arxiki selida

Γνωρίζουμε τη δεδομένη αποστροφή των πολιτών σε διαδικασίες και εξαγγελίες που περιβάλλονται από τον όρο «ανάπτυξη» καθώς η στρεβλή και ανέξοδη χρήση του τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας τείνει να του προσδώσει τα χαρακτηριστικά της στασιμότητας, της απραξίας και του πολιτικού τυχοδιωκτισμού.
Για να αποκτήσει τη χαμένη του αίγλη ο όρος «ανάπτυξη», πρέπει να τεθούν σαφείς ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες, μετρήσιμοι στόχοι και απτά αποτελέσματα.
Βασική παράμετρος για εμάς αποτελεί η μετατόπιση του πολιτικού λόγου και της εφαρμοσμένης πολιτικής από το θυμικό στο πραγματικό. Η εγκαθίδρυση μίας καθαρής σχέσης μεταξύ πολίτη και πολιτικής ηγεσίας που θα εδράζεται στην πραγματική έννοια των όρων «ανάπτυξη» και «λογοδοσία».
Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση του αυτονόητου. Επιμένω…
Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές με δεδομένη την νησιωτικότητα αλλά και τη διαφορετικότητα μεταξύ των νησιών σε επίπεδο μεγέθους, πληθυσμιακών κριτηρίων, ιδιαιτεροτήτων και δυνατοτήτων δεν μπορούν να είναι οριζόντιες. Πρέπει να είναι ευέλικτες και προσαρμοσμένες σε επίπεδο Νησιού-δήμου δίνοντας τη δυνατότητα για παραγωγική εξωστρέφεια, καινοτομία, στοχευμένες επενδύσεις και πλουραλιστική επιχειρηματική ανάπτυξη.
Ειδικά η παράμετρος του περιβάλλοντος, το κατεστημένο τουριστικό μοντέλο του “all inclusive”, η εποχική αλλά έντονη απασχόληση, η εταιροαπασχόληση των νέων και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων, η κοινωνική ανισότητα είναι πραγματικά στοιχεία που οφείλουμε να διαχειριστούμε με πολιτικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με στόχο την άμβλυνση τους.
Δεν ονειροβατούμε. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης πολλές φορές είναι μη συμβατές, ή ακόμη έρχονται και σε σύγκρουση με την επιχειρηματική λογική και πραγματικότητα. Οι στοχευμένες πολιτικές σε συνδυασμό με μία προληπτική και ολιστική προσέγγιση με γνώμονα το διαχρονικό δημόσιο συμφέρον ανατρέπουν τα πολιτικά και ηθικά διλλήματα και δύνανται στο να εξασφαλίσουν την αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Ειδικότερα σε ότι αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη, την Αλιεία και την Παραγωγική Ανασυγκρότηση
Ο πρωτογενής τομέας σύμφωνα με τη δική μας προσέγγιση μπορεί να γίνει εφάμιλλος του τουριστικού και να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε μια πολυεπίπεδη βάση οικονομίας πιο ισχυρή και πιο στέρεη. Η μεταποίηση και η τυποποίηση τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο ενός δικτύου ποιότητας θα προσδώσει αξία, ανταγωνιστικότητα και δυναμική.
Προτείνουμε ένα τοπικό, ενδογενές σύστημα αγροτικής ανάπτυξης, που θα στηρίζεται στην οργάνωση της παραγωγής και της εμπορίας των τοπικών αγροτικών προϊόντων, στην οικολογική συνείδηση και την προστασία των φυσικών πόρων (βλέπε νερό), στην online σύνδεση της αγροδιατροφής με το τουριστικό προϊόν.
Αυτό είναι το αναπτυξιακό μίγμα μιας έμμεσης εξαγωγής προϊόντων εντός των τειχών, μια πραγματική οικονομική ατμομηχανή που θα είναι η καλύτερη και πειστικότερη προβολή του τόπου μας.
Η Κως μπορεί να πετύχει πολλά με την υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης της τοπικής επώνυμης παραγωγής που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• τη δημιουργία σύγχρονων λαϊκών αγορών για αμιγώς αγροτικά προϊόντα (όχι περιφερόμενων)
Στις 8 Οκτωβρίου 2012 αμέσως μόλις ανέλαβα την αντιδημαρχία του πρωτογενούς τομέα απευθύνθηκα στο τότε Υπουργό επισημαίνοντας τα κάτωθι:
«κ. Υπουργέ,
Ορμώμενοι από την πρόσφατη ανακοίνωσή σας στο 19ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, που αφορούσε τη θεσμοθέτηση Αγροτικών Αγορών αποκλειστικά από αγρότες παραγωγούς, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την πλήρη συμφωνία μας, μιας και η πώληση ντόπιων αγροτικών προϊόντων από τους ίδιους τους παραγωγούς, είναι ζητούμενο στη συνεχιζόμενη δοκιμασία, που έχει επέλθει ο αγροτικός πληθυσμός.
Ως μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέτοιου είδους θεσμοί σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που εκχωρηθήκαν με το νόμο «Καλλικράτη», πιστεύουμε ότι αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια μας προκειμένου να χαράξουμε μια πολιτική που θα ωθήσει, θα αναπτύξει και θα ισχυροποιήσει περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα.
Η απαλλαγή από «μεσάζοντες» που εκμεταλλεύονται τόσο τους ίδιους τους παραγωγούς όσο και το αγοραστικό κοινό, θα επιφέρει την μείωση των τιμών στα προϊόντα αλλά και την ανάδειξη της γνησιότητας και άριστης ποιότητας των ντόπιων προϊόντων. Η πιστοποίηση τους με την μορφή ενός «Τοπικού Σήματος Ποιότητας» αποτελεί βασική πολιτική στόχευση του Δήμου Κω.
Η θεσμοθέτηση αγροτικών αγορών διαφοροποιείται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο των λαϊκών αγορών καθώς θα συμβάλει στην επιχειρηματική οργάνωση, αυτοοργάνωση των παραγωγών και στο ξεχώρισμα της ήρας από το στάρι.
Προσδοκώντας στις ενέργειες σας για την άμεση θεσμοθέτηση των Αγροτικών Αγορών».
Επανερχόμαστε στο αίτημα με το οποίο συμφωνεί και ο εμπορικός σύλλογος, για ευνόητους λόγους, και εστιάζει στη λειτουργία λαϊκών αγορών αμιγώς αγροτικών προϊόντων.
Θυμίζω το έγγραφο που απέστειλα στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την παραχώρηση της ΚΜ που φιλοξενεί αυτό που όλοι λέμε λαϊκή αγορά για 15 χρόνια. Στο οποίο ουδέποτε λάβαμε απάντηση. Επίσης υπάρχει μελέτη αναβάθμισης του χώρου στην οποία δεν προχωρήσαμε τότε καθώς ο χώρος δεν ανήκει στο δήμο.
• τη δημιουργία σύγχρονου δημοπρατηρίου για τα τοπικά προϊόντα
Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και επί αντιδημαρχίας μου με μία απόφαση που πέρασε στα ψηλά αλλά που για μας θέτει τις βάσεις για την εξαγορά από την τράπεζα Πειραιώς του συγκροτήματος του κτηρίου του συνεταιρισμού Πυλίου, επισκέφθηκα τον διευθυντή της τράπεζας για να θέσω το ζήτημα της εξαγοράς με στόχο την αξιοποίηση του προς όφελος του αγροτικού κόσμου της Κω.
Θυμίζω ότι αυτό το κτήριο 1.100 τ.μ. ανήκε στον Αγροτικό σύλλογο Πυλίου και κατέλεξε λόγω οφειλών στην αγροτική τράπεζα κατόπιν περιήλθε στο διάδοχο σχήμα της σημερινής ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Σε εκείνη τη φάση λόγω των συγχωνεύσεων των τραπεζών και σύμφωνα με την πολιτική της τράπεζας δεν μπορούσε να γίνει διάλογος με απτό αποτέλεσμα.
Η πρόταση μας είναι ξεκάθαρη. Εξαγορά και επανάχρηση.
Το Πυλί η δημοτική ενότητα Δικαίου μπορεί να γίνει το κέντρο της εμπορίας αγροτικών προϊόντων με ένα σύγχρονο δημοπρατήριο με αποθήκες, ψυγεία, στο οποία θα καταλήγει το σύνολο της παραγωγής που θα πωλείται με πλειοδοτική διαδικασία και θα αναβαθμίζει το αγροτικό προϊόν.
⎫ Έτσι ο παραγωγός θα επιδίδεται στην παραγωγή και θα απαλλαγεί από το άγχος της συντήρησης και της πώλησης των προϊόντων του.
⎫ Έτσι ο παραγωγός θα πληρώνεται σε 40 μέρες από την έκδοση του τιμολογίου πώλησης (όπως η νομοθεσία ορίζει) και όχι με 12μηνες επιταγές.
Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την οργάνωση μιας ισχυρής και ομονοούσας ομάδας αγροτών που πρέπει να αντιληφθεί τα σημεία των καιρών και να αντιπαλέψει το έλλειμα συνεργασίας.
Φωτεινό παράδειγμα η Κρήτη με ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς που ξεπερνούν τα 1000 μέλη με ηλεκτρονικό δημοπρατήριο, με δικά τους συσκευαστήρια, υψηλή τεχνογνωσία και εξωστρέφεια.
Η δε οργάνωση της παραγωγής έχει να κάνει με την ίδια την οργάνωση των παραγωγών, την διαθέσιμη καλλιεργητική έκταση, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την προσφορά και τη ζήτηση των προϊόντων, τις μεθόδους καλλιέργειας, αλλά και με ευέλικτα προγράμματα ενίσχυσης ομάδων παραγωγών.
⎫ Προτείνουμε πιλοτικό πρόγραμμα ανάλυσης εδάφους στον κάμπο Πυλίου και Ασφενδιού που θα υποδείξει αφενός τις ενδεικνυόμενες καλλιέργειες αφετέρου τις βελτιωτικές επεμβάσεις για αύξηση της παραγωγής.
Το 2014 είχαμε καταγράψει σε συνεργασία με τις αποθήκες των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων τις ποσότητες των προϊόντων που χρειάζονται καθ’ όλη την τουριστική περίοδο.
Αυτή η καταγραφή χρειάζεται επικαιροποίηση. Προκειμένου να γνωρίζουμε τη ζήτηση ανά είδος και έτσι οι αγρότες μας να διαμορφώσουν συμπεριφορά.
Επέκταση δικτύου Λίμνης προς ορεινή ενδοχώρα αλλά και σε περιοχές του κάμπου που το δίκτυο δεν φτάνει για ανάπτυξη δενδροκαλλιεργειών.
Δεξαμενισμός του νερού που ακόμα καταλήγει στη Θάλασσα.
Το 2014 ψηφίσαμε την μείωση του τέλους του νερού από τη Λίμνη και τα φράγματα κατά 50% στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτή η απόφαση είχε στόχο όχι μόνο την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου αλλά την διαχείριση των υδατικών πόρων.
Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση. Επεκτείνουμε την πρόταση…
Δωρεάν παροχή νερού από τη Λίμνη και τα φράγματα για τους νέους βιοκαλλιεργητές για τα δύο πρώτα χρόνια της εγκατάστασης της βιολογικής καλλιέργειας τους.
Οι αγροτικοί δρόμοι τα τελευταία 5 χρόνια δεν καθαρίστηκαν δεν συντηρήθηκαν.
Επιβάλλεται και η συντήρηση των υφιστάμενων και η διάνοιξη νέων στο πλαίσιο της οργάνωση που παραπάνω περιγράψαμε.
Κτηνοτροφία.
Να ξεκινήσω από το δημοτικό σφαγείο;;
Προτείνω την αναβάθμιση των σφαγείων με τη συμμετοχή του κτηνοτροφικού συλλόγου και την εγκατάσταση συστήματος αδρανοποίησης (rendering) ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων σφαγείου.
Η δημοτική αρχή Κυρίτση Ομολόγησε την αποτυχία τους.
Πήγαν στην συνέλευση των κτηνοτρόφων να τους πούνε «βρείτε τρόπο να λειτουργήσετε το σφαγείο».
Η απόλυτη φαρσοκωμωδία!
Θα έκαναν διαγωνισμό… Θα προσλάμβαναν υπαλλήλους…
Σε μια αμιγώς δημοτική υπηρεσία εισέρχονται «Καλύμνιοι» που δεν αποδίδουν παραστατικά για τις υπηρεσίες τους.
Τα σφαγεία λειτουργούν με την υπογραφή του προέδρου του κτηνοτροφικού συλλόγου. Αναρωτιέμαι γιατί δεν βάζει την υπογραφή του ο κος Χατζηκαλύμνιος
Πέντε ολόκληρα χρόνια δεν αξιώθηκαν να βρουν βιώσιμη, νόμιμη και μόνιμη λύση. Πέντε ολόκληρα χρόνια χαμένα!
Επέβαλαν τρία αντί του ενός τέλους που υπήρχε στην προηγούμενη δημοτική περίοδο. Εξαφάνισαν ή κατέστησαν το ντόπιο κρέας πανάκριβο και οδήγησαν σε σφαγές πρωτόγονου τρόπου που δεν υφίστανται μικροβιολογικό έλεγχο.
Το δημοτικό σφαγείο ήταν ακόμα μια πηγή απευθείας αναθέσεων σε ημέτερους. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το σφαγείο «μπαίνει μέσα».
Έχουμε ήδη δεσμευθεί για σειρά μέτρων στήριξης του πρωτογενή τομέα. Έχουμε ξεκάθαρη θέση – σχέδιο δράσης.
Συγκεκριμένα για το δημοτικό σφαγείο δεσμευόμαστε:
⎫ Για τη δωρεάν παραχώρηση του δημοτικού σφαγείου στο επικείμενο συνεταιριστικό σχήμα των κτηνοτρόφων.
⎫ Για τη στήριξή μας, πολιτική και διοικητική, στην οργάνωση αυτού του σχήματος.
⎫ Την κατάργηση όλων των τελών και την χρηματοδότηση της λειτουργίας του σφαγείου (συντήρηση, λειτουργικές δαπάνες)
Πως διαθέτει ο δήμος συγκεκριμένο προϋπολογισμό για την προβολή και διαφήμιση για τον τουρισμό; Γιατί αντίστοιχα να μην στηρίξει τους κτηνοτρόφους;
Γνωρίζετε ότι οι κτηνοτρόφοι μας πληρώνουν τα τέλη πριν από τη σφαγή; Γνωρίζετε ότι από πέρσι το Πάσχα ο δήμος δεν έχει επιστρέψει χρήματα που καταβλήθηκαν από κτηνοτρόφους για σφαγές που δεν υλοποιήθηκαν.
Σε κάτι ξενοδόχους γνωστούς και μη εξαιρετέους μια χαρά τα βόλεψαν… σας θυμίζω την υπόθεση του κυρίου Σιφάκη.
Σταυλικές εγκαταστάσεις και άδειες λειτουργίας.
Πρέπει να βρεθεί νόμιμος τρόπος να έρθει στα χέρια του δήμου η πολύτιμη εργασία που η ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΑΙΟΡΑΜΑ εκτέλεσε για όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες.
Ο δήμος έτσι θα βοηθήσει έμπρακτα τους κτηνοτρόφους που επιτέλους θα νομιμοποιήσουν τη λειτουργία των σταυλισμών τους. Για μένα αυτό είναι πολιτική και όχι τα πανηγύρια.
Ταυτόχρονα η άμεση εφαρμογή χωρίς εκπτώσεις και εξαιρέσεις του μεταφορικού ισοδύναμου αποτελεί για τους αγρότες ύψιστη προτεραιότητα.
Οι Αλιείς δεν υπάρχουν στο χάρτη της Κω.
Οι ελάχιστες παρεμβάσεις που αξιώνουν δεν έχουν γίνει επί σειρά ετών στα λιμάνια μας. Η δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου με υποδομές και αισθητική για την πώληση των αλιευμάτων τους είναι επιβεβλημένη.
Αντίστοιχα αναγκαίες είναι οι στοχευμένες διανησιωτικές συνεργασίες σε επίπεδο τουρισμού, εμπορίου, συγκοινωνίας και αγροτικών προϊόντων στα γειτονικά μας νησιά. Έχουμε ανοιχτό διάλογο με τους δημάρχους.
Επαναλειτουργία διεύθυνσης οικονομικής ανάπτυξης. Στήσαμε τη διεύθυνση στο Λινοπότη, υλοποιήσαμε σεμινάρια για αγρότες, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους. Ήμασταν ό μόνος δήμος που κατέθεσε πρόταση – πλαίσιο με πραγματικά καταγεγραμμένα δεδομένα.
Οι αγρότες είχαν ένα σημείο αναφοράς.
Σας καταθέτω για πολλοστή φορά, τη διαπίστωση της ολοκληρωτικής απαξίωσης του πρωτογενή τομέα από τη δημοτική αρχή Κυρίτση. Κατήργησαν τη Διεύθυνση.
Με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου εκθέτει ανεπανόρθωτα τον κ. Κυρίτση επισημαίνοντας ότι κατά την τροποποίηση του ΟΕΥ στην οποία προέβη κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο δεν συμπεριλήφθηκαν οι τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας (μάλλον δεν διαθέτουν σύμβουλο ή υποψήφιο για απευθείας αναθέσεις και τους ξέχασαν).
Το έγγραφό της αποκεντρωμένης καλούσε τον κο Κυρίτση να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου… προκειμένου να εγκριθεί η τροποποίηση (η οποία εν τέλει δεν ολοκληρώθηκε ποτέ).
Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου πέραν των τεχνοκρατικών στοιχείων του οφείλει να δηλώνει την πολιτική κατεύθυνση και τη φιλοσοφία του δήμου. Να εστιάζει στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα όπως είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας.
Αν και αυτό θα αναλυθεί διεξοδικά στην πρότασή μας για τον Τουρισμό δεν νοείται η Κως να μην διαθέτει Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής στο οργανόγραμμα του Δήμου.
Η συμπεριφορά της απαξίωσης αλλά και η εν γένει ανικανότητα Κυρίτση και λοιπών υπερεκτιμημένων συμβούλων δεν μας ξενίζει…
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής τους στον τουρισμό… απλά κατάργησαν τον Ενιαίο Φορέα Τουρισμού και 5 χρόνια προσπαθούν(;) να μας πείσουν για τον νέο φορέα που ποτέ δεν ήρθε… όπως και η Ryanair που έκανε φτερά!!!
Για τον πρωτογενή… απλά τον παραπέταξαν και τον ξέχασαν.
Ο πρωτογενής τομέας είναι εφάμιλλος του τουριστικού. Οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν είναι χειροπιαστές και επιβεβλημένες.
Δεν μπορεί να είναι ούτε αποσπασματικές ούτε πρόχειρες. Το νέο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα που επιβλήθηκε στους αγρότες τους οδήγησε σε δυσμενή θέση.
Ο δήμος οφείλει να παίξει πρωταγωνιστικό και ουσιαστικό ρόλο.
Η δε τουριστική προβολή πρέπει να συνδεθεί άμεσα με την προβολή των τοπικών προϊόντων και της τοπικής γαστρονομίας και δεν πρέπει να περιοριστεί σε happenings…
Γνωρίζουμε τα προβλήματα, ξέρουμε στο πετσί μας την σκληρότητα του επαγγέλματος του αγρότη, τον κάματο, τον ιδρώτα, τον καημό της απώλειας ολόκληρων καλλιεργειών από καιρικές ή άλλες αντιξοότητες, την πίκρα του να παράξεις και να μην μπορείς να πουλήσεις και να βλέπεις τον κόπο σου να σαπίζει…
Στα επόμενα χρόνια οι αγρότες της Κω θα κάνουν το άλμα και θα κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει τόσο σε οικονομικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο.
Αυτός είναι ο δικός μας στόχος και είμαστε η μοναδική παράταξη που διαθέτει τα εχέγγυα της υλοποίησής του.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Όπως όλοι γνωρίζετε, το περασμένο καλοκαίρι ξεκίνησε, με  πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας γιατρού Νίκου Καστανού, σε  συνεργασία με τον τομέα διεθνών σχέσεων του Δήμου ένα ιδιαίτερα  φιλόδοξο πρόγραμμα προβολής της Ιπποκρατικής Κω.
Ήδη δύο δράσεις του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί , και αφορούν  την παρουσία στο νησί μας των Πρυτάνεων των Ιατρικών σχολών  Βαρκελώνης και Μάλαγα και στη συνέχεια την παρουσία του Δήμου στα δύο αυτά Πανεπιστήμια της Ισπανίας , όπου και έγινε εγκατάσταση  προτομής του Ιπποκράτη και φύτευση δενδρυλλίου , μοσχεύματος από  Τον Ιστορικό μας πλάτανο στην είσοδο των Ιατρικών σχολών.
Χαρακτήρισα το πρόγραμμα ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΔΟΞΟ , όχι φυσικά μόνο για αυτές τις δράσεις , οι οποίες άλλωστε έχουν πραγματοποιηθεί και στο  παρελθόν στα πανεπιστήμια της Βοστώνης , της Στοκχόλμης και του  Μονπελιέ.
Το ιδιαίτερα φιλόδοξο έγκειται στον στόχο της δημιουργίας ενός  Παγκόσμιου Ιπποκρατικού Κινήματος , στο οποίο θα συμμετέχουν σε  πρώτη φάση Ιατρικές σχολές και γιατροί καθηγητές Πανεπιστημίων και  στη συνέχεια γιατί όχι ,φορείς σχετικοί με την Υγεία και τον άνθρωπο , οι οποίοι πιστεύουν και κινούνται στις αρχές και τη φιλοσοφία του  Ιπποκράτη.
Θα έλεγε κανείς ότι , δεδομένων των συνθηκών και της περιόδου που διανύουμε ως χώρα , σκέψεις και στόχοι του είδους φαντάζουν πολύ  φιλόδοξοι , ίσως και αμετροεπείς .
Προσωπικά έκανα τέτοιες σκέψεις , όμως οι εξελίξεις μας διαψεύδουν κατηγορηματικά , αφού όπως φαίνεται οι ξένοι έχουν περισσότερη  πίστη και σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά , από ότι εμείς που μας ανήκει!
Και εξηγούμαι:
• Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων σε Βαρκελώνη και Μάλαγα ,
έχουμε επιστολή του κ. Καστανού στις 27 Ιανουαρίου , όπου μας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Ισπανικής Καρδιολογικής Εταιρίας , τέθηκε
θέμα που αφορά στην Ιπποκρατική φιλοσοφία και ηθική στην Ιατρική ,
και τη σχέση Ιατρού –Ασθενή .
Υπήρξε εκτενής συζήτηση για το ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΉΜΑ , και ομόφωνα  αποφασίστηκε η υποστήριξη και διάδοσή του.
Αποφασίστηκε επίσης από το 2019 , στο Ετήσιο Συνέδριο της Ισπανικής  Καρδιολογικής Εταιρίας να απονέμεται τιμητική διάκριση σε ένα  Ιπποκρατιστή καθηγητή καρδιολογίας , και το 2019 επίσης , το Εθνικό  Ινστιτούτο καρδιολογίας του Μεξικό , στις εορταστικές εκδηλώσεις για  τα 75 χρόνια από την ίδρυσή του να συμπεριλάβει ειδικό αφιέρωμα για το νησί της Κω , τον Ιπποκράτη και την Ιπποκρατική κληρονομιά και  προσφορά στην Ιατρική επιστήμη.
Με νέα επιστολή στις 3 Φεβρουαρίου ο Νίκος Καστανός μας  ενημερώνει ότι 13 Ιατρικές σχολές της Ισπανίας ήδη ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα , ευθυγραμμιζόμενες με το στόχο .
Και την περασμένη Δευτέρα 19 του μήνα έχουμε και Τρίτη επιστολή , όπου ήδη άλλες 10 Ιατρικές σχολές ενδιαφέρονται άμεσα να ενταχθούν στο δίκτυο και να πραγματοποιήσουν εκδήλωση αντίστοιχη αυτής της Βαρκελώνης και Μάλαγα , Και όπως μας ενημερώνει ο κ .Καστανός , στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν οι επαφές με το σύνολο των Πρυτάνεων αλλά και των μεγαλύτερων Νοσοκομείων της Ισπανίας τα οποία επίσης δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το εγχείρημα!
Φαίνεται λοιπόν ότι στο επόμενο διάστημα το σύνολο των Ισπανικών σχολών αλλά και πολλά Ιδρύματα Υγείας θα συμπεριλαμβάνονται στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΉΜΑ!
Ένα πρώτο γκρουπ Πρυτάνεων θέλουν να επισκεφτούν το νησί μας την Άνοιξη για μια πρώτη επαφή με το δήμαρχο, το Δ.Σ. και το ΔΙΙΚ.
• Όπως καταλαβαίνεται , όλο αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει ο Τομέας  Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου.
Υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες , αφού και η μία γραμματέας που μοιραζόμασταν με την Αντιδήμαρχο των Οικονομικών έχει μετακινηθεί στην υπηρεσία Πρασίνου και δεν υπάρχει καμία γραμματειακή υποστήριξη.
Παράλληλα θα πρέπει σε ένα τέτοιο σημαντικό εγχείρημα να υπάρξει και μια στενή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και θα πρέπει να υπάρξει ένας σοβαρός διάλογος με στελέχη της κεντρικής Διοίκησης.
Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι επίκειται συνάντηση στο Υπ.Εξ. με το Γ.Γ. για την υποστήριξη του προγράμματος από τις Πρεσβείες των πόλεων όπου θα γίνουν οι αντίστοιχες παρουσίες του Δήμου , αλλά και με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής καθηγητή κ.  Κρεμαστινό , ο οποίος και λόγω της θέσης αλλά κυρίως λόγω της ιδιότητάς του ως καθηγητής της Ιατρικής , μπορεί να υποστηρίξει κεντρικά το εγχείρημα!
Τέλος ,κάποια θέματα τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης από τους αρμόδιους των τομέων όπου εμπλέκονται σε αυτό το εγχείρημα , θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν.
1) Να ανταποκριθούμε στη ζήτηση των δενδρυλλίων πλατάνου από τις Ιατρικές σχολές , στην έγκαιρη και έγκυρη αποστολή τους.
2) Να προετοιμάσουμε και να αποστείλουμε τις Αναμνηστικές Πλακέτες και να διευκολύνουμε τον όποιο υπεύθυνο να προωθεί απρόσκοπτα το πρόγραμμα?
3) Και τελευταίο , επειδή είναι αδύνατον να παρίσταται σε όλες αυτές τις δράσεις εκπρόσωπός του Δήμου , θεωρώ ότι πρέπει να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. με απόφασή του τον συμπατριώτη μας κ. Καστανό να εκπροσωπεί το Δ.Σ. όποτε δεν υπάρχει εκπροσώπηση από μέλος του οργάνου.
Θεωρώ ότι αυτή τη φορά , παράλληλα με τι ΔΙΙΚ και ο Δήμος ξεκίνησε κάτι πολύ σοβαρό και απόλυτα συμβατό με τον κορυφαίο διαχρονικά στόχο της ανάδειξης του νησιού μας ως Παγκόσμιου Κέντρου της Ιατρικής και θα πρέπει να τύχει της ανάλογης σοβαρότητας και προσοχής από όλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Ο Ιπποκράτης είναι το κορυφαίο συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού μας.
Και χάρη σε αυτό , στο χώρο της Ιατρικής , το νησί μας έχει ΑΚΟΜΑ πολλούς συμμάχους.
Υπογραμμίζω το ακόμα γιατί συνήθως ως χώρα , όπου και όσο έχουμε συμμάχους δεν τους αξιοποιούμε εγκαίρως , ενώ κάποιοι άλλοι διαχρονικά προσπαθούν να μετατρέψουν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ , διαστρεβλώνοντας την Ιστορία.
Θυμηθείτε το 2000 όπου σε Τουρκική ετήσια έκδοση του Υπουργείου Υγείας αναφέρθηκε ότι ο Ιπποκράτης ήταν μαθητής του Τούρκου δάσκαλου και γιατρού Αναχαρσίς Χότζα.
Θυμηθείτε ότι το 1986 ο Τούρκος πρόεδρος Τουργκούτ Οζάλ υιοθετούσε αυτές τις απόψεις σε βιβλίο του!
Και μη ξεχνάτε ότι στην πόλη Μούγλα της Τουρκίας πριν από λίγα χρόνια και παρουσία όλων των τοπικών αρχών , σε μεγαλοπρεπή τελετή πραγματοποίησαν τα αποκαλυπτήρια αγάλματος του «Τούρκου» φιλόσοφου και επιστήμονα Ιπποκράτη.
Αυτές οι ανιστόρητοι και γελοίοι ισχυρισμοί υπάρχουν ακόμα!
Ας μην οδηγηθούμε λοιπόν από την αδράνεια και την αδιαφορία μας να διεκδικούμε σε λίγα χρόνια ακόμα και την καταγωγή του προγόνου μας Ιπποκράτη!
Ευχαριστώ.-
Νίκος Κανταρζής
Υπεύθυνος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Δήμου Κω
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Η σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι επιβεβαίωση και υλοποίηση της δέσμευσής μας όσον αφορά στη λειτουργία του Δ.Σ., κορυφαίου θεσμού του Δήμου μας, αλλά και της πίστης μας στο ενιαίο και αδιαίρετο του νησιού.
Είπαμε και κάνουμε πράξη τις ανά δημοτική ενότητα συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Είπαμε και κάνουμε πράξη την ανάδειξη της λειτουργίας των Τ.Σ. και την έμπρακτη και ουσιαστική παρουσία της δημοτικής αρχής στις κοινότητές μας.
Είπαμε και κάναμε πράξη την ουσιαστική τακτική παρουσία του δημάρχου στις δημοτικές κοινότητες με την ολοήμερη λειτουργία του γραφείου δημάρχου σε δύο τουλάχιστον κοινότητες κάθε εβδομάδα.
Πίστη μας είναι ότι ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή πρέπει (και έτσι κάνουμε) να είμαστε δίπλα στους πολίτες, δίνοντας λύση όπου μπορούμε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο πρόβλημα.
Προσωπικά αισθάνομαι υπερήφανος για τους συνεργάτες μου δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους.
Αισθάνομαι υπερήφανος για τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων που κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες δίνουν καθημερινά τη μάχη για τον τόπο και τους συμπολίτες μας.
Δέσμευσή μας να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό με την ίδια αγάπη την προσπάθειά μας να αλλάξουμε την Κω.
Να κάνουμε το νησί μας πιο ανθρώπινο, να ομορφύνουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα του τόπου μας στους χιλιάδες επισκέπτες.
Γνωρίζουμε και γνωρίζαμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά.
Δε μας φοβίζουν.
Δεν φοβηθήκαμε ούτε από τη στασιμότητα των χρόνων 2011-2014 που άφησε το νησί πίσω.
Σχεδιάσαμε και χρόνο με το χρόνο υλοποιούμε όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που είχε ανάγκη κάθε πόλη κάθε γειτονιά.
Και δε σχεδιάζουμε μόνοι.
Κάθε τι που γίνεται είναι συναπόφαση των πολιτών, των Τ.Σ. και του Δ.Σ.
Οι λαϊκές συνελεύσεις, η διαβούλευση και η συναπόφαση είναι αυτά που καθορίζουν το σχεδιασμό και οδηγούν τα βήματά μας.
Στην ίδια κατεύθυνση συνεχίζουμε.
Δεσμευτήκαμε για τρία κύρια έργα ανά δημοτική κοινότητα, πέραν των γενικών κατ’ έτος υλοποιούμενων που αφορούν καθαριότητα – αστικές και περιαστικές υποδομές – συντηρήσεις.
Αυτό τηρούμε απαρέγκλιτα.
Έτσι σήμερα μπορώ να σας δώσω μια εικόνα της περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 – 2017.
Να κάνουμε μια σύγκριση των αντίστοιχων περιόδων.
ΕΡΓΑ 2011-2014 (ΣΕΠΤ.)
2011 – 7 έργα (μελετημένα και αποφασιμένα από το 2008 - 10 Χατζηκαλύμνιος)
2012 – Συνεχιζόμενα
1. Διάνοιξη Οδών Ζηπάρι 45/10
2. Ανακατασκευή Εσωτερικών Οδών Ζιάς 55/09
3. Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών 48/10
2013 – Συνεχιζόμενα
1. Ζιά η ίδια μελέτη 55/09
2. Πυλί εσωτερικοί δρόμοι από το ‘10
2014 – ούτε ένα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Όσα είχαν εντάξει Χατζηγιακουμής – Χατζηκαλύμνιος
Κατάφεραν να εντάξουν την πλατεία Ζιάς που δεν τόλμησαν να ξεκινήσουν και την υλοποιήσαμε εμείς με τις όποιες αστοχίες τους.
Ας πάμε στη περίοδο που διανύουμε:
2014-2017
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ
5 Νέα έργα από ίδιους πόρους
Ολοκληρώθηκαν 2
Σε εξέλιξη 2
Προς δημοπράτηση 1
ΠΥΛΙ
7 Νέα έργα από ίδιους πόρους
Ολοκληρώθηκε 1
Σε εξέλιξη 5
Προς δημοπράτηση 1
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Εντάξαμε 7 από τα οποία πολύ σημαντικά είναι οι κατασκευές υποδομών σε όλους τους ενεργούς χειμάρρους του Πυλίου και βέβαια υλοποιήθηκε η προμήθεια επίπλων Παιδικού Σταθμού Ζηπαρίου.
ΔΕΥΑΚ
Αξίζει και εδώ μια αναφορά στην περίοδο 2011 – 2014 όσον αφορά στις επενδύσεις από ίδιους πόρους.
Αξιολογήστε μόνοι σας το μέγεθος του τεράστιου έργου:
1. Οικίσκος με υπόγεια δεξαμενή στη Μεσσαριά
2. Επέκταση αρδευτικού 500μ
Σύνολο και τα δύο: 33.645,96 €
Ας δούμε την τρέχουσα περίοδο. Θα πει φαντάζομαι αναλυτικά ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ.
2014 - 2017
1. 14 έργα Άρδευσης – 130.000 €
2. 9 έργα Ύδρευσης – 181.000 €
Σύνολο 311.000 €
Ουσιαστικά δηλαδή 10πλάσιο έργο!
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Ότι βρέθηκε από την περίοδο Χατζηγιακουμή – Χατζηκαλύμνιου προχώρησε με τους ρυθμούς που ζήσαμε μέχρι το Σεπτέμβριο του 14.
Δίκτυα αποχέτευσης από Καποδιστριακό δήμο ως Σεπτέμβριο 2014 εκτελέστηκε έργο 5.940.000 €
Το 2014 – 2017 2.900.000 €
Εγκατάσταση Βιολογικού
Ως τον Σεπτέμβριο του 2014
Έργο αξίας 151.500€
2014 – 2017
Έργο αξίας 5.807.000€
Και πλέον λειτουργεί η εγκατάσταση.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ένα τεράστιο πρόβλημα που διαχρονικά ταλαιπωρεί το νησί.
Τολμήσαμε να ανοίξουμε τη γραμμή ΚΩ – ΤΙΓΚΑΚΙ.
Η επιτυχία της απόφασης αυτής σημειώνεται από όλους τους πολίτες.
Η ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής σημαντική.
Άλλα όμως είχαν και έχουν στο μυαλό τους όλοι αυτοί που κάθε βήμα της δημοτικής αρχής πρέπει να το υποσκάπτουν αδιαφορώντας για όσα αυτό το βήμα προσφέρει στους πολίτες.
Πολεμήθηκε σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα η απόφαση αυτή.
Δεν καταθέτουμε τα όπλα.
Ήδη η προκήρυξη των νέων γραμμών είναι έτοιμη.
Σ’ αυτήν θα κληθεί βεβαίως το ΚΤΕΛ ν’ αναλάβει το έργο που του αναλογεί και αν δε μπορεί θ’ αναλάβει η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
Είναι δέσμευσή μας που δε μπορεί να μην υλοποιηθεί.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δε θα μείνω στις συντηρήσεις σχολείων.
Μπροστά μας έχουμε τρεις μεγάλες προκλήσεις, Δημοτικό Σχολείο Πυλίου, Εσπερινό Λύκειο & Λύκειο Ζηπαρίου.
Κλείσαμε τις παραλείψεις της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής στην αγορά του τμήματος οικοπέδου στο Πυλί και ολοκληρώσαμε την πράξη.
Στόχος μας όμως είναι το ΝΕΟ κτίριο για το Δημοτικό Σχολείο.
Ήδη ετοιμάζεται φάκελος για την προκήρυξη της μελέτης του νέου Δημοτικού Σχολείου και ο χώρος είναι δεσμευμένος για το σχολείο.
Στον ίδιο χώρο προβλέπεται και το σύγχρονο Νηπιαγωγείο Πυλίου.
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
Είναι προφανές ότι δεν βολεύει η στέγαση του με το δημοτικό.
Υπάρχουν αιτήματα του συλλόγου της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Εξετάζονται προσεκτικά και σοβαρά από τη Σχολική Επιτροπή.
Η πρόταση θα προκύψει μέσα από εξαντλητικό διάλογο όλων των φορέων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και ωφελιμότερης λειτουργίας ενός σχολείου που δίνει το δικαίωμα σε πολλούς συμπολίτες μας να αποκτήσουν γνώσεις και το δικαίωμα να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον.
ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ
Κάναμε και κάνουμε όλες εκείνες τις κινήσεις που χρειάζονται έτσι ώστε να δώσουμε την καλύτερη λύση μέχρι την υλοποίηση ενός ΝΕΟΥ σύγχρονου κτιρίου.
Προκηρύξαμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για όποιον έχει κτίριο κατάλληλο για τη διαμόρφωσή του σε σχολικό.
Υπήρξε ένας ενδιαφερόμενος.
Το κτίριο ελέγχθηκε και κρίθηκε κατάλληλο.
Απαιτούνται εργασίες άρα και χρήματα για τη διαμόρφωσή του.
Κοστολογούνται και θα καταλήξουμε όλοι μαζί προς το συμφέρον των μαθητών και μόνο.
Οι πόροι θα βρεθούν.
Μέχρι τότε θα γίνει ότι απαιτείται για την καλύτερη στέγαση και λειτουργία του.
Υπάρχουν καταγεγραμμένα τα αιτήματα του Λυκειάρχη και οι ανάγκες.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα απαντηθούν.
Αυτά όμως που ανέφερα αφορούν την προσωρινή λύση.
Στόχος το ΝΕΟ κτίριο.
Εξετάζουμε όλες τις πιθανές λύσεις από το στάσιμο κτίριο του πρώην δημαρχείου μέχρι το εντελώς νέο σε κατάλληλο χώρο.
Τίποτα δε θα γίνει όμως χωρίς την από κοινού απόφαση.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το μεγαλύτερο μέρος των δρόμων στο σχέδιο πόλεως Ζηπαρίου έχει υλοποιηθεί επί Καποδιστριακού δήμου και Κοινότητας Ασφενδιού.
Ήδη τα τμήματα που παρέμειναν διανοίγονται και ασφαλτοστρώνονται.
Ταυτόχρονα υλοποιούνται πεζοδρόμια και φωτισμοί αλλάζοντας την εικόνα του δεύτερου μεγαλύτερου πολεοδομικού ιστού του νησιού.
Στο Τιγκάκι και το Μαρμάρι διαμορφώνονται Κ.Χ. και δημιουργούνται νέοι.
Σε λίγο οι δύο ξύλινες σκάλες σήμα κατατεθέν των δύο οικισμών και απαίτηση χρόνων των πολιτών θα είναι πραγματικότητα.
Ο ορεινός όγκος του Δικαίου μπαίνει σε τροχιά αξιοποίησης τόσο στο περιαστικό όσο και το αστικό κομμάτι του.
Έργα στον Ασώματο, τη Ζιά, την Ευαγγελίστρια, το Λαγούδι δίνουν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα.
Είναι και το μεγάλο πρόβλημα της δημιουργίας χώρου στάθμευσης στη Ζιά.
Προσπαθούμε για την καλύτερη λύση.
Δώσαμε το λόγο και τη δυνατότητα στους πολίτες να επεξεργαστούν προτάσεις.
Χαίρομαι γιατί οι ενεργοί πολίτες όχι απλά δραστηριοποιήθηκαν αλλά έχουν και πρόταση.
Αυτή είναι η αξία της συμμετοχής και η δική μου χαρά γιατί διαπιστώνω ότι η επιλογή μου για συμμετοχή και συναπόφαση βρίσκει γόνιμο έδαφος παντού.
Θα συνεχίσω έτσι με όσους θέλουν πραγματικά να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον.
Στο Πυλί χρόνιο πρόβλημα τα ρέματα στον οικισμό.
Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε στο μεγαλύτερο μέρος των ρεμάτων έργα και μέχρι το 2019 θα έχουμε κλείσει το μεγαλύτερο, αν όχι το σύνολο του προβλήματος.
Την ίδια περίοδο ξεκίνησαν και ξεκινούν έργα αποκαταστάσεων και αναπλάσεων στον παλαιό πυρήνα της Κοινότητας.
Το πολιτιστικό πολύκεντρο συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε.
Σε όλους τους δρόμους γίνονται παρεμβάσεις από ασφαλτοστρώσεις μέχρι συντηρήσεις και ειδικά σε περιοχές με τουριστικές υποδομές αλλά και οικιστικές (Αμανιού –Μαρμάρι- Λιμνάρα) δίκτυο ομβρίων και διαμορφώσεις-διανοίξεις δρόμων (Αγκιναρωπή) είναι σε εξέλιξη.
Δίνουμε μάχες καθημερινά με το χρόνο για να αλλάξουμε τα πάντα, αποδίδοντας στους πολίτες υποδομές που έχουν ανάγκη.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Οι εκτεταμένες και συνεχείς παρεμβάσεις στις αθλητικές υποδομές της περιοχής, μετά τη στασιμότητα 2011-2014, είναι ελάχιστη υποχρέωσή μας.
ΔΟΠΑΒΣ και Κοινότητες δώσαμε και δίνουμε καθημερινά τον αγώνα για να έχουν αγωνιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις τα σωματεία και οι πολίτες της περιοχής.
Έχουμε ελλείψεις. Το γνωρίζουμε.
Γι᾽ αυτό άλλωστε ξαναπιάσαμε το νήμα που από εκεί που το άφησε ο Καποδιστριακός δήμος το 2011.
Δεν απεμπολούμε το στόχο του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ και δουλεύουμε μεθοδικά για την επιτυχία του.
Πιστεύω πως θα έχουμε σε εύλογο χρόνο καλά νέα για τους ανθρώπους του αθλητισμού.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
Η σοβαρή και νόμιμη λειτουργία του ΚΑΠΗ είναι πραγματικότητα.
Ο Δήμος της προσφοράς στους ανήμπορους συμπολίτες μας είναι παρόν διακριτικά και όχι μικροπολιτικά παίζοντας παιχνίδια με τον ανθρώπινο πόνο.
Εμείς αναλάβαμε να καλύψουμε το κενό για τον έλεγχο mantoux προλαβαίνοντας άσχημες εξελίξεις.
Εμείς θα το επαναλάβουμε αν οι έχοντες την υποχρέωση δηλώσουν ότι δεν μπορούν.
Οφείλουμε στους πολίτες και τα θέλω τους είναι πρέπει δικά μας.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οι εκδηλώσεις πια στη δημοτική ενότητα Δικαίου καθιερώθηκαν ως θεσμοί.
Στηρίζουμε – διοργανώνουμε εκδηλώσεις πανελλαδικού επιπέδου και ταυτόχρονα με τα “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ” δεν αφήνουμε γωνιά χωρίς πολιτιστικές δράσεις.
Έχουμε μια δυσκολία στη συντονισμένη και συνεχή λειτουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης Πυλίου.
Δεν αδιαφορούμε. Σύντομα θα έχουμε λύση.
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Κατέθεσα μέσα από την ψυχή μου όλη μου την αγάπη σ᾽αυτόν τον τόπο που γεννηθήκαμε και ζούμε.
Σας διαβεβαιώ το ίδιο κάνουν όλοι οι συνεργάτες μου.
Μπορεί να κάνουμε και λάθη.
Ανθρώπινο είναι και δεν διστάζω να αναγνωρίσω τα λάθη μου.
Θέλω από όλους εσάς και τους συμπολίτες μου να τα επισημαίνετε.
Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα για την ΚΩ που είναι Η ΖΩΗ ΜΑΣ.

Κυρίες και Κύριοι Αναρωτιέμαι πόση άγνοια, εμπάθεια και μικροψυχία μπορεί να χωρέσει στις ανακοινώσεις που εξέδωσαν παρατάξεις και δημοτικοί σύμβουλοι το τελευταίο διάστημα.

Είναι δυνατόν κάποιοι να μην βλέπουν την πραγματικότητα και την αλήθεια στο ζήτημα που ανέκυψε με τη Ryanair;
Να θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση;

Δεν αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα της Ryanair δεν είναι η Κως ούτε ότι δεν υπάρχει μια συμφωνία συνδιαφήμισης με την Κω;

To πρόβλημα της Ryanair είναι οι υψηλές, με τα δικά της κριτήρια εμπορικής πολιτικής, χρεώσεις στα τέλη των ελληνικών αεροδρομίων.

Η εταιρεία ασκούσε πιέσεις τόσο στην κυβέρνηση Σαμαρά όσο και στην κυβέρνηση Τσίπρα για να μην πληρώνει το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης αεροδρομίων, το γνωστό σπατόσημο.
Αυτό είναι το πρόβλημα της Ryanair και όχι η Κως.

Γιατί πέρα από την Κω ανακοίνωσε και περικοπή δρομολογίων στην Κέρκυρα κατά 27.000 (-17%), στην Κεφαλονιά κατά 5.400 (-11%), στη Ρόδο κατά 38.000 (-15%) και στα Χανιά κατά 27.000 θέσεις (-3%).

Ανακοινώσεις όμως έβγαλαν και αυτοί που είχαν υπογράψει συμφωνία με τη Ryanair και δεν την τήρησαν.
Γιατί η Νέα Δημοτική Αρχή όποια συμφωνία υπογράψει θα την τιμήσει και θα την τηρήσει στο ακέραιο.
Και αυτό το γνωρίζουν στη Ryanair με την οποία είχαμε επαφές, διερευνήσαμε τη δυνατότητα συνδιαφήμισης πέρυσι και τουλάχιστον από την πλευρά μας υπήρξε η διάθεση συνεργασίας.

Η Ryanairέφερε στην Κω 55.000 επιβάτες. Από αυτούς ένα σημαντικό μέρος χρησιμοποίησε την Κω ως transit, για να πάει στην Κάλυμνο κυρίως και στη Λέρο.
Υπενθυμίζω επίσης ότι είχε προαναγγείλει ότι θα διέκοπτε τα δρομολόγια το Σεπτέμβριο αλλά δεν τα διέκοψε.
Γιατί; Γιατί πολύ απλά η Κως είχε ζήτηση και κίνηση.

Όλοι αυτοί που θεώρησαν ότι βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν στη δημοτική αρχή, έχουν μαύρα μεσάνυχτα όχι μόνο για την υπόθεση που αφορά τη Ryanair αλλά και για τις εταιρικές πολιτικές των εταιρειών αερομεταφορών.

Είναι λογικό οι εταιρείες να ασκούν πιέσεις στις κυβερνήσεις για να μειωθούν χρεώσεις, τέλη και φόροι.

Στην Ιταλία τον Φεβρουάριο η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα κλείσει δύο βάσεις, σε Πεσκάρα και στην πόλη Alghero στην Σαρδηνία, από τις συνολικά 15 που διαθέτει στην Ιταλία κάτι που μεταφράζεται σε 16 λιγότερες συνδέσεις και 600 θέσεις εργασίας.
Προχώρησε σε αυτή την κίνηση μετά από την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να αυξήσει τον φόρο αεροπορικών αναχωρήσεων ανά επιβάτη κατά 40% από 6,5 ευρώ στα 9 ευρώ, για να πληρώσει τις αποζημιώσεις όσων θα απολυθούν από την Alitalia.

Ανάλογες πιέσεις έχει ασκήσει η εταιρεία κατά το παρελθόν και σε άλλες χώρες , απειλώντας να διακόψει τα δρομολόγια με προορισμούς όπως η Μασσαλία, η Βαλένθια, το Αλικάντε.
Είναι επιχειρηματική πρακτική.

Ψιλά γράμματα αυτά για ορισμένους που αποδεικνύουν ότι οι ανακοινώσεις τους δεν αξίζουν ούτε το χαρτί πάνω στο οποίο τις γράφουν.

Φτάνει να χτυπήσουν το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή.
Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η Κως ούτε ο τουρισμός ούτε οι πολίτες.


Κυρίες και Κύριοι

Ναι, μας ενδιαφέρει να πετάει στην Κω όχι μόνο η Ryanair αλλά και άλλες εταιρείες και όχι μόνο χαμηλού κόστους.
Θέλαμε και εξακολουθούμε να θέλουμε συνεργασία με τη Ryanair, μια συμφωνία όμως που θα εγγυάται περισσότερους επισκέπτες και όχι μόνο 55.000 εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό χρησιμοποίησε την Κω, ως transit.

Επιδιώκουμε επωφελείς συνεργασίες και όχι συνεργασία για τη συνεργασία.
Ήδη στο πρόγραμμα δρομολογίων του 2017 της JET2 εντάχθηκε η Κως με δύο δρομολόγια την εβδομάδα από την Αγγλία.
Θετική είδηση.

Ήρθαμε σε επαφή με την Ellinair και τον ιδιοκτήτη της κ.Μουζενίδη για να γίνουν δρομολόγια από και προς την Αθήνα. Δεν προχώρησε η συγκεκριμένη προοπτική για το 2016.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη σειρά άλλων συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με άλλες εταιρείες. Μόλις υπάρξει εξέλιξη , είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει και ενημέρωση όλων.

Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν όλοι είναι ότι η Κως δεν είναι επαίτης, είναι ο τρίτος κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Για αυτό μας επιλέγουν.

Η Κως άντεξε, πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια με το μεταναστευτικό αλλά άντεξε.
Οι απώλειες περιορίστηκαν και ο Σεπτέμβριος πηγαίνει όχι καλά αλλά πολύ καλά.

Υπάρχουν κάποιοι που καταλογίζουν ευθύνες στη δημοτική αρχή για τους χειρισμούς της στο μεταναστευτικό.
Είναι αυτοί που είχαν τη διοίκηση του Δήμου την προηγούμενη τετραετία και ο αριστερός, εντός εισαγωγικών, ψάλτης στο δημοτικό συμβούλιο που πρέπει επιτέλους να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στο ρόλο του κομματικού εκπροσώπου και του δημοτικού συμβούλου.

Αλήθεια ποιοι διαχειρίστηκαν επιτυχημένα το μεταναστευτικό;

Ο Δήμος Λέσβου και ο Δήμος Χίου διαχειρίστηκαν το μεταναστευτικό, εντελώς διαφορετικά από ότι το διαχειριστήκαμε εμείς.
Ποια ήταν τα αποτελέσματα ξέρετε;
Διαλύθηκε ο τουρισμός τους.

Τηλεόραση βλέπετε ορισμένοι, ενημερώνεστε από τα μέσα ενημέρωσης για το τι συμβαίνει εκεί;

Μετά από όλα αυτά και μετά από το ρόλο πέμπτης φάλαγγας που έπαιξαν κάποιοι, που το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να γίνει hotspot στην Κω, για να μην περάσει του Κυρίτση, έχουν το θράσος κάποιοι να κάνουν τους τιμητές;

Θέλετε να ξέρετε τι θα είχε γίνει αν είχαμε ακολουθήσει μια άλλη τακτική στο μεταναστευτικό και δεν υπερασπιζόμαστε την τον τουρισμό και το νησί μας;
Όλη η Κως θα είχε γίνει Μόρια.

Θα είχε φέτος πτώση 60% που σημαίνει 700.000 επισκέπτες λιγότεροι και το 2017 θα ήταν ολοκληρωτική η καταστροφή.
Αυτό θα συνέβαινε αν οι πολίτες δεν είχαν στείλει στα έδρανα της αντιπολίτευσης και στο περιθώριο όλους αυτούς που παριστάνουν τους τιμητές.

Πιθανώς όμως να συνέβαιναν και άλλα.

Ένα από αυτά θα ήταν σίγουρα κάποιες συνεργατικές ΜΚΟ που θα ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια και πιθανώς ο Δήμος να τους έδινε και δημοτικά ακίνητα για να τα μετατρέψουν σε hotspot.

Είναι συνδρομική η σχέση που έχουν κάποιοι μαζί μου, είναι η λογική άσπρο-μαύρο.

Εάν εμείς, ως δημοτική αρχή, συναινούσαμε στη δημιουργία hotspot στην Κω, τότε όλοι αυτοί που μας κατηγορούν, σήμερα θα ήταν στα κάγκελα.

Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν.
Δίνουμε λόγο μόνο στους πολίτες.

Και είμαστε δίπλα στους πολίτες όταν έδιναν τον αγώνα τους για να μην δημιουργηθεί το hotspot, είμαστε δίπλα στους πολίτες που έτρωγαν ξύλο και χημικά από τα ΜΑΤ.
Άλλοι ήταν αυτοί που κρύβονταν, άλλοι ήταν οι κουκουλοφόροι και οι απόντες.

Κυρίες και Κύριοι

Η Κως θα προχωρήσει μπροστά.
Το νησί μας πρέπει να το κρατάμε ψηλά.

Το ότι αντέξαμε σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια με το μεταναστευτικό δεν λέει τίποτα.
Θα κάνουμε το ταμείο μας στο τέλος της σαιζόν, σε 40 περίπου μέρες, αλλά εμείς ήδη είμαστε στην επόμενη σαιζόν.
Εκεί που πρέπει να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και ανταγωνιστικοί.

Το πρόσημο κάθε τουριστικής περιόδου δεν προέρχεται μόνο από την προσέλκυση εταιρειών όπως η Ryanair, που θα επαναλάβω και πάλι ότι θέλουμε να εκτελεί δρομολόγια, επιδιώκουμε συνεργασία για ένα αυξημένο αριθμό επισκεπτών.

Το πρόσημο κάθε τουριστικής περιόδου είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων.

Της καμπάνιας προώθησης και προβολής του νησιού ως τουριστικού προορισμού.
Της ανταγωνιστικότητας της Κω αλλά και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της.
Της εικόνας του νησιού αλλά και των νέων στοιχείων που προσθέτουμε και λειτουργούν θετικά για τον επισκέπτη μας.

Και γίνονται διαρκείς προσπάθειες , και θα συνεχίσουν να γίνονται.
Η δωρεάν μετακίνηση των επισκεπτών με τα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας και οι ‘’Λευκές Νύχτες’’ εφαρμόστηκαν πιλοτικά και τα μηνύματα από την αποδοχή τους είναι θετικά.
Θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά με μεγαλύτερη ένταση και καλύτερη οργάνωση.

Ετοιμάζουμε ήδη εφαρμογή για το έξυπνο parking, μέσω κινητού τηλεφώνου στην πόλη της Κω.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε εμβόλιμα μέσα στην τουριστική περίοδο, events και νέους θεσμούς πολιτισμού και αθλητισμού, για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την εικόνα της Κω, ως τουριστικού προορισμού.

Για τρίτη χρονιά θα συνεχιστεί με περισσότερες εκδηλώσεις η γιορτή γαστρονομίας, η γιορτή των αγροτικών προϊόντων της Κω.

Είμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού και για μια σειρά άλλων events.

Γνωρίζετε όλοι ότι ήδη επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης.

Κάποιοι συμπεριφέρονται σαν να μην έχουν γίνει εκλογές, σαν να μην αποφάσισαν οι πολίτες μπροστά σε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις.
Η δική μας προγραμματική πρόταση, που διατυπώθηκε ξεκάθαρα, ήταν η δημιουργία ενός νέου οργανισμού. Γιατί ο Ενιαίος Φορέας Τουρισμού ήταν ένα παρωχημένο όργανο, χρεοκοπημένο ηθικά, πολιτικά και οικονομικά.
Δεν τελείωσε, τον τελείωσαν με την ψήφο τους οι πολίτες.

Όπως τελείωσαν και τις συνεργατικές-εκτροφεία σκανδάλων, την παραχώρηση δημοτικής περιουσίας χωρίς αντίτιμο, την ανομία.

Ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης θα έχει διανησιωτικό χαρακτήρα προκειμένου να ξεπεραστούν οι προβλέψεις του Καλλικράτη.
Βλέπετε η Πολιτεία θυσιάζει εύκολα ένα τουριστικό προορισμό όπως η Κως, της φορτώνει ένα hotspot αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να μπορεί να χρηματοδοτήσει δομές τουριστικής προβολής και προώθησης.

Ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης είναι το σύγχρονο εργαλείο που χρειαζόμαστε.
Θα διαθέτει την τεχνογνωσία , την ευελιξία, τη δυνατότητα αλλά και επαρκείς πόρους για να ασκήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.
Η συμμετοχή όλων στον Οργανισμό θα είναι ισότιμη.
Ο Δήμος, οι φορείς ,τα σωματεία και οι συλλογικότητες που θα δημιουργηθούν θα έχουν ισότιμη συμμετοχή.
Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με την αρχή της πλειοψηφίας.
Την πολιτική τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της Κω , θα την διαμορφώνουμε και θα την αποφασίζουμε όλοι μαζί.
Σε αυτό το νέο σχήμα ο Δήμος θα συνεισφέρει με 200.000 ευρώ το χρόνο, με τα σημερινά δεδομένα.
Όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο προϋπολογισμός και οι δυνατότητες του Δήμου.
Είναι σαφές ότι η ισότιμη συμμετοχή προϋποθέτει και τη συνεισφορά φορέων και άλλων συλλογικοτήτων προκειμένου κάθε χρόνο να έχουμε ένα επαρκές προϋπολογισμό για μια δυναμική καμπάνια προβολής και επικοινωνίας.
Όλα αυτά θα συζητηθούν αναλυτικά σε λίγες μέρες.

Στο νέο οργανισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, επιβάλλεται να συμμετέχει και η Fraport που σε λίγες μέρες αναλαμβάνει και επισήμως τη διαχείριση του αεροδρομίου της Κω. Έχουμε ήδη κάνει τις πρώτες συζητήσεις.
Στο νέο οργανισμό επιβάλλεται να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.
Ο νέος οργανισμός θα διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο.
Ο Δήμος Κω δεν σκοπεύει να λειτουργήσει πατερναλιστικά στο όλο εγχείρημα.

Δεν θα έχει την πλειοψηφία, δεν θα επιδιώξει να καπελώσει το νέο Οργανισμό.
Το Νέο Οργανισμό τον θέλουμε Ανεξάρτητο και Δυνατό.

Να εκφράζει και να υπηρετεί όλη την Κω, χωρίς αποκλεισμούς.
Να διαμορφώνει δράσεις τουριστικής προβολής όχι μόνο για τα ξενοδοχεία αλλά και για τα μαγαζιά και για όλους τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την προσεχή Δευτέρα , θα καλέσω σε αυτή την αίθουσα για μια πρώτη συνάντηση τους εκπροσώπους των φορέων αλλά και επιχειρηματίες και επαγγελματίες.
Εκεί θα θέσω το πλαίσιο λειτουργίας αλλά και τη φιλοσοφία του Νέου Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης.

Όλοι μαζί θα συμπληρώσουμε, θα διαμορφώσουμε και θα ενισχύσουμε αυτό το πλαίσιο.
Όλοι μαζί θα αξιοποιήσουμε τις μεγάλες δυνατότητες που θα έχει.
Όλοι μαζί θα συνεισφέρουμε τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

Είναι ένα πρωτόγνωρο και πρωτοποριακό γεγονός για την Κω.
Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες του τουρισμού, όλοι μαζί, θα διαμορφώνουν και θα διαμορφώνουμε τις δράσεις τουριστικής προβολής και προώθησης του νησιού.

Εγώ θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους συμπατριώτες μας.

Το μήνυμα αυτό είναι:
Μην περιμένετε από κανέναν να μας λύσει τα προβλήματα.
Μην περιμένετε από κανέναν να αναλάβει το βάρος και την ευθύνη της τουριστικής προβολής του νησιού μας.

Είδατε όλοι με πόση ευκολία επιχείρησαν κάποιοι να θυσιάσουν την Κω, προσπερνώντας ότι πρόκειται για τον τρίτο κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας.
Το νησί μας στηρίζεται σε εμάς τους ίδιους.
Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κρατήσουμε ψηλά την Κω και τον τουρισμό μας.
Ο νέος Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης είναι ο καταλύτης σε αυτή την προσπάθεια.

Κλείνω με μία σύντομη αναφορά στο θέμα της δικαστικής διαδικασίας για το θέμα της παραχώρησης ακινήτων του Δήμου στις συνεργατικές.

Εγώ δεν προσωποποίησα δικαστικές διώξεις, έθεσα ζήτημα νομιμότητας.
Για να παραπέμψει η Δικαιοσύνη την υπόθεση στο ακροατήριο, σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας. Και πως άλλωστε θα μπορούσε να μην υπάρχει;

Μεταξύ αυτών που ψήφισαν την παραχώρηση ακινήτων του Δήμου χωρίς αντίτιμο υπήρχαν καλοπροαίρετοι άνθρωποι, χωρίς δόλο.
Υπήρχαν άνθρωποι που αναγνώρισαν εκ των υστέρων ότι ήταν μια λανθασμένη και παράνομη πράξη που ζημίωσε το Δήμο.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μετανιώσει, που παραπλανήθηκαν από το συγκεκριμένο κέντρο που καθοδηγούσε όλη αυτή τη μεθόδευση που έβλαψε το Δήμο και το δημόσιο συμφέρον.

Γνωρίζω ότι θα ήταν άδικο να καταλογιστούν οι απώλειες εσόδων για το Δήμο σε όλους αυτούς.
Εύχομαι και ελπίζω η απόφαση της Δικαιοσύνης να είναι δίκαιη, ο καταλογισμός να αφορά τους πραγματικά υπεύθυνους, αυτούς που ζημίωσαν συνειδητά το Δήμο και το δημόσιο συμφέρον.
Αυτούς που κέρδισαν χρήματα εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.

Η Κως καταθέτει και φέτος τη δική της πολιτιστική πρόταση με τις εκδηλώσεις μας να ξεκινούν τον Ιούνιο και να ολοκληρώνονται αρχές Οκτωβρίου .Ευελπιστούμε να γεμίσουν την καθημερινότητα μας με μουσική, χορό ,θέατρο, εικαστικά δρώμενα και βιβλιοπαρουσιάσεις που θα διασκεδάσουν , θα διευρύνουν τους ορίζοντες μας και θα εμπλουτίσουν τις εμπειρίες μας.

Και φέτος όπως κάθε χρόνο εργαστήκαμε συλλογικάμε αγάπη και μεράκι για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να εξασφαλιστούν οι προυποθέσεις υλοποίησης του αξιολογώντας τις πραγματικές μας δυνάμεις και αξιοποιώντας με φειδώ τα χρήματα του Κωακού λαού. Σεβόμενοι τον κοινωνικό χαρακτήρα του θεσμού των Ιπποκρατείων αλλά και τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες του κάθε νοικοκυριού εξασφαλίσαμε και φέτος ένα πολύ μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων να είναι δωρεάν .
Μεγάλη ήταν η ηθική και υλική στήριξη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες ,την Υπηρεσία Πρασίνου, του ΔΗΡΑΣ με τις απευθείας μεταδόσεις και την κάλυψη όλων των εκδηλώσεων, την αντιδημαρχία Τουρισμού, τη Μαρίνα Κω, την ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, τις Σχολικές Επιτροπές και γενικά όλες τις διευθύνσεις του Δήμου Κω με επικεφαλής τον δήμαρχο μας Γιώργο Κυρίτση που έδωσε την πολιτική κατεύθυνση για την κατάρτιση του προγράμματος.Σε όλους τους παλιούς και νέους συνεργάτες μας, τους φορείς αλλά και τους μεμονωμένους πολίτες ,τους εθελοντές μας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ένα θερμό ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία μας. Ευχαριστώ επίσης τον πρόεδρο του ΔΣ του ΔΟΠΑΒΣ και το Διοικητικό Συμβούλιο που ψήφισε ομόφωνα το πρόγραμμα , τους συνεργάτες μου στο Τμήμα Πολιτισμού και όλα τα στελέχη του οργανισμού για την πολύτιμη βοήθεια τους καθώς και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου .
Με βασικό γνώμονα ότι ο ΔΟΠΑΒΣ Κω και τα Ιπποκράτεια αποτελούν κυψέλη συνάντησης ,έκφρασης και δημιουργίας συλλόγων ,φορέων και εθελοντών καταθέτουμε το φετινό πρόγραμμα και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά με στόχο να ζήσουμε ένα πολιτιστικό καλοκαίρι με ξεχωριστές εμπειρίες.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ως ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα ,την Ευρώπη και τον κόσμο υποστηρίζουμε συνειδητά την αναβάθμιση του νησιού μέσα από τον πολιτισμό και τη σύνδεση του με τον τουρισμό διότι προσδοκούμε σε πολλαπλά σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία του τόπου μας.
Στην κατεύθυνση αυτή θεσμικές εκδηλώσεις που μετρούν πολλές δεκαετίες ζωής και αγκαλιάζονται θερμά από ντόπιους και επισκέπτες όπως οι τοπικές γιορτές κρασιού στην Ευαγγελίστρια και καλοκαιριού στο Μαστιχάρι και τα χοιροσφάγια στο Πυλί εμπλουτίζουν και αναδεικνύουν την ταυτότητα μας.
Αλλά και νέες δράσεις όπως το 2ο Παραδοσιακό Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου χτίζουν γέφυρες φιλίας και συνεργασίας με τα γύρω νησιά και την υπόλοιπη Ελλάδα καλλιεργώντας πρόσφορο έδαφος για ανταλλαγή εκδηλώσεων με τα δικά μας τοπικά σχήματα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως φέτος συμμετέχουν χορευτικά από Αστυπάλαια , Κάρπαθο , Πάρο , Κεφαλονιά, Σαμοθράκη ,Γιάννενα και Δράμα .Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι συνεργασίες με τα ερασιτεχνικά περιφερειακά θέατρα όπως με τη θεατρική ομάδα Λέρου και Μυτιλήνης αλλά και την αδελφοποιημένη με την Κω Κοινότητα Πάνω Πολεμίδια Λεμεσού Κύπρου που φέτος θα φιλοξενηθεί με αντιπροσωπεία αιρετών και χορευτικής ομάδας .
Κορυφαία δράση εξωστρέφειας και ανάδειξης της Κω ως δυναμικού προορισμού φεστιβαλικών εκδηλώσεων αποτελεί το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ορχηστρών που ενώνει διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς .Η αυλαία ανοίγει την Κυριακή 3 Ιουλίου ,θα διαρκέσει μέχρι 6 Ιουλίου και περιλαμβάνει συναυλίες και παρελάσεις με τη συμμετοχή φιλαρμονικών ορχηστρών από Ελασσόνα, Καρπενήσι , Αγρίνιο ,Κύπρο , Καλυθιές Ρόδου ,Κόρινθο ,KrammerOυγγαρίας και OstravaTσεχίας ενώ το πρόγραμμα των παρελάσεων θα συνεχιστεί 7 και 8 Ιουλίου με παρελάσεις και στις δημοτικές κοινότητες.
Η φιλοξενία καλλιτεχνικών σχημάτων πέρα από το ότι προσφέρουν ποιοτικό πολιτιστικό θέαμα είναι και ο πιο άμεσος τρόπος γνωριμίας και διαφήμισης του νησιού μας αφού τους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες θέλουμε να τους αποχαιρετάμε ως ευχαριστημένους προσκεκλημένους και να τους περιμένουμε ως συνειδητοποιημένους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες .

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ
Τα Ιπποκράτεια απλώνονται σε όλο το νησί ,σε κάθε γειτονιά στην πόλη και τις δημοτικές κοινότητες .Αξιοποιούνται και αναδεικνύονται όλες οι σύγχρονες υποδομές από τη Μαρίνα της Κω μέχρι το αμφιθέατρο του νέου δημοτικού σχολείου στην Κέφαλο ,το πολιτιστικό κέντρο στο Πυλί και το θεατράκι στην Καρδάμαινα.
Πρωταγωνιστικό ρόλο βέβαια και φέτος σε αγαστή συνεργασία με την ΚΒ Εφορεία Προιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διαδραματίζουν τα ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία του τόπου μας το Μεσαιωνικό Κάστρο και το Ελληνορωμαικό Ωδείο αλλά και η πλατεία Πλατάνου ,το κάστρο στην Αντιμάχεια και η πλατεία Ανταγόρα .
Για πρώτη φορά ανοίγει τις πύλες της και η CasaRomanaμε μια εξαιρετική συναυλία με την παγκοσμίου φήμης mezzosopranoΚλεονίκη Δεμίρη υπηρετώντας τη φιλοσοφία ότι τα μνημεία ενός τόπου μπορούν και πρέπει να είναι πλήρως ενταγμένα στη ζωντανή σύγχρονη λειτουργία της πόλης και του νησιού ολόκληρου.
Και στις μέρες μας απέναντι σε όλες τις προκλήσεις η Κως με αυτές τις επιλογές απαντάει με τον πιο ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο ότι ήταν και παραμένει ένας σπουδαίος πολυπολιτισμικός τόπος με πλούσια ιστορία με μνήμες και διδαχές στέλνοντας μηνύματα σεβασμού στη διαφορετικότητα ,την ισότητα και την ελευθερία.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΩΝ Η ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Μέσα στην παγκοσμιότητα νιώθουμε σίγουροι και ασφαλείς και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία γιατί έχουμε γερές ρίζες γιατί τα ήθη και τα έθιμα μας δεν τα αντιμετωπίζουμε ως αποστεωμένο μουσειακό είδος που απλά το θαυμάζουμε αλλά ως ένα δυναμικό ποτάμι γνώσης και σοφίας που εξελίσσεται όπως εξελίσσεται η ίδια ζωή.
Γι αυτό στα Ιπποκράτεια ξεχωριστή θέση κατέχει Ιπποκρατική μας ταυτότητα με την τελετή αναπαράστασης του Ιπποκρατικού όρκου στο Ασκληπιείο αλλά και η παράδοση μας με τη διοργάνωση πανηγυριών ,την καταγραφή λαογραφικών στοιχείων και την παρουσίαση σχετικής έρευνας ή την αναβίωση εθίμων όπως αυτό του φανού και του κλήδονα από τα ιστορικά Λύκεια των Ελληνίδων Κω και Καρδάμαινας αλλά και τους πολιτιστικούς συλλόγους Αντιμάχειας Η ΠΡΟΟΔΟΣ, Πυλίου Ο ΑΠΕΛΛΗΣ ,Ασφενδιού Ο ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ,Κεφάλου Ο ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ και Καρδάμαινας Η ΑΡΓΩ με ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο τη συμμετοχή της νεολαίας .

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ταυτόχρονα βάζουμε τη σύγχρονη σφραγίδα μας με δράσεις που αναδεικνύουν και ενθαρρύνουν τους τοπικούς παραγωγούς να ασχοληθούν πιο συστηματικά με τον πρωτογενή τομέα και την τυποποίηση της χύμα παραγωγής όπως με τη γιορτή τοπικών προιόντων που φέτος επεκτείνεται από την πόλη στις κοινότητες μας καθώς η μία θα γίνει στη Μαρίνα και η άλλη στην Καρδάμαινα.
Αποτελεί πεποίθηση μας ότι τα τοπικά προιόντα , η γαστρονομία και η οινολογία προσθέτουν στο τουριστικό μας προιόν ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα και μπορούμε με σωστή ενημέρωση και οργάνωση να έχουμε επώνυμα ποιοτικά ανταγωνιστικά πιστοποιημένα προιόντα.

ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ
Η Κως φημίζεται για την πολιτιστική της κληρονομιά όμως και η σύγχρονη δημιουργία βάζει το δικό της στοίχημα με το χρόνο και την αποδοχή του κοινού .Τα Ιπποκράτεια δίνουν βήμα στους νέους δημιουργούς ,τις παρέες και τα γκρουπ που είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο καλλιτεχνικό στερέωμα , στη ζωγραφική και στην κεραμεική ,στη θεατρική ,χορευτική και μουσική παιδεία και εκπαίδευση.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ :ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Από τις δημοφιλέστερες ενότητες των Ιπποκρατείων είναι η δημιουργική απασχόληση παιδιών όπου υλοποιούνται προσεγμένα εκπαιδευτικά δωρεάν προγράμματα δύο μηνών που συνδυάζουν το παιχνίδι με τη μάθηση, τη χαρά και τη δημιουργία στο Πολύκεντρο Θαλασσινού αλλά και διήμερο από την ΕΓΕ Κω στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κω και από την καλλιτεχνική ομάδα ARTISTIKOστην πλατεία Ανταγόρα.
Πλούσια σε λαογραφικά στοιχεία η διαδραστική παράσταση με μύθους της ελληνικής νησιώτικης παράδοσης από τους Πειρατές του Αιγαίου , γεμάτες μαγεία οι Παραμυθοπαραστάσεις με τη Ζωή Νικητάκη και ΄΄το μικρό κολοκυθάκι΄΄ .
Ιδιαίτερη στιγμή με σημαντικά κοινωνικά μηνύματα και η συνεργασία με τα παιδιά του Σβουρένειου ΚΔΑΠ ΜΕΑ Κω που με τη βοήθεια του Μάνθου Αρμπελιά θα παρουσιάσουν θέατρο σκιών στην περιοχή των Λαικών.
Με χαρά και ανυπομονησία σας ανακοινώνουμε το ΄΄ 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου και Μουσικής ΄΄ που συνδιοργανώνουν οι Σχολικές Επιτροπές Δήμου Κω , ο ΔΟΠΑΒΣ Κω και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου από 18/6 μέχρι 1/7/2016 με τη συμμετοχή σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας της περιοχής μας ( 1Ο Λύκειο Κω, 1Ο και 2ΟΓυμνάσιο Κω ,Γυμνάσιο και Λύκειο Αντιμάχειας , Γυμνάσιο και λυκειακές τάξεις Ζηπαρίου ,1ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Κω). Ένας θεσμός που δίνει νόημα και αξία στο ανοιχτό βιωματικό σχολείο και τη σύνδεση του με την κοινωνία και τον πολιτισμό.
Το πρόγραμμα των Ιπποκρατείων κοσμούν σημαντικέςπροσωπικότητες των Τεχνών και των Γραμμάτων με παρουσιάσεις βιβλίων.

Προσεγμένα και τα μετακλητά σχήματα των Ιπποκρατείων:
-Με ιδιαίτερη βαρύτητα και λάμψη και η συναυλία με τον κορυφαίο δημιουργό , Μίμη Πλέσσα μαζί με την Ορχήστρα των Αισθήσεων .
-Οι καλοκαιρινοί δρόμοι οδηγούν στην Κω και στα Ιπποκράτεια και την Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την καταπληκτική τους μπάντα .
-Αγαπημένη φίλη της Κω και η Κάρμεν Ρουγγέρη με την Παιδική Σκηνή και τον Κουρέα της Σεβίλλης , ένα έργο που μυεί τα παιδιά στη ξένη λογοτεχνία και παράλληλα τους δίνει ακούσματα κλασσικής μουσικής .
-Εξαιρετική στιγμή η αυθεντική αναπαράσταση της πιο συγκλονιστικής δίκης στην ιστορία του πολιτισμού ΄΄Πλάτωνα Απολογία Σωκράτη΄΄ στα αρχαία ελληνικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους σε σκηνοθεσία και μετάφραση Δήμου Αβδελιώδη αλλά και ΄΄Το όνειρο ενός γελοίου ΄΄με τον ηθοποιό Δημήτρη Βερύκιο σε ένα συγκλονιστικό ντουέτο με τη σοπράνο Αμαλία Κλημοπούλου.
-Άφθονο γέλιο υπόσχονται οι κωμωδίες ΄΄Το μήλο΄΄ με τους αξεπέραστους Κώστα Βουτσά και Γιώργο Κωνσταντίνου , ΄΄κόκο μπλόκο΄΄ του Νίκου Μουτσινά , ΄΄χωρίζουμε λέμε΄΄ του Αλέξανδρου Ρήγα αλλά και την κοινωνική κωμωδία ΄΄Αγαπημένη μου ΕΛΛΑΣ΄΄. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία μιας νεαρής προσφυγοπούλας είναι το έργο της Θαλασσιάς Αντωνοπούλου ΄΄Αθηνά Χατζηεσμέρ ετών 17΄΄.
- Με νεανικό παλμό οι συναυλίες με την Ηρώ ,τον Αργύρη Λούλατζη ,τους GADJODILO και τον Πάνο Βιντζιλαίο .
Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να στηρίξετε το πρόγραμμα ,να το διαδώσετε και να λάβετε μέρος ενεργά .

Σελίδα 1 από 4

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot