arxiki selida

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30πμ, στο γραφείο του ΣΕΠΕΚΩ, συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη του νέου ΔΣ που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία της 9ης Δεκεμβρίου 2018. Εκεί, με ομόφωνες σε όλες τις περιπτώσεις διαδικασίες εκλογής, το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Επιχειρήσεων Εστίασης Κω συστάθηκε ως εξής:

Πρόεδρος – Μανιάς Βασίλειος

Γραμματέας – Σεγραίδος Γεώργιος

Ταμίας – Γεωργαντή Αικατερίνη

Αντιπρόεδρος –Σακελλάρης Κούρος

Υπεύθυνος εγγραφής νέων μελών για την πόλη της Κω – Χατζησουλειμάν Αχμέτ

Υπεύθυνος συνεργασίας με τον πρωτογενή τομέα – Στέλιος Δρόσος

Υπεύθυνος εγγραφής νέων μελών για τα χωριά της Κω – Σκουφεζής Παναγιώτης

Το ΔΣ ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογές της 9ης Δεκεμβρίου. Παράλληλα καλεί όλα τα μέλη του ΣΕΠΕΚΩ να συμμετάσχουν στις δράσεις του σωματείου ώστε συλλογικά και με ενιαία φωνή να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της νέας τριετίας.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21.05.2017 και ώρα 10:00 έως 12:00 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου η ετήσια Γενική Συνέλευση του Π.Α.Σ. Ανταγόρα Κω, με θέματα:

1/ Εκλογή εφορευτικής επιτροπής εκλογών

2/ Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός και

3/ Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Σ. Ανταγόρα Κω. Αναλυτικά το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου είναι το εξής:

1/Πρόεδρος: Πλούμπης Μάριος

2/Αντιπρόεδρος Α: Γρηγορίου Παναγιώτης

3/Αντιπρόεδρος Β: Ναβροζίδης Χαράλαμπος

4/Γενικός Γραμματέας: Γιαλλίζης Στέργιος

5/Ειδικός Γραμματέας: Πλούμπης Άγγελος

6/Ταμίας: Ταστσίδης Αποστόλης

7/ Μέλος – Υπεύθυνος Άρσης Βαρών: Σπύρου Χρήστος

8/Μέλος – Υπεύθυνη Καλαθοσφαίρισης Γυναικών: Δρεττάκη Ελένη

9/Μέλος – Έφορος Καλαθοσφαίρισης: Ζαμάγιας Κωνσταντίνος

10/ Μέλος: Ζουμπουλίκος Κωνσταντίνος

11/Μέλος: Μπαλαλής Βησσαρίων

Σας προσκαλούμε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 16-05-2017 και ώρα 12.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εγκρίσεις δαπανών προϋπολογισμού 2017.
2. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού εξόδων 2017.
3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια φορητού εξοπλισμού συνεργείων ύδρευσης - αποχέτευσης».
4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για το έργο «Αποκατάσταση ενανθρακωμένων ζωνών σκυροδέματος σε δεξαμενές των εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού λυμάτων πόλεως Κω».
5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού στα στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης- αποχέτευσης».
6. Ακύρωση της υπ΄αριθ. 1008/2017 σύμβασης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2017 – 2018».
7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 7/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Βάρα Ζηπαρίου Δικαίου».
8. Έγκριση της υπ΄αριθ. 8/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Κω για πέντε μήνες».
9. Έγκριση της υπ΄αριθ. 9/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για τον «Καθαρισμός θαλάμων αντλιοστασίων ακαθάρτων πόλεως Κω».
10. Έγκριση της υπ΄αριθ. 10/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ανάθεση υπηρεσίας για τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων και καθαρισμούς σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 11/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα – οχήματα της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».


12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 13/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2017 – 2018».
13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 14/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων βαρούλκων για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων».
14. Αποδοχή μεταβίβασης αποφρακτικών μηχανημάτων από το Δήμο Κω στην ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (απόφαση 143/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Κω).
15. Ανάθεση παροχής υπηρεσίας με θέμα: «Υπηρεσία παροχής συμβουλών για την επεξεργασία λυμάτων – σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου μείωσης και διαχείρισης βιομάζας (περίσσεια ιλύος) της Ε.Ε.Λ. Κω».
16. Λήψη απόφασης για εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1069/1980.
17. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην Δήμου Δικαίου – Β΄ φάση»υποέργο«Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Δικαίου».
18. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην Δήμου Δικαίου – Β΄Φάση (2010ΣΕ07580050, 2011ΣΕ07580028) της ΣΑΕ 275/1/2016 υποέργο«Αρχαιολογικές Εργασίες».
19. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην Δήμου Δικαίου – Β΄ φάση»υποέργο«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας (πρώην) Δήμου Ηρακλειδών»
20. Αιτήσεις δημοτών.
21. Λοιπά θέματα.


Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ
Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ
Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Σας προσκαλούμε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 07-04-2017και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για τηνανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση ενανθρακωμένων ζωνών σκυροδέματος σε δεξαμενές των εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού πόλεως Κω».
2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2017».
3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών».
4. Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών χρήσης 2014.
5. Αίτηση φοιτήτριαςΔρεμπέλα Αθανασίας για πρακτική άσκηση στην ΔΕΥΑΚ.
6. Αιτήσεις δημοτών.
7. Λοιπά θέματα.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ
Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ
Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Σας προσκαλούμε στην 4η κατεπείγουσα τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω υπηρεσιακής ανάγκης άμεσης έγκρισης πρακτικών επιτροπών διαγωνισμού, εκδίκαση ενστάσεως, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 24-03-2017και ώρα 12.00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την κατασκευή του έργου «Επείγοντα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης λειτουργίας υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων Καρδάμαινας».
  2. 2.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φρέσκου γάλατος για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2017 – 2018»
  3. 3.Εκδίκαση ενστάσεως για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών».
  4. 4.Εγκρίσεις δαπανών προϋπολογισμού 2017.
  5. 5.Αιτήσεις δημοτών.
  6. 6.Λοιπά θέματα.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

                         Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

                         Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

                                   

 ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Σελίδα 1 από 13

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot