Σε περίπτωση μη συμφωνίας θα μπορούσαν να προσφερθούν στην Ελλάδα διαπραγματεύσεις για ένα ταιμ άουτ από την Ευρωζώνη, με μια πιθανή αναδιάρθρωση χρέους. Αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποιεί το σημείωμα του Eurogroup προς τους 19 ηγέτες.

Αυτό σημαίνει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ για ένα διάστημα δεν έμεινε μόνο στα χαρτιά του Σόιμπλε.

Υιοθετήθηκε αυτούσια η ιδέα και από το Eurogroup το οποίο σε σημείωμά του το εισηγήθηκε και στους ηγέτες της Ευρωζώνης!

Σύμφωνα με το σχέδιο του Eurogroup:

Η Ελλάδα χρειάζεται 82-86 δισ.ευρώ. Η χώρα χρειάζεται 7 δισ.ευρώ στις 20 Ιουλίου και και 5 δισ. ευρώ στα μέσα Αυγούστου.
Η ιδέα του εξωτερικού ταμείου στο Λουξεμβούργου, έως και 50 δισ.ευρώ σε ελληνική δημόσια περιουσία, είναι απόφαση των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής.
Σε περίπτωση μη συμφωνίας θα μπορούσαν να προσφερθούν στην Ελλάδα διαπραγματεύσεις για ένα ταιμ άουτ από την Ευρωζώνη, με μια πιθανή αναδιάρθρωση χρέους.

Καμία πιθανότητα κουρέματος του χρέους

To Eurogroup ξεκαθαρίζει επίσης, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ονομαστικού κουρέματος του χρέους παρότι τονίζει ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με την βιωσιμότητά του.

Aναλυτικά δείτε παρακάτω το 4σελιδο σημείωμα του Eurogroup προς την Σύνοδο Κορυφής:

To Eurogroup υπογραμμίζει την αδήριτη ανάγκη να οικοδομηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη με τις ελληνικές αρχές ως προαπαιτούμενο για μία δυνητικά μελλοντική συμφωνία σε ένα νέο πρόγραμμα του ESM. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό οι ελληνικές αρχές να κάνουν κτήμα τους το πρόγραμμα. Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να κριθεί από τις δεσμεύσεις στις πολιτικές.

Το Eurogroup αναμένει τη συνεχιζόμενη και πλήρη εμπλοκή του ΔΝΤ [και καλωσορίζει την πρόθεση της Ελλάδας να αναζητήσει την πλήρη εμπλοκή του ΔΝΤ στον τεχνικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση του προγράμματος]. Αυτό είναι μία προϋπόθεση ώστε το Eurogroup να συμφωνήσει σε ένα νέο πρόγραμμα του ESM.

Δεδομένης της ανάγκης να οικοδομηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη με την Ελλάδα, το Eurogroup καλωσορίζει τις δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης να νομοθετήσει, χωρίς καθυστέρηση, μέχρι τις 15 Ιουλίου, ένα πρώτο σύνολο μέτρων. Αυτά τα μέτρα, τα οποία θα παρθούν με πλήρη προηγούμενη συμφωνία των θεσμών, θα περιλαμβάνουν:

• Τη βελτιστοποίηση του συστήματος ΦΠΑ και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για την αύξηση των εσόδων.

• Προκαταβολικά μέτρα για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος ως μέρος μίας συνολικής μεταρρύθμισης του συστήματος των συντάξεων.

• Την υιοθέτηση ενός νέου κώδικα του δικαστικού αστικού κώδικα, που σημαίνει βασικές μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές το σύστημα αστικής δικαιοσύνης, οι οποίες θα επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης και θα μειώσει το κόστος της.

• Την εξασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ.

• Πλήρη εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ειδικά με το να τεθεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε λειτουργία προτού οριστικοποιηθεί το Μνημόνιο Κατανόησης [και με την εισαγωγή αυτόματων περικοπών σε δαπάνες εάν υπάρξουν αποκλίσεις από φιλόδοξους στόχους στο πρωτογενές πλεόνασμα μετά από εισήγηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η οποία θα υπόκειται στην έγκριση των θεσμών.]

• υιοθέτηση του BRRD το αργότερο μία εβδομάδα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αμεσα και μόνο μετά την νομική εφαρμογή των παραπάνω μέτρων και την έγκριση των δεσμεύσεων από την ελληνική βουλή μπορεί να υπάρξει μια εντολή προς τους θεσμούς να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένα Μemorandum of Understanding (MoU).

Aυτή η απόφαση θα ληφθεί υπό την αίρεση ότι οι εθνικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι προϋποθέσεις του Άρθρου 13 της συνθήκης του ESM εκπληρώνονται στη βάση της αξιολόγησης του Άρθρου 13 παράγραφος 1.

Για να υπάρξει μια βάση επιτυχημένης ολοκλήρωσης του MoU οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει η Ελλάδα πρέπει να ενισχυθούν και να λάβουν υπόψη την σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής και δημοσιονομικής θέσης της χώρας τον τελευταίο χρόνο.

Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να δεσμευθεί να ενισχύσει τις προτάσεις σε πεδία που υποδεικνύουν οι θεσμοί με ένα ικανοποιητικό χρονοδιάγραμμα για την νομοθέτησης και εφαρμογή, στα οποία συμπεριλαμβάνονται διαρθρωτικά και ποσοτικά ορόσημα, ώστε να υπάρχει σαφήνεια στην κατεύθυνση των πολιτικών σε μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Πρέπει σε συμφωνία με τους θεσμούς:

-Να προχωρήσουν σε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και να συγκεκριμενοποιήσουν πολιτικές που θα αντισταθμίσουν πλήρως το δημοσιονομικό αντίκτυπο από τις αποφάσεις του ΣτΕ. Να εφαρμόσουν τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή να εφαρμόσουν (συμφωνημένες από κοινού) εναλλακτικές πολιτικές έως τον Οκτώβριο του 2015.

- Να υιοθετήσουν μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του toolkit Iτου ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών, της ιδιοκτησίας των φαρμακείων, γάλακτος, αρτοποιείων {επόμενο βήμα θα είναι οι τα προϊόντα εκτός φαρμακείου}, όπως επίσης και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων που είναι κρίσιμα από μακροοικονομικής άποψης (πχ θαλάσσιες μεταφορές). Σε ό,τι αφορά το toolkit II του ΟΟΣΑ η μεταποίηση πρέπει να συμπεριληφθεί στα prior actions.

-Στην ενεργειακή αγορά να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ {εκτός αν μπορούν να βρεθούν εναλλακτικά μέτρα που θα έχουν αντίστοιχο αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό, όπως έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς}.

- Στην αγορά εργασίας να αναλάβει τολμηρές αναθεωρήσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις μαζικές απολύσεις σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα και την οπτική που θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς (επιπροσθέτως οι ελληνικές αρχές θα εκσυγχρονίσουν τη νομοθεσία που αφορά τις μαζικές απολύσεις σε συνάρτηση με τις βέλτιστές πρακτικές). Με βάση αυτές τις αναθεωρήσεις οι πολιτικές για την αγορά εργασίας πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές και δεν πρέπει να επιστρέψουν σε παλαιές πολιτικές οι οποίες δεν προωθούν τη διατηρήσιμη ανάπτυξη.
Να υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα για να ισχυροποιήσει τον χρηματοοικονομικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων αποφασιστικών ενεργειών στα κόκκινα δάνεια αλλά και μέτρων για την ενίσχυση της «διακυβέρνησης» του ΤΧΣ και των τραπεζών, ειδικότερα μέσω της εξάλειψης πολιτικών παρεμβάσεων ιδιαίτερα στη διαδικασία διορισμών.
Εκτος από αυτά η ελληνικές αρχές πρέπει να αναλάβουν τις εξής δράσεις:

να αναπτύξουν ένα σημαντικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με βελτιωμένη διακυβέρνηση.
[Οι ελληνικές αρχές θα καλέσουν ένα ανεξάρτητο φορέα να αξιολογήσει την τιμή των assets που θα πουληθούν και θα ερευνήσουν τον καλύτερο τρόπο να βελτιωθεί περαιτέρω η ανεξαρτησία του ΤΑΙΠΕΔ με την εμπλοκή της Κομισιόν]
Ή

[Επιπλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία [αξίας 50 δισ. ευρώ] θα μεταφερθούν σε ένα υφιστάμενο εξωτερικό και ανεξάρτητο fund όπως το Institution of Growth του Λουξεμβούργου ώστε να ιδιωτικοποιηθεί εν καιρώ και να μειώσει το χρέος. Ένα τέτοιο fund θα το διαχειρίζονται οι ελληνικές αρχές υπό την εποπτεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών θεσμών]

* Σε ευθυγράμμιση με τις φιλοδοξίες της ελληνικής πλευράς να εκσυγχρονίσει και σημαντικά να ενισχύσει την ελληνική διοίκηση και να βάλει σε ισχύ ένα πρόγραμμα, υπό την αιγίδα της Κομισιόν, για μια βελτίωση της αποδοτικότητας και από-πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Μια πρώτη πρόταση θα πρέπει να υπάρξει ως τις 20 Ιουλίου μετά από συζητήσεις με τους θεσμούς.

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει περαιτέρω το κόστος της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, σε εναρμόνιση με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς.

- - Να εναρμονίσει πλήρως τις μεθόδους συνεργασίας της με τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαίας επί τόπου εργασίας στην Αθήνα και να βελτιώσει την εφαρμογή και τον έλεγχο του προγράμματος. Η κυβέρνηση θα πρέπει να διαβουλευτεί και να συμφωνήσει με τους θεσμούς σε όλη τη νομοθεσία στα σχετικά πεδία σε κατάλληλο χρόνο προτού την καταθέσει για δημόσια διαβούλευση ή στην βουλή. Το Eurogroup τονίζει και πάλι, ότι η εφαρμογή είναι το κλειδί κι ότι σε αυτό το πλαίσιο καλωσορίζει την πρόθεση των ελληνικών αρχών να ζητήσουν μέχρι τις 20 Ιουλίου τη στήριξη από τους θεσμούς και τα κράτη μέλη για τεχνική βοήθεια και ζητάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει την υποστήριξη από την Ευρώπη.

- [τέλος, να τροποποιήσει ή να αναπληρώσει νομοθετήματα ανατροπής προηγούμενων μεταρρυθμίσεων του 2015, τα οποία δεν συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς και αντίκεινται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της 20ης Φεβρουαρίου του Eurogroup.]

Οι ανωτέρω δεσμεύσεις συνιστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ελληνικές αρχές. Ωστόσο, το Eurogroup ξεκαθάρισε ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων δεν προκαθορίζει μια πιθανή τελική συμφωνία για πρόγραμμα του ESM, κάτι που θα πρέπει να βασιστεί σε μια απόφαση πάνω σε όλο το πακέτο (συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για χρηματοδότηση, της βιωσιμότητας του χρέους και πιθανής χρηματοδότησης-γέφυρα).

Το Eurogroup σημειώνει τις πιθανές ανάγκες του προγράμματος ως μεταξύ €82 και €86 δισ., όπως εκτιμάται από τους θεσμούς. Το Eurogroup καλεί τους θεσμούς να εξετάσουν δυνατότητες ώστε να μειωθεί η καμπύλη της χρηματοδότησης, μέσω ενός εναλλακτικού δημοσιονομικού δρόμου ή μέσω περισσότερων ιδιωτικοποιήσεων. Η αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές, η οποία είναι ένας από τους στόχους κάθε χρηματοδοτικού προγράμματος βοήθειας, μειώνει τις ανάγκες για χρήση ολόκληρου του σχεδίου χρηματοδότησης. Το Eurogroup λαμβάνει υπόψη τις επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας, κάτι που υπογραμμίζει την ανάγκη για γρήγορη πρόοδο στην επίτευξη μιας απόφασης πάνω σε ένα νέο Μνημόνιο Κατανόησης: αυτές υπολογίζονται στο ποσό των €7 δισ. μέχρι τις 20 Ιουλίου και σε επιπρόσθετα €5 δισ. μέχρι τα μέσα Αυγούστου.

Το Eurogroup αναγνωρίζει τη σημασία του γεγονότος, ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να αποπληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το ΔΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος και να εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις τις επόμενες εβδομάδες ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για μία κανονική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ο κίνδυνος της μη- άμεσης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων βαρύνει πλήρως την Ελλάδα. Το Eurogroup θα συζητήσει αυτά τα ζητήματα υπό τη μορφή του κατεπείγοντος.

Δεδομένων των άμεσων προκλήσεων στον ελληνικό χρηματοδοτικό τομέα, η συνολική σχεδίαση ενός πιθανού νέου προγράμματος του ESM θα πρέπει να συμπεριλάβει και την εγκαθίδρυση ενός κεφαλαίου ασφαλείας από 10 έως 25 δισ. ευρώ για τον τραπεζικό τομέα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και κόστη εκκαθαρίσεων, από τα οποία τα 10 δισ. θα διατεθούν άμεσα σε έναν χωριστό λογαριασμό του ESM.

To Eurogroup γνωρίζει ότι η γρήγορη απόφαση για ένα νέο πρόγραμμα είναι προϋπόθεση ώστε να ανοίξουν και πάλι οι ελληνικές τράπεζες, ώστε έτσι να αποφευχθεί η άνοδος στο συνολικό σχεδιασμό χρηματοδότησης. Η ΕΚΤ/SSM θα κάνουν αναλυτική αξιολόγηση μετά το καλοκαίρι. το συνολικό μαξιλάρι θα εξυπηρετήσει πιθανές ελλείψεις κεφαλαίων μετά την πλήρη αξιολόγσηη και αφού το νομικό καθεστώς υιοθετηθεί.

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση πολιτικών τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι οποίες οδήγησαν στην πρόσφατη χειροτέρευση του εσωτερικού μακροοικονομικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Το Eurogroup θυμάται ότι τα κράτη μέλη της ευρωζώνης έχουν , τα τελευταία χρόνια, υιοθετήσει σημαντικό πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, τα οποία εξομάλυναν το μονοπάτι εξυπηρέτησης και μείωσαν σημαντικά το κόστος.

[Απέναντι σε αυτή την εικόνα και στο πλαίσιο ενός πιθανού μελλοντικού προγράμματος του ESM και σε ευθυγράμμιση με το πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012, το Eurogroup δηλώνει έτοιμο να εξετάσει πιθανά νέα μέτρα για να εξομαλύνει ακόμα περισσότερο την εξυπηρέτηση του, αν είναι απαραίτητο, να εξασφαλίσει ότι η μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν σε βιώσιμα επίπεδα. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν πιθανή μεγαλύτερη περίοδο χάριτος και αποπληρωμής και θα υπόκεινται στον όρο της πλήρους εφαρμογής των μέτρων που θα συμφωνηθούν σε ένα νέο πιθανό πρόγραμμα μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμών και θα εξεταστούν μετά την θετική ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης].

Το Eurogroup τονίζει ότι [ονομαστικό] κούρεμα χρέους δεν μπορεί να γίνει.
Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική τους δέσμευση να τιμήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους σε όλους τους πιστωτές πλήρως και έγκαιρα.

[Αν όλες οι απαραίτητοι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο καλυφθούν το Eurogroup και το συμβούλιο του ESM μπορεί, σύμφωνα με το το Αρθρο 13.2 της συνθήκης του ESM να ζητήσει από τους θεσμούς να διαπραγματευτούν ένα νέο πρόγραμμα του ESM, αν τα προαπαιτούμενα του Αρθρου 13 της συνθήκης του ESM καλυφθούν στη βάση της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 13.1]

[Σε περίπτωση που δεν βρεθεί συμφωνία, στην Ελλάδα πρέπει να προσφερθούν γρήγορες διαπραγματεύσεις για ένα time-out από την ευρωζώνη, με πιθανή αναδιάρθρωση χρέους]

iefimerida.gr

Η ελληνική πρόταση αποτελεί βάση για διαπραγμάτευση αναφέρει στο πρωτοσέλιδο άρθρο της η FAZ επικαλούμενη κοινοτικές πηγές και αποκαλύπτοντας μέρος του κειμένου της εισήγησης που στάλθηκε στο Eurogroup.

Οπως σημειώνει, «οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Αθήνας έτυχαν καλής υποδοχής» από τους τρεις θεσμούς. Σε έγγραφο που παρουσιάζει η κυριακάτικη έκδοση της FAZ, οι θεσμοί χαιρετίζουν τις προτάσεις της Αθήνας ως βάση για διαπραγμάτευση σχετικά με την υπαγωγή της χώρας σε ένα νέο πρόγραμμα υπό τον ESM. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, θέτουν όρους, όπως επιπλέον διευκρινίσεις και, κυρίως, περισσότερες μεταρρυθμίσεις.

«Ενα νέο πρόγραμμα δεν θα βασίζεται μόνο σε προαπαιτούμενες δράσεις που θα παρασχεθούν από την Αθήνα», σημειώνει η FAZ. «Θα πρέπει επίσης να περιέχει διαρθρωτικούς δείκτες, επόμενους στόχους και ποσοτικούς δείκτες (νούμερα δηλαδή) για το μέλλον».

Η συγκρατημένα θετική αξιολόγηση των θεσμών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της FAZ, ισχύει «μόνο υπό τον όρο να συμμορφωθεί η ελληνική κυβέρνηση με τους άλλους όρους που θα της τεθούν». Παράλληλα, οι θεσμοί καθιστούν σαφές ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται από την Αθήνα, που θα πρέπει να φέρουν έσοδα ίσα με το 2,5% του ΑΕΠ ετησίως, “δεδομένης της επιδείνωσης των μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών" δεν επαρκούν για την επίτευξη των συμφωνημένων με τους πιστωτές. Δηλαδή την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 1% πρωτογενούς πλεονάσματος για φέτος και 2%, 3% και 3,5% τα επόμενα χρόνια, χωρίς επιβολή τόκων και αποπληρωμή δανείων. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ή οι στόχοι να συγκριθούν με τις χρηματοδοτικές ανάγκες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των θεσμών.

Οι Θεσμοί λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι η Αθήνα έχει προσεγγίσει τους στόχους τους ως το τέλος Ιουνίου σε αποφασιστικούς τομείς.

«Η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων δεν έχει κάποιες διαφοροποιήσεις με πριν».

Σε ότι αφορά τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ οι Θεσμοί προειδοποιούν ότι η Ελλάδα πρέπει να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη σχεδιαζόμενη κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα περισσότερα νησιά ώστε να μπορέσει να υπολογιστεί ο οικονομικός αντίκτυπος.

Σε ότι αφορά το συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό οι θεσμοί βλέπουν “σημαντικούς κινδύνους” έπειτα από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές που είχαν γίνει στις συντάξεις. Επίσης τονίζουν ότι “η Αθήνα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπη με καθαρές πολιτικές και να ξεκαθαρίσει τη θέση της στην προηγούμενη συμφωνία επί της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος”.

Συνολικά αποτίμηση των θεσμών αναγνωρίζει ότι “υπάρχουν πολλά πιθανά κενά στην ελληνική πρόταση”.

Πρέπει να υπάρξει μία ξεκάθαρη αλληλοκατανόηση του περιεχομένου αλλά και του χρόνου επιβολής των μέτρων απ' τις Αρχές ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη θέση πάνω στην οποία θα συμφωνηθεί ένα πρόγραμμα του ESM”, αναφέρει το πόρισμα.

Σε αυτό, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, γίνεται αναφορά – πλην του συνταξιοδοτικού – στα εργασιακά, την αγορά ενέργειας και την αγορά υπηρεσιών.

Τα αναγκαία μέτρα που βασίζονται σε συστάσεις των θεσμών θα πρέπει να γίνουν άμεσα νόμος προκειμένου “να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη”. Ωστόσο πριν περάσουν απ' την ελληνική Βουλή θα πρέπει να οριστικοποιηθούν έπειτα από “στενή συνεργασία των ελληνικών Αρχών με τους Θεσμούς”, υπογραμμίζει η εισήγηση.

Παρόλα αυτά, πηγή από το περιβάλλον των Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης δήλωσε ότι είναι "100% σίγουρος ότι το Eurogroup θα εγκρίνει τη συμφωνία", αναφέρει σε δημοσίευμα της η γερμανική FAZ.

Πάντως όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις.

Πηγή Newmoney.gr

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Θα κάνω μια μικρή  αναδρομή στο Σεπτέμβρη του 2014,στις 09/09/2014 για την ακρίβεια το βράδυ που δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Δήμαρχο ,αναθέτοντάς μου τη διοίκηση του ΔΗΡΑΣΚ. Μεγάλη η τιμή για μένα και φυσικά πολύ μεγάλη η ευθύνη ,αφού επέλεξε μια νέα Δημοτική Σύμβουλο (όχι ηλικιακά) ,για Πρόεδρο στον Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό της Κώ.

Την επόμενη ημέρα 10/09/14 το πρωί ,είμαι στο Σταθμό……. αυτό που είδα και ένοιωσα ,δεν το έχω μοιραστεί  με κανένα… Όμως από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα ,μετά από τρείς (3) μήνες η κατάσταση του Σταθμού ,δεν είναι η ίδια.
Πίστευα αναλαμβάνοντας τη Διοίκηση ,μαζί με όλα τα μέλη του  ΔΣ, ότι θα συνεχίζαμε από το σημείο που το άφησε  το προηγούμενο ΔΣ του Σταθμού, αλλά  δυστυχώς σημείο αναφοράς ,δεν βρέθηκε για τη συνέχισή του. Αρα έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή.

Το πρώτο που ζήτησα να μάθω ,ήταν η οικονομική  κατάσταση του Σταθμού ,  από τον Λογιστή, αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα εντος του Σταθμού  , ο οποίος μου προσκόμισε τα   οικονομικά στοιχεία  έως τις 30/08/2014.
Ο τζίρος του Σταθμού από 01/01/2014 έως 30/08/2014  ήταν 16.000,00€.
Η μισθοδοσία των εργαζομένων αυτούς τους οχτώ μήνες ήταν 208.000,00€.

Μόνο η μισθοδοσία ,γιατί έξοδα και λογαριασμοί , έρχονται συνέχεια και φοβάμαι ότι δεν θα σταματήσουν να έρχονται..
Όπως καταλαβαίνουμε όλοι ,η μηχανή που λέγετε ΔΗΡΑΣΚ ,δεν δούλευε….. φυσικά ,με την ευθύνη κάποιων ,χωρίς να θέλω να αποδώσω ευθύνες αυτή τη στιγμή.
Η δήλωση του Δημάρχου ήταν ξεκάθαρη , ο ΔΗΡΑΣΚ πρέπει να συνεχίσει στηριζόμενος στα πόδια του, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας και ανοίγοντας τις πόρτες του Σταθμού στην κοινωνία,  στα σχολεία, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους ,φορείς, πολίτες που έχουν υλικό και θέλουν να το μοιραστούν, επαγγελματίες που θέλουν να καταθέσουν  τις γνώσεις τους…

«ΕΛΑΤΕ  ΚΑΙ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ ΤΟ  ΔΗΡΑΣΚ  ΠΕΡΑΣΤΕ  ΤΑ  ΟΝΕΙΡΑ  ΣΑΣ»    είπε ο Δήμαρχος στους μαθητές και καθηγητές των Λυκείων ,στη συνάντηση που είχαν στις 11/10/1014.
Ετσι λοιπόν ξεκινήσαμε να διαμορφώνουμε το πρόγραμμα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου ,με εκπομπές νέες ,που θα βλέπετε σιγά σιγά ,πλαισιωμένες από μαθητές ,πολίτες, ευαισθητοποιημένους συνανθρώπους μας, επαγγελματίες  κλπ.
Ξεκινήσαμε ,με αργά βήματα να  προσπαθήσουμε να δουλέψει ο ΔΗΡΑΣΚ, να δημιουργήσουμε βήμα διαλόγου και επικοινωνίας πολιτών και φορέων σε τοπική κλίμακα και να συμβάλει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά προβλήματα.
 
Οι εργαζόμενοι επιδεικνύουν φιλότιμο προσπαθώντας να εργαστούν βάση του πλαισίου που τους δόθηκε από το ΔΣ ,κάποιοι με περισσότερο φιλότιμο , άλλοι με λιγότερο ,κάποιοι άλλοι με καθόλου φιλότιμο  και  οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς σε αυτούς που δουλεύουν σκληρά .
Βέβαια πρέπει να αναφέρω ότι όλοι οι εργαζόμενοι  στις συναντήσεις που είχαμε, τόνισαν την ανάγκη της συλλογικής εργασίας και του σωστού καταμερισμού καθώς και την ενημέρωση της κοινωνίας με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Δημιουργήσαμε τμήματα εργασίας στο Σταθμό ,αναθέτοντας συγχρόνως ευθύνες και αρμοδιότητες στους εργαζόμενους , προσπαθώντας για καλύτερες αποδώσεις στα αντίστοιχα τμήματα .Η απόδοση  στα τμήματα δεν είναι ακόμα η προσδοκώμενη.
Αυτές τις μέρες ,ξεκίνησε πιλοτικά το ΡΑΔΙΟ ΚΩΣ να εκπέμπει ξανά, στους 98.
Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα στο ραδιόφωνο και θα θέλαμε να το στηρίξετε ακούγοντάς το.
Οι προσπάθειες γίνονται από όλους και πιστεύουμε ότι με περισσότερη εργασία  και καλύτερη διαχείριση , ο σταθμός θα σταθεί στα πόδια του.
Σήμερα, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο ,έκτακτη επιχορήγηση ,για τη μισθοδοσία του τρέχοντος μήνα ,ασφαλιστικές ρυθμίσεις, έκτακτα έξοδα ,εισφορές, πληρωμή ορκωτού Λογιστή….. χωρίς να σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε  οικονομικά. Αντίθετα σας αναφέρω ότι εκτός από τις πωλήσεις , έχουμε ξεκινήσει  και εισπράξεις παρελθόντων ετών, μείωση εξόδων κλπ.

Να αναφέρω ενδεικτικά  οι εισπράξεις από νέες πωλήσεις το 2μηνο αυτό (Οκτώβρης-Νοέμβρης     είναι 10.745.00€ .
Στα έκτακτα έξοδα συμπεριλαμβάνονται οι εγγυητικές που πρέπει να καταβάλουμε στην DIGEA ,ενημερώνοντάς  σας έτσι για  τη συνεργασία μας με την εταιρία και θα εκπέμπουμε πλέον από τις 29/12/14  μέσω της DIGEA ,από την Αστυπάλαια έως τη Σάμο.
Όλα όσα γίνονται ,νέες εκπομπές ,νέες συνεργασίες ,τοπικές παραγωγές, η βελτίωση σήματος στο νησί, δείχνουν ότι παλεύουμε να παραμείνει ο ΔΗΡΑΣΚ ζωντανός ,είναι ο μοναδικός  Δημοτικός   ραδιοτηλεοπτικός και διαδικτυακός  σταθμός στη Δωδεκάνησο και πρέπει να συνεχίσει να εκπέμπει.
Να συνεχίσει και να λειτουργήσει σαν γραμμή σύνδεσης  με τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου , σαν σύνδεσμος επικοινωνίας  με τους απόδημους , να αναδείξει   την πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της Κώ αλλά να προσπαθήσουμε και όλης της Δωδεκανήσου.

Να συνεχίσει να λειτουργεί ,αλλά όχι εις βάρος των πολιτών του νησιού , ξεκαθαρίζω ότι θα συνεχίσει  να  δουλεύει από δω και μπρός  με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Η επιχορήγηση από τον Δήμο είναι 150.000,00€ και δεν θα ζητηθεί άλλη για το 2015, τα υπόλοιπα θα τα βρεί ο Σταθμός ,με ότι αυτό σημαίνει. Περισσότερος χρόνος εργασίας; Λιγότερο προσωπικό; Ακόμα λιγότερα έξοδα; Ανεύρεση περισσοτέρων  εσόδων;
Εκείνο που  θέλω  είναι, να συνεχίσω να βλέπω στα μάτια τις συμπολίτισσες και συμπολίτες μας  και  με αξιοπρέπεια   να διατηρηθούν οι θέσεις   εργασίας.

Ευχαριστώ
Παντελίκιζη Βάσω
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε, όλοι οι δήμοι της χώρας πασχίζουν να αυξήσουν τους δείκτες απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κυρίως εκείνων της νέας περιόδου του ΕΣΠΑ, προκειμένου να βρούνε νέες χρηματοδοτικές πηγές.
 
Στον αντίποδα αυτής της –αυτονόητης για κάθε Δήμο– προσπάθειας, η Δημοτική Αρχή έρχεται σήμερα να διαλύσει τη σύμβαση του ΑΚΤΑΙΟΝ, δηλαδή να μην αποδεχθεί τα 100.000 ευρώ που της δίνονται από το ΕΣΠΑ, αφήνοντας στη μέση ένα έργο ιδιαίτερης αξίας, με το αβάσιμο πρόσχημα της αξιοποίησης μέσω της επικείμενης εκμίσθωσής του.
 
Επιπλέον, με την απόφαση αυτή, επιβαρύνει το ταμείο του Δήμου με το ποσό της αποζημίωσης που θα διεκδικήσει και που νομίμως θα πάρει ο εργολάβος. Αποζημίωση που, όπως φάνηκε σήμερα από το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, προϋπολογίζεται στα 60.000 ευρώ.
 
Αυτή την πρακτική ο θυμόσοφος λαός την περιγράφει εύστοχα με μια παροιμία: « Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι». Αποτελεί καθαρή αντίφαση, αν όχι σπουδή στον παραλογισμό.
 
Αν πράγματι θέλουμε να μιλήσουμε για αξιοποίηση, πρέπει πρώτα από όλα να καταγραφεί το σύνολο των δημοτικών ακινήτων που δύναται να αξιοποιηθεί, και έπειτα να καταρτιστεί ένα σχέδιο συνολικής εκμετάλλευσης, με σαφή προσανατολισμό, με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας, και με αιχμή του δόρατος την ενεργοποίηση της αργούσας περιουσίας, είτε αυτή αφορά σε εδαφικές εκτάσεις είτε σε κτήρια εγκαταλειμμένα. Το κάναμε; Όχι!
 
Αλλά, πριν ακόμα σχεδιάσουμε, θα έπρεπε, στην αίθουσα αυτή, να γίνει λόγος για το τι εννοούμε λέγοντας «αξιοποίηση».
 
Κατά τα φαινόμενα, για την δημοτική αρχή, (μια δημοτική αρχή που αν κρίνει κανείς από τη στάση της στο θέμα της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου βρίσκεται σε απόλυτη ταύτιση με τη γραμμή της κυβέρνησης) αξιοποίηση σημαίνει η παραχώρηση ακίνητων φιλέτων σε ιδιώτες- επενδυτές. Ζήλεψε, φαίνεται, τα νεοφιλελεύθερα κατορθώματα του ΤΑΙΠΕΔ και είπε να φτιάξει τοπικό παράρτημα.
 
Το δε επιχείρημα που ακούγεται και θέλει την εκμίσθωση να αποφέρει σημαντικά έσοδα στα ταμεία του Δήμου, δείχνει ακριβώς το ότι δεν υπάρχει κανένα συγκροτημένο σχέδιο εύρεσης πόρων. Γιατί εάν υπήρχε, δεν θα ξεκινούσαμε σήμερα με τόση βιάση από το ΑΚΤΑΙΟΝ.
 
Θα ξεκινούσαμε από την διεκδίκηση χρεών παρελθόντων ετών από μεγαλοφειλέτες του Δήμου, θα ξεκινούσαμε από την περιστολή των σπαταλών, θα ξεκινούσαμε από την ανακατανομή των τελών, θα ξεκινούσαμε από το σχεδιασμό άντλησης πόρων μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, θα ξεκινούσαμε ίσως από την παραχώρηση εκτάσεων γης έναντι συμβολικού αντιτίμου για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Η αξιοποίηση για μας οφείλει να έχει ανταποδοτικό και προστιθέμενο όφελος. Δεν σχετίζεται μόνο με τα χρήματα.
Και εξηγούμαι με ένα παράδειγμα:
 
Η αξιοποίηση του ΑΚΤΑΙΟΝ μέσα από την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου τουριστικού κόμβου πληροφόρησης με διαδραστικά μέσα, ενός κέντρου δηλαδή άσκησης τουριστικής πολιτικής, με τη συμμετοχή μάλιστα των φορέων του νησιού, δεν είναι πράξη αξιοποίησης; Η δράση του δεν θα μπορεί να αποφέρει μακροπρόθεσμα περισσότερα οφέλη για τους κατοίκους του νησιού;
 
Άλλο παράδειγμα;
Η αξιοποίηση του ΑΚΤΑΙΟΝ ως δημοτικό ιατρείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης δεν είναι πράξη αξιοποίησης; Δεν έχει άραγε κοινωνικό όφελος; Πρέπει σώνει και καλά όλα να μεταφράζονται σε χρήμα;
 
Θέλετε άλλο παράδειγμα;
Η αξιοποίηση του ΑΚΤΑΙΟΝ ως πολυχώρου νεότητας με την παράλληλη ίδρυση και συστέγαση ενός δημοτικού ωδείου, δεν είναι πράξη αξιοποίησης; Η νεολαία της Κω, μαθητιώσα και μη, δεν δικαιούται ένα χώρο διαμάντι για την ανάπτυξη των πνευματικών της δεξιοτήτων;
 
Και αν το μόνο μας μέλημα είναι η άμεση αύξηση των εσόδων του δήμου, γιατί δεν ξεκινούμε με κάτι απλούστερο; Με την μεταφορά στο ΑΚΤΑΙΟΝ άλλων δημοτικών οργανισμών, όπως του λιμενικού ταμείου, ή της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, για τη στέγαση των οποίων ο δήμος πληρώνει ενοίκιο, χιλιάδων ευρώ ετησίως; Αυτό δεν είναι αξιοποίηση; Δεν αποτελεί νοικοκύρεμα των οικονομικών;
 
Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Και είμαι σίγουρος ότι αν καθόμασταν σε ένα τραπέζι θα βρίσκαμε από κοινού την πλέον ενδεδειγμένη λύση για την αξιοποίηση του κτηρίου.
 
Σίγουρα όμως δεν θα ήταν η εκμίσθωσή του – η οποία, να σημειωθεί, ότι εμπεριέχει και ένα καταφανή ταξικό αποκλεισμό, μιας και ο ιδιώτης που θα το νοικιάσει, θα επωμισθεί και την πολυέξοδη συνέχιση της αποκατάστασης.
Και ερωτώ: ξέρετε πολλούς συνδημότες μας που να διαθέτουν ρευστό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για να μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό; Αν το γεγονός αυτό δεν υποκρύπτει μεθόδευση φωτογραφικής ανάθεσης, τότε πως αλλιώς να εξηγηθεί;
 
Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, η εκμίσθωση του ΑΚΤΑΙΟΝ, ενός κτηρίου ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, θα είναι το έναυσμα μιας βεβιασμένης απόπειρας ιδιωτικοποίησης των δημοτικών φιλέτων. Ιδιωτικοποιήσεων χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες και ρήτρες κοινωνικής ανταποδοτικότητας.
 
Η Δημοτική Αρχή, παρά τις διαβεβαιώσεις για το ακομμάτιστο και ανεξάρτητο του χαρακτήρα της, μόλις μέσα σε δυόμιση μήνες, αυτοαναιρείται. Σέρνεται πίσω από τα δόγματα και τις αιτιάσεις μιας κυβέρνησης σε αποδρομή, προτάσσοντας το ξεπούλημα ως λύση.
 
Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, η παραχώρηση των δημοτικών ακινήτων για χρονικό διάστημα δεκαετιών, χωρίς καμιά εγγύηση, δεν ονομάζεται αξιοποίηση. Ονομάζεται ξεπούλημα.
 
Η βιασύνη και η προχειρότητα που επιδεικνύονται είναι προκλητικές και σκανδαλώδεις.
 
Αν θέλουμε όντως να αξιοποιήσουμε την περιουσία μας είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε ένα συνολικό πλάνο. Να καταθέσουμε μελέτη. Να σταθμίσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κυρίως όμως να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία και να αξιολογήσουμε τις προτάσεις της. Κάτι δηλαδή που δεν κάναμε.
 
Για τους λόγους αυτούς ζητώ την απόσυρση του θέματος.
Ειδάλλως καταψηφίζω τη λύση της σύμβασης του ΑΚΤΑΙΟΝ.
 
Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και Κύριοι

Οι προβλέψεις του Καλλικράτη, τοποθετούν την ανάληψη των καθηκόντων της δημοτικής αρχής την 1η Σεπτεμβρίου.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η νέα δημοτική αρχή να μην είναι σε θέση να διαμορφώσει έναν προϋπολογισμό, που να αποτυπώνει την φιλοσοφία της.
Το ίδιο ισχύει και για το τεχνικό πρόγραμμα.
Εμείς δεν θα οχυρωθούμε όμως πίσω από δικαιολογίες και αιτιάσεις.
Δεν ζητήσαμε και δεν θέλουμε περίοδο χάριτος.
Έχουμε μία και μοναδική οπτική, μία και μοναδική κατεύθυνση.
Κοιτάμε μπροστά.
Προχωράμε μπροστά.
Έχουμε κάνει μία και μοναδική επιλογή.
Να προχωρήσουμε μπροστά μαζί με τους πολίτες.
Με συναίνεση, συμμετοχή, συνεργασία, συνεννόηση.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Όλοι μαζί θα τα μετουσιώσουμε σε πράξεις.
Η Νέα Δημοτική Αρχή έχει τη μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση που είχε ποτέ δημοτική αρχή στο νησί μας, στο νέο ενιαίο δήμο.
Εξελέγη με μια συντριπτική πλειοψηφία, με ένα μεγάλο κεφάλαιο ελπίδας και εμπιστοσύνης.
Το κεφάλαιο αυτό δεν θα το σπαταλήσουμε.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης θα έχει κυρίαρχο ρόλο. Δεν είναι όργανο μιας χρήσης, όπως την μεταχειρίστηκαν κάποιοι στο παρελθόν.
Αντίθετα, εδώ θα συζητούνται όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το νησί.
Εδώ θα υπάρχει ανοιχτός και δημοκρατικός διάλογος, εδώ θα ακούγεται η φωνη του πολίτη και όχι μόνο. Γιατί σχεδιάζουμε και άλλες πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, που θα αναδείξουν την έννοια του ενεργού πολίτη αλλά και της ίδιας της δημοκρατίας.
Πολύ σύντομα , θα καθιερωθεί με δική μου εισήγηση και πρωτοβουλία Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ.
Κάθε δημότης θα μπορεί να στέλνει στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τα ερωτήματα του για το Δήμαρχο.
Ο Δήμαρχος θα επιλέγει να απαντήσει, όχι εγγράφως στο δημότη, αλλά δια ζώσης. Δηλαδή ο ίδιος.
Σε μία άτυπη συνεδρίαση, αλλά τόσο βαθιά δημοκρατική και ουσιαστική, ο Δήμαρχος θα απαντά στα ερωτήματα των πολιτών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ο πολίτης θα είναι παρών και ο ίδιος για να μιλήσει , να διατυπώσει το αίτημα του, να ασκήσει έλεγχο στο Δήμαρχο και να δευτερολογήσει αν χρειαστεί.
Αυτό θα γίνεται απαραίτητα μία φορά το μήνα.
Είπα και πριν τις εκλογές ότι η Κως, ο Δήμος Κω έτσι θα προχωρά πλέον.
Με δημοκρατία, με τη ενεργό συμμετοχή του πολίτη.
Η σημερινή διαδικασία αφορά τον προγραμματισμό των έργων και των παρεμβάσεων .
Οι κατευθύνσεις της νέας δημοτικής αρχής είναι γνωστές. Στηρίζονται στις προγραμματικές της δεσμεύσεις στον τομέα των έργων:
-Είναι η προετοιμασία των έργων προς ένταξη στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.
-Είναι η επαναφορά των χωριών μας, των ξεχασμένων και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στο προσκήνιο. Με κατανομή πόρων και την ιεράρχηση και εκτέλεση έργων σε κάθε δημοτική κοινότητα και ενότητα.
Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα.
Θα κατατεθούν προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις, θα ιεραρχηθούν με ρεαλιστικά, αντικειμενικά και πραγματιστικά κριτήρια.
Γιατί μόνο έτσι μπορούν να υλοποιηθούν.
Γιατί μόνο τότε τα έργα μπορούν να γίνουν πράξη.
Η δική μου δέσμευση είναι ο δημοκρατικός προγραμματισμός, η συνέχιση αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης για όλη την πενταετία.
Η διαρκής αξιολόγηση όσων κάνουμε, η τόλμη μας να παραδεχθούμε λάθη και να τα διορθώσουμε, με τη δική σας πρωτοβουλία και συμμετοχή.
Η θέληση μας να μην γκρεμίσουμε , όπως έκαναν άλλοι . Αλλά να χτίσουμε σε ότι θετικό βρήκαμε, να βελτιώσουμε ότι υπάρχει, να δημιουργήσουμε.
Είχα πει, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι Έμαθα, Αναθεώρησα, Άλλαξα.
Μόνο οι αλαζόνες δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους, δεν παίρνουν τα μηνύματα των πολιτών.
Αυτό που είπα, ότι άλλαξα, κάποιοι το αμφισβητούν.
Μέχρι να το συνειδητοποιήσουν θα έχει αλλάξει και η Κως.
Θα έχει γίνει καλύτερη.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot