα με τα στοιχεία οι ελλείψεις καθηγητών ξεπερνούν τις 2.500.

Οι περιοχές όπου εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι:

Η Αττική, όπου τα κενά είναι 800. Μόνο στην Α' Αθήνας υπάρχουν 150-200 κενά
το Ηράκλειο Κρήτης με 140 κενά
οι Κυκλάδες με 95 κενά - Η μάστιγα της βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν αφήνει καθηγητές να πλησιάσουν
ο Έβρος με 45 κενά
τα Δωδεκάνησα με 40 κενά
Οι ειδικότητες με τα μεγαλύτερα κενά είναι:

Μαθηματικοί
Φυσικοί
Φιλόλογοι
Βιολόγοι
Θεολόγοι

Η υφυπουργός Παιδείας, Μαρία Ζαχαράκη απάντησε χθες (4/11) σε σχετική ερώτηση στη Βουλή αναφέροντας ότι «μέχρι και την Τετάρτη θα έχει γίνει η επόμενη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Θα χρησιμοποιήσουμε κι άδειες άνευ αποδοχών, τις οποίες λάβαμε νωρίτερα φέτος και με την απαραίτητη αναγωγή μπορούμε να καλύψουμε τα κενά σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ειδική αγωγή, γενική, επαγγελματική».

https://www.dikaiologitika.gr

Φωτιές στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας έχει ανάψει η πρόταση της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Ελλάδας για νομιμοποίηση των Κέντρων Μελέτης για μαθητές του Δημοτικού που ήδη λειτουργούν σε ιδιωτικές φροντιστηριακές εγκαταστάσεις.

Η πρόταση κατατέθηκε από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Ελλάδος την περασμένη Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Με υπόμνημά της προς την κ. Γεωργία Παπαευθυμίου, πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Προσόντων και Πιστοποίησης Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η ΟΕΦΕ καταγράφει, μεταξύ άλλων, και την εξής πρόταση, αναφορικά με τα Κέντρα Μελέτης:

«Αποτελούν και αυτά ένα εκπαιδευτικό φαινόμενο που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια, χωρίς κανένα πλαίσιο που να ρυθμίζει και να εποπτεύει τη λειτουργία τους.
Προτείνουμε: την επέκταση της άδειας φροντιστηρίου για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση»

Η τελευταία πρόταση της συγκεκριμένης διατύπωσης είναι αυτή που αναζωπύρωσε τη φωτιά που έχει ανάψει και στις δύο προαναφερόμενες συνδικαλιστικέ ενώσεις εκπαιδευτικών καθώς πρόκειται για θέμα που τις απασχολεί σοβαρά ήδη από την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης. Στις 22 Μαρτίου 2019, μάλιστα, το ΔΣ της ΟΙΛΕ συναντήθηκε επί τούτου με τον πρώην υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ο οποίος σε σχετική ομιλία του στη Βουλή είχε χαρακτηρίσει τα Κέντρα Μελέτης ως «αμαρτωλή και επικίνδυνη πρωτοβουλία των Φροντιστηρίων». Επί της ουσίας τόσο οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών όσο και η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θεωρούν τα Κέντρα Μελέτης ως πρώτης τάξεως… Δούρειο Ίππο για την ίδρυση ιδιωτικών φροντιστηρίων για παιδιά του Δημοτικού. Βασικό επιχείρημα αποτελεί το γεγονός ότι «το άρθρο 56 του Ν. 682/77 δεν επιτρέπει τη λειτουργία φροντιστηριακών δομών για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, δεν έχει πάρει ακόμα θέση επί του συγκεκριμένου θέματος. Τις καταγγελίες, δηλαδή, των συνδικαλιστών εκπαιδευτικών. Οι δύο οργανώσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποίησαν κοινή σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στην οποίαν συμφώνησαν αφενός την κοινή τους στάση απέναντι στο σχεδιασμό της Ομοσπονδίας των Φροντιστηριούχων και αφετέρου να καλέσουν σε κοινό μέτωπο και την ΟΛΜΕ, η οποία εκφράζει τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

https://www.dikaiologitika.gr/

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κω-Νισύρου εμμένει στη θέση του για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-20, στο Δήμο της Κω.
Η άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα είναι θέση Συλλόγου μας , αλλά και θέση του κλάδου (86η και 88η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.)
Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για την ολιγωρία της προηγούμενης δημοτικής αρχής, η οποία δεν είχε προετοιμαστεί τη διετία που πέρασε, ώστε να είναι έτοιμη να δεχθεί τα προνήπια στα νηπιαγωγεία του Δήμου μας, με αποτέλεσμα να εξαιρεθεί ο Δήμος Κω (μαζί με άλλους 12 δήμους), αναστέλλοντας με τροποποιητική Κ.Υ.Α την εφαρμογή της δίχρονης .
Η δημοτική αρχή είχε πάρει σαφή θετική θέση για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και για το σχολικό έτος 2019-2020 (Σεπτέμβριος του 2018). Με βάση την απόφαση αυτή, θα πιστώνονταν 530.000 ευρώ, για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος και του εξοπλισμού, μετά από σχετική μελέτη που ο δήμος μας ήταν υποχρεωμένος να εκπονήσει. Δυστυχώς αυτό δε συνέβη ποτέ.
Παρόλα αυτά, το Δ.Σ του Συλλόγου επέμεινε με συγκεκριμένες προτάσεις για τη στέγαση των προνηπίων, μετά την επέκταση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης, που εντάχθηκε και ο Δήμος Κω (με Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4521/2018). Προτείναμε αίθουσες και κτήρια προς ενοικίαση. Είχαμε επαφή με την απερχόμενη αλλά και τελευταία με τη νέα Δημοτική Αρχή, καθώς και με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ζητά την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα σοβαρότατα ζητήματα που θα δημιουργηθούν στον Δήμο μας για τα νήπια και τις οικογένειές τους.
Θεωρούμε ότι με τις λύσεις που τελικά βρέθηκαν, είναι εφικτή η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στον Δήμο Κω.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

Ψύρη Μαρία                                      Ντάντου Ευαγγελία

Σελίδα 1 από 65

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot